Få styr på din årsopgørelse

Sidst opdateret: 14. marts 2023
Årsopgørelse
Hvad er årsopgørelsen?
Årsopgørelsen er et overblik over din skat for det seneste år, som hvert år udarbejdes af Skat på baggrund af dine skatteoplysninger. Din årsopgørelse viser blandt andet, hvor meget du har betalt i skat - det er derfor også her, du kan se, om du skal have overskydende skat udbetalt eller betale restskat.

Hvad er en årsopgørelse? Hvornår kan du rette i din årsopgørelse, og hvad sker der, hvis der er fejl i din skatteopgørelse?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en årsopgørelse?

Årsopgørelsen er et overblik over din skat for det seneste år, som udarbejdes årligt af Skat på baggrund af dine skatteoplysninger.

Din årsopgørelse viser din indkomst, dine skattefradrag, og hvor meget du har betalt i skat. Det er også her, du kan se, om du skal have overskydende skat udbetalt eller betale restskat.

Årsopgørelsen opgøres én gang årligt i modsætning til forskudsopgørelsen, som kan rettes løbende gennem hele skatteåret. Fælles for begge skatteopgørelser er, at de primært fokuserer på:

 1. Dine indtægter
 2. Dine skattefradrag

Årsopgørelse 2023

Årsopgørelsen for skatteåret 2023 bliver tilgængelig fra midten af marts 2024 og vil kunne rettes frem til 1. maj 2024.

Årsopgørelse 2022

Årsopgørelsen for skatteåret 2022 er tilgængelig fra midten af marts 2023 og kan rettes frem til d. 1. maj 2023.

Årsopgørelse 2021

Årsopgørelsen for skatteåret 2021 er tilgængelig fra midten af marts 2022 og kan rettes frem til d. 1. maj 2022.

Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse er en anden form for skatteopgørelse, og fungerer som et slags budget over dine forventede indtægter og skat for det kommende år.

Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig på Skats hjemmeside hvert år i november. Her kan du rette din forskudsopgørelse helt frem til december året efter, hvis der skulle ske ændringer i din økonomi. Det kan eksempelvis være, at du skifter job, tager et lån eller får udbetalt udbytte og dermed skal betale udbytteskat.

Din forskudsopgørelse ligger til grund for indholdet i din årsopgørelse. Vil du gerne undgå at betale restskat, er det derfor en fordel at have styr på både din årsopgørelse og din forskudsopgørelse, så du er sikker på, at dine skatteoplysninger er korrekte.

årsopgørelse

Tjek din årsopgørelse

Du kan se årsopgørelsen på Skats hjemmeside hvert år fra midten af marts. Her kan du se, om alle dine oplysninger er angivet korrekt, og om du skal have penge tilbage i skat eller betale restskat.

Er dine oplysninger angivet korrekt, bør du hverken betale restskat eller modtage overskydende skat.

Din årsopgørelse bliver lavet på baggrund af oplysninger om din indkomst, skattefradrag, lån og boligforhold, som typisk indberettes automatisk af din bank, arbejdsgiver og lignende. Nogle oplysninger bliver dog ikke indberettet automatisk. Det kan derfor være nødvendigt, at du selv retter dine oplysninger i din opgørelse.

Tjek dine fradrag i din årsopgørelse

Du bør være særligt opmærksom på, om dine fradrag bliver angivet i din årsopgørelse. Gør du brug af alle de skattefradrag, du er berettiget til, får du nemlig mest ud af din økonomi.

Fradrag som beskæftigelsesfradrag, jobfradrag og personfradrag indberettes typisk automatisk. Det er dog ikke alle fradrag som indberettes automatisk, og der kan ske fejl i de indberetninger, der overføres fra tidligere årsregnskaber. Du bør derfor altid tjekke, at dine fradrag er indberettet korrekt.

Nogle af de fradrag, du bør være særlig opmærksom på, er rentefradrag, kørselsfradrag og håndværkerfradrag:

 • Rentefradrag: Har du lån, indberettes rentefradraget typisk automatisk. Der er dog nogle renter, som er fradragsberettigede, men som ikke indberettes automatisk. Du bør derfor sikre dig, at du gør brug af dit rentefradrag.
 • Kørselsfradrag: For mange gør det sig gældende, at de har kørt mindre til og fra arbejde de seneste to år. Du bør derfor være særlig opmærksom på, at dit kørselsfradrag er indberettet korrekt. Er dit kørselsfradrag sat for højt, kan du nemlig risikere at skulle betale restskat.
 • Håndværkerfradrag: Både håndværker- og servicefradraget blev i 2021 hævet til 25.000 kr. Der er derfor mange penge at spare, hvis du husker at anvende dit fradrag. Fradraget indberettes dog ikke automatisk, og det er derfor vigtigt, at du sørger for selv at udfylde det i din opgørelse. Du bør desuden være opmærksom på, at håndværkerfradraget er blevet afskaffet fra 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 udelukkende kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Derudover bør du sikre dig, at fradrag for børnebidrag er angivet på din årsopgørelse. Det kan nemlig ske, at bidrag, som er angivet på forskudsopgørelsen, ikke automatisk overføres til årsopgørelsen.

Ret din årsopgørelse

Er der fejl eller mangler i din årsopgørelse, kan du lave rettelser for skatteåret 2022 frem til 1. maj 2023. Du kan selv lave rettelser direkte i opgørelsens rubrikker, hvis du eksempelvis har glemt at angive et fradrag eller en indkomst.

I nogle tilfælde kan du ikke selv lave ændringer i rubrikkerne. Det kan være i forbindelse med indberetning af løn eller fradrag for velgørenhed, hvor indberetteren skal ændre rubrikken ved at lave en ny indberetning.

I det tilfælde at indberetter ikke kan lave en ny indberetning, skal du sende en ansøgning om ændring af din opgørelse til Skat. I den forbindelse skal du være i stand til at dokumentere ændringen i din årsopgørelse.

Penge tilbage i skat

Du kan se i din årsopgørelse, om du skal have penge tilbage i skat. Viser din opgørelse, at du skal have udbetalt overskydende skat, overføres beløbet automatisk til din konto i starten af april.

Du har mulighed for at få beløbet udbetalt hurtigere, hvis du oplyser, at du skal have penge tilbage i skat inden fristen for at angive rettelser i årsopgørelsen d. 1. maj.

Sommetider kan det dog også tage længere tid at få overskydende skat udbetalt, som:

 • Hvis der er tale om et større beløb.
 • Hvis du mangler at udfylde et oplysningsskema.
 • Hvis din ægtefælle har gæld til det offentlige, såsom gæld fra SU-lån, som skal modregnes din overskydende skat.

Skal du betale restskat?

Ligesom du kan se i din opgørelse, hvis du skal have udbetalt overskydende skat, fremgår det også, hvis du skal betale restskat.

Skal du betale restskat, skyldes det, at du ikke har betalt nok skat i løbet af året. Det kan der være en række årsager til, såsom:

 • Forkert angivet eller manglende fradrag.
 • Manglende indberetning af aktiegevinster.
 • Fejl i dine skattekort, som dobbelt brug af hovedkort ved to separate indtægter.

Fristen for, hvornår du frivilligt kan betale din restskat for skatteåret 2022, er d. 1. juli 2023. Da restskatten tillægges en dag-til-dag rente, stiger beløbet, jo længere tid du venter med at betale.

Sommetider kan det være en fordel at overføre din restskat til det efterfølgende skatteår. Her kan du vælge at få mindre udbetalt hver måned og på den måde afbetale din restskat, fremfor at betale hele din restskat med det samme. Muligheden for at overføre restskatten afhænger dog af beløbets størrelse og indberegningsgrænsen for året.

Hvad er indberegningsgrænsen?

Indberegningsgrænsen er grænsen for, hvor stort et beløb du må skylde i skat og stadig overføre restskatten til næste års skattebillet.

Har du eksempelvis en restskat på 21.000 kr. for skatteåret 2022, er det under indregningsgrænsen og du kan derfor vælge at få mindre udbetalt hver måned i det efterfølgende skatteår fremfor at betale hele det skyldige beløb.

Overskrider din restskat indregningsgrænsen, er det ikke en mulighed at overføre restskatten til næste års skattebillet og beløbet skal derfor betales i det nuværende skatteår.

Betaling af restskat og beløbsgrænser

Undlader du at betale inden fristen d. 1. juli, vil din restskat og et fast procenttillæg lægges til din forskudsskat for det følgende skatteår – dog kun hvis din restskat holder sig under indregningsgrænsen for det pågældende skatteår.

Overstiger din restskat indregningsgrænsen for skatteåret, vil beløbet, inklusive det faste procenttillæg, i stedet blive opkrævet i rater over tre omgange i august, september og oktober. Du vil få besked i din e-boks, når det er tid til at betale din restskat. Du kan også tilmelde betalingen af raterne betalingsservice, så beløbene betales automatisk.

Du kan finde beløbsgrænserne i tabellen nedenfor.

Beløbsgrænser og procentsatser for restskat

202020212022
Indregningsgrænse for restskat21.000 kr.21.400 kr.21.700 kr.
Dag-til-dag rente ved frivillig indbetaling1,8 %1,7 %1,7 %
Rente ved restskat indtil indberegningsgrænsen3,8 %3,7 %3,7 %
Rente ved restskat over indberegningsgrænsen3,8 %3,7 %3,7 %

Skal du betale en større restskat, kan det have en stor påvirkning på din økonomi, og det kan derfor være en god idé at gøre brug af et budgetskema til at holde overblik og styr på din økonomi.

Lån til skattegæld

Eftersom restskat tillægges en dag-til-dag rente, betyder det, at beløbet stiger, jo længere tid du venter med at betale din restskat. Overstiger din restskat derudover indregningsgrænsen, kan du ikke vælge at skubbe betalingen til næste skatteår, og du er i så fald nødsaget til at betale restskatten i det indeværende skatteår.

Et lån til skattegæld er det lån, som du kan gøre brug af, hvis du ønsker at betale din eksisterende skattegæld med det samme, fremfor at blive pålagt en dag-til-dag rente.

Inden du tager et lån til skattegæld, bør du dog være sikker på, at det nye lån medfører lavere omkostninger sammenlignet med omkostninger til din eksisterende skattegæld.

Det er derfor en god idé at indhente og sammenligne lånetilbud fra flere låneudbydere. På den måde kan du finde det billigste lån og vurdere, om det giver mening, at du tager et lån til skattegæld.

Når du ansøger om et lån gennem Bankly, indhenter vi lånetilbud hos en række banker for dig. Du skal blot vælge et lånebeløb og en løbetid, og indtaste de oplysninger, vores samarbejdende banker har brug for, inden de kan tilbyde dig et lån.

Vi samler alle dine tilbud i en personlig låneoversigt, så du nemt kan danne dig et overblik over dine lånetilbud og vælge det billigste lån.

Du kan starte din ansøgning ved at klikke herunder:

Hvad er årsopgørelse?
Din årsopgørelse er et årligt overblik over din skat, som udarbejdes af Skat på baggrund af dine skatteoplysninger. Din årsopgørelse viser blandt andet om du skal have overskydende skat udbetalt eller betale restskat.
Hvornår får jeg min årsopgørelse?
Du kan se årsopgørelsen hvert år i marts måned. Her kan du tjekke, om oplysningerne er korrekte og samtidig lave rettelser, hvis der er forkerte eller manglende oplysninger.
Hvor kan jeg se min årsopgørelse?
Du kan se din årsopgørelse, ved at logge ind på Skats hjemmeside med dit MitID eller NemID.
Hvor kan jeg se, om jeg får penge tilbage i skat?
Du kan se, om du skal have penge tilbage i skat ved at kigge i din årsopgørelse for skatteåret.
Hvad gør jeg, hvis jeg har betalt for meget i skat?
Har du betalt for meget i skat i løbet af året, skal du have penge tilbage. Beløbet bliver sat ind på din Nemkonto, og du skal derfor ikke selv gøre noget.
Hvordan undgår man at skulle betale restskat?
Vil du undgå at betale restskat, kan du med fordel tjekke, at din forskudsopgørelse er udfyldt korrekt.
Del på: