Rentefradrag: Fradrag for dine renteudgifter

8. april 2021
rentefradrag

Vidste du, at du har mulighed for at få fradrag på dine renteudgifter, hvis du har et lån med renter? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er rentefradrag?

Rentefradrag er et skattefradrag, du kan gøre brug af i forbindelse med dine renteudgifter.

Når du optager et lån, vil en del af gælden bestå af lånets renteudgifter, som er det beløb, du betaler for at låne penge. Har du et lån med renter, har du mulighed for at få fradrag på en del af dine renteudgifter.

Rentefradraget gør, at du kan trække en del af dine renteudgifter fra i skat. Er du opmærksom på at gøre brug af dit rentefradrag, kan du med fradraget spare penge på dine lån.

Rentefradrag til forskellige typer lån

Du kan anvende rentefradrag i forbindelse med forskellige typer lån som realkreditlån og banklån – herunder også i forbindelse med:

Du skal være opmærksom på, at renter på offentlig gæld ikke længere er fradragsberettiget fra og med indkomståret 2020. Du får dog fortsat fradrag på dine renteudgifter i forbindelse med SU-lån, når du begynder at betale af på lånet.

Har du lån med variabel rente, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse, så fradraget tager højde for, at renten falder. Glemmer du at opdatere din forskudsopgørelse efter renteændringerne, kan du ende med at skulle betale penge tilbage i skat.

Hvordan fungerer rentefradrag?

Nogle typer af lån og renter skal du selv indberette til Skattestyrelsen, mens du ved andre typer af lån og renter får fradrag helt automatisk. Det er dog altid en god idé at tjekke, om alle dine renteudgifter er angivet i din årsopgørelse.

Du får automatisk rentefradrag i forbindelse med renter fra banklån samt renter og bidrag fra realkreditlån. Forbrugslån gennem et finansieringsselskab eller renter på en kontokortordning, vil du også automatisk få fradrag for.

Nogle former for renteudgifter skal du dog selv indberette for at kunne opnå fradrag:

  • Renteudgifter i forbindelse med private lån uden indberetningspligt samt fradragsberettigede renter på privat gæld.
  • Renteudgifter af gæld i udlandet.
  • Differencerenter ved indfrielse eller omlægning af realkreditlån.

Renteudgifter, som ikke automatisk bliver indberettet til skat, skal du selv indberette i din årsopgørelse under rubrik 44.

Hvis det dog drejer sig om renteudgifter i forbindelse med gæld i udlandet, skal du i stedet indberette det under rubrik 432 og gæld under rubrik 493 i din årsopgørelse.

Hvem kan få rentefradrag?

Du er som udgangspunkt berettiget til rentefradrag, hvis du har renteudgifter forbundet med ovenstående typer lån.

Har du et lån med renteudgifter, hæfter du som debitor for gælden til din kreditor. Fradraget kan derfor som udgangspunkt kun anvendes af den person, der hæfter for gælden.

Der er dog nogle regler omkring fordelingen af fradraget, hvis du deler renteudgifter med en ægtefælle eller samlevende.

Overførsel af rentefradrag mellem ægtefæller

Deler du renteudgifter med en ægtefælle, og hæfter I begge for gælden, kaldes det solidarisk hæftelse. Det kan være, at du ejer et hus sammen med din ægtefælle, og I derfor hæfter for gælden sammen. I det tilfælde kan I hver især få fradrag for halvdelen af renteudgifterne.

I praksis har det dog ingen betydning for jeres samlede skat som ægtefæller, og derfor kan I indbyrdes aftale en anden fordeling af renteudgifterne. Skattestyrelsen vil nemlig normalt ikke anfægte en vilkårlig fordeling af renteudgifter mellem ægtefæller, og det er derfor muligt at lave en overførsel af rentefradrag mellem ægtefæller.

Hvis du derimod deler renteudgifter med en person, du ikke er gift med, tages der udgangspunkt i, hvem der hæfter for gælden. Hvis begge parter står som debitor, og er der tale om solidarisk hæftelse, kan I begge fradrage 50 pct. af renteudgifterne.

Man kan derfor ikke blot fordele renteudgifter vilkårligt, som det er tilfældet ved ægtefæller.

Skal I have fordelt renteudgifterne på anden vis end ved solidarisk hæftelse, skal I dokumentere, hvorfor fradrag i forbindelse med et fælles lån ikke skal fordeles med 50 pct. til hver part. I det tilfælde skal I kontakte Skattestyrelsen for at få fordelt rentefradraget imellem jer.

Hvor meget kan jeg få i rentefradrag?

Frem til 2025 vil rentefradraget falde med 1 pct.-point årligt. Det skyldes, at regeringen i 2019 fremlagde 2025-planen, der har til formål at sænke fradraget frem til 2025. Rentefradraget ændres derfor fra år til år, som du kan se i tabellen nedenfor.

Rentefradrag 2020-2024

ÅrFradrag jf. 2025-planen
202024,6 pct.
202123,6 pct.
202222,6 pct.
202321,6 pct.
202420,6 pct.
202520,6 pct.

 

Det er dog ikke sikkert, at du påvirkes af 2025-planen, da det kun er renteudgifter over en vis beløbsgrænse som påvirkes af, at fradraget sænkes, som du kan se i tabellen her:

CivilstandSamlede renteudgifterFradrag sats
EnligUnder 50.000 kr.33,6 pct.
EnligOver 50.000 kr.Jf. 2025-planen
ÆgteparUnder 100.000 kr.33,6 pct.
ÆgteparOver 100.000 kr.Jf. 2025-planen

 

Hvis dit låns samlede renteudgifter ikke overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar, vil fradraget ligge fast på 33,6 pct, da renteudgifter under denne beløbsgrænse ikke påvirkes af 2025-planen. Er dine renteudgifter højere end 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar, vil du blive påvirket af 2025-planen, og fradraget vil i så fald ændre sig årligt frem til 2025.

Rentefradrag beregning

Når du laver din rentefradrag beregning, skal du tage udgangspunkt i dine samlede renteudgifter for alle dine lån. Ud fra det beløb du betaler i renteudgifter om måneden, kan du enten fratrække 33,6 pct. eller årets sats for 2025-planen. Hvor meget du kan trække fra i skat, afhænger af, hvor meget dine samlede renteudgifter er på, samt om du er enlig eller gift.

Har du flere lån og har svært ved at danne overblik over dine renteudgifter, kan du samle dem i et samlelån. Ved at sammenlægge dine lån samler du både gæld og udgifter i ét lån, og du skal derfor kun tage højde for én samlet renteudgift. Derudover kan du sagtens fortsat anvende dit fradrag på dine renteudgifter, hvis du vælger at samle dine lån i et samlelån.

Eksempel på rentefradrag

Er du enlig og har under 50.000 kr. i samlede renteudgifter, vil dit rentefradrag ligge fast på 33,6 pct. Det skyldes, at 2025-planen ikke påvirker renteudgifter på under 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar. Det betyder, at du kan trække 33,6 pct. fra i skat for dine samlede renteudgifter.

Er du derimod gift og har samlede renteudgifter for mere end 100.000 kr. med din ægtefælle, vil fradraget påvirkes af 2025-planen og følge årets sats. Jf. 2020-rentefradraget vil I derfor kunne trække 24,6 pct. fra i skat for jeres samlede renteudgifter.

Rentefradrag ved negative renter

Har du en negativ rente af et bankindestående, anses det som en renteudgift og er fradragsberettiget på samme måde som renter af fradragsberettigede lån.

Rentefradraget ved negative renter betyder, at du kan få fradrag for et beløb, der svarer til skatteværdien af de negative renter. Skatteværdien beregnes ud fra en række forhold:

  • Din samlede kapitalindkomst
  • Hvorvidt din samlede kapitalindkomst er positiv eller negativ
  • Hvorvidt du betaler topskat
  • Din civiltilstand

Skatteværdien af dine negative renter vil typisk ligge et sted mellem 26 pct. og 42 pct., hvilket betyder, at du kan få rentefradrag for mellem 26-42 pct. af dine renteudgifter – afhængigt af din økonomiske situation.