Ret din forskudsopgørelse og undgå restskat i 2023

Sidst opdateret: 28. februar 2023
Forskudsopgørelse
Hvad betyder forskudsopgørelse?
En forskudsopgørelse er en oversigt over din forventede indkomst og skat for det kommende år. Ved større ændringer i din økonomi, bør du rette din forskudsopgørelse - på den måde kan du blandt andet undgå skattesmæk.

Hvad er en forskudsopgørelse? Hvornår skal du rette din forskudsopgørelse, og hvad sker der, hvis der er fejl i din opgørelse?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse er en form for budget over din forventede indkomst og skat for det kommende år. Sker der større ændringer i din økonomi, skal du rette din forskudsopgørelse, så du løbende betaler den rigtige skat.

Er din opgørelse angivet korrekt, vil du hverken betale for meget eller for lidt i skat, og du undgår dermed at skulle betale restskat. Svarer din opgørelse derimod ikke til din reelle økonomi, kan du i værste fald risikere at stå med en stor restskat.

Det kan derfor godt betale sig at rette forskudsopgørelsen og dermed undgå skattesmæk.

Hvad er en årsopgørelse?

En årsopgørelse er et regnskab over din skat for sidste år. I modsætning til forskudsopgørelsen som kan justeres løbende, opgøres årsopgørelsen én gang årligt.

I din årsopgørelse kan du se, hvad du har haft af indkomst, og hvad du har betalt i skat i det foregående år. Det er også her, du kan se, om du skal have penge tilbage i skat eller betale restskat.

Du kan finde din årsopgørelse på Skats hjemmeside hvert år i marts måned.

forskudsopgørelse

Forskudsopgørelse 2022

Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig hvert år i november og kan findes på Skats hjemmeside.

Du kan rette din opgørelse allerede fra november året før og helt frem til december i det pågældende skatteår. Det betyder, at du har hele skatteåret til at lave rettelser, hvis der skulle ske ændringer i din økonomi.

Forskudsopgørelse 2023

Din forskudsopgørelse for 2023 er tilgængelig fra d. 15. november 2022 og kan rettes frem til d. 31. december 2023.

Forskudsopgørelse 2022

Forskudsopgørelsen for skatteåret 2022 er tilgængelig fra d. 18. november 2021 og kan rettes frem til d. 31. december 2022.

Forskudsopgørelse 2021

Forskudsopgørelsen for skatteåret 2021 blev tilgængelig d. 17. november 2020 og kunne rettes frem til d. 31. december 2021.

Guide til forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen er en oversigt over dine indtægter og dine fradrag, som Skat bruger til at udregne, hvor meget skat du skal betale i det kommende år. I din opgørelse skal du derfor primært forholde dig til:

 1. Dine indtægter
 2. Dine skattefradrag

Når Skat beregner din opgørelse, tages der udgangspunkt i forrige skatteår, da det sidste skatteår endnu ikke er afsluttet. Det er derfor en god idé at gå din opgørelse igennem, da der kan ske ændringer i din økonomi fra år til år.

Når du skal rette din nye opgørelse, vil du også selv kunne se opgørelsen for tidligere skatteår. Ved du, at din økonomiske situation ikke har ændret sig fra året forinden, kan du derfor med fordel tage udgangspunkt i dine tidligere forskudsopgørelser.

Du bør dog altid tjekke efter, om tallene stemmer overens med din aktuelle økonomiske situation.

Din personlige indkomst

En af de primære dele af din forskudsopgørelse er din indkomst. Din indkomst er afgørende for, hvor meget du ender med at betale i skat. I de fleste tilfælde vil din indkomst være angivet korrekt, da den overføres automatisk eksempelvis gennem din bank, arbejdsgiver og SU.

Sker der ændringer i din indkomst, er det derfor også afgørende, at du retter din opgørelse. Ændringer i din indkomst kan eksempelvis være:

 • Hvis du oplever lønændringer.
 • Hvis du starter studie eller skifter job.
 • Hvis du begynder at tjene penge ved siden af dit faste arbejde.

Selvom der ikke er sket bemærkelsesværdige ændringer i din økonomi, bør du alligevel tjekke, om det angivne beløbet stemmer overens med din indkomst.

Især hvis du har flere indtægter eller tjener penge ved siden af dit arbejde, da det i den forbindelse er vigtigt, at du bruger de rette skattekort. Det gælder eksempelvis også din aktieindkomst, herunder udbytte hvoraf du skal betale udbytteskat, som du selv kan justere løbende i din opgørelse.

Find din personlige indkomst

Du kan finde dine indkomstoplysninger ved at anvende Skats TastSelv-løsning eller gennemgå dine lønsedler.

Tjener du penge ved siden af dit faste arbejde, eller har du andre skattepligtige indtægter, skal du huske at medregne dem i din personlige indkomst. Du bør især være opmærksom, hvis du har en indtjening gennem investering, deleøkonomi, udleje eller øvrige indtægter hvor der ikke betales A-skat som honorarer og visse personalegoder.

Dine skattefradrag

Udover din indkomst er det vigtigt, at du tjekker, at dine skattefradrag er angivet korrekt. Mens skattefradrag som personfradrag, jobfradrag og beskæftigelsesfradrag beregnes automatisk, skal du selv indberette andre fradrag i din opgørelse til Skat. Fradrag, du selv skal indberette, er blandt andet:

 • Kørselsfradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Nogle former for rentefradrag

Både håndværker- og servicefradraget blev i 2021 hævet til 25.000 kr. Det samme gør sig dog ikke gældende for skatteåret 2022, hvilket du bør være opmærksom på, når du indberetter dit håndværkerfradrag.

Det er desuden blevet besluttet, at afskaffe håndværkerfradraget gældende fra 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 udelukkende kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Du kan finde og ændre i dine fradrag i din forskudsopgørelse frem til skatteårets slutning d. 31. december.

Rentefradrag i din forskudsopgørelse

Du kan anvende dit rentefradrag i forbindelse med en række lån som realkreditlån og banklån. Med rentefradraget kan du trække en del af dine renteudgifter fra i skat og på den måde spare penge på dine lån.

Du bør dog være opmærksom på, at renter på offentlig gæld ikke længere er fradragsberettiget fra og med indkomståret 2020. Dette er med undtagelse af SU-lån, hvor renten fortsat er fradragsberettiget, når du begynder at betale af på din gæld.

Ikke alle lån, som berettiger til rentefradrag, angives automatisk i din forskudsopgørelse. I de tilfælde kan du selv indberette dem ved rubrik 44.

Du bør være særligt opmærksom på dine rentefradrag i tilfælde, hvor:

 • Du har lån med variabel rente: Du skal huske at ændre din forskudsopgørelse, så rentefradraget tager højde for, at renten falder.
 • Du konverterer et lån til eller fra fast rente: Du skal huske at rette din forskudsopgørelse, hvis dit lån skifter til eller fra fast rente.
 • Du optager eller indfrier et lån: Du skal huske at rette din forskudsopgørelse, hvis du optager eller indfrier lån, som kan påvirke dit rentefradrag.

Er din forskudsopgørelse ikke opdateret med aktuelle renteændringer, kan du risikere at ende med en restskat.

Kørselsfradrag i din forskudsopgørelse

Du er almindeligvis berettiget til kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra din lønnede arbejdsplads. Når du angiver dit kørselsfradrag, skal du tage udgangspunkt i de dage, du reelt har kørt til og fra din arbejdsplads.

De sidste to år har det især været relevant at holde øje med kørselsfradraget, da mange har arbejdet hjemmefra og derfor ikke kan regne med, at det angivne fradrag er retvisende.

Ændringer i din økonomi

Sker der ændringer i din økonomi, er det vigtigt, at du retter det i din forskudsopgørelse. Stemmer din økonomi ikke overens med, hvad der er angivet i opgørelsen, kan du i værste fald risikere at skulle betale penge tilbage til Skat.

Ændringer i din økonomi kan eksempelvis være:

 • Ændringer i din indkomst: Hvis du starter studie eller nyt job, bliver arbejdsløs, går op eller ned i løn, går på pension eller tjener penge ved siden af dit faste arbejde.
 • Ændringer, hvis du har egen virksomhed: Hvis din virksomheds overskud har ændret sig, eller du vælger at lukke din virksomhed.
 • Ændringer, som påvirker dine skattefradrag: Hvis du arbejder mere hjemmefra eller i højere grad kører til din arbejdsplads, kan det påvirke dit kørselsfradrag. Køber eller sælger du en bolig, kan det ligeledes påvirke dit rentefradrag. Omlægger du dit boliglån, kan du også opleve ændrede renteudgifter, hvilket i så fald bør indberettes på forskudsopgørelsen.

Forventer du ændringer i din aktieindkomst som udbytte eller salg, kan du også med fordel opdatere det i din forskudsopgørelse. Der tilskrives nemlig en dag-til-dag rente på det skyldige beløb fra 1. januar – og ikke først fra marts måned, når årsopgørelsen bliver offentliggjort. Vælger du at opdatere din forskudsopgørelse eller lave en frivillig indbetaling inden årsskiftet, kan du derfor styre udenom dag-til-dag renten.

Betaler du til en pensionsopsparing, skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde bør opdatere din forskudsopgørelse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indbetalinger til din aldersopsparing, hvor den årlige indbetaling ikke må overstige et fastsat beløb. Skattestyrelsen anbefaler i den forbindelse, at du tjekker beløbet til din opsparing i forskudsopgørelsens felt 347.

Hvornår får man penge tilbage i skat?

Er din forskudsopgørelse ikke udfyldt korrekt, kan du risikere at skulle betale en restskat eller have udbetalt overskydende skat.

Skal du have penge tilbage fra Skat, skyldes det, at du har betalt for meget i skat i løbet af året. Skal du derimod betale penge tilbage til Skat, kan det skyldes, at du har tjent mere end forventet, eller at din trækprocent har været sat for lavt.

Du kan se, om du skal have udbetalt overskydende skat i din årsopgørelse. Det er også her, du kan se, om du har betalt for lidt i skat og derfor skal betale en restskat.

Årsopgørelsen er tilgængelig fra midten af marts. Skal du have penge tilbage i skat, vil du typisk få dem udbetalt umiddelbart efter denne dato.

Du kan selv ændre din trækprocent

Trækprocent er den procentdel af din indtægt, der trækkes fra i skat. Beløbet varierer alt efter din indkomststørrelse, om du betaler topskat eller bundskat, samt om du er medlem af folkekirken og betaler kirkeskat.

En del danskere vælger at ændre deres forskudsopgørelse, så de bevidst betaler for meget i skat i løbet af året og derfor får udbetalt overskydende skat hvert år. Vil du betale ekstra skat, kan du:

 1. Ændre din trækprocent.
 2. Sætte dine fradrag ned.

Vil du ændre din trækprocent, skal du bede din arbejdsgiver om det, da det ikke er noget, hverken du eller skattestyrelsen kan gøre.

Det frarådes, at du selv sætter din indkomst op, medmindre du betaler topskat. Det kan nemlig resultere i, at du får et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til. På den måde kan du faktisk ende med at betale restskat i stedet for at modtage overskydende skat.

Du kan i stedet kigge på dine fradrag ved eksempelvis at sænke dit rentefradrag og kørselsfradrag for at betale mere i skat i løbet af året. På den måde øger du sandsynligheden for at få udbetalt overskydende skat, når skatteåret er omme.

Opsummeret: Ret din forskudsopgørelse og undgå restskat i 2023

Vil du være sikker på, at du hverken betaler for lidt eller for meget i skat, kan du med fordel tjekke, at din forskudsopgørelse stemmer overens med din økonomiske situation. På den måde kan du undgå at ende med en restskat.

Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig hvert år i november og kan rettes allerede fra november året før og helt frem til december i det pågældende skatteår. Det betyder, at du har hele skatteåret til at lave rettelser, hvis der skulle ske ændringer i din økonomi.

Din forskudsopgørelse for 2023 er tilgængelig fra d. 15. november 2022 og kan rettes frem til d. 31. december 2023.

Hvornår skal jeg rette min forskudsopgørelse?
Du bør rette din opgørelse, når der sker ændringer i din økonomi. Det kan eksempelvis være, hvis du skifter job, starter studie, omlægger lån eller sælger dine aktier.
Hvor længe kan jeg rette min forskudsopgørelse?
Du kan rette din forskudsopgørelse løbende og frem til 31. december i det efterfølgende år.
Hvad er personfradrag?
Personfradrag, som også kaldes bundfradrag, er betegnelsen for et beløb, som du årligt er fritaget fra at betale skat af.
Del på: