Få mest ud af dit håndværkerfradrag

Sidst opdateret: 7. februar 2023
håndværkerfradrag
Hvad er håndværkerfradrag?
Håndværkerfradrag var et skattefradrag, du kunne benytte dig af, hvis du havde betalt for at få udført udvalgte håndværker- og serviceydelser i din private bolig. Håndværkerfradraget er blevet afskaffet gældende fra 1. april 2022.

Er du berettiget til håndværkerfradrag? Hvilke ydelser dækker håndværkerfradrag og servicefradrag over, og gælder fradraget også til den lejede bolig eller sommerhuset? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et skattefradrag, du kan benytte dig af, hvis du har betalt for at få udført udvalgte håndværker- og serviceydelser i din private bolig. Håndværkerfradraget kaldes sommetider servicefradrag, da fradraget netop kan gives i forbindelse med bestemte serviceydelser.

Håndværkerfradraget er tænkt som et fradrag, der skal gå til energiforbedringer, klimatilpasning og grøn istandsættelse af boligen hos private ejere og lejere. Derfor dækker mange af de udvalgte håndværker- og serviceydelser primært over ydelser, som er energibesparende eller på anden måde til fordel for klimaet.

Fradraget dækker over to forskellige ydelsestyper – henholdsvis håndværkerydelser og serviceydelser. Derfor kaldes fradraget også servicefradrag, da du netop kan få fradrag for de udvalgte serviceydelser.

Satsen for serviceydelser kan dog ikke lægges over til satsen for håndværkerydelser og vice versa. For at få mest muligt ud af dit samlede håndværkerfradrag, skal du derfor gøre brug af begge ydelsestyper.

Håndværkerfradrag i 2021

Håndværkerfradraget blev i 2021 hævet betydeligt sammenlignet med tidligere år. Det skyldes, at regeringen har udvidet Boligjob-ordningen – også kaldet håndværkerfradraget – dels for at imødekomme det pressede jobmarked og dels for at fremme den grønne omstilling.

Satsen for håndværkerfradrag i 2021 er sat til 25.000 kr. for udvalgte håndværkerydelser og 25.000 kr. for udvalgte serviceydelser. Det samlede håndværkerfradrag for 2021 er 50.000 kr. pr. person.

Satsen for håndværkerfradrag i 2020 var 12.500 kr. for udvalgte håndværkerydelser og 6.200 kr. for udvalgte serviceydelser. Det samlede håndværkerfradrag for 2020 var derfor 18.700 kr. pr. person.

Der er derfor mange penge at spare, hvis du bruger dit håndværkerfradrag i 2021.

Håndværkerfradrag 2022

Selvom håndværkerfradraget blev hævet betydeligt i 2021, vil det gå den modsatte vej i 2022, hvor satsen for både håndværker- og servicefradrag sænkes. Du bør være opmærksom på ændringen, når du udfylder din forskudsopgørelse og årsopgørelse for skatteåret 2022.

ÅrSats for håndværkerfradragSats for servicefradrag
202212.900 kr.6.400 kr.
202125.000 kr.25.000 kr.
202012.500 kr.6.200 kr.

Det er endvidere blevet besluttet, at håndværkerfradraget afskaffes gældende fra 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 udelukkende kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022 – og derfor kan du ikke længere benytte fradraget i 2023.

Hvad er håndværkerydelser?

Det er kun udvalgte håndværkerydelser, som berettiger til håndværkerfradrag. Her er det vigtigt at notere sig, at fradraget kun gælder for arbejdslønnen inklusiv moms og dermed ikke for materialer og lignende. Det er desuden et krav, at firmaet, som udfører håndværkerydelsen, er momsregistreret.

Derudover kan der være begrænsninger på, hvad fradraget dækker, hvis du i forvejen modtager støtte eller tilskud – eksempelvis i form af Energistyrelsens bredbåndspulje, energitilskud, skrotningsordningen eller offentlig driftsstøtte til solcelleanlæg og husstandsvindmøller.

Håndværkerydelser, som berettiger til fradrag, er:

 • Energibesparelse: Isolering af væg, gulv og tag, udskiftning af vinduer og døre samt renovering og forbedring af skorsten.
 • Energiforsyning: Installation af kilder til grøn energi, herunder solceller, varmeanlæg, ventilation og husstandsvindmøller.
 • Klimasikring: Installation og forbedring af afløb og dræn.
 • Grønne ydelser: Udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovn. Indvendigt malerarbejde er ikke dækket af fradraget for håndværkerydelser.
 • Bredbånd og tyverialarm: Tilslutning til bredbånd og installering af tyverialarm.

Hvilke serviceydelser berettiger til servicefradrag?

Det er kun udvalgte serviceydelser, som er godkendt som servicefradrag. Ligesom ved håndværkerydelser gælder servicefradraget kun for arbejdslønnen inklusiv moms og dermed ikke for materialer og lignende.

Kravet om at firmaet, som udøver håndværkerydelsen, er momsregistreret, gør sig ikke gældende for serviceydelser. Her er det blot et krav, at personen, som udfører serviceydelserne, er fuldt skattepligtig og fyldt 18 år.

Serviceydelser, som berettiger til servicefradrag, er:

 • Almindelig rengøring: Almindelig rengøring omfatter rengøring af overflader, badeværelse samt støvsugning, gulvvask og opvask. Tøjvask samt rensning af tæpper og lignende er ligeledes dækket af fradraget for serviceydelser.
 • Vinduespudsning: Indre- og ydre vinduespudsning er omfattet af fradraget for serviceydelser.
 • Børnepasning: Børnepasning i hjem eller fritidsbolig samt aflevering- og afhentning af børn i fritidsinstitutioner m.m. Bemærk, at lektiehjælp ikke er omfattet af fradraget for serviceydelser.
 • Almindeligt havearbejde: Almindeligt havearbejde omfatter klipning af græs og hæk samt lugning og beskæring af buske og træer. Snerydning og fliserens er også dækket af fradraget for serviceydelser.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Satsen for håndværkerfradrag er gældende for alle personer over 18 år. Er I flere i husstanden, kan alle personer over 18 år derfor gøre brug af hver sit fradrag – I skal blot kunne dokumentere, at I hver især har betalt for ydelsen. Har alle i husstanden betalt til én person, som herefter betaler for ydelsen, skal det også kunne dokumenteres.

Er du samlevende eller gift, kan du dele dit fradrag, som du vil, uanset hvem der har betalt. Således kan du for 2020 få et samlet fradrag på 18.700 kr., for 2021 et samlet fradrag på 100.000 kr., og for 2022 kan du samlet få et håndværkerfradrag på 19.300 kr.

Det er dyrt at renovere bolig, og ikke alle renoveringer kan vente til næste skatteår. Læs mere om dine muligheder for at låne til ombygning af bolig.

Hvornår skal håndværkerfradrag indberettes til skat?

Håndværker- og servicefradrag indberettes ikke automatisk, og du skal derfor selv ind og udfylde din års- eller forskudsopgørelse manuelt, hvis du vil gøre brug af dit håndværkerfradrag. Du indberetter dit håndværkerfradrag i rubrik 460.

Når du indberetter dit fradrag, er der nogle betingelser og frister, du skal være opmærksom på.

Skal du indberette håndværkerfradrag for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt inden d. 28. februar 2021. På samme måde skal arbejde udført i 2021 være betalt senest d. 28. februar 2022 før at du kan anvende fradraget i det indeværende årsregnskab.

Betaler du ikke inden tidsfristen, vil du først være berettiget til fradraget i det nye år. Er arbejdet udført i 2021 men først betalt efter 28. februar 2022, vil du dermed først være berettiget til fradraget i 2022.

Dokumentation til håndværkerfradrag

Det er en god idé at have udførlig dokumentation i forbindelse med håndværkerfradrag. Selvom du i første omgang ikke skal vedlægge dokumentation, kan SKAT kræve at se dokumentation for det udførte arbejde.

Det er først og fremmest vigtigt, at du betaler for din håndværker- eller serviceydelse digitalt – eksempelvis ved brug af betalingskort, netbank eller MobilePay. Det er din dokumentation for, at arbejdet er betalt, og at du dermed er berettiget til fradraget.

Derudover skal du bede om en udspecificeret faktura, hvor timeløn og materialer er angivet separat. Det skyldes, at fradraget kun kan bruges i forbindelse med arbejdsløn inklusiv moms og dermed ikke for materialer og lignende.

Godkendelse af håndværkerfradrag

For at du kan få godkendt dit håndværkerfradrag, er der en række elementer, din dokumentation skal indeholde:

 • Information omkring personen der har udført arbejdet: Her skal du kunne dokumentere CPR-nummer for personen og CVR-nummer for virksomheden.
 • Dokumentation for privatpersoner: Er serviceydelsen udført af en privatperson, kan du anvende en serviceerklæring fra SKAT som dokumentation for arbejdet. Her skal der blandt andet udfyldes personens kontonummer, navn og personnummer. Det skyldes, at personen, som udfører arbejdet, ikke må have fast bopæl i husstanden, hvor arbejdet udføres.
 • Faktura: Er service- eller håndværkerydelsen udført af en virksomhed, skal du kunne oplyse fakturanummeret for den udførte arbejdsopgave. Det er vigtigt, at det i fakturaen oplyses, hvilken del der er timeløn, og hvilken del der er materialer.
 • Hvornår arbejdet er blevet udført: Her skal du have noteret dato for, i hvilken periode arbejdet blev udført.
 • Hvilken arbejdsopgave der er blevet udført: Her skal du give information om, hvilken form for service- eller håndværkerydelse, der er blevet udført.
 • Hvor arbejdet blev udført: Du skal angive adressen på, hvor arbejdet blev udført.

Håndværkerfradrag for ejerbolig, andelsbolig og lejebolig

Du kan som udgangspunkt anvende dit håndværker- og servicefradrag, uanset hvilken type bolig du bor i – både ejer-, leje-, og andelsbolig berettiger til fradrag.

Håndværkerfradrag kan desuden kun anvendes til renovering af eksisterende boliger og ikke til nybyggeri. Skal du opføre en ny bolig, kan du derfor ikke anvende fradraget – skal du derimod renovere på en eksisterende bolig, kan du opnå besparelser ved at indberette dit fradrag.

Selvom fradraget kan anvendes til alle typer af boliger, er der nogle betingelser, du skal være opmærksom på:

 1. Du skal selv betale for arbejdet:
  For at anvende dit fradrag, skal du selv betale for det udførte arbejde. Håndværker- og serviceydelserne må dermed ikke blive betalt gennem din husleje eller fra en vedligeholdelseskonto som i forbindelse med boligforeningens fællesudgifter. Det er desuden vigtigt, at du er i stand til at dokumentere, at betalingen har fundet sted – derfor skal du foretage betalingen digitalt, enten gennem bankoverførsel, betalingskort eller MobilePay.
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen:
  For at gøre brug af fradraget, skal du have ret til at vedligeholde den bolig, du indberetter fradraget i forbindelse med. Typisk er der en række begrænsninger for, hvilke ændringer eller forbedringer du må foretage afhængig af, hvilken slags bolig du bor i. Råderetten for lejeboliger fremgår af lejeaftalen, mens råderetten for ejer- og andelsboliger fremgår af ejer- eller andelsforeningens vedtægter. Vil du foretage forbedringer, der går ud over din råderet, skal du derfor have en skriftlig aftale med din udlejer eller en skriftlig godkendelse fra din ejer- eller andelsforening.
 3. Du skal bo i boligen:
  For at gøre brug af fradraget, skal du have boet i boligen, mens vedligeholdelsesarbejdet blev udført.

Håndværkerfradrag for fritidsbolig

Ejer du en fritidsbolig såsom et sommerhus eller en ferielejlighed, er du berettiget til håndværker- og servicefradrag – uanset om din fritidsbolig er placeret i Danmark eller i udlandet. Det er også de samme håndværker- og serviceydelser, du kan være berettiget til i forbindelse med en helårsbolig, som fortsat gør sig gældende ved en fritidsbolig.

Der findes dog kun ét samlet håndværkerfradrag, uanset om du benytter det til renovering af helårsboligen eller fritidsboligen. Foretager du renoveringer ved både helårsboligen og fritidsboligen, kan det samlede håndværkerfradrag ikke overstige årets sats for håndværker- og serviceydelser. Reglen om nybyggeri gør sig også gældende for fritidsboliger – du kan derfor ikke få fradrag for omkostninger i forbindelse med at opføre en ny fritidsbolig.

Anvender du håndværkerfradrag til din fritidsbolig, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • Du er ikke berettiget til fradrag i forbindelse med serviceydelser, hvis fritidsboligen har været udlejet i løbet af samme år.
 • Ejeren og ejerens ægtefælle er de eneste, der kan få fradrag i forbindelse med renovering eller serviceydelser på fritidsboligen. Er I flere, der ejer fritidsboligen sammen, kan I hver især få skattefradrag.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat i forbindelse med din fritidsbolig for at kunne få fradrag i forbindelse med service- og håndværkerydelser.
Del på: