Banklys Studielegat

 • Gets awarded yearly on the 31st of October
 • Can be applied for by current or former students - or exchange students - at Nordic or foreign educational institutions
 • The Scholarship amounts to 6.500 kr.
 • Application period: 1st of August - 31st of October
Klik her for den danske version
English version

The Bankly Scholarship

We created the Bankly Scholarship because we wanted to support diligent students who want to improve themselves in their field of study. We award the scholarship to a student who wants to go on exchange, improve in their field of study, or is lacking some funds for an interesting project.

The Bankly Scholarship is quite broad and can be applied to by all students – no matter their field of study. We made the scholarship very broad since we simply don’t want to exclude any possible great recipient of the scholarship solely based on their field of study.

Do you have a special academic interest, or are you passionate about something on a practical or theoretical level? Would you like financial support for your research project, dissertation, project, or anything else? Then you should apply for the Bankly Scholarship!

We award the scholarship annually to the research person/people, students, or people who need support – for example for a theoretical project in connection with their education, to an exchange student in Denmark or abroad, to a practical project possibly in connection with work or an internship. This could be within everything – there are practically no limits. We accept all applicants.

The Bankly Scholarship is thus awarded to researchers, students, or former students at Nordic as well as foreign educational institutions. We potentially place significant emphasis on possible research purposes, but all current and former students who are going on a stay abroad, working on, or planning a project/dissertation should apply for the scholarship.

In addition, due to the scholarship’s affiliation, applicants within special categories such as the blind / partially sighted and applicants with chronic diseases will potentially be weighted higher in our priorities. Therefore, everyone is encouraged to apply for the scholarship.

The Bankly Scholarship’s applicants should consist of people who want financial support for:

 • Research projects
 • Exchange stay or internship
 • Projects or dissertations
 • Living with chronic illnesses
 • Dissemination of research or project results

 

About Bankly

Bankly is a Danish firm located in Copenhagen, and we help our customers save money by collecting loan offers from several banks so that they easily can choose the cheapest one. Bankly is represented in almost all Nordic countries, and therefore, we did not want to limit our scholarships to only Nordic students.

Recipient of The Bankly Scholarship 2021
I am very honoured and grateful to have been chosen as the recipient of this scholarship among over 1,500 applicants. This grant will help me tremendously in reaching my goals at Oregon State University in the spring.
William Hansen
Cand.polyt, Computer Science and Engineering, DTU
The Committee's reasoning for the choice of the recipient:
William Hansen was awarded The Bankly Scholarship in 2021 due to his achievements academically and in study job as a full stack developer.

As a fintech company, it is a pleasure to see young talents in tech aim high and have big ambitions for their future. Therefore, it is our pleasure to support William, so that he can increase the level of his competencies at Oregon State University in the spring.
Danske version

Om legatet

Har du en særlig akademisk interesse, eller brænder du for noget på et praktisk eller teoretisk niveau? Kunne du tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling, projekt eller andet? Så bør du ansøge Banklys legat!

Vi uddeler legatet årligt til den eller de forskningspersoner, studerende eller personer, der har brug for støtte – eksempelvis til:

 • Et teoretisk projekt ifm. deres uddannelse
 • En udvekslingsstuderende i Danmark eller udlandet
 • Et praktisk projekt eventuelt ifm. arbejde, praktik- eller højskoleophold. Dette kunne være indenfor alt – lige fra det danske forsvar, sundhedssektoren og forretning til humaniora eller kunst.

Banklys legat uddeles altså til forskere, studerende eller tidligere studerende eller exchange students på Nordiske såvel som udenlandske uddannelsesinstitutioner samt højskoler og eventuelle kurser. Vi lægger potentielt signifikant vægt på eventuelle forskningsmæssige formål, men alle nuværende og tidligere studerende, som skal på et udlandsophold, arbejder på – eller planlægger – et projekt/afhandling, bør søge legatet. 

Derudover, grundet legatets tilhørsforhold, vil ansøgere indenfor særlige kategorier såsom blinde/svagtsynede og ansøgere med kroniske sygdomme potentielt blive vægtet højere i vores prioritering. Derfor opfordres alle til at søge legatet.

Banklys legat bør søges af folk, der søger økonomisk støtte til:

 • Forskningsprojekter
 • Udlandsrejser eller praktik
 • Projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi
 • Folk med kroniske sygdomme, der har brug for økonomisk støtte
 • Udbredelse af forsknings- eller projektresultater

Legatet kan ansøges fra d. 1. august.

Om Bankly

Bankly er en dansk virksomhed, som indhenter lånetilbud for sine kunder og dermed hjælper danskere med at spare penge på lån, billån og samlelån. Bankly er repræsenteret på stort set alle nordiske markeder, og derfor ønsker vi altså ikke at begrænse os til udelukkende at hjælpe danske studerende.

Modtager af Banklys Studielegat 2021
Jeg er meget beæret over og taknemmelig for at være modtager blandt de 1500 ansøgere. Legatet kommer helt sikkert til at hjælpe mig rigtig godt på vej mod mine mål på Oregon State University til foråret.
William Hansen
Cand.polyt, Computer Science and Engineering, DTU
Komitéens begrundelse:
William Hansen modtog Banklys studielegat i 2021 grundet hans udmærkelser på studiet og i hans position som full stack developer.

Som en fintech-virksomhed er det en fornøjelse at se unge talenter i tech skyde højt og have tårnhøje ambitioner, og derfor er det vores fornøjelse at støtte William, så han kan fremme sine kompetencer og viden yderligere på Oregon State University til foråret.