Banklys Studielegat

 • Gets awarded yearly on the 31st of October
 • Can be applied for by current or former students - or exchange students - at Nordic or foreign educational institutions
 • The Scholarship amounts to 6.500 kr.
 • Application period: 1st of August - 31st of October
Klik her for den danske version
English version

The Bankly Scholarship

We created the Bankly Scholarship because we wanted to support diligent students who want to improve themselves in their field of study. We award the scholarship to a student who wants to go on exchange, improve in their field of study, or is lacking some funds for an interesting project.

The Bankly Scholarship is quite broad and can be applied to by all students – no matter their field of study. We made the scholarship very broad since we simply don’t want to exclude any possible great recipient of the scholarship solely based on their field of study.

Do you have a special academic interest, or are you passionate about something on a practical or theoretical level? Would you like financial support for your research project, dissertation, project, or anything else? Then you should apply for the Bankly Scholarship!

We award the scholarship annually to the research person/people, students, or people who need support – for example for a theoretical project in connection with their education, to an exchange student in Denmark or abroad, to a practical project possibly in connection with work or an internship. This could be within everything – there are practically no limits. We accept all applicants.

The Bankly Scholarship is thus awarded to researchers, students, or former students at Nordic as well as foreign educational institutions. We potentially place significant emphasis on possible research purposes, but all current and former students who are going on a stay abroad, working on, or planning a project/dissertation should apply for the scholarship.

In addition, due to the scholarship’s affiliation, applicants within special categories such as the blind / partially sighted and applicants with chronic diseases will potentially be weighted higher in our priorities. Therefore, everyone is encouraged to apply for the scholarship.

The Bankly Scholarship’s applicants should consist of people who want financial support for:

 • Research projects
 • Exchange stay or internship
 • Projects or dissertations
 • Living with chronic illnesses
 • Dissemination of research or project results

 

About Bankly

Bankly is a Danish firm located in Copenhagen, and we help our customers save money by collecting loan offers from several banks so that they easily can choose the cheapest one. Bankly is represented in almost all Nordic countries, and therefore, we did not want to limit our scholarships to only Nordic students.

Recipient of The Bankly Scholarship 2022
I am very honoured and grateful to have been chosen as the recipient of this scholarship among over 400 applicants. This grant gives me an opportunity to be a visiting PhD candidate at Stanford University, where I will gain new and interesting insights for both my research and teaching back home.
Kristoffer Ibsen
PhD Fellow, Aarhus BSS - Aarhus University
The Committee's reasoning for the choice of the recipient:
Kristoffer Ibsen was awarded The Bankly Scholarship in 2022 due to his opportunity of being a visiting PhD candidate at Stanford University as part of his project.

Education is tremendously important for our society, so it is an absolute pleasure to be able to contribute to Kristoffer's stay at Stanford University so that he can develop his competencies within the field of education and hopefully return to his project at Aarhus University even more capable than when he left. His ambitious goal with his project and continuous work after that is to improve the education system - especially for the most vulnerable in our society.
Danske version

Om legatet

Har du en særlig akademisk interesse, eller brænder du for noget på et praktisk eller teoretisk niveau? Kunne du tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling, projekt eller andet? Så bør du ansøge Banklys legat!

Vi uddeler legatet årligt til den eller de forskningspersoner, studerende eller personer, der har brug for støtte – eksempelvis til:

 • Et teoretisk projekt ifm. deres uddannelse
 • En udvekslingsstuderende i Danmark eller udlandet
 • Et praktisk projekt eventuelt ifm. arbejde, praktik- eller højskoleophold. Dette kunne være indenfor alt – lige fra det danske forsvar, sundhedssektoren og forretning til humaniora eller kunst.

Banklys legat uddeles altså til forskere, studerende eller tidligere studerende eller exchange students på Nordiske såvel som udenlandske uddannelsesinstitutioner samt højskoler og eventuelle kurser. Vi lægger potentielt signifikant vægt på eventuelle forskningsmæssige formål, men alle nuværende og tidligere studerende, som skal på et udlandsophold, arbejder på – eller planlægger – et projekt/afhandling, bør søge legatet. 

Derudover, grundet legatets tilhørsforhold, vil ansøgere indenfor særlige kategorier såsom blinde/svagtsynede og ansøgere med kroniske sygdomme potentielt blive vægtet højere i vores prioritering. Derfor opfordres alle til at søge legatet.

Banklys legat bør søges af folk, der søger økonomisk støtte til:

 • Forskningsprojekter
 • Udlandsrejser eller praktik
 • Projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi
 • Folk med kroniske sygdomme, der har brug for økonomisk støtte
 • Udbredelse af forsknings- eller projektresultater

Legatet kan ansøges fra d. 1. august.

Om Bankly

Bankly er en dansk virksomhed, som indhenter lånetilbud for sine kunder og dermed hjælper danskere med at spare penge på lån, billån og samlelån. Bankly er repræsenteret på stort set alle nordiske markeder, og derfor ønsker vi altså ikke at begrænse os til udelukkende at hjælpe danske studerende.

Modtager af Banklys Studielegat 2022
Jeg er enormt glad og taknemmelig for at modtage Banklys Studielegat 2022. Legatet giver mig en unik mulighed for at komme på et ph.d.-forskningsophold på Stanford University og heraf få nye, spændende indsigter til både forskning og undervisning herhjemme.
Kristoffer Ibsen
Ph.d.-studerende, Aarhus BSS - Aarhus University
Komitéens begrundelse:
Kristoffer Ibsen modtog Banklys studielegat i 2022 grundet hans mulighed for deltagelse i et forskningsophold på Stanford University som del af hans ph.d.-projekt

Uddannelse er enormt vigtigt for vores samfund, og derfor er det en fornøjelse at kunne bidrage til Kristoffers ophold på Stanford University, så han kan udvikle sine kompetencer og forhåbentlig komme endnu dygtigere tilbage til sit hverv som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet, hvor hans ambitiøse mål er at forbedre uddannelsessystemet særligt til gavn for de mest udsatte i samfundet.