Privatlivspolitik

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for Bankly og håndteringen af dine personlige oplysninger sker derfor på en sikker måde. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Bankly indsamler og bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Banklys lånesammenligningstjeneste (“Tjenesten”). Det beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan hævde dine rettigheder. For at forstå, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, anbefaler vi, at du læser denne persondatapolitik igennem før du bruger vores service.

Ansvarlig for lånesammenligningen er Bankly ApS, Cvr.nr. 42908827, Kristianiagade 1, 2100 København Ø. Bankly er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med gældende love. Du kan altid kontakte os ved at sende en e-mail til info@bankly.dk

Formålet med denne informationsmeddelelse er at informere dig om, hvilke personoplysninger vi bruger om dig, hvorfor vi bruger og deler sådanne oplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Du kan om nødvendigt få yderligere oplysninger, når du henvender dig vedrørende Tjenesten.

1.HVILKE PERSONOPLYSNINGER BRUGER VI OM DIG?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med vores aktiviteter, og for at kunne tilbyde personaliserede produkter og tjenesteydelser i en høj kvalitet.

Vi kan indsamle forskellige former for personoplysninger om dig, herunder:

 • identifikationsoplysninger (f.eks. navn, nationalitet, fødested og -dato, køn, IP-adresse);
 • kontaktoplysninger (f.eks. postadresse og e- mailadresse, telefonnummer);
 • familiesituation (f.eks. civilstand, antal børn);
 • uddannelse og beskæftigelse (f.eks. uddannelsesniveau, beskæftigelse, arbejdsgiverens navn, løn);
 • oplysninger, der er relateret til din anvendelse af vores produkter og tjenesteydelser i forbindelse med bank-, finans- og transaktionsoplysninger;

De oplysninger, vi bruger om dig, kan enten gives direkte af dig eller indsamles fra følgende kilder for at bekræfte indholdet i eller forbedre vores databaser.

For at fuldføre tjenesten indsamler vi også oplysninger om dig fra et kreditcheck foretaget gennem Experian.

De enkelte kreditgivere (se listen nedenfor) må indhente oplysninger om dine lån/kreditter hos andre virksomheder tilsluttet KreditStatus (se virksomhederne på www.kreditstatus.dk).

Oplysningerne, der må indhentes, er: Identifikationsoplysninger, saldo, låntype, hovedstol/kreditramme og oprettelsesdato. Oplysningerne må kun bruges til kreditvurdering i forbindelse med min ansøgning om kredit.

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til, at kreditgiverne indsamler og behandler oplysninger om dine kreditengagementer. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke kan det få den betydning, at kreditværdigheden først kan vurderes, når du selv har fremskaffet den nødvendige dokumentation til de enkelte kreditgivere.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte de enkelte kreditgivere. Det vil dog ikke have betydning for den behandling og videregivelse af dine oplysninger, der er sket før samtykket trækkes tilbage.

 

Læs mere om Express Banks behandling af dine data her, https://www.expressbank.dk/om/persondatapolitik/ eller send en email til dataprotectionoffice@expressbank.com.

Læs mere om Resurs Banks behandling af dine data her, https://www.resursbank.dk/om-os/integritet-og-sikkerhed/ eller send en email til gdpr@resurs.se.

Læs mere om Ferratums behandling af dine data her, https://www.ferratumbank.dk/privatlivspolitik eller send en email til dpo@ferratumbank.dk.

Læs mere om Nordcredits behandling af din data her, https://nordcredit.dk/privatlivspolitik/ eller send en email til kundeservice@nordcredit.dk

Læs mere om Entercard (Re:member)s behandling af din data her, https://www.remember.dk/personoplysninger/ eller send en email til dpo@entercard.com

Læs mere om Acceptlån (Santander)s behandling af din data her, https://santanderconsumer.dk/globalassets/falles-indhold/dokumenter/santander-consumer-bank-privacy-policy-2021.pdf  eller send en mail til kundeservice@santanderconsumer.dk

Læs mere om 3C Retail (Modus Finans)s behandling af dine data her, https://www.facitbank.dk/om-banken/privatlivspolitik/ eller send en email til facitbank@facitbank.dk

Læs mere om Unilåns behandling af din data her, https://unilaan.dk/documents/Privatlivspolitik_080721.pdf eller send en email til adm@unilån.dk

Læs mere om TF Banks behandling af din data her, https://tfbank.dk/om-tf-bank/integritetspolitik eller send en email til dpo@tfbank.se

2.HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

For at opfylde vores legitime interesse

Vi bruger dine personoplysninger med henblik på at anvende og udvikle vores produkter eller tjenesteydelser, for at forbedre vores risikostyring og forsvare vores juridiske rettigheder, herunder:

 • forebyggelse af bedrageri;
 • IT-ledelse, herunder håndtering af infrastrukturen (f.eks. fælles platforme) samt forretningskontinuitet og it-sikkerhed;
 • oprettelse af individuelle statistiske modeller, der er baseret på analyse af transaktionerne, for eksempel for at hjælpe med at optimere vores kreditvurdering;
 • oprettelse af aggregerede statistikker, tests og modeller til forskning og udvikling for at forbedre eksisterende produkter og tjenesteydelser eller skabe nye;
 • personalisering af vores tilbud til dig og fra andre samarbejdspartnere gennem:
  • forbedring af kvaliteten af vores produkter eller -tjenesteydelser;
  • reklameprodukter eller tjenesteydelser, der matcher din situation og profil.

Dette kan opnås ved at:

 • segmentere vores kundeemner og kunder;
 • analysere dine vaner og præferencer i de forskellige kanaler (e-mails eller beskeder, besøg på vores hjemmeside osv.);
 • matche de produkter eller tjenesteydelser, som du allerede har eller bruger, med andre oplysninger, vi har om dig; og

 

3. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

For at opnå de førnævnte formål vil vi kun udlevere dine personoplysninger til:

 • tjenesteudbydere, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, som kreditvurderingsbureauer;
 • bankpartnere og kommercielle partnere;
 • forsikringsselskaber;
 • finansielle eller retslige myndigheder, statslige organer eller offentlige institutioner efter anmodning og i det omfang, loven tillader det;
 • visse autoriserede fagfolk såsom advokater, notarer eller auditører.

 

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EØS

I tilfælde af internationale overførsler fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor Europa- Kommissionen har vurderet, at det pågældende land uden for EØS har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil dine personoplysninger blive overført på dette grundlag. Grundlaget er ”Privacy Shield”, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en

Herudover forbeholder vi os sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at hjælpe os med at udføre vores forretning. Dette vil dog i givet fald alene ske under overholdelse af gældende regler om overførsel af persondata.

 

5. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi vil beholde dine personoplysninger i den periode, der er påkrævet for at overholde gældende love og regler eller en anden periode med hensyn til vores driftskrav, såsom muliggørelse af håndtering af kunderelationer og respons på retskrav eller lovgivningsmæssige anmodninger. Som eksempel bliver de fleste af vores kunders oplysninger gemt i den periode kontrakten gælder og ellers så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af aftaleforholdet sammen med gældende lovgivning.

 

6. HVAD ER DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KAN UDØVE DEM?

I overensstemmelse med gældende regler har du følgende rettigheder:

 • At få adgang: Du kan få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og en kopi af sådanne personoplysninger.
 • At berigtige: Hvis du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at sådanne personoplysninger ændres i overensstemmelse hermed.
 • At slette: Du kan kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, i det omfang loven tillader det.
 • At begrænse: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • At gøre indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med begrundelse i netop din situation. Du har uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med det formål at lave direkte markedsføring, som omfatter profilering relateret til direkte markedsføring.
 • At trække dit samtykke tilbage: Når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk – dette kan medføre opsigelse af dit kundeforhold med krav om indfrielse.
 • Retten til dataportabilitet: Når loven tillader det, har du ret til at få de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, returneret til dig, eller hvis det er teknisk muligt overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker at udøve de ovenstående rettigheder, bedes du sende en e-mail til info@bankly.dk. Vedlæg en scanning/kopi af dit ID-kort (pas, kørekort eller lignende) til identifikationsformål.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ud over de ovennævnte rettigheder også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

7. HVORDAN KAN DU HOLDE DIG OPDATERET OM ÆNDRINGER I DENNE INFORMATIONSMEDDELELSE?

Vi vil løbende være nødt til at opdatere denne informationsmeddelelse. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer på vores hjemmeside eller gennem vores andre almindelige kommunikationskanaler.

 

8. HVORDAN KAN VI KONTAKTES?

Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i henhold til denne informationsmeddelelse, bedes du kontakte os via e-mail: info@bankly.dk, hvorefter vi vil undersøge din forespørgsel.

 

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere vores persondatapolitik. Den seneste version er altid tilgængelig på vores hjemmeside. For opdateringer, der er afgørende for vores håndtering af dine personlige oplysninger, vil du modtage oplysninger om ændringerne på vores websted i god tid før opdateringerne.

 

COOKIEPOLITIK

 

1. BRUG AF COOKIES

På Banklys hjemmeside bruger vi cookies for at lette brugen af vores tjenester og gøre webstedet mere brugervenligt. Ved at bruge vores websted accepterer du, at Bankly bruger cookies, forudsat at du ikke har deaktiveret dem ved at ændre indstillingerne for cookies i din browser.

 

2. HVAD ER COOKIES?

En cookie er en lille tekstfil, der er gemt på din computer eller mobile enhed, som indeholder oplysninger, der giver webstedet mulighed for at genkende din computer eller mobile enhed. Der er to typer cookies: permanente og midlertidige (såkaldte ”session cookies”). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller mobile enhed i en bestemt periode, dog højst 12 måneder. Permanente cookies gemmes på din computer eller mobilenhed, indtil de enten udløber, overskrives af nye cookies, eller indtil du manuelt sletter dem. Session cookies gemmes midlertidigt og forsvinder, når du lukker din browser

 

3. HVORDAN BRUGER VI COOKIES?

Vi bruger oplysningerne fra cookies for at gøre det muligt at levere tilpasset indhold og for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Cookies kan blandt andet indeholde brugerindstillinger og information om hvilket indhold du har adgang til på vores websted. Opbevaret information er for eksempel information om, hvilken browser du har brugt, og hvordan du har brugt vores websted. Når du bruger vores websted, kan tredjeparter muligvis også placere cookies i din browser. Tredjeparts-cookies kan bruges til at forbedre webstedets funktionalitet, forenkle annoncestyring og måle trafik.

Overordnet er formålet med vores brug af cookies at:

 • Gøre det lettere for brugeren at bevæge sig rundt på webstedet
 • Forbedre webstedet ved bedre at forstå, hvordan det bruges
 • Lade webstedet genkende brugere for at kunne tilpasse tjenesten
 • Tillade brug af specielle funktioner, f.eks. for at gemme udfyldte formularfelter
 • Måle trafik
 • Oprette målgrupper til markedsføringsformål
 • Reducere reklamer, der ikke er relevante for visse målgrupper

 

4. HVORDAN VÆLGER JEG FRAVALG AF COOKIES?

Du kan vælge, om du vil acceptere cookies. Når din computer eller din mobile enhed er indstillet på en sådan måde, at cookies er tilladt, accepterer du brugen af cookies fra vores websted. Du har muligheden for at ændre indstillingerne i din browser. Du kan vælge enten at få cookies automatisk gemt, hvor du bliver spurgt hver gang en cookie ønsker at blive gemt, eller at der ikke gemmes nogen cookies. Du kan også slette cookies bagefter. Hvis du vælger i dine indstillinger vælger at slette for brugen af cookies, vil dette hæmme dele af vores hjemmeside i at fungere korrekt.

Hvis du skulle have spørgsmål til vores cookie-politik, er du velkommen til at skrive til os på info@bankly.dk

Cookie-indstillinger

Ret dine cookie-indstillinger

Sådan sletter/undgår du cookies

Ønsker du ikke placeringen af cookies fra Bankly på din enhed, er det helt frit for dig som bruger at slette/afvise cookies. Herunder har vi samlet en række vejledninger til hvordan du sletter cookies, afhængig af din browser:

Vejledning til at slette cookies på Google Chrome
Vejledning til at slette cookies på Mozilla Firefox
Vejledning til at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning til at slette cookies på Safari
Vejledning til at slette cookies på Opera

Hvilke tredjeparts bookes bruger vi?

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Kontaktoplysninger

Bankly.dk
CVR-nr: 42908827
Kristianiagade 1
2100 København Ø
info@bankly.dk