Brugeraftale

BRUGERAFTALE

 

Oplysninger om Bankly

Ved at indsende en låneansøgning via Bankly ApS, Cvr.nr. 42908827, Kristianiagade 1, 2100 København Ø, får du muligheden for at sammenligne lånetilbud fra vores partnerbanker og -långivere. Ved at bruge vores lånesammenligningstjeneste (“Tjenesten”) accepterer du og din eventuelle medansøger denne Brugeraftale.

 

Indhentning af oplysninger og kreditcheck

I forbindelse med dig og din eventuelle medansøger, der ansøger om at sammenligne lån via Bankly, udfører de långivere, der deltager i sammenligningen, et kreditcheck af dig og din eventuelle medansøger. De opnåede kreditoplysninger bruges kun af långivere til at vurdere hvilke lånevilkår de kan tilbyde dig.

Ved at indsende oplysninger om dig og din eventuelle medsøger til Bankly, sikrer du, at de oplysninger, du har indsendt, er korrekte og at du har godkendt de oplysninger, som du giver på din medsøger.

Du accepterer at Bankly kan få kreditoplysninger samt status for din låneansøgning fra långivere med det formål at levere Tjenesten.

 

Behandling af personoplysninger

Bankly er ansvarlig for behandlingen og er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. I vores persondatapolitik forklarer vi, hvordan Bankly indsamler og bruger dine personlige oplysninger.

For at forstå, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, anbefaler vi, at du læser vores persondatapolitik, før du bruger vores service. Hvis du har spørgsmål om brugeraftalen eller persondatapolitikken, kan du kontakte os på info@bankly.dk

 

Dit ansvar

Oplysninger, beregninger og anbefalinger fra Bankly betragtes som vejledning til kunden. Selvom vi er objektive i vores anbefalinger, er det op til den enkelte person at overveje og gennemgå de oplysninger, der deles med dem. Det er vigtigt, at du ser på din personlige økonomi for at afgøre, om du kan håndtere byrden ved at tage et lån.

Bankly tilbyder ikke selv lån til sine kunder, men sammenligner de lån, der tilbydes af vores Partnerbanker og -långivere. Enhver kreditaftale bliver således indgået mellem dig og långiveren, ikke med Bankly. Bankly er derfor ikke ansvarlig for skader eller tab – herunder indirekte tab – der måtte opstå som følge af at tage eller afvise af godkende lånetilbud eller låneforhold med vores partnere.

Bankly er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

  • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Bankly selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
  • svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking)
  • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bankly selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag, det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Bankly
  • andre omstændigheder, som er uden for Banklys kontrol.

 

Ændringer

Bankly forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne brugeraftale. Du vil altid kunne finde den nyeste version af vores brugeraftale på vores hjemmeside www.bankly.dk.