Få styr på dine skattefradrag

16. marts 2021
Skattefradrag

Bruger du dine berettigede skattefradrag, kan der være penge at spare – men det kan være svært at gennemskue, hvilke fradrag du er berettiget til. I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er skattefradrag?

Skattefradrag er et beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Du kan eksempelvis være berettiget til skattefradrag, hvis du har langt til arbejde, har betalt for service- eller håndværkerydelser i dit private hjem eller giver donationer til velgørende formål.

Dit skattefradrag kan trækkes fra din personlige indkomst, inden du betaler A-skat. Bruger du de skattefradrag, du er berettiget til, kan der være penge at spare – og dermed mulighed for at øge dit rådighedsbeløb.

Beregn dit skattefradrag

Mange skattefradrag beregnes automatisk, mens du selv skal indberette andre i din forskuds- eller årsopgørelse. Det er altid en god idé at tjekke din opgørelse, så du er sikker på, at alle dine fradrag er indberettet.

Årsopgørelsen er et regnskab over din indtægt, dine fradrag og den skat, du har betalt i løbet af sidste år. Opgørelsen bliver tilgængelig i marts, og her er det muligt at rette oplysningerne indtil maj måned.

Forskudsopgørelsen fungerer som et form for budget og her angives den forventede indtægt og skat for næste år. Denne opgørelse bliver tilgængelig i november og kan rettes løbende, hvis der opstår ændringer i din økonomi – som hvis du får et nyt job, din løn ændrer sig, eller du køber eller sælger en bolig.

Indberetning af skattefradrag

I dine opgørelser har du mulighed for at indberette dine fradrag. Fradrag som personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag beregnes automatisk, hvorimod andre fradrag skal indberettes manuelt. Fradrag som du selv skal indberette er bl.a.:

Hvad er personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag?

Personfradrag er et personligt skattefradrag, der fratrækkes din skattebetaling hver måned. Det personlige skattefradrag kaldes et personfradrag og reguleres årligt. I modsætning til beskæftigelsesfradraget og jobfradraget, er du berettiget til personfradrag selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn. Det kunne eksempelvis være hvis du modtager SU, kontanthjælp eller dagpenge.

Personfradrag 2020-2021:

Personer over 18 årPersoner under 18 år
202146.700 kr.36.900 kr.
202046.500 kr.36.100 kr.

Modtager du AM-bidragspligtig løn, får du desuden automatisk både beskæftigelsesfradrag og jobfradrag. Beskæftigelses- og jobfradrag forveksles ofte med hinanden, da de begge tilfalder personer som modtager AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Begge satser beregnes automatisk ud fra din indtægt, men de to fradrag er af forskellig sats, som du kan se i tabellerne her:

Beskæftigelsesfradrag 2020-2021:

ÅrFradragssatsFradrag maksimum
202110,60 % af am-bidragspligtig indtægtFradrag højst 40.600 kr.
202010,50 % af am-bidragspligtig lønFradrag højst 39.400 kr.

Jobfradrag 2020-2021:

ÅrFradragssatsFradrag maksimum
20214,5 % af indkomst over 200.300 kr.Fradrag højst 2.600 kr.
20204,5 % af indkomst over 195.800 kr.Fradrag højst 2.600 kr.

Personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag beregnes automatisk af skattestyrelsen baseret på en procentsats af din indtægt – du behøver derfor ikke angive det i din opgørelse. Det er dog som altid en god idé at tjekke opgørelsen igennem for en sikkerheds skyld.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et skattefradrag du kan være berettiget til, hvis du har lang transport til dit arbejde. Hvis du har mere end 24 km frem og tilbage mellem din bopæl og din arbejdsplads, er du berettiget til skattefradrag i forbindelse med kørsel. Alle typer lønnet arbejde berettiger dig til kørselsfradrag – inklusiv arbejde med løntilskud, studiejob og lønnet praktik, men du er dog ikke berettiget til kørselsfradrag i forbindelse med ulønnet praktik og studie, da det ikke anses som lønnet arbejde.

Det afgørende er, hvor langt du har til arbejde, hvor ofte du kører, og at din transport ikke i forvejen betales af din arbejdsgiver.

Kørselsfradrag 2021:

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr.
25-120 km. pr. dag1,90 kr.
Over 120 km. pr. dag0,95 kr. (1,90 kr. i yderkommuner)


Kørselsfradrag 2020:

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr.
25-120 km. pr. dag1,96 kr.
Over 120 km. pr. dag0,98 kr. (1,96 kr. i yderkommuner)

Krydser du en betalingsbro som Storebælt, Øresund eller Fjordforbindelse Frederikssund mellem din bopæl og din arbejdsplads, kan du også få fradrag for dette. Satsen på dit fradrag afhænger af, hvilken bro du krydser, samt hvilket transportmiddel du benytter.

Brofradrag 2020/2021:

BroTransportmiddelFradrag pr. tur
StorebæltBil eller motorcykel110 kr. pr. tur
StorebæltTog eller offentlig transport15 kr. pr. tur
ØresundBil eller motorcykel50 kr. pr. tur
ØresundTog eller offentlig transport8 kr. pr. tur
Fjordforbindelsen FrederikssundBil12 kr. pr. tur

Du skal selv angive dit kørselsfradrag i din opgørelse. Her skal du være opmærksom på, at det rette antal transportdage er angivet – mange oplever nemlig, at den automatiske beregning af antal transportdage er sat til 216 dage, hvilket ikke nødvendigvis er det rigtige antal årlige arbejdsdage.

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et skattefradrag, du kan anvende, hvis du har benyttet dig af udvalgte håndværker- eller serviceydelser i løbet af året. Vil du bruge dit håndværkerfradrag, skal du manuelt indberette det i din opgørelse. I den forbindelse er det vigtigt, at du benytter dig af elektronisk betaling, når du betaler for din håndværker- eller serviceydelse – eksempelvis med betalingskort, netbank eller MobilePay.

Indenfor håndværkerfradrag findes der to ydelsesgrupper – henholdsvis håndværkerydelser og serviceydelser. Håndværkerydelser dækker eksempelvis over udvalgte husreparationer, hvorimod serviceydelser typisk dækker over rengøringshjælp og børnepasning.

Satsen for håndværkerfradrag for håndværkerydelser er i 2021 sat til 25.000 kr., mens den i 2020 var sat til 12.500 kr.

Håndværkerydelser, som berettiger til håndværkerfradrag, er:

 • Energibesparelse: Isoleringsarbejde af vægge, gulv og tag, udskiftning af døre og vinduer samt renovering og forbedring af skorsten.
 • Energiforsyning: Installation af og arbejde med solceller, varmeanlæg, ventilation og husstandsvindmøller.
 • Klimasikring: Installation og forbedring af afløb og dræn.
 • Grønne ydelser: Udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovn.Satsen for håndværkerfradrag for serviceydelser er i 2021 sat til 25.000 kr., mens den i 2020 var sat til 6.200 kr.

Serviceydelser, som berettiger til håndværkerfradrag, er:

 • Almindelig rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde

Hvad er velgørenhedsfradrag?

Velgørenhedsfradrag eller fradrag for donationer er fradrag, du kan bruge, hvis du har givet gaver og donationer til velgørende formål såsom velgørende organisationer, foreninger, fonde og lignende som er godkendt af Skattestyrelsen.

Der er ingen nedre grænse for, hvad du skal donere til velgørende formål for at være fradragsberettiget. Du skal dog være opmærksom på, at kontingenter og varekøb ikke er fradragsberettigede.

Satsen for fradrag til velgørenhed for 2021 er 17.000 kr., og for 2020 var den 16.600 kr.

Du kan ikke selv indberette velgørende bidrag på din forskuds- eller årsopgørelse. For at bruge dit fradrag, skal du derfor oplyse dit cpr-nummer til de enkelte foreninger, som herefter indberetter dit bidrag til skattestyrelsen og sørger for, at du automatisk får fradrag.

Hvad er rentefradrag?

Rentefradrag er et fradrag du kan anvende i forbindelse med dine renteudgifter. Har du eksempelvis lån med renter, har du mulighed for at få fradrag på dine renteudgifter. Du får automatisk fradrag for renter fra banklån samt renter og bidrag fra realkreditlån. Har du forbrugslån hos et finansieringsselskab eller renter på en kontokortordning, får du også automatisk fradrag for dette.

Der er dog nogle renter, du selv skal angive i din forskudsopgørelse for at kunne opnå fradrag – eksempelvis:

 • Renteudgifter i forbindelse med private lån uden indberetningspligt eller fradragsberettigede renter på privat gæld.
 • Renteudgifter af gæld i udlandet.
 • Differencerenter ved indfrielse eller omlægning af realkreditlån.

Skattefradrag for fagforening og a-kasse

Du kan få skattefradrag for dit årlige medlemskontingent til en fagforening eller a-kasse. Betaler du kontingent til en fagforening, kan du maksimalt få fradrag på op til 6.000 kr. om året, mens der ikke er en øvre grænse ved medlemskontingent hos en a-kasse.

I forbindelse med medlemskab i en fagforening, kan du desuden være fradragsberettiget til strejkekontingenter, hvis det bliver pålagt af fagforeningen, samt klubkontingenter til andre foreninger, som varetager faglige og økonomiske interesser hos fagforeningens medlemmer.

Hvad er skattefradrag for børnebidrag?

Skattefradrag for børnebidrag er et fradrag du kan få, hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Betaler du børnebidrag gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag, mens du selv skal indberette dit børnebidrag i din opgørelse, hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark.

Hvis du betaler normalbidrag, får du i 2021 fradrag for 1.278 kr. om måneden, mens fradraget for 2020 lå på 1.253 kr. om måneden.

Hvad er rejsefradrag?

Rejsefradrag er et fradrag, du kan benytte, hvis du har rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde, som ikke i forvejen dækkes af din arbejdsgiver. Her kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Småfornødenheder dækker eksempelvis over en morgenkaffe, en glemt tandbørste eller en avis til togturen.

Du kan få fradrag på dine rejseudgifter op til 29.300 kr. i 2021, mens fradraget for 2020 dækkede op til 28.600 kr.

Ønsker du at få dækket en del af dine rejseudgifter gennem dit skattefradrag, skal du selv angive det i din opgørelse. Der er dog en række betingelser, du skal være opmærksom på:

 1. Dine rejseudgifter må i forvejen ikke på nogen måde blive dækket af din arbejdsgiver.
 2. Rejsen skal vare minimum 24 timer og inkludere en overnatning. I den forbindelse er afstanden også væsentlig og bedømmes ud fra, om det er muligt for dig at køre hjem og overnatte inden for en rimelig tidsramme.
 3. Om rejsens arbejdsmæssige formål gør, at du er nødt til at overnatte, eksempelvis i forbindelse med aftenaktiviteter eller hvis arbejdsdagen starter tidligt dagen efter.
 4. Du udlejer ikke din egen bolig, mens du er bortrejst.
 5. Din arbejdsgiver udbetaler enten ikke skattefri godtgørelse – eller udbetaler skattefri godtgørelse med et beløb lavere end standardsatserne.

Hvad er skattefradrag for arbejdsudgifter?

Fradrag for arbejdsudgifter er et fradrag, du i nogle tilfælde kan bruge i forbindelse med øvrige udgifter til dit arbejde. Det kunne eksempelvis være arbejdstøj, faglitteratur, kurser, mad eller i forbindelse med dit arbejdsværelse i hjemmet.

I forbindelse med fradrag af arbejdsudgifter, er der en række betingelser, du skal være opmærksom på:

 1. Udgifterne skal være nødvendige for at understøtte din arbejdsmæssige indtægt.
 2. Udgifterne skal kunne dokumenteres.
 3. Du skal være lønmodtager og dermed ikke modtage eksempelvis SU.
 4. Driver du selvstændig virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke får fradrag for i din virksomhed.

Hvis du har arbejdet mere hjemme i en periode, eksempelvis under Corona og i den forbindelse har oprettet et midlertidigt arbejdsværelse, kan du ikke få fradrag for dette. Har du derimod et permanent indrettet rum, som udelukkende anvendes til kontor, kan du i nogle tilfælde fratrække dine udgifter hertil.

Bundgrænsen for fradrag til arbejdsudgifter er 6.500 kr. i 2021 og 6.300 kr. i 2020. Det beløb skal du dermed trække fra dine udgifter, før du kan opnå fradrag for de udgifter, der går ud over det for året angivne beløb. Det betyder, at hvis du for året 2021 har udgifter som overstiger 6.500 kr., er det kun beløb over 6.500 kr., du kan være fradragsberettiget.