Få styr på dine skattefradrag i 2023

Sidst opdateret: 14. marts 2023
Skattefradrag
Hvad er et skattefradrag?
Et skattefradrag er et beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Typisk fratrækkes skattefradrag din personlige indkomst, inden du betaler A-skat.

Bruger du dine berettigede skattefradrag, kan der være penge at spare – men det kan være svært at gennemskue, hvilke fradrag du er berettiget til.

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er skattefradrag?

Skattefradrag er et beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Du kan eksempelvis være berettiget til skattefradrag, hvis du har langt til arbejde, har betalt for service- eller håndværkerydelser i dit private hjem eller giver donationer til velgørende formål.

Dit skattefradrag kan trækkes fra din personlige indkomst, inden du betaler A-skat. Bruger du de skattefradrag, du er berettiget til, kan der være penge at spare – og dermed mulighed for at øge dit rådighedsbeløb.

Beregn dit skattefradrag

Mange skattefradrag beregnes automatisk, mens du selv skal indberette andre i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Det er altid en god idé at tjekke din opgørelse, så du er sikker på, at alle dine fradrag er indberettet.

Årsopgørelsen er et regnskab over din indtægt, dine fradrag og den skat, du har betalt i løbet af sidste år. Opgørelsen bliver tilgængelig i marts, og her er det muligt at rette oplysningerne indtil maj måned.

Forskudsopgørelsen fungerer som et form for budget og her angives den forventede indtægt og skat for næste år. Denne opgørelse bliver tilgængelig i november og kan rettes løbende, hvis der opstår ændringer i din økonomi – som hvis du får et nyt job, din løn ændrer sig, eller du køber eller sælger en bolig.

Det er vigtigt, at du udfylder din forskudsopgørelse korrekt, da du ellers kan risikere at ende med en større restskat. Restskat tillægges en dag-til-dag rente. Det betyder, at beløbet stiger, jo længere tid du venter med at betale. Har du ikke mulighed for at betale din skattegæld, kan du derfor med fordel undersøge, om du kan finde et lån til skattegæld med en lavere rente.

Indberetning af skattefradrag

I dine opgørelser har du mulighed for at indberette dine fradrag. Fradrag som personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag beregnes automatisk, hvorimod andre fradrag skal indberettes manuelt. Fradrag som du selv skal indberette er bl.a.:

Hvad er personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag?

Personfradrag er et personligt skattefradrag, der fratrækkes din skattebetaling hver måned. Det personlige skattefradrag kaldes et personfradrag og reguleres årligt.

I modsætning til beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, er du berettiget til personfradrag selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn. Det kunne eksempelvis være hvis du modtager SU, kontanthjælp eller dagpenge.

Personfradrag 2020, 2021, 2022 og 2023:

Personer over 18 årPersoner under 18 år
202348.000 kr.38.400 kr.
202246.600 kr.37.300 kr.
202146.700 kr.36.900 kr.
202046.500 kr.36.100 kr.

Modtager du AM-bidragspligtig løn, får du desuden automatisk både beskæftigelsesfradrag og jobfradrag.

Beskæftigelses- og jobfradrag forveksles ofte med hinanden, da de begge tilfalder personer som modtager AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Begge satser beregnes automatisk ud fra din indtægt, men de to fradrag er af forskellig sats, som du kan se i tabellerne her:

Beskæftigelsesfradrag 2020, 2021, 2022 og 2023:

ÅrFradragssatsFradrag maksimum
2023 (midlertidigt forhøjet)Fradrag højst 45.600 kr.
2022 (midlertidigt forhøjet)10,65 % af am-bidragspligtig indtægtFradrag højst 43.500 kr.
202110,60 % af am-bidragspligtig indtægtFradrag højst 40.600 kr.
202010,50 % af am-bidragspligtig lønFradrag højst 39.400 kr.

Jobfradrag 2020, 2021 og 2022:

ÅrFradragssatsFradrag maksimum
20234,5 % af indkomst over 208.700 kr.Fradrag højst 2.700 kr.
20224,5 % af indkomst over 202.700 kr.Fradrag højst 2.700 kr.
20214,5 % af indkomst over 200.300 kr.Fradrag højst 2.600 kr.
20204,5 % af indkomst over 195.800 kr.Fradrag højst 2.600 kr.

Personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag beregnes automatisk af Skattestyrelsen baseret på en procentsats af din indtægt – du behøver derfor ikke angive det i din opgørelse. Det er dog som altid en god idé at tjekke opgørelsen igennem for en sikkerheds skyld.

Du være særlig opmærksom på dit personfradrag, hvis du har mere end én indtægt. Bruger du det forkerte skattekort, kan du nemlig risikere at betale for meget eller for lidt i skat.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et skattefradrag du kan være berettiget til, hvis du har lang transport til dit arbejde. Hvis du har mere end 24 km frem og tilbage mellem din bopæl og din arbejdsplads, er du berettiget til skattefradrag i forbindelse med kørsel.

Alle typer lønnet arbejde berettiger dig til kørselsfradrag – inklusiv arbejde med løntilskud, studiejob og lønnet praktik, men du er dog ikke berettiget til kørselsfradrag i forbindelse med ulønnet praktik og studie, da det ikke anses som lønnet arbejde.

Det afgørende er, hvor langt du har til arbejde, hvor ofte du kører, og at din transport ikke i forvejen betales af din arbejdsgiver.

Kørselsfradrag 2023

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr. pr. km.
25-120 km. pr. dag2,19 kr. pr. km.
Over 120 km. pr. dag1,10 kr. pr. km. (2,19 kr. i udvalgte yderkommuner)

Kørselsfradrag 2022

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr. pr. km.
25-120 km. pr. dag1,98 kr. pr. km.
Over 120 km. pr. dag0,99 kr. pr. km. (1,98 kr. i udvalgte yderkommuner)

Kørselsfradrag 2021

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr. pr. km.
25-120 km. pr. dag1,90 kr. pr. km.
Over 120 km. pr. dag0,95 kr. pr. km. (1,90 kr. i udvalgte yderkommuner)

Kørselsfradrag 2020

Afstand pr. dagFradrag sats
0-24 km. pr. dag0 kr. pr. km.
25-120 km. pr. dag1,96 kr. pr. km.
Over 120 km. pr. dag0,98 kr. pr. km. (1,96 kr. i udvalgte yderkommuner)

Krydser du en betalingsbro som Storebælt, Øresund eller Fjordforbindelse Frederikssund mellem din bopæl og din arbejdsplads, kan du også få fradrag for dette. Satsen på dit fradrag afhænger af, hvilken bro du krydser, samt hvilket transportmiddel du benytter.

Brofradrag i 2021, 2022 og 2023

BroTransportmiddelFradrag pr. tur
StorebæltBil eller motorcykel110 kr. pr. tur
StorebæltTog eller offentlig transport15 kr. pr. tur
ØresundBil eller motorcykel50 kr. pr. tur
ØresundTog eller offentlig transport8 kr. pr. tur
Fjordforbindelsen FrederikssundBil12 kr. pr. tur

Du skal selv angive dit kørselsfradrag i din opgørelse. Her skal du være opmærksom på, at det rette antal transportdage er angivet – mange oplever nemlig, at den automatiske beregning af antal transportdage er sat til 216 dage, hvilket ikke nødvendigvis er det rigtige antal årlige arbejdsdage.

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et skattefradrag, du kan anvende, hvis du har benyttet dig af udvalgte håndværker- eller serviceydelser i løbet af året.

Du bør være opmærksom på, at håndværkerfradraget er afskaffet gældende fra 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 udelukkende kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Af samme årsag kan du ikke længere benytte dig af fradraget i 2023.

Vil du bruge dit håndværkerfradrag, skal du manuelt indberette det i din opgørelse. I den forbindelse er det vigtigt, at du benytter dig af elektronisk betaling, når du betaler for din håndværker- eller serviceydelse – eksempelvis med betalingskort, netbank eller MobilePay.

Indenfor håndværkerfradrag findes der to ydelsesgrupper – henholdsvis håndværkerydelser og serviceydelser. Håndværkerydelser dækker eksempelvis over udvalgte husreparationer, hvorimod serviceydelser typisk dækker over rengøringshjælp og børnepasning.

Satsen for håndværkerfradrag for håndværkerydelser er i 2022 sat til 12.900 kr., men den i 2021 var sat til 25.000 kr., og i 2020 12.500 kr.

Satsen for håndværkerfradrag for serviceydelser er i 2022 sat til 6.400 kr., mens den i 2021 var sat til 25.000 kr. og i 2020 12.500 kr.

Håndværkerydelser, som berettiger til håndværkerfradrag, er:

 • Energibesparelse: Isoleringsarbejde af vægge, gulv og tag, udskiftning af døre og vinduer samt renovering og forbedring af skorsten.
 • Energiforsyning: Installation af og arbejde med solceller, varmeanlæg, ventilation og husstandsvindmøller.
 • Klimasikring: Installation og forbedring af afløb og dræn.
 • Grønne ydelser: Udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovn.

Serviceydelser, som berettiger til håndværkerfradrag, er:

 • Almindelig rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde

Hvad er velgørenhedsfradrag?

Fradrag for velgørenhed eller fradrag for donationer er fradrag, du kan bruge, hvis du har givet gaver og donationer til velgørende formål såsom velgørende organisationer, foreninger, fonde og lignende som er godkendt af Skattestyrelsen.

Der er ingen nedre grænse for, hvad du skal donere til velgørende formål for at være fradragsberettiget. Du skal dog være opmærksom på, at kontingenter og varekøb ikke er fradragsberettigede.

Satsen for fradrag til velgørenhed for 2023 er sat til 17.700 kr., mens det i 2022 var sat til 17.600 kr.

Du kan ikke selv indberette velgørende bidrag på din forskuds- eller årsopgørelse. For at bruge dit fradrag, skal du derfor oplyse dit cpr-nummer til de enkelte foreninger, som herefter indberetter dit bidrag til Skattestyrelsen og sørger for, at du automatisk får fradrag.

Vælger du desuden at gøre brug af 30 %-løsningen, hvor 30 % af din arv foræres til et velgørende formål, kan du undgå at dine efterladte skal betale arveafgift af din arv.

Hvad er rentefradrag?

Rentefradrag er et fradrag du kan anvende i forbindelse med dine renteudgifter. Har du eksempelvis lån med renter, har du mulighed for at få fradrag på dine renteudgifter.

Du får automatisk fradrag for renter fra banklån samt renter og bidrag fra realkreditlån. Har du forbrugslån hos et finansieringsselskab eller renter på en kontokortordning, får du også automatisk fradrag for dette.

Der er dog nogle renter, du selv skal angive i din forskudsopgørelse for at kunne opnå fradrag – eksempelvis:

 • Renteudgifter i forbindelse med private lån uden indberetningspligt eller fradragsberettigede renter på privat gæld.
 • Renteudgifter af gæld i udlandet.
 • Differencerenter ved indfrielse eller omlægning af realkreditlån.

Skattefradrag for fagforening og a-kasse

Du kan få skattefradrag for dit årlige medlemskontingent til en fagforening eller a-kasse. Betaler du kontingent til en fagforening, kan du maksimalt få fradrag på op til 6.000 kr. om året, mens der ikke er en øvre grænse ved medlemskontingent hos en a-kasse.

I forbindelse med medlemskab i en fagforening, kan du desuden være fradragsberettiget til strejkekontingenter, hvis det bliver pålagt af fagforeningen, samt klubkontingenter til andre foreninger, som varetager faglige og økonomiske interesser hos fagforeningens medlemmer.

Hvad er skattefradrag for børnebidrag?

Skattefradrag for børnebidrag er et fradrag du kan få, hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig.

Betaler du børnebidrag gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag, mens du selv skal indberette dit børnebidrag i din opgørelse, hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark.

Hvis du betaler normalbidrag, får du i 2023 fradrag for 1.500 kr. om måneden, mens normalbidraget for 2022 lå på 1.460 kr. om måneden.

Hvad er rejsefradrag?

Rejsefradrag er et fradrag, du kan benytte, hvis du har rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde, som ikke i forvejen dækkes af din arbejdsgiver. Her kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Småfornødenheder dækker eksempelvis over en morgenkaffe, en glemt tandbørste eller en avis til togturen.

Du kan få fradrag på dine rejseudgifter op til 30.500 kr. i 2023, mens fradraget for 2022 dækkede op til 29.600 kr.

Ønsker du at få dækket en del af dine rejseudgifter gennem dit skattefradrag, skal du selv angive det i din opgørelse. Der er dog en række betingelser, du skal være opmærksom på:

 1. Dine rejseudgifter må i forvejen ikke på nogen måde blive dækket af din arbejdsgiver.
 2. Rejsen skal vare minimum 24 timer og inkludere en overnatning. I den forbindelse er afstanden også væsentlig og bedømmes ud fra, om det er muligt for dig at køre hjem og overnatte inden for en rimelig tidsramme.
 3. Om rejsens arbejdsmæssige formål gør, at du er nødt til at overnatte, eksempelvis i forbindelse med aftenaktiviteter eller hvis arbejdsdagen starter tidligt dagen efter.
 4. Du udlejer ikke din egen bolig, mens du er bortrejst.
 5. Din arbejdsgiver udbetaler enten ikke skattefri godtgørelse – eller udbetaler skattefri godtgørelse med et beløb lavere end standardsatserne.

Hvad er skattefradrag for arbejdsudgifter?

Fradrag for arbejdsudgifter er et fradrag, du i nogle tilfælde kan bruge i forbindelse med øvrige udgifter til dit arbejde. Det kunne eksempelvis være arbejdstøj, faglitteratur, kurser, mad eller i forbindelse med dit arbejdsværelse i hjemmet.

I forbindelse med fradrag af arbejdsudgifter, er der en række betingelser, du skal være opmærksom på:

 1. Udgifterne skal være nødvendige for at understøtte din arbejdsmæssige indtægt.
 2. Udgifterne skal kunne dokumenteres.
 3. Du skal være lønmodtager og dermed ikke modtage eksempelvis SU.
 4. Driver du selvstændig virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke får fradrag for i din virksomhed.

Hvis du har arbejdet mere hjemme i en periode, eksempelvis under Corona og i den forbindelse har oprettet et midlertidigt arbejdsværelse, kan du ikke få fradrag for dette. Har du derimod et permanent indrettet rum, som udelukkende anvendes til kontor, kan du i nogle tilfælde fratrække dine udgifter hertil.

Bundgrænsen for fradrag til arbejdsudgifter er 6.700 kr. i 2023, mens det i 2022 lå på 6.600 kr. Det beløb skal du dermed trække fra dine udgifter, før du kan opnå fradrag for de udgifter, der går ud over det for året angivne beløb. Det betyder, at hvis du for året 2023 har udgifter som overstiger 6.700 kr., er det kun beløb over 6.700 kr., du kan være fradragsberettiget.

Opsummering: Skattefradrag i 2023

Med skattefradrag kan du spare penge i dit budget, da det er et beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Typisk fratrækkes skattefradrag din personlige indkomst, inden du betaler A-skat.

Mange skattefradrag beregnes automatisk, mens du selv skal indberette andre i din forskudsopgørelse. Det er altid en god idé at tjekke din opgørelse, så du er sikker på, at alle dine fradrag er indberettet. Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig i november og kan rettes løbende, hvis der opstår ændringer i din økonomi.

Det er en god idé at rette din forskudsopgørelse, og være særlig opmærksom på dine skattefradrag, hvis du får et nyt job, din løn ændrer sig, eller du køber eller sælger en bolig.

Hvordan beregnes mine skattefradrag?
De fleste skattefradrag beregnes automatisk af Skattestyrelsen ud fra de tal, du oplyser på din forskudsopgørelse. Enkelte skattefradrag skal du dog selv beregne og indberette til Skattestyrelsen.
Hvor længe kan jeg rette min forskudsopgørelse?
Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig hvert i november og kan rettes løbende, hvis der opstår ændringer i din økonomi. Det kan eksempelvis være, at du får et nyt job, din løn ændrer sig, eller du køber eller sælger en bolig.
Skal jeg selv indberette mine skattefradrag?
Nogle fradrag såsom personfradrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag beregnes automatisk, hvorimod du selv skal indberette andre fradrag manuelt.
Del på: