Hvad er personfradrag, og er du berettiget til det?

Sidst opdateret: 1. marts 2023
personfradrag
Hvad er personfradrag?
Personfradrag er et skattefradrag, som fratrækkes fra din skattebetaling hver måned. Med personfradraget fritages du fra at betale skat af en del af din indtægt.

Med personfradraget fritages du fra at betale skat af en del af din indtægt. Men er du berettiget til personfradrag, hvis du er under 18 år eller pensioneret, og hvordan overfører du egentlig et ubrugt fradrag?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er personfradrag?

Personfradrag er et personligt skattefradrag, der trækkes fra din skattebetaling hver måned. Personfradrag er dermed et beløb, du er fritaget fra at betale skat af.

Størrelsen på fradraget fastsættes årligt af Skattestyrelsen og er som udgangspunkt ens for alle modtagere af skattefradraget. Dog kan satsen på fradraget variere afhængigt af, om du er over eller under 18 år, samt om du er helt eller delvist bosat i Danmark.

Størrelsen af det personlige fradrag kan også afhænge af, om du er gift, idet ægtefæller har mulighed for at overføre uudnyttede fradrag mellem hinanden.

Personfradraget er et personligt fradrag, eller et bundfradrag, hvilket betyder, at fradraget trækkes af din indkomst, inden du betaler skat af beløbet. Med det personlige fradrag fritages du derfor fra at betale skat af en del af din indtægt.

Er jeg berettiget til personfradrag?

Du er som udgangspunkt berettiget til personfradrag, hvis du er bosat i Danmark eller har arbejdet i landet over en længere periode. Fradragets størrelse afhænger dog af, om du er under eller over 18 år.

I modsætning til beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, er du berettiget til det personlige fradrag, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn såsom:

  • SU
  • Pension
  • Kontanthjælp
  • Dagpenge

Omvendt skal du være opmærksom på, at du ikke er berettiget til beskæftigelsesfradrag, hvis du modtager sociale ydelser frem for AM-bidragspligtig løn.

Er personfradrag og beskæftigelsesfradrag det samme?

Personfradrag og beskæftigelsesfradrag er to forskellige fradrag, men de to fradrag forveksles sommetider med hinanden.

Forskellen mellem personfradrag og beskæftigelsesfradrag er, at det personlige fradrag tilfalder alle danske statsborgere og kan anvendes i forbindelse med al form for indtægt inklusiv sociale ydelser. Det betyder, at du også kan anvende dit personfradrag hvis du f.eks. modtager pension, dagpenge, kontanthjælp eller SU.

Beskæftigelsesfradraget kan du derimod kun anvende, hvis du er i beskæftigelse og modtager AM-bidragspligtig løn.

Hvordan beregnes personfradrag?

Personfradraget følger en årlig sats, som afhænger af, om du er over eller under 18 år. Det personlige fradrag er dog ikke et fradrag, du selv skal beregne eller angive i din forskudsopgørelse.

I modsætning til eksempelvis kørselsfradrag eller håndværkerfradrag, indberettes skattefradraget automatisk af Skattestyrelsen.

Du må desuden kun anvende dit hovedkort hos én udbetaler. Anvendes dit hovedkort af flere arbejdsgivere, vil du anvende dit personfradrag flere steder og dermed betale for lidt i skat. Du vil på den måde ende med en restskat i din årsopgørelse.

Du bør dog være opmærksom på, hvilket skattekort du anvender, hvis du har mere end én indtægt. Du må nemlig kun anvende dit hovedkort hos én udbetaler, da du ellers risikerer at anvende dit personfradrag flere steder, hvilket kan ende med en restskat.

Personfradrag 2020, 2021, 2022 og 2023:

Personer over 18 årPersoner under 18 år
202348.000 kr.38.400 kr.
202246.600 kr.37.300 kr.
202146.700 kr.36.900 kr.
202046.500 kr.36.100 kr.

I ovenstående tabel er fradraget angivet på årsbasis, hvilket betyder, at beløbet skal deles ud på årets 12 måneder. Med udgangspunkt i fradraget for voksne i 2023 betyder det, at 48.000 kr. deles i 12, hvilket giver et fradrag på 4.000 kr. om måneden.

Med fradraget er du i 2023 dermed fritaget fra at betale skat af 48.000 kr. af din årlige indkomst svarende til 4.000 kr. af din månedlige indkomst.

Personfradrag under 18 år

Er du under 18 år, er du stadig berettiget til personfradrag. Som du kan se i ovenstående tabel, er det personlige skattefradrag dog lavere for personer under 18 år.

Det normale fradrag for voksne træder i kraft fra og med det år, hvor du fylder 18 år.

Uanset om du er under eller over 18 år, indberettes fradraget automatisk af Skattestyrelsen, som sørger for, at du får fradrag for din personlige indkomst. Du skal derfor ikke selv indberette dit fradrag i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Er du under 18 år gammel, vil du måske opleve, at du ikke har mulighed for at udnytte hele dit personlige fradrag. Det skyldes formentlig, at din indkomst ikke er stor nok til, at du kan bruge hele dit fradrag.

Er din indtægt mindre end årets fradragssats, skal du derfor have et frikort. Typisk vil du automatisk få et frikort, når du fylder 15 år, men hvis du begynder at tjene penge, inden du fylder 15 år, skal du selv oprette et frikort gennem Skattestyrelsen.

Kan jeg overføre ubrugt personfradrag?

Har du ikke brugt hele dit personfradrag et år, er det ikke muligt at overføre det resterende fradrag til det efterfølgende år.

Er din indkomst ikke stor nok til, at du kan udnytte hele dit fradrag, vil en del af fradraget være et uudnyttet fradrag.

Ligesom du ikke kan overføre et uudnyttet fradrag til det efterfølgende år, er det som udgangspunkt heller ikke muligt at overføre dit ubrugte fradrag til andre. Du kan dog overføre hele eller dele af dit ubrugte skattefradrag til din ægtefælle, så længe I bor sammen ved indkomstårets udløb.

Hvordan får jeg min ægtefælles fradrag?

Som ægtefæller kan I overføre ubenyttede personfradrag til hinanden – dog under betingelse af at I er samlevende, når indkomståret slutter.

Du skal ikke selv indberette overførslen af fradraget til eller fra din ægtefælle. Overførslen af skattefradraget sker nemlig automatisk ved årets udløb.

Vil du have din ægtefælles fradrag overført, skal du være opmærksom på, at følgende betingelser skal opfyldes, før det kan lade sig gøre at overføre fradraget imellem jer:

  1. I er gift og samlevende ved indkomstårets udløb.
  2. Din ægtefælle benytter ikke selv hele sit personfradrag.
  3. Fradraget kan ikke overføres, før indkomståret er slut.

Personfradrag som pensionist

Du er fortsat berettiget til det personlige fradrag, når du er pensionist – både som folkepensionist og førtidspensionist. Har du en indkomst i form af pension, kan du bruge dit personlige fradrag.

Ligesom øvrige personer over 18 år, ligger satsen for fradraget fast hvad enten du er pensionist eller i arbejde. Du skal dog være opmærksom på fordelen ved at anvende dit fradrag der hvor du har mulighed for at anvende hele dit fradrag, hvis du modtager pensioner fra flere steder.

Ligesom det er tilfældet som lønmodtager, indberettes dit fradrag automatisk, og du skal derfor ikke selv indberette det i din årsopgørelse.

Personfradrag som begrænset skattepligtig

Arbejder du i Danmark, men har bopæl i udlandet, er du begrænset skattepligtig, og i så fald er du stadig berettiget til personfradrag. Er du begrænset skattepligtig kan du også få fradrag for en række personlige udgifter – herunder:

  • Befordringsfradrag: Du kan få befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradrag, hvis du har lang transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.
  • Fradrag for a-kasse: Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til medlemskab i a-kasse.
  • Fradrag for fagforening: Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til medlemskab i fagforening.
Del på: