Beregn dit jobfradrag i 2023

Sidst opdateret: 1. marts 2023
jobfradrag
Hvad er jobfradrag?
Jobfradrag er et skattefradrag, som beregnes automatisk på baggrund af dine indkomstoplysninger.

Jobfradrag er et skattefradrag til dig, som modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Men hvad er forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag? Kan du få forhøjet dit fradrag, og er du berettiget til fradraget, hvis du får offentlig støtte?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er jobfradrag?

Jobfradrag er et skattefradrag, som beregnes automatisk på baggrund af dine indkomstoplysninger.

Jobfradraget forveksles sommetider med beskæftigelsesfradrag. Det skyldes, at du er berettiget til begge fradrag, så længe du modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed.

Selvom fradraget følger dine indkomstoplysninger og automatisk indberettes til Skat, bør du altid være opmærksom på, at oplysningerne på din forskuds- og årsopgørelse er korrekte, så du undgår at skulle betale restskat.

Størrelsen på fradraget reguleres årligt. Når du tjekker din forskuds- eller årsopgørelse, kan du derfor tage udgangspunkt i nedenstående fradragssats.

Jobfradrag 2023

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
20234,5 % af indkomst over 208.700 kr.Fradrag højst 2.700 kr.268.700 kr.

Jobfradrag 2022

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
20224,5 % af indkomst over 202.700 kr.Fradrag højst 2.700 kr.262.700 kr.

Jobfradrag 2021

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
20214,5 % af indkomst over 200.300 kr.Fradrag højst 2.600 kr.256.822 kr.

Jobfradrag 2020

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
20204,5 % af indkomst over 195.800 kr.Fradrag højst 2.600 kr.253.578 kr.

Hvad er forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag?

Jobfradrag forveksles sommetider med beskæftigelsesfradrag, hvilket skyldes, at du er berettiget til begge fradrag, så længe du modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed.

De to fradrag adskiller sig primært fra hinanden ved:

  • Fradragssats: Fradragssatsen er højere på beskæftigelsesfradraget.
  • Beløb for fuldt fradrag: Der er forskel på, hvor meget du skal tjene for at udnytte det fulde fradrag.

Minimum indtægt for fuldt fradrag

Ifølge 2023-satsen skal du have en minimum indtægt på 428.169 kr. årligt for at udnytte dit fulde beskæftigelsesfradrag.

Ifølge 2023-satsen skal du som minimum have en årligt indtægt på 268.700 kr. for at udnytte dit fulde jobfradrag.

Jobfradrag som enlig forsørger

Er du enlig forsørger og modtager du børnetilskud fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at få ekstra beskæftigelsesfradrag.

Endnu en forskel mellem jobfradraget og beskæftigelsesfradraget er, at du som enlig forsørger ikke har mulighed for at få forhøjet dit jobfradrag.

Hvordan indberetter jeg jobfradrag?

Nogle skattefradrag skal indberettes manuelt til skat. Det gælder eksempelvis fradrag for arbejdsudgifter og håndværkerfradrag, som du selv skal indtaste i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Dit fradrag registreres og indberettes imidlertid automatisk til Skat. Du skal derfor som udgangspunkt ikke selv indberette det i hverken din forskuds- eller årsopgørelse.

Det er dog altid en god idé at tjekke, at de angivne beløb er korrekte, især hvis der i løbet af året sker ændringer i din økonomi, som kan påvirke dit fradrag. Det kan være, at du skifter fra lønindtægt til overførselsindkomst, eller at der sker betydelige ændringer i størrelsen på din indtægt.

Ændringer i jobfradrag

Sker der ændringer i din økonomi i løbet af året, bør du tjekke, at din forskudsopgørelse bliver opdateret med de nye informationer. Stemmer din forskudsopgørelse ikke overens med din aktuelle økonomi, kan du nemlig risikere at skulle betale restskat, når året er omme.

For at være sikker på at du får det rette fradrag, skal du være opmærksom på, hvad der er angivet under din personlige indkomst. De indtægter, du skal tjekke i forbindelse med din personlige indkomst er:

  • Honorarer og frynsegoder
  • Løn og overskud af virksomhed
  • Folkepension og privat pension, efterløn, dagpenge, SU og underholdningsbidrag

Når du ændrer din personlige indkomst i din forskudsopgørelse, beregnes dine fradrag automatisk på ny. Der tages dermed automatisk højde for de indtægter, der er relevante for dine personlige fradrag.

Hvordan beregnes jobfradrag?

Dit fradrag beregnes som en procentdel af din indkomst. Som du kan se i nedenstående tabel, ændrer satserne forbundet med fradraget sig hvert år.

Der er desuden både en nedre grænse for, hvor meget du skal tjene for at benytte fradraget, samt en øvre grænse for hvor meget fradraget maksimalt kan udgøre.

Når du tjekker, om dine indkomstoplysninger er angivet korrekt i din forskuds- og årsopgørelse, kan du derfor tage udgangspunkt i nedenstående tabel.

Får jeg jobfradrag som selvstændig?

For at anvende dit fradrag er det eneste krav, at du modtager enten am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Du er derfor også berettiget til både jobfradrag og beskæftigelsesfradrag, hvis du er selvstændig og har overskud af din virksomhed.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du med fordele undersøge, hvilke andre øvrige skattefradrag du er berettiget til såsom fradrag for velgørenhed og kørselsfradrag.

Hvornår får man penge tilbage i skat?

Du kan se i din årsopgørelse, om du skal have penge tilbage i skat. Skal du have penge tilbage, bliver beløbet automatisk overført til din konto i starten af april.

Ligesom det fremgår af din årsopgørelse, hvis du skal have udbetalt overskydende skat, kan du også se det i din årsopgørelse, hvis du skal betale restskat.

Skal du betale restskat, skyldes det, at du ikke har betalt nok skat i løbet af skatteåret. Det kan der være en række årsager til, såsom forkert angivet eller manglende brug af et fradrag.

Selvom dine personlige fradrag indberettes til Skat automatisk, bør du derfor være opmærksom på, at oplysningerne på din forskuds- og årsopgørelse er korrekte – især hvis der sker ændringer i din økonomi i løbet af året. For at være sikker på, at din forskudsopgørelse er korrekt udfyldt, er det en god idé at rette den løbende gennem året.

Opsummeret: Beregn dit jobfradrag

Jobfradraget beregnes automatisk på baggrund af dine indkomstoplysninger. Du bør dog altid være opmærksom på, at oplysningerne på din forskuds- og årsopgørelse er korrekte, så du undgår at skulle betale restskat.

I 2023 kan du få fradrag for 4,50 % af den del af din indkomst, som overstiger 208.700 kr. Dog kan fradraget højst udgøre 2.700 kr.

Hvad er forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag?
Du er berettiget til begge fradrag, så længe du modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Fradragssatsen er dog højere for beskæftigelsesfradraget, ligesom der er forskel på, hvor meget du skal tjene for at udnytte det fulde fradrag.
Hvad er jobfradrag i 2023?
I 2023 kan du få fradrag for 4,50 % af den del af din indkomst, som overstiger 208.700 kr. Fradraget kan dog højst udgøre 2.700 kr.
Del på: