Fradrag for velgørenhed

Sidst opdateret: 8. februar 2023
fradrag for velgørenhed
Hvad er fradrag for velgørenhed?
Har du i løbet af året givet gaver og donationer til godkendte velgørende formål, kan du få skattefradrag for en del af beløbet gennem fradrag for velgørenhed.

Er du berettiget til skattefradrag for dine donationer til velgørenhed, og ved du hvilke former for velgørende donationer, der berettiger til fradrag?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er fradrag for velgørenhed?

Fradrag for velgørenhed er et skattefradrag, du kan benytte dig af, hvis du i løbet af året har givet gaver og donationer til godkendte velgørende formål.

Den øvre grænse for fradrag for velgørenhed er i 2023 sat til 17.700 kr. I 2022 var fradraget sat til 17.200 kr., mens det for 2021 var sat til 17.000 kr.

Fradragets værdi er ca. 26 %, hvilket betyder, at hvis du donerer 100 kr., får du fradrag for ca. 26 kr. – og donerer du 1.000 kr. får du fradrag for ca. 260 kr. Der kan dermed være penge at spare, hvis du husker at bruge dit skattefradrag i forbindelse med bidrag til velgørende donationer.

Hvad er velgørenhed?

Skal du have fradrag for velgørenhed skelnes der mellem to former for bidrag:

 1. Almindelige donationer
 2. Donationer til forskning

Reglerne omkring fradrag for velgørenhed afhænger af, om du bidrager med en almindelig donation, eller om du donerer til forskning.

Skattefradrag ved velgørende donationer til forskning

Donerer du til forskning, kan du få fuldt fradrag for din donation. Det betyder, at der ikke er en øvre grænse for, hvor meget du må donere, hvis din donation går direkte til forskning.

Skal dit velgørende bidrag til forskning være skattefradragsberettiget, er der nogle omstændigheder, du skal være opmærksom på:

 • Donationen skal gives til en almenvelgørende forening, som anvender donationen til forskning.
 • Skattestyrelsen skal have godkendt, at donationer givet til den almenvelgørende forening berettiger til skattefradrag i det år, hvor donationen gives.
 • Den almenvelgørende forening skal indberette din donation til Skattestyrelsen – her skal donationens størrelse og CPR,- SE,- eller CVR-nummer indberettes.

Forskning dækker over videnskabelig forskning eller granskning og kan både indgå som del af grundforskning samt med et praktisk eller anvendeligt mål. Ligesom med skattefradrag ved almindelige donationer skal den almenvelgørende forening, som står for forskningen, være godkendt af Skattestyrelsen, for at der opnås berettigelse til fradrag for donationer.

Godkendelse af fradrag for velgørenhed

For at den velgørende forening kan blive godkendt af Skattestyrelsen, skal foreningen leve op til alle følgende tre betingelser:

 1. Foreningen skal være almenvelgørende eller almennyttig.
 2. Foreningen skal være placeret i et land indenfor EU eller EØS.
 3. Foreningen skal anvende deres midler til forskning.

Skattefradrag ved almindelige donationer

Du kan få skattefradrag ved almindelige donationer, men – i modsætning til donationer til forskning – er der ved almindelige donationer en øvre grænse for, hvor stort et beløb der berettiger til skattefradrag.

I 2023 kan du højest få fradrag for 17.700 kr., i 2022 kunne du højest få fradrag for 17.200 kr., og i 2021 kunne du højest få skattefradrag for 17.000 kr. for velgørende donationer.

Ligesom ved donationer til forskning er det et krav, at den modtagende organisation eller forening er godkendt af Skattestyrelsen. Godkendelsen omfatter en række krav, herunder at foreningen skal være almenvelgørende eller almennyttig, samt være placeret i et land indenfor EU eller EØS.

Godkendte velgørenhedsorganisationer og foreninger

For at gøre brug af dit fradrag for velgørenhed, er det et krav, at den velgørende forening, organisation, fond eller lignende er godkendt af Skattestyrelsen.

Du kan finde den fulde liste over godkendte velgørende foreninger, velgørenhedsorganisationer og fonde til almindelige donationer såvel som donationer til forskning på skat.dk.

Vil du give en gave til en privatperson – såsom dit barn, din kæreste eller en ven – er det andre regler, der gælder. Gaver mellem private med en relation er ikke fradragsberettigede og kun skattefri op til et vist beløb.

Hvem kan få fradrag for velgørenhed?

Alle kan som udgangspunkt få fradrag for velgørenhed og donationer til en godkendt velgørende organisation eller forening.

Satsen for fradrag for velgørenhed følger personen og er i 2023 sat til 17.700 kr., men den i 2022 var på 17,600 kr., og i 2021 på 17.000 kr. Er man samlevende ægtefæller, kan man derfor ikke overføre et ikke-udnyttet fradrag til hinanden.

Der er ingen nedre grænse for, hvad du kan donere til velgørende formål, for at din donation er fradragsberettiget – både mindre og større donationer op til 17.700 kr. i 2023 er fradragsberettigede. Du kan dog kun få fradrag for dine velgørende bidrag – og dermed ikke for kontingenter, varekøb, konkurrencedeltagelse og lignende.

Du kan dog bruge dit fradrag for donationer til velgørenhed i forbindelse med både enkelte donationer og løbende betalingsserviceaftaler. Det betyder, at du er fradragsberettiget, uanset om du donerer 1.200 kr. af én omgang, eller om du betaler 100 kr. om måneden i løbet af et år.

Fradrag for velgørenhed ved arv

Du kan også lade din arv helt eller delvist gå til et velgørende formål. På den måde, kan du faktisk også undgå, at dine efterladte skal betale arveafgift ved at bruge 30 %-løsningen.

Her går 30 % af din arv foræres til et velgørende formål, som til gengæld dækker både arveafgift og tillægsboafgift for de øvrige arvinger.

Hvordan får jeg fradrag for donationer til velgørenhed?

For at få fradrag for donationer til velgørenhed skal de indberettes til SKAT. Du kan dog ikke selv indberette velgørende donationer og bidrag på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Hvis du gerne vil bruge dit fradrag, skal du derfor oplyse dit CPR-nummer til de foreninger, du støtter. Foreningerne vil herefter indberette din velgørende donation til Skattestyrelsen, som sørger for, at du automatisk får fradrag for din donation.

Donerer du gennem sms eller MobilePay, skal du kontakte den forening eller organisation, du donerer til. De skal nemlig indberette dit CPR-nummer til SKAT, for at du kan få fradrag for donationer. I den forbindelse er det vigtigt, at du gemmer dokumentation for, at beløbet er gået til den pågældende velgørenhedsforening eller -organisation.

Dokumentationen kan bestå af uddrag for kontoudtog, som viser overførslen af velgørenhedsdonationen. Ofte er det nødvendigt at sende dokumentation for overførslen til modtager-organisationen, før de kan indberette din donation til SKAT.

Fradrag for virksomheder der donerer til velgørenhed

Virksomheder kan, som privatpersoner, få fradrag for velgørenhed. Satsen for fradraget varierer dog afhængig af virksomhedstype. For personlige virksomheder gælder den samme sats som for privatpersoner – 17.700 kr. i 2023. Selskaber kan derimod få skattefradrag for velgørende bidrag for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Skal din virksomhed have fradrag for donationer til velgørenhed, skal den velgørende forening være godkendt af Skattestyrelsen. Det er desuden også muligt at få fradrag for velgørenhed, hvis din virksomheds velgørende donation indgår som led i et markedsføringstiltag.

Markedsfører du salget af et produkt ved at reklamere med, at en del af omsætningen går til et velgørende formål, kan du være berettiget til at få skattefradrag for din virksomheds donation. Det skyldes, at du gennem markedsføring gør donationen til en del af virksomhedens drift, idet donationen har til formål at opnå salg af varer eller ydelser – bidraget anses dermed som en driftsomkostning.

Ligesom privatpersoner skal indberette deres CPR-nummer til den forening eller organisation som modtager den velgørende donation, skal virksomheder indberette deres CVR-nummer, når de donerer til velgørenhed. Den velgørende forening eller organisation vil herefter indberette donationen til SKAT.

Som virksomhed skal du derfor huske at:

 • Du skal gemme dokumentation for din velgørende donation.
 • Den modtagende forening skal være godkendt af Skattestyrelsen.
 • Den modtagende forening skal indberette din donation til SKAT, førend du kan modtage fradrag for din donation.

Opsummeret: Fradrag for velgørende donationer

Du kan benytte dig af skattefradraget for velgørende donationer, hvis du i løbet af året har givet gaver og donationer til godkendte velgørende formål.

Den øvre grænse for fradrag for velgørenhed er i 2023 sat til 17.700 kr. Du kan dermed maksimalt få skattefradrag op til dette beløb.

For at du kan få fradrag for dine donationer til velgørenhed skal de indberettes til SKAT. Du skal derfor oplyse dit CPR-nummer til de foreninger, du støtter. Foreningerne vil herefter indberette din velgørende donation til Skattestyrelsen, som sørger for, at du automatisk får fradrag for din donation.

Kan jeg trække velgørenhed fra i skat?
Med fradrag for velgørenhed kan du trække dine velgørende donationer fra i skat. I 2023 kan du maksimalt få skattefradrag op til 17.700 kr.
Kan virksomheder trække velgørende donationer fra i skat?
Ligesom privatpersoner, kan virksomheder og selskaber opnå skattefradrag for velgørende bidrag. De kan få skattefradrag for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.
Kan jeg få skattefradrag for alle donationer?
For at få fradrag for velgørende donationer skal den velgørende forening være godkendt af Skattestyrelsen.
Del på: