Gældsbrev: Få styr på dine private lån

Sidst opdateret: 7. marts 2023
gældsbrev

Er det en god idé at udforme et gældsbrev i forbindelse med private lån – og hvad skal gældsbrevet i så fald indeholde? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev kaldes også en låneaftale og er en skriftlig aftale mellem långiver og låntager, også kaldet kreditor og debitor. Brevet fungerer som juridisk dokumentation for begge lånets parter og giver klarhed over, hvad der er blevet lånt, og hvilke betingelser lånet er givet under.

Med et fyldestgørende brev bør der ikke opstå uenighed om, hvad lånet består af, og hvordan det tilbagebetales. På den måde giver brevet tryghed for både långiver og låntager.

Udover at være bevis for at lånet eksisterer, er formålet med et gældsbrev at sætte klare rammer for låneaftalen. Når brevet bliver udformet, skal du derfor tage stilling til, hvilket slags lån der er tale om, lånets størrelse, afdrag, renter og eventuelle betingelser.

Hvornår skal jeg bruge et gældsbrev?

Det er som udgangspunkt en god idé at benytte et gældsbrev i situationer, hvor lånet foregår udenom et finansinstitut. Et brev er især en god idé, hvis der lånes penge mellem familie, venner eller bekendte.

Et privat gældsbrev bliver ofte anvendt i forbindelse med køb eller renovering af bolig for ugifte par, hvor den ene part finansierer størstedelen af beløbet. Går man fra hinanden, kan man dermed stadig deles om udgifterne for køb eller renovering af bolig.

Et gældsbrev er en måde at skabe sikkerhed for både långiver og låntager, da gældsbrevet både fungerer som juridisk dokumentation og giver overblik over betingelserne for lånet. Hvis du låner penge til din familie, kan et brev også være dokumentation for, at der ikke er tale om en gave eller et arveforskud – hvilket ellers ville blive pålagt en gave- eller arveafgift.

Et privat brev anvendes også ofte mellem forældre og børn i forbindelse med forældrekøb af ejer- eller andelsbolig samt overdragelse af ejendom, hvor en del af købesummen finansieres af et familielån. Her kan et privat brev ligeledes dokumentere, at der er tale om et lån og ikke en gave eller et arveforskud.

Fordele ved et privat gældsbrev

 • Ingen pålagt afgift: Ved brug af et privat brev kan du låne penge, uden at lånet bliver pålagt afgift – også til familiemedlemmer.
 • Længere forældelsesfrist: Ved private lån uden brev er forældelsesfristen 3 år, men med et privat brev er forældelsesfristen dog hele 10 år.
 • Intet loft på lånebeløb: Der er ingen øvre grænse for, hvor meget der må lånes ud med et privat brev.

Privat gældsbrev mellem venner og familie

Et privat gældsbrev bruges ofte i forbindelse med private lån mellem familie, venner og bekendte. I denne type lån vælger mange at undlade renter – hvilket, modsat et traditionelt lån med renter, er fordelagtigt for låntageren.

Lån uden renter anvendes ofte mellem familiemedlemmer og kaldes sommetider et rentefrit familielån. Et rentefrit familielån er dog ikke forbeholdt familien og kan anvendes af alle, som ønsker at oprette et rentefrit lån.

Er dit brev udformet som et rentefrit familielån, kan du nedskrive brevet med et valgfrit beløb hvert år, uden at beløbet pålægges gaveafgift. Du skal dog være opmærksom på ikke at overskride den øvre beløbsgrænse for 2023 på 71.500 kr., da du ellers kan blive pålagt en gaveafgift på 15 pct. af det overskredne beløb. Denne type lån anvendes ofte af forældre, som ønsker at give deres børn et arveforskud eller en større gave uden at blive pålagt arve- eller gaveafgift.

Hvad skal mit gældsbrev indeholde?

Selvom gældsbrevet er et juridisk dokument, er der ikke krav om en formel advokatgodkendelse – du behøver derfor ikke kontakte hverken jurist eller revisor for at oprette et brev i forbindelse med gæld. Faktisk kan du selv udforme et simpelt gældsbrev ved brug af en gældsbrev-skabelon i et word-dokument.

Et simpelt gældsbrev skal som minimum indeholde

 1. Navn fra både långiver og låntager.
 2. Underskrift fra både långiver og låntager.
 3. Beløb på lånet og eventuelle lånebetingelser.

Betingelser for lånet kan være, hvornår lånet skal betales tilbage, om lånet skal inkludere afdrag og renter, eventuelle renters størrelse, konsekvenser hvis gælden ikke betales tilbage og muligheder for at indfri lånet.

Du bestemmer selv, om du ønsker at specificere lånets betingelser i gældsbrevet. Det kan dog være godt at have klare betingelser for lånet i tilfælde af, at der opstår uenigheder om aftalen for lånet.

Det er derfor en god idé at tage udgangspunkt i en skabelon til gældsbrevet, så du er sikker på, at alle de nødvendige punkter kommer med. På den måde kan du undgå tvivlsspørgsmål og uoverensstemmelser over lånet senere hen.

Du kan tage udgangspunkt i vores gratis gældsbrev skabelon.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?

Gældsbrevet er gyldigt, når det indeholder de nødvendige oplysninger og begge parter, både långiver og låntager, har skrevet under. Brevet er som udgangspunkt gyldigt i 10 år. Ønsker begge parter at forlænge lånet efter de 10 år, skal brevet fornyes. Er det mere end 10 år siden, at brevet blev oprettet, kan du undersøge, om din gæld er forældet.

Modsat et lån ved et finansinstitut er gældsbrevet ikke opgjort nogle steder – den eneste dokumentation for lånet er brevet selv. Det er derfor en god idé, at begge parter har minimum én ekstra kopi af brevet. Du kan også dele ekstra kopier ud til venner eller familiemedlemmer, så du ikke risikerer, at brevet bliver væk.

Renter og afdrag i gældsbrev

I et privat gældsbrev kan långiver og låntager selv udforme brevet indenfor de rammer, de ønsker. Derfor er det også valgfrit, om du inkluderer lånets rente, og om lånet skal være med eller uden afdrag.

Er brevet udformet med krav til afdrag, bør du finde ud af, hvordan du betaler af på din gæld.

Hvis det ikke aftales i i brevet, hvornår lånet skal tilbagebetales, er låntageren forpligtet til at tilbagebetale lånet, når långiveren ønsker det – også hvis långiver ønsker lånet indfriet med kort varsel.

Undgå afgift på lånet med gældsbrev

Opretter du et privat gældsbrev til et familiemedlem, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vil undgå, at dit lån bliver pålagt afgift.

 • Reelt gældsforhold:
  Det er vigtigt, at der er tale om et reelt gældsforhold. Der skal altså foreligge et lån mellem to parter. Hvis der, uden et brev, overføres et beløb over en vis grænse til et familiemedlem, kan det blive anset som en gave eller et arveforskud og blive pålagt afgift.
 • Øvre beløbsgrænse for nedskrivning af gæld:
  Du skal være opmærksom på, at beløbsgrænsen for gaveafgift til den nærmeste familie er sat til 61.500 kr. for 2023. Nedskriver du gælden med mere end 69.500 kr. årligt, vil det resterende beløb blive pålagt en afgift på 15 pct.
 • Spontan nedskrivning af gæld:
  Det er vigtigt, at der ikke står skrevet i brevet, at lånet nedskrives hvert år. Det vil i så fald blive anset som en gave og kan blive pålagt afgift. En eventuel nedskrivning skal derfor ske spontant uden en forudgående nedskrevet aftale.

Afgiftsfri gave 2023

Afgiftsfri gave
2023Op til 71.500 kr.
2022Op til 69.500 kr.
2021Op til 68.700 kr.

Hvorfor skal jeg have et gældsbrev til et familielån?

Et gældsbrev anbefales ofte i forbindelse med lån mellem familie, venner og bekendte. Det skyldes, at der kan være en række ulemper og risici forbundet med lån mellem familie og venner, som kan påvirke relationen mellem parterne.

Der kan opstå uoverensstemmelser eller uklarhed om lånets størrelse, lånebetingelser og tilbagebetaling af lånet, hvis der ikke er lavet en klar aftale mellem långiver og låntager. Her er en aftale med klare lånebetingelser en god måde at undgå at blive uvenner med sine nærmeste.

Er det ikke muligt at låne af familie og venner, kan du i stedet ansøge om et ganske almindeligt lån her:

Del på: