Hvad betyder indfrielse af lån?

Sidst opdateret: 1. marts 2023
Indfrielse af lån
Hvad betyder indfrielse af lån?
Indfrielse af lån betyder, at du færdiggør tilbagebetalingen af dit lån. Er hele lånet betalt tilbage, er lånet altså indfriet.

Hvad er indfrielse af lån? Kan du foretage indfrielse af lån før tid, og hvad koster det at indfri et lån før tid? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er indfrielse af lån?

Indfrielse af lån betyder, at du færdiggør tilbagebetalingen af dit lån. Når dit lån er indfriet, er hele lånet dermed betalt ud.

Indfrielse af lån kan ske ved at:

  1. Lånet udløber
  2. Du tilbagebetaler lånet før tid

Indfrielse af lån ved lånets udløb kaldes ordinær indfrielse og sker helt automatisk, når du har betalt det sidste af dit lån af. Ved ordinær indfrielse af et lån er der derfor ikke noget, du behøver at forholde dig til. Du kan vælge at tilbagebetale lånet før tid, eksempelvis gennem en låneomlægning eller ved at rentetilpasse dit lån.

Skal du indfrie dit lån før tid, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tage et lån til indfrielse af gæld.

Lån til indfrielse af gæld

Et lån til indfrielse af gæld er et lån, du tager for at indfri din eksisterende gæld. Lån til indfrielse af gæld anvendes ofte med henblik på samle flere lån ét sted samt for at blive tilbudt en lavere rente.

Ligesom ved alle andre typer lån, bør du sørge for at få det bedste lånetilbud, når du tager et lån til indfrielse af gæld.

Du kan ansøge om lånetilbud gennem Bankly i løbet af ganske kort tid. Herefter indhenter vi lånetilbud fra flere end 10 banker.

Når du ansøger om et lån til indfrielse af gæld gennem Bankly, skal vores samarbejdende banker oplyses om din beskæftigelse, boligsituation, eksisterende gæld, indtægt og rådighedsbeløb.

Ud fra disse oplysninger laver bankerne en kreditvurdering af din økonomi, inden du får tilsendt dine lånetilbud.

Du kan se alle dine lånetilbud i din personlige låneoversigt. Her kan du nemt danne dig et overblik over de forskellige tilbud, og vælge det billigste lån til indfrielse af gæld.

Det er smart!

Du kan starte din ansøgning ved at klikke herunder:

Indfrielse af lån før tid

Indfrielse af et lån før tid kaldes ekstraordinær indfrielse og foregår i det fleste tilfælde gennem en omlægning eller ved rentetilpasning af lånet.

Der er en lang række måder, hvorpå du kan indfri dit lån før tid. Du kan eksempelvis vælge at betale et større beløb af hver måned. Når du som debitor indgår en låneaftale med din kreditor, aftaler I et beløb, du typisk skal betale hver måned. I langt de fleste tilfælde har du dog mulighed for at hæve dit månedlige afdrag og på den måde indfri dit lån før tid.

Ønsker du at indfri dit lån før tid, bør du være opmærksom på, om det er muligt at indfri lånet gennem en straksopsigelse, eller om lånet er underlagt en opsigelsesfrist.

Indfrielse af lån ved omlægning

Når du tager et lån til indfrielse af gæld, er der ofte tale om et samlelån, hvor du samler din eksisterende gæld i et nyt lån. Der er flere fordele ved at tage et samlelån:

  • Med et samlelån er det ofte muligt at blive tilbudt et lån til en lavere rente og dermed nedsætte dine gældsudgifter.
  • Har du flere lån, kan du få et bedre overblik over din gæld med et samlelån, da du kun skal betale ét samlet lån af til én låneudbyder.
  • Du har typisk mulighed for at låne mere end det beløb, du skal sammenlægge.

På trods af hvad betegnelsen antyder, kan du også anvende et samlelån, hvis du kun har ét eksisterende lån. Her kan et samlelån bruges til at indfri restgælden på dit eksisterende lån samtidig med, at du optager et andet lån med en mere fordelagtig rente.

Anvender du et lån til indfrielse af gæld, skal du selvfølgelig tage højde for dit nye lån i dit budget, og du kan derfor med fordel gøre brug af et budgetskema.

Hvad koster det at indfri et lån før tid?

Ønsker du at indfrie dit lån før tid, skal du være opmærksom på en række ting, som kan påvirke, hvad det koster dig at indfri din gæld.

I nogle tilfælde kan du blive pålagt et gebyr, hvis du vælger at indfrie dit lån før tid. Det ses ofte ved større lånebeløb, hvor låneudbyder så at sige går glip af et større beløb gennem de renter, du ikke betaler ved at indfri lånet før tid.

Hos de fleste låneudbydere koster indfrielse af lån før tid dog ikke noget, og du har derfor mulighed for at spare penge på dine renteudgifter ved at afvikle dit lån før tid. Hvad det koster at indfri et lån før tid, afhænger i høj grad af, hvilket lån du ønsker at indfrie.

Indfrielse af realkreditlån

Ønsker du at sælge din bolig, kan det være relevant for dig at vide, hvordan det foregår, når et realkreditlån skal indfries.

Ved salg af fast ejendom overdrages et realkreditlån nemlig ikke til boligens køber, og det er derfor en god idé, at du sætter dig ind i indfrielse af dit lån, inden boligen skal overdrages.

Typisk vil indfrielse af realkreditlån foregå ved, at du opsiger dit lån og betaler din restgæld. Du bør dog være opmærksom på lånets terminer og frister, inden du indfrier lånet.

Har du eksempelvis et fastforrentet lån, kan lånet opsiges enten ved en straksopsigelse eller ved lånets termin. Ved opsigelse ved termin er opsigelsesfristen typisk 2-3 måneder før termin.

Uanset hvilken type realkreditlån du har, vil dit realkreditinstitut opkræve gebyrer i forbindelse med indfrielse af dit lån, herunder:

  1. Indfrielsesgebyr
  2. Gebyr for indfrielsestilbud

Indfrielse af lån med variabel rente

Ønsker du at indfri et realkreditlån med variabel rente, foregår det ikke på samme måde som ved indfrielse af et realkreditlån med fast rente. Et lån med variabel rente er nemlig ikke ét lån, men består af flere, korte lån.

Et lån med variabel rente vil løbende blive rentetilpasset ud fra den aftale, der er indgået om lånet:

  • F1: Ved et F1-lån vil renten tilpasses årligt.
  • F3: Ved et F3-lån vil renten tilpasses hvert tredje år.
  • F5: Ved et F5-lån vil renten tilpasses hvert femte år.

Når dit lån skal rentetilpasses, har du mulighed for at foretage ændringer eller omlægge dit lån. I den forbindelse kan du eksempelvis vælge at fortsætte med et lån med variabel rente eller omlægge lånet til et fastforrentet lån.

Opsummering: Hvad betyder indfrielse af lån?

Indfrielse af lån betyder, at du færdiggør tilbagebetalingen af dit lån. Når dit lån er indfriet, er hele lånet betalt ud.

Du kan indfri et lån ved at lånet udløbet naturligt, når du betaler de sidste af dit lån af. Du kan også indfri dit lån ved at betale lånet tilbage før tid.

Ønsker du at indfri dit lån før tid, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tage et lån til indfrielse af gæld. Her bør du være opmærksom på, om du bliver pålagt et gebyr, hvis du vælger at indfri dit lån før tid. Det ses ofte ved større lånebeløb, hvor låneudbyder går glip af et større beløb gennem de renter, du ikke betaler når du indfrier lånet før tid.

Du kan dog sommetider spare penge ved at tage et lån til indfrielse af gæld, hvis du med det nye lån kan blive tilbudt lavere renteudgifter. På den måde kan du nemlig nedsætte dine gældsudgifter og spare penge.

Hvad koster det at indfri et lån?
I langt de fleste tilfælde koster det ikke noget at indfri et lån før tid. I enkelte tilfælde kan du blive pålagt et gebyr for indfrielse af lån. Det skyldes, at banken går glip af en renteindtægt, når du betaler hele lånet ud før tid.
Hvornår kan jeg indfri mit lån?
Hvornår du har mulighed for at indfri dit lån, afhænger af, hvilket lån der er tale om. Har du et fastforrentet lån, kan du opsige lånet til termin eller som en straksopsigelse. Når du indfrier lånet til termin, er der en opsigelsesfrist, som typisk er 2-3 måneder før terminen.

Har du et fastforrentet lån, har du mulighed for at foretage ændringer eller omlægge dit lån, når lånet skal rentetilpasses.
Hvad betyder kursen for indfrielse af realkreditlån?
Kursen på et realkreditlån er prisen på realkreditobligationerne og påvirker derfor, hvad du ender med at betale for dit lån - også når det skal indfries.

Ved indfrielse af lån til kurs 100 skal du betale 100 kr. for hver 100 kr., du skylder. Er kursen imidlertid 105, betyder det, at du skal betale 105 kr. for hver 100 kr., du skylder - du skal med andre ord betale mere, end du skylder.

Har du et fastforrentet lån, har du konverteringsret ved indfrielse af lånet, hvilket betyder, at du kan indfri lånet til kurs 100 uanset markedskurs. Du er på den måde sikker på, at du ikke betaler mere ved indfrielse af lånet end lånets restgæld.
Del på: