Hvad er en kreditvurdering?

Sidst opdateret: 30. marts 2023
Kreditvurdering
Hvad er en kreditvurdering?
En kreditvurdering er en vurdering af din kreditværdighed, som banken altid udfører, når du ansøger om et lån. Det gør de for at sikre sig, at du er i stand til at betale lånet tilbage. Kreditvurderingen er foruden lånets størrelse også med til at bestemme renten på dit lån, og dermed hvor meget du ender med at betale for lånet.

Hvordan kreditvurderes du som privatkunde? Kan du få kreditgodkendelse til et lån? Hvordan forbedrer du din kreditværdighed? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en kreditvurdering?

Når du vil låne penge af en kreditor, som en bank eller et finansinstitut, foretager de en vurdering af din kreditværdighed. Det gør de for at sikre sig, at du er i stand til at betale lånet tilbage. Kreditvurderingen er foruden lånets størrelse også med til at bestemme renten på dit lån, og dermed hvor meget du ender med at betale for lånet.

Selvom der altid foretages en vurdering af din kreditværdighed uanset hvilket lån du søger om, er der forskel på, hvor dybdegående kreditvurderingen er.

Skal du tage et større lån som til forældrekøbhuskøb eller bilkøb, vil din låneudbyder typisk lægge stor vægt på din kreditværdighed, da de løber en større risiko, idet lånebeløbet er større. Søger du om et mindre lån på 10.000 kr. eller 20.000 kr. til forbrug såsom kassekredit eller et kviklån, er beløb og dermed risiko mindre.

En kreditvurdering er dog også en sikkerhed for dig som låntager og debitor. Det er en professionel vurdering af, om lånet giver mening i forhold til din økonomi – dermed undgår du at stå med en gæld, du ikke er i stand til at betale.

Kreditvurdering af privatkunder

En kreditvurdering anvendes til at vurdere sandsynligheden for, at du er i stand til at tilbagebetale lånet og dermed også, hvor stor en risiko din låneudbyder løber ved at låne dig penge.

Kreditvurderingen kan være mere eller mindre dybdegående og afhænger af, hvor stort et lån du ansøger om. Når låneudbyder skal vurdere din kreditværdighed, kigger de først og fremmest på din økonomi – især vurderes indtægt, udgifter, rådighedsbeløb og betalingshistorik.

Låneudbyder kan også vurdere din kreditværdighed ud fra personlige forhold og livssituation såsom din alder, uddannelse og boligforhold.

Din gældsfaktor har betydning for kreditvurderingen

Når du skal kreditvurderes, kigger låneudbyder desuden på din gældsfaktor. En gældsfaktor er et parameter, som er med til at vurdere, hvor mange penge du som kunde kan låne baseret på din økonomiske situation. I den forbindelse holdes dine samlede bruttoindtægter op mod din samlede gæld.

I takt med at du betaler af på dit lån, vil du få nedbragt din gæld. Du kan til enhver tid få et samlet overblik over, hvor meget du endnu mangler at betale ved at beregne din restgæld.

En gældsfaktor skal helst ligge så tæt på 3 som muligt – hvilket betyder, at din årlige bruttoindkomst helst skal være 3 gange større end din samlede gæld. Ligger gældsfaktoren over 3, kan det have en negativ indvirkning på din kreditværdighed og dermed på, om du kan blive godkendt til det ønskede lån.

Hvad indeholder en kreditvurdering?

Det er op til den enkelte låneudbyder, hvad de vælger at lægge vægt på, når de skal vurdere en kundes kreditværdighed.

Ansøger du om et stort lån på 400.000 kr. eller 500.000 kr., vil kreditvurderingen typisk være mere uddybende end ved et mindre lån på 40.000 kr. Faktorer, der dog altid lægges vægt på i forbindelse med en kreditvurdering, er:

 • Betalingshistorik:
  Kreditor kigger på din betalingshistorik for at se, om du tidligere har været i stand til at betale regninger og gæld, samt om du er registreret i RKI. Hvis du har en historik med misligholdt gæld, vil dette være en stor risikofaktor for låneudbyder, og det kan derfor ende med, at du ikke kan opnå kreditgodkendelse til et nyt lån.
 • Indtægt:
  Din indtægts størrelse og stabilitet kan påvirke vurderingen af din kreditværdighed. Des højere indtægt du har, des større et lån kan du typisk blive godkendt til – og ofte er lånets rente også lavere, hvis du har en høj indtægt. Har du haft det samme job længe, anses det i højere grad som en stabil indtægtskilde, end hvis du arbejder på freelancebasis eller gennem tidsbegrænsede ansættelser.
 • Faste udgifter:
  Ofte vil låneudbyder se på dine faste udgifter i forbindelse med en kreditvurdering. Dette er dels for at finde dit rådighedsbeløb, dels for at få et indblik i, hvordan du bruger dine penge.
 • Rådighedsbeløb:
  Når du trækker dine faste udgifter fra din indtægt, har du dit rådighedsbeløb – altså det beløb du har til rådighed, når alle faste udgifter er betalt. Des højere dit rådighedsbeløb er, des større er sandsynligheden for, at du vil blive godkendt til et lån, samt at renten på dit lån samtidig vil være lav. Dette skyldes, at du med et højere rådighedsbeløb er bedre i stand til at tilbagebetale dit lån.
 • Personlige forhold og livssituation:
  Hvis du ejer din egen bolig, kan du stille den som sikkerhed for lånet. Udlejer du hele eller dele af din bolig, kan det også påvirke din kreditværdighed positivt. Din alder samt uddannelsesniveau- og status kan ligeledes tillægges betydning i en kreditvurdering. Det skyldes, at din indkomst typisk vil være større, jo ældre og højere uddannet du er.

Har jeg god kreditværdighed?

En kreditvurdering foretages for at finde ud af, om du som låntager vil være i stand til at tilbagebetale lånet. Har du en positiv kreditværdighed, er det lettere at blive godkendt til lån. Er din kreditværdighed derimod negativ, vil dette svække dine muligheder for at tage et lån.

Du kan selv vurdere, om du har en overvejende positiv eller overvejende negativ kreditværdighed ved at danne dig et overblik over din økonomiske situation, eksempelvis gennem et budget.

Men hvad er et budget? Med et budget kan du få et overblik over din økonomi som blandt andet gør dig i stand til at vurdere om du kan øge dit rådighedsbeløb og udregne din gældsfaktor. Du kan med fordel anvende et budgetskema for nemt at danne dig et overblik over din økonomi.

For at opnå en kreditgodkendelse, er det først og fremmest vigtigt, at låneudbyder anser dig som en god betaler. Du bør derfor sætte dig ind i, hvordan du forholder dig til din gæld.

Har du mange små lån, er det desuden en god idé at overveje et samlelån. Flere små lån kan nemlig signalere, at dit forbrugsmønster ikke stemmer overens med din økonomiske situation. Med et samlelån kan du desuden nøjes med at betale én rente, hvilket sænker din gældsfaktor.

Lav kreditværdighed - hvad gør jeg?

Det er ikke altid, at du har så mange muligheder for at ændre de faktorer, din låneudbyder vurderer din kreditværdighed ud fra – ihvertfald ikke lige med det samme. Det kan være svært at ændre sin indtægt, alder og personlige forhold.

Hvad du kan ændre, er imidlertid dit rådighedsbeløb, som er det beløb, du har tilbage, når alle dine faste udgifter er betalt. Hvis du nedsætter dit forbrug og dermed øger dit rådighedsbeløb, kan det bidrage positivt til din kreditvurdering.

For at nedsætte dit forbrug kan du lægge et budget og følge med i, hvad du egentlig bruger penge på. Når du har dannet dig et overblik over, hvad pengene bruges på, kan du vurdere, hvordan du kan skære ned på forbruget:

 • Spar penge på at afmelde abonnementer, du ikke bruger
 • Spar penge gennem en ny forsikringsaftale gennem din fagforening eller a-kasse

Du kan selv forbedre din kreditvurdering

Ønsker du at øge din egen kreditværdighed og mulighed for at opnå kreditgodkendelse, er der en række faktorer, du kan forsøge at tage højde for:

1. Vær en god betaler

Det er vigtigt, at låneudbyder kan se, at du er en god betaler. Hvis du i forvejen har misligholdt gæld eller er registreret i RKI, er det svært at blive godkendt til nye lån. Har du derimod en stabil økonomi og en lang historik med at betale til tiden, vil du have lettere ved at blive kreditgodkendt.

2. Betal din eksisterende gæld

Har du allerede gæld, kan det i visse situationer påvirke, om låneudbyder kreditgodkender dig. Det er derfor en god idé at få styr på din gæld. Hvis du har mange små lån, kan du overveje at samle dine lån i et samlelån. Har du svært ved at overskue din gæld, kan du med fordel anvende en gældsberegner til at finde ud af, hvornår du kan forvente at være gældfri.

3. Læg et budget og følg det

Kan du gennem et budget vise, at der er balance i din økonomi – og at du med dit rådighedsbeløb er i stand til at betale af på et lån – er der større sandsynlighed for, at du bliver kreditgodkendt. Et budget kan desuden hjælpe med at holde styr på din gæld.

4. Meld dig ind i en a-kasse

Er du medlem af en a-kasse, er du sikret en indtægt, hvis du mister dit arbejde. Medlemskab i en a-kasse er derfor kreditors sikkerhed for, at du fortsat er i stand til at betale af på din gæld.

5. Ansøg om lån med medansøger

Hvis du ansøger om et lån med medansøger, er der større sandsynlighed for, at låneansøgningen bliver godkendt, da der er to, der hæfter for lånet. I bør dog være opmærksom på, at låneudbyder vil vurdere jeres samlede indtægt og gældsfaktor. Det kan derfor være en god idé at gøre brug af et husholdningsbudget til at få et overblik over jeres samlede økonomi.

Bliv kreditgodkendt til et lån

Når du indhenter lånetilbud gennem Bankly, skal vores samarbejdende banker blandt andet oplyses om din beskæftigelse, boligsituation, eksisterende gæld, indtægt og rådighedsbeløb.

Ud fra disse oplysninger laver bankerne en kreditvurdering af din økonomi, inden du får tilsendt dine lånetilbud.

Er du dykket ned i din økonomi og har fulgt de råd, som kan bidrage til at øge din kreditværdighed, kan du med stor sandsynlighed blive kreditgodkendt til et lån.

Når du har udfyldt din ansøgning, får du tilsendt dine lånetilbud relativt hurtigt. Du kan herefter nemt sammenligne tilbuddene og finde det billigste lån i din låneoversigt.

Opsummering: Kreditvurdering

Når du ansøger om et lån, foretager långiver altid en vurdering af din kreditværdighed. Det gør de først og fremmest for at sikre sig, at du er i stand til at betale lånet tilbage. Kreditvurderingen er dermed også fastlægge renten på dit lån, og hvor meget du ender med at betale for lånet.

Vil du gerne forbedre din kreditværdighed, inden du ansøger om et lån, er der heldigvis en række ting, du selv kan gøre. Først og fremmest kan du lægge et budget og forsøge at sænke dit forbrug. På den måde kan du øge dit rådighedsbeløb, hvilket kan bidrage positivt til din kreditvurdering.

Hvad er en kreditvurdering?
En kreditvurdering er en vurdering af din privatøkonomi og hvor sandsynligt det er, at du kan betale et lån tilbage.
Hvad bliver der lagt vægt på i en kreditvurdering?
Kreditvurderinger varierer fra låneudbyder til låneudbyder. Der lægges dog typisk vægt på din indtægt og rådighedsbeløb, din betalingshistorik og din eksisterende gæld. Derudover kan personlige forhold påvirke din kreditvurdering, såsom din alder eller hvis du ejer en bolig.
Kan jeg blive kreditgodkendt, hvis jeg er registreret i RKI?
Er du registreret som dårlig betaler i RKI eller Debitor Registret (DBR), kan du ikke blive tilbudt et lån af vores samarbejdspartnere.
Del på: