Alt du skal vide om regninger

Sidst opdateret: 2. marts 2023
regninger
Hvad er regninger?
En regning kaldes også en faktura og er et dokument, som beskriver en betaling for en vare eller ydelse.

Når du har købt en vare eller en ydelse, vil du modtage en regning, som opkræver og beskriver betalingen for den vare eller ydelse, du har købt.

Men hvad skal en regning egentlig indeholde? Kan regninger blive forældet, og er det muligt at betale en regning kontant?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er regninger?

En regning kaldes også en faktura og er et dokument, som beskriver en betaling for en vare eller ydelse mellem en kunde og en leverandør.

Da regningen opkræver betaling for en ydelse eller en vare, vil der ofte være en betalingsfrist angivet på regningen, hvilket kaldes regningens forfaldsdato.

Regninger kan både være for enkeltstående eller gentagende betalinger, såsom ved betaling af husleje eller abonnementer, ligesom de eksempelvis kan opkræves på månedlig, halvårlig eller årlig basis.

Hvad er moms?

Når du betaler en regning for en vare eller ydelse, vil en del af beløbet bestå af moms, som er en statslig afgift. Moms beregnes på baggrund af prisen på din vare eller ydelse og udgør som hovedregel 25 pct. af varens pris eller ydelse.

Hvad skal en regning indeholde?

En regning skal følge en række lovmæssige regler for, hvad den skal indeholde. På regningen skal fremgå:

  • Regningens fakturanummer.
  • Modtagerens oplysninger, herunder navn og adresse.
  • Gældende momssats og det momsbeløb, der skal betales.
  • Beskrivelse af vare eller ydelse, herunder pris uden moms, antal og eventuel rabat.
  • Afsenderens oplysninger, herunder CVR-nummer samt virksomhedens navn og adresse.
  • Dato for hvornår regningen er udstedt, regningens forfaldsdato og eventuelt, hvornår varen eller ydelsen leveres, hvis denne dato afviger fra udstedelsesdatoen.

Hvordan betaler man en regning?

Når du skal betale en regning, har du ofte en række forskellige betalingsmuligheder.

Du kan både modtage en regning som et fysisk og et digitalt dokument, og det er også ofte muligt at betale regninger både kontant og gennem en digital bankoverførsel.

Tilmeld dine regninger betalingsservice

Er der tale om regninger, som skal betales løbende, såsom husleje, forsikring eller abonnementer, kan det være en god idé at tilmelde dine regninger betalingsservice.

Er dine regninger tilmeldt som PBS-aftaler, overføres beløbet automatisk fra din konto, når betalingen skal falde. På den måde er du sikker på, at du ikke overser en betaling. Det kan være en stor fordel at have faste regninger tilmeldt som PBS-aftaler, da du kan risikere at blive pålagt et rykkergebyr, hvis du ikke betaler en regning til tiden.

Hvor kan man betale regninger kontant?

Når du skal betale en regning, er det de fleste steder muligt at betale både gennem en digital betalingsoverførsel og som kontant betaling.

Det er dog ikke tilladt for virksomheder at tage kontant betaling for regninger over 20.000 kr. Skal du betale en regning, som overstiger dette beløb, skal det derfor foregå som en digital overførsel.

Kan regninger forældes?

Sommetider kan en regning nå at forældes, hvis kreditor ikke opkræver det udestående beløb inden for en given tidsperiode. Hvornår, gælden forældes, afhænger af, hvilken slags gæld der er tale om.

Er der tale om regninger, fakturakrav, renter, gebyrer eller andre betalingskrav, som du ikke har skrevet under på, forældes gælden som udgangspunkt efter tre år. Gæld ved optagelse af lån forældes dog først efter 10 år, da du har underskrevet denne gældstype.

Forældelse af gæld kan dog afbrydes, hvis du som debitor enten anerkender gælden eller kreditor vælger at tage regningen videre til Fogedretten.

Misligholder du dine regninger, kan du i værste fald blive registreret som dårlig betaler i RKI, hvilket kan have store konsekvenser for din privatøkonomi.

Betaling af regninger ved dødsfald

Ved dødsfald skal der tages stilling til, hvad der skal ske med betalingsaftaler og udestående gæld.

Når banken får besked om dødsfaldet, spærres afdødes konti automatisk. Der kan derfor ikke hæves penge fra afdødes konti, ligesom betalinger ikke kan fortsættes, før skifteretten eller afdødes pårørende sender en skifteretsattest til banken.

Skal du som arving håndtere boet efter en afdød, er der en række ting, du skal tage stilling til. Er du ægtefælle til afdøde, vil du blive kontaktet af banken, hvorefter I sammen skal tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes betalingsaftaler.

Som arving til afdøde er du ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, før der er udstedt en skifteretsattest og afdødes konti genåbnes.

Når skifteretsattesten er udstedt, skal du som arving sørge for, at afdødes gæld til kreditorer betales, ligesom fast ejendom skal sælges eller udlægges til én eller flere arvinger.

I den forbindelse skal du indrykke proklama i Statstidende, hvilket betyder, at afdødes eventuelle kreditorer får en tidsfrist på otte uger til at fremsætte krav om betaling af udestående.

Hvad er proklama?

Proklama er en annonce, som indrykkes i forbindelse med et dødsfald. Proklama har til formål at efterlyse kreditorer til afdøde.

Når proklama er indrykket, har eventuelle kreditorer en frist på otte uger til at fremsætte krav om udestående.

Opsummeret: Alt du skal vide om regninger

Regninger kaldes også en fakturaer og består af et fysisk eller digitalt dokument, som beskriver en betaling for en vare eller ydelse.

Når du modtager en regning, er der en række lovmæssige regler for, hvad regningen skal indeholde. Det skal eksempelvis fremgå af regningen, hvad betalingen går til, hvornår regningen skal betales, og hvem den skal betales til.

De fleste steder er det muligt at betale regninger gennem en digital betalingsoverførsel eller som kontant betaling. Er regningen på mere end 20.000 kr., er det dog ikke tilladt for virksomheder at tage betaling kontant. I stedet skal regninger over 20.000 kr. betales digitalt.

Hvad er en regning?
En regning er et dokument, som beskriver og opkræver en udestående betaling for en vare eller ydelse.
Hvad er forskellen på en faktura og en regning?
Faktura og regning er det samme.
Hvad skal en regning indeholde?
En regning skal indeholde oplysninger om afsender og modtager, dato, beløb og beskrivelse af den vare eller ydelse, der opkræves betaling for.
Hvornår er en regning forældet?
En regning forældes typisk efter 3 år. Sommetider forældes en regning dog først efter 10 år, såfremt den udestående betaling ikke videregives til Fogedretten.
Kan man betale regninger på posthuset?
Det er ikke længere muligt at betale regninger på posthuset.
Del på: