Hvad er et budget?

Sidst opdateret: 9. februar 2023
budget
Hvad er et budget?
Et budget er en oversigt over dine månedlige indtægter, udgifter og rådighedsbeløb. Det kan fungere som et redskab til at styre din økonomi.

Et budget kan give overblik i din økonomi og er især fordelagtigt, når der sker ændringer i din økonomi. Men hvad er et budget? Hvilke poster skal medregnes, og hvordan øger du dit rådighedsbeløb?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er et budget?

Et budget er en oversigt over dine månedlige indtægter og udgifter og kan fungere som et redskab til at styre din økonomi. Det kan nemlig give dig et overblik over din økonomi og indsigt i, hvad du har til rådighed hver måned.

Det kan være en fordel at anvende, hvis der sker ændringer i din indtægt, hvis du gerne vil spare mere op, eller hvis du skal omlægge din økonomi, eksempelvis i forbindelse med huskøb eller køb af andelsbolig.

Hvorfor skal jeg lave et budget?

Et budget kan som sagt give et overblik over din økonomi. Det er en fordel, hvis du oplever, at du mangler penge hver måned, eller hvis din økonomiske situation ændrer sig:

 • Jobskifte: Din økonomiske situation kan ændre sig, hvis du skifter job, og der sker ændringer i din indtægt.
 • Studerende: Studerer du og får SU ved siden af, er dit rådighedsbeløb typisk lavere, end hvis du eksempelvis har et fuldtidsarbejde. Det er derfor en fordel at lave et budget som studerende.
 • Optagelse af lån: Du optager et lån, som gør, at du må revurdere din økonomi for at afbetale din gæld. Det kan være at du skal foretage et forældrekøb, tage et boliglån, et indskudslån, eller låne til at finansiere dit første bilkøb. Måske er du færdig med din uddannelse, og skal igang med at betale din studiegæld. Har du flere lån som eksempelvis forbrugslån eller kassekredit, kan et budget hjælpe med at holde styr på dine afbetalinger.
 • Boligskifte: Du flytter hjemmefra, bliver enlig, flytter sammen med andre eller skifter på anden vis bolig, hvorved dine faste udgifter ændrer sig.

Sker der ændringer i din økonomiske situation, er det typisk nødvendigt, at du omlægger din økonomi, så dit forbrug stemmer overens med dit rådighedsbeløb.

I 2022 så vi en markant stigning i inflation, hvilket kan påvirke dine forbrugsvaner. Det kan her være en stor hjælp at følge et budget.

Det kan desuden være en fordel at have lavet et budget, hvis du vil ansøge om et lån, idet låneudbyder i en kreditvurdering typisk vil se på, hvordan du forvalter din økonomi.

Hvordan laver man et budget?

Når du laver dit budget, skal du først og fremmest undersøge, hvad du har af indtægter, og hvad du har af udgifter.

Det er derfor en god idé at være logget ind på din netbank eller have udskrifter af din indkomst og dit forbrug. Det er også en god idé at gøre dig nogle tanker om, hvad dine penge går til, hvis du betaler med kontanter.

Når du danner dig et overblik over dine udgifter, bør du gå mindst et helt år tilbage, da du dermed tager højde for udgifter, som bliver trukket kvartalsvis, halvårligt eller én gang årligt.

Dine indtægter kan være din løn, SU, SU-lån, dagpenge eller anden form for indkomst som boligstøttebørnebidrag og supplerende ydelser. Andre jævnlige indtægter som eksempelvis børnepenge eller udbetaling fra pensionsordninger bør også medregnes din indtægt, såfremt det er en regelmæssig indtægtskilde.

Du kan også medregne dine feriepenge som en indtægt. Du bør dog tage højde for, at beløbet ikke udbetales på månedlig basis.

Udgifter er de penge, du bruger hver måned. Her kan det være en god idé at skelne mellem faste udgifter og variable udgifter.

Faste og variable udgifter i et budget

 • Faste udgifter: Faste udgifter er de udgifter, du betaler på regelmæssig basis såsom husleje, forsikringer, abonnementer og afbetaling af gæld. Her skal du være opmærksom på, at faste udgifter kan trækkes månedligt, per kvartal, halvårligt eller én gang om året. Det er derfor en god idé at tage udgangspunkt i et helt års udgifter.
 • Variable udgifter: Variable udgifter er, modsat de faste udgifter, variable. Det betyder, at beløbets størrelse kan variere. Variable udgifter er eksempelvis de penge, du bruger på mad, tøj, gaver, ferier og fornøjelser såsom biografture, restaurantbesøg og lignende.

Når du har trukket dine faste udgifter fra din indtægt, kan du se dit rådighedsbeløb. Det er dét beløb, du har til rådighed hver måned – og det beløb, du kan bruge til at betale for dine variable udgifter.

Budget for dit fremtidige forbrug

Når du har kortlagt dine indtægt, samt faste- og variable udgifter samt dit rådighedsbeløb og har fået et overblik over, hvor mange penge du bruger hver måned, skal du forme dit fremtidige budget, så det passer med dit fremtidige forbrug.

Det er her, du skal træffe nogle valg og sætte rammerne for, hvilke udgifter du ønsker at bruge dine penge på, og hvor du ønsker at spare.

Du kan ikke nødvendigvis ændre meget ved dine faste udgifter som husleje, forsikringer og afbetaling af gæld. Der, hvor du kan foretage ændringer, er derfor ofte ved de variable udgifter som mad, tøj og fornøjelser. Hvis du spiser meget ude og derfor bruger store summer på mad, kan det være et punkt, hvor du kan spare penge ved at købe mad på budget.

Hvilke udgifter, du vælger at skære ned på i budgettet, afhænger selvfølgelig af dit behov, og hvilke udgifter du anser som nødvendige.

Er det nødvendigt for dig at skære betydeligt ned i dine udgifter, kan du også gennemgå dine udgifter forbundet med abonnementer:

 • Spar penge med en billigere forsikring eksempelvis gennem din a-kasse eller fagforening
 • Spar penge på din mobilregning ved at skifte udbyder
 • Spar penge ved at sætte dit fitness eller streaming-abonnement på pause eller afmelde det, hvis du ikke bruger det

Går en del af dine udgifter til at betale af på flere lån, kan du undersøge muligheden for at nedsætte din gæld ved at optage et samlelån.

Udover at sætte rammerne for dine variable udgifter, er det også en god idé at medregne en post til opsparing i tilfælde af uforudsete udgifter. Det kan være, din mobil går i stykker, du får en stor tandlægeregning eller skal have bilen på værksted. Har du medregnet en post til opsparing i budgettet, er du bedre forberedt på uforudsete udgifter.

Hvordan overholder jeg mit budget?

Det kan være svært at overholde et budget – især hvis det er for stramt. Du bør derfor overveje, om budgettet er realistisk for dig at overholde. I den forbindelse er der en række spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv:

 1. Kan jeg overholde mit budget?
 2. Er der nogle poster, der er for stramme?
 3. Er der nogle poster, der kan strammes mere, så jeg kan lægge det nødvendige beløb til side?

Det vigtigste er, at du bruger færre penge, end du tjener. Er det for stramt, kan det derfor være nødvendigt at skære de mindst nødvendige udgifter fra, eller løbe dine udgifter igennem og se, hvor du kan spare.

Her kan du eksempelvis gennemgå dine abonnementer eller se på, hvor mange penge du bruger på fornøjelser som oplevelser, gaver og tøj.

Det er også en god idé at lave en budgetkonto, hvor du indsætter dit månedlige rådighedsbeløb. På den måde kan du holde styr på, hvor mange penge du har til rådighed hver måned, og du risikerer ikke at bruge flere penge, end det beløb du har planlagt.

Budget med budgetskabelon

Der er mange punkter at holde øje med og det kan derfor virke som en uoverskuelig opgave. Heldigvis kan du anvende et budgetskema, som kan give dig overblik og sørge for, at du husker alle de nødvendige punkter.

Hvis du anvender en budget-excel-skabelon, bør du ikke have udeladt punkter i din økonomi. Det er dog en god idé at tjekke, om du har fået alle punkter med, samt om dit nye budget er realistisk for dig at overholde.

Opsummeret: Hvad er et budget?

Et budget er velegnet som et redskab til at styre din økonomi. Det kan nemlig give dig et overblik over, hvordan du bruger dine penge og hvad du har til rådighed hver måned.

Det kan især være en fordel at anvende, hvis der sker ændringer i din indtægt, hvis du gerne vil spare mere op, eller hvis du skal lave større justeringer i din økonomi såsom i forbindelse med huskøb.

Hvad bruges et budget til?
Et budget kan anvendes til at give dig et overblik over dine udgifter og indtægter. Det kan derfor anvendes som et redskab til at styre din økonomi.
Hvad skal et budget indeholde?
Et budget skal som minimum indeholde indtægter og udgifter. Jo flere detaljer du inkluderer, jo bedre indsigt har du i, hvordan du forvalter dine penge.
Del på: