Den komplette guide til feriepenge i 2023

Sidst opdateret: 7. februar 2023
feriepenge
Hvad er feriepenge?
Feriepenge er et beløb, som du optjener, når du arbejder. Når du afholder din ferie, udbetales det optjente beløb af din arbejdsgiver. Feriepenge skal dermed danne økonomisk grundlag for de perioder, hvor du holder ferie.

Ifølge ferieloven optjener du feriepenge, når du arbejder. Du kan bruge dine betalte feriedage i løbet af de fem uger, du er berettiget til at holde ferie hvert år. I 2020 blev der dog indført en ny ferielov, som blandt andet påvirker, hvordan du optjener og afholder dine feriedage.

Denne artikel gennemgår, hvordan du optjener feriepenge, hvornår du skal bestille dit optjente beløb, og hvad den nye ferielov betyder for dig.

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er et beløb, som du optjener, når du går på arbejde. Ifølge ferieloven er det et lovkrav, at din arbejdsgiver indbetaler feriepenge til dig. Det gælder også, selvom du eksempelvis arbejder deltid eller er under 18 år.

Feriepenge kaldes også feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg og skal danne økonomisk grundlag for de perioder, hvor du holder ferie.

Har du brug for ekstra finansiering til din næste ferie, kan du tage et ferielån.

Feriegodtgørelse eller ferie med løn

Som medarbejder optjener du 2,08 feriedage hver måned, du arbejder. I løbet af et år optjener du derfor 25 feriedage, hvilket svarer til fem ugers ferie.

Af de samlede fem ugers ferie har du ifølge ferieloven ret til at afholde tre ugers hovedferie, som er en sammenhængende ferie.

Når du afholder din ferie, skal du godtgøres økonomisk af din arbejdsgiver.

Hvordan, du konkret godtgøres, afhænger af den aftale, du har med din arbejdsgiver, og hænger ofte sammen med, om du er ansat på timeløn eller som funktionær med en fast månedsløn.

Du vil modtage én af følgende typer feriepenge:

 1. Ferie med løn: Er du ansat med en fast månedsløn, består dine feriepenge typisk af ferie med løn. I tillæg til din månedsløn, har du ret til minimum 1 % af din løn i ferietillæg fra din arbejdsgiver. Sommetider kan du forhandle dig til en højere procentsats hos din arbejdsgiver.
 2. Feriegodtgørelse: Modtager du ikke ferie med løn, optjener du i stedet feriegodtgørelse, som svarer til 12,5 % af din løn. Det er ofte tilfældet, hvis du er ansat på timeløn.

Er du ansat i kortere tid end én måned, optjener du 0,07 dages betalt ferie for hver dag, du arbejder.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Hvor meget, du får udbetalt, afhænger af din løn. Får du ferie med løn, modtager du din månedsløn samt minimum 1 % af din løn som ferietillæg. Modtager du feriegodtgørelse, opgøres det som 12,5 % af din bruttoløn i løbet af året.

Du betaler naturligvis skat af beløbet ligesom ved almindelig lønindkomst. Når beløbet er beskattet, bliver det indbetalt på din FerieKonto.

Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at det optjente beløb beskattes, inden det indsættes på din FerieKonto. Du behøver derfor ikke være opmærksom på det på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Udover din almindelige lønindkomst skal arbejdsgiver også beregne feriegodtgørelse og ferietillæg for personalegoder, som du ikke i forvejen får skattefradrag for, og som er vederlag under din ansættelse.

Hvad er feriefridage?

Feriefridage er betalte fridage ud over ferielovens fem ugers ferie. Feriefridage består typisk af op til fem fridage, som fastlægges af virksomheden.

Det er kun medarbejdere dækket af en overenskomst, som har krav på feriefridage. Selvom medarbejdere, som ikke er dækket af en overenskomst, ikke har krav på feriefridage, vælger nogle virksomheder alligevel at tilbyde feriefridage til deres medarbejdere.

Hvem udbetaler feriepenge?

Er du ansat med løn under ferie, udbetaler din arbejdsgiver din almindelige månedsløn, når du afholder din ferie.

Modtager du i stedet feriegodtgørelse, udbetales beløbet fra enten FerieKonto, en anden feriekasse eller fra din arbejdsplads selv, hvis arbejdspladsens overenskomst understøtter, at arbejdspladsen administrerer medarbejdernes feriegodtgørelse.

Hvornår får man feriepenge?

Du vil almindeligvis få udbetalt dine feriepenge i forbindelse med, at du holder ferie. Du skal dog selv bestille pengene til udbetaling, og derfor afhænger det præcise udbetalingstidspunkt af, hvilken dag du har angivet som din første feriedag, og hvilken type feriepenge du modtager:

 • Løn under ferie og ferietillæg: Din arbejdsgiver vil udbetale din almindelige månedsløn, når du afholder din ferie. Dit ferietillæg skal senest udbetales, når din ferie begynder, men mange virksomheder vælger at udbetale ferietillægget to gange årligt: i maj og august.
 • Feriegodtgørelse: Din feriegodtgørelse skal udbetales, når du holder ferie. Typisk vil udbetalingen ske ved første lønoverførsel, efter du har bestilt dit optjente beløb, dog tidligst en måned før første feriedag.

Hvornår beløbet udbetales afhænger også af, hvem der står for udbetalingen. Det er nemlig forskelligt, hvornår arbejdsgivere og feriekasser udbetaler.

Bestiller du feriepenge gennem FerieKonto, får du tidligst beløbet udbetalt en måned før, du holder din første feriedag. Bestiller du dem mindre end en måned før første feriedag, vil du få dem udbetalt inden for fire bankdage.

Bestil feriepenge

Du skal selv bestille dine feriepenge på din FerieKonto gennem borger.dk, når du ved, hvornår du holder ferie. Du kan tidligst bestille beløbet én måned, før du afholder ferie.

På din feriekonto kan du, udover at bestille feriepenge, også finde information om:

 • Hvor mange feriedage og feriepenge du har optjent
 • Om du har et beløb til gode hos en tidligere arbejdsgiver

Når du bestiller dit optjente beløb, skal du logge ind med dit NemID og angive de dage, du holder ferie.

Bestil feriepenge uden NemID

Har du ikke NemID, skal du i stedet udfylde og indsende en blanket, som du kan finde på borger.dk. På blanketten skal du blandt andet angive antal feriedage, og hvornår du holder din første feriedag.

Du kan enten sende blanketten med posten eller digitalt.

Forhindret i at holde ferie

Er du af godkendte årsager forhindret i at afholde din ferie, kan du få op til fire ugers ferie overført til næste ferieperiode. Årsager som godkendes til feriehindring kan eksempelvis være:

 • Egen sygdom eller tvangsindlæggelse
 • Barselsorlov eller orlov i forbindelse med adoption
 • Arbejde i udlandet som ikke er dækket af ferieloven
 • Tjeneste i forsvaret herunder i forbindelse med værnepligt eller udsendelse
 • Manglende penge på grund af tvist med arbejdsgiver omhandlende dit krav på feriepenge

Efter d. 31. december 2022, vil du have mulighed for at ansøge om at få dit optjente beløb til udbetaling som følge af feriehindring i stedet for at få beløbet overført til næste ferieperiode.

Du vil kun i nogle situationer kunne få udbetalt beløbet i stedet for at overføre det til næste ferieperiode:

 1. Du skal være feriehindret som følge af længerevarende sygdom eller barsel.
 2. Du skal kunne dokumentere, at du har været feriehindret i to ferieperioder i træk.

Uhævede feriepenge

Har du feriepenge til gode, som du ikke har fået udbetalt, når ferieåret slutter, kan du i nogle tilfælde få dem udbetalt fra d. 1. maj til d. 30. september, efter at ferieåret er afsluttet.

For at få udbetalt beløbet efter ferieåret er afsluttet, skal én af følgende situationer være gældende:

 • Du har afholdt din ferie
 • Du har været forhindret i at afholde din ferie
 • Du har feriepenge til gode fra en afsluttet ansættelse, som er ophørt senest d. 30. april i ferieåret

Har du afholdt din ferie, men har glemt at bestille dit optjente beløb, kan du dermed stadig få det udbetalt.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

I forbindelse med indførelsen af den nye ferielov i 2020, blev lønmodtagernes feriepenge indefrosset fra september 2019 til august 2020.

Har du arbejdet mellem d. 1. september 2019 og d. 31. august 2020, vil du have haft indefrosne penge til gode. Har du ikke fået det indefrosne beløb udbetalt senest i foråret 2021, bliver de i stedet udbetalt automatisk, når du når pensionsalderen.

Du kan som lønmodtager være påvirket af de indefrosne feriepenge, uanset om du har været fastansat, ansat i et fleksjob, som vikar eller elev.

Den nye ferielov

I 2020 blev der indført en ny ferielov, som blandt andet sikrer, at du som lønmodtager kan få udbetalt feriepenge i det første år, du er ansat.

Den gamle ferielov kørte med forskudt ferie, hvilket betød, at du som lønmodtager optjente ferie i kalenderåret fra d. 1. januar til d. 31. december. Ferien kunne dog først afholdes i det efterfølgende år.

Med den nye ferielov optjenes pengene over 12 måneder i perioden 1. september til 31. august, men kan afholdes i en periode på 16 måneder fra 1. september til 31. august året efter.

Den nye ferielov betyder, at du som lønmodtager både kan optjene og afholde din ferie inden for det samme år. Det kaldes samtidighedsferie og betyder, at de feriedage, du optjener i marts, allerede kan bruges i april samme år.

Feriepengeregler for udbetaling

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt skal holde ferie for at modtage dine optjente penge. Det betyder, at du ikke må modtage offentlige ydelser som dagpenge eller kontanthjælp, når du får udbetalt beløbet.

Du skal derfor aftale med din udbetaler, hvis du skal holde ferie, mens du modtager offentlige ydelser.

Modtager du offentlige ydelser samtidig med, at du modtager feriepenge, vil det antal dage, du har modtaget offentlige ydelser, blive modregnet det optjente beløb.

Feriepenge og SU

Du bliver ikke modregnet, hvis du får udbetalt feriepenge samtidig med, at du modtager SU. Har du et job ved siden af dit studie, skal du dog holde ferie fra dit job, når du får udbetalt beløbet.

Som studerende bør du også være opmærksom på, at dine feriepenge tæller med i din årlige indkomst. Har du en for stor årlig indtjening, eksempelvis gennem studiejob, SU-lån og udbetaling af feriepenge, kan du risikere at skulle betale din SU tilbage.

Udbetaling af feriepenge ved endt ansættelse

Afsluttes din ansættelse, skal din arbejdsgiver indberette og betale det beløb, du har optjent, mens du har været ansat.

Du er berettiget til godtgørelse for ferie, som du endnu ikke har afholdt, uanset om det er for indeværende eller tidligere ferieperioder.

Udbetaling af feriepenge ved pension og flytning

Udgår du af det danske arbejdsmarked, kan du få dit optjente beløb udbetalt.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med, at du går på pension, eller at du flytter til udlandet, herunder Færøerne og Grønland, som ikke er dækket af den danske ferielov.

Flytter du til udlandet, mens du fortsat arbejder i Danmark, er du stadig dækket af den danske ferielov.

Feriedagpenge

Modtager du dagpenge eller er lønmodtager uden ret til feriepenge, kan du have ret til at modtage feriedagpenge.

Feriedagpenge udbetales af din a-kasse og gives kun til medlemmer, som opfylder særlige betingelser. Du skal blandt andet være medlem af en a-kasse, have ret til dagpenge og afholde ferie.

Ønsker du at søge om feriedagpenge, foregår det hos den a-kasse, som du er medlem af på det tidspunkt, du ønsker at afholde din ferie.

Opsummeret: Den komplette guide til feriepenge i 2023

Feriepenge udbetales af din arbejdsgiver og danner dermed økonomisk grundlag for de uger, hvor du holder ferie.

Med den nye ferielov har du mulighed for at afholde din ferie og få udbetalt dine feriepenge i samme år, som du optjener dem. Du skal dog selv sørge for at bestille det optjente beløb gennem din FerieKonto. Det kan du tidligst gøre en måned inden, du afholder din ferie.

Bestiller du ikke dine feriepenge, kan du i nogle tilfælde få dem overført til næste ferieperiode. Det kræver imidlertid, at du har en godkendt årsag til, at du ikke har hævet beløbet i indeværende ferieperiode. Fra 2023 vil du desuden kunne søge om at få beløbet udbetalt som følge af feriehindring i stedet for at få det overført til næste ferieperiode.

Hvordan fungerer det med feriepenge?
Du optjener feriepenge, når du arbejder. Når du afholder din ferie, udbetales det optjente beløb af din arbejdsgiver. Beløbet skal dermed danne økonomisk grundlag for de perioder, hvor du holder ferie.
Er feriepenge en del af lønnen?
Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din normale løn, når du holder ferie. Har du ikke ferie med løn, optjener du løbende feriepenge.
Optjener jeg feriepenge, når jeg er under 18 år?
Du optjener feriepenge, når du går på arbejde. Det gælder også, selvom du eksempelvis arbejder deltid eller er under 18 år
Hvordan bestiller jeg feriepenge?
Du skal selv bestille dine feriepenge på din FerieKonto gennem borger.dk, når du ved, hvornår du holder ferie. Du kan tidligst bestille beløbet én måned, før du afholder ferie.
Del på: