Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse

11. maj 2021
rejsefradrag

Har du rejseudgifter forbundet med dit arbejde, kan du få dem dækket af dit rejsefradrag. Men hvilke udgifter dækker fradraget, hvordan angiver du dine arbejdsudgifter i din årsopgørelse, og hvad er forskellen mellem rejsefradrag og rejsegodtgørelse?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er rejsefradrag?

Rejsefradrag er et skattefradrag, du kan bruge, hvis du har rejseudgifter forbundet med dit arbejde, som ikke i forvejen er dækket af din arbejdsgiver.

Du kan benytte rejsefradraget i forbindelse med udgifter for kost, logi og småfornødenheder såsom en morgenkaffe, en glemt tandbørste eller en avis til togturen.

Hvordan får jeg rejsefradrag?

Du kan få fradrag for rejseudgifter på op til 29.600 kr. i 2022, mens du får fradrag op til 29.300 kr. i 2021, og fradraget i 2020 dækker rejseudgifter op til 28.600 kr. Det reelle fradrag ligger på ca. 26%, hvilket betyder, at hvis dit fradrag er på 2.000 kr., sparer du ca. 520 kr. i skat.

Modsat fradrag såsom personfradrag og beskæftigelsesfradrag, indberettes rejsefradraget ikke automatisk til Skattestyrelsen. Vil du have dækket dine rejseudgifter, skal du derfor selv angive det i din forskudsopgørelse. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der foreligger en række dokumentationskrav i forbindelse med brugen af rejsefradraget.

Kan jeg få rejsefradrag?

Vil du have fradrag for dine rejseudgifter, er der en række betingelser, som skal være overholdt:

 1. Dine rejseudgifter må ikke i forvejen blive dækket af din arbejdsgiver. Ligeledes er det et krav, at din arbejdsgiver ikke i forvejen udbetaler skattefri godtgørelse for dine rejseudgifter.
 2. Rejsen skal minimum vare i 24 timer og inkludere en overnatning væk fra din egen bolig. Her skal du være opmærksom på, at afstanden til din egen bolig er væsentlig, idet du ikke må være i stand til at køre hjem og overnatte inden for en rimelig tidsramme, hvis du skal have dækket dine rejseudgifter af rejsefradraget.
 3. Rejsens arbejdsmæssige formål skal være formet således, at det ikke er muligt for dig at køre hjem og overnatte. Det kan eksempelvis skyldes arbejdsrelaterede aftenaktiviteter, hvis arbejdsdagen starter meget tidligt om morgenen, eller hvis du har tilkaldevagt og derfor skal blive i nærheden af arbejdsstedet.
 4. Du må ikke udleje din egen bolig, mens du er bortrejst med arbejdet.

Ikke alle er berettiget til fradrag for rejseudgifter. Arbejder du inden for følgende stillinger, er du helt eller delvist afskåret fra at benytte dig af fradraget:

 • Turist- og langturschauffører
 • Personer, der arbejder på luftfartøjer og skibe, herunder fiskere
 • Frivillige samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer- og medhjælpere
 • Værnepligtige, frivilligt personel, samt personer udsendt af den danske stat
 • Personer, der arbejder på fartøjer, som anvendes i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af naturforekomster

Selvom du ikke kan benytte dig af rejsefradraget, kan du i nogle tilfælde stadig modtage skattefri rejsegodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Hvad er forskellen på rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse og udlæg efter regning?

Der findes forskellige måder, hvorigennem du kan blive kompenseret for dine udgifter i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser.

Du kan du i nogle tilfælde gøre brug af skattefri rejsegodtgørelse eller udlæg efter regning, som begge er noget din arbejdsgiver kan vælge at dække. Dækker din arbejdsgiver ikke dine arbejdsrelaterede rejseudgifter, kan du gøre brug af dit rejsefradrag for at dække udgifter forbundet med kost, logi og småfornødenheder.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige dokumentationskrav for henholdsvis skattefri rejsegodtgørelse, udlæg efter regning, og brug af rejsefradrag. Dokumentationskravene gennemgås i nedenstående afsnit.

Skattefri rejsegodtgørelse

Skattefri rejsegodtgørelse kaldes også for diæter og er noget, din arbejdsgiver kan vælge at udbetale dig i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser, som varer minimum 24 timer.

Den skattefri rejsegodtgørelse følger en række standardsatser per døgn:

Skattefri rejsegodtgørelse 2022

Skattefri rejsegodtgørelse 2021

Skattefri rejsegodtgørelse 2020

Kost og småfornødenheder539 kr. per døgn532 kr. per døgn521 kr. per døgn
Logi 231 kr. per døgn228 kr. per døgn223 kr. per døgn
Kost for turistchauffører i Danmark75 kr. per døgn75 kr. per døgn75 kr. per døgn
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet150 kr. per døgn150 kr. per døgn150 kr. per døgn

Gør du brug af standardsatserne, er der ikke noget krav om, at du skal kunne dokumentere dine udgifter.

Udlæg efter regning

Ved udlæg efter regning dækkes dine udgifter forbundet med arbejdsrelaterede rejser af din arbejdsgiver. Her er der tale om, at du som lønmodtager lægger ud for de udgifter, din arbejdsgiver dækker, når du efterfølgende er i stand til at fremlægge dokumentation for udgifterne. Dokumentation kan være i form af regninger, udgiftsbilag, eller andre former for dokumenter som viser, at du har haft udgifter forbundet med din rejse.

Det beløb du modtager af din arbejdsgiver til at dække dine dokumenterede udgifter, er ikke indkomstskattepligtigt, så længe det er udgifter, du ville være fradragsberettiget for, i det tilfælde at din arbejdsgiver ikke dækkede udgifterne. Det betyder, at en arbejdsgiver skattefrit kan kan godtgøre sin lønmodtager for arbejdsrelaterede rejseudgifter.

Dæk dine udgifter med rejsefradrag

Hvis du har rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde, som din arbejdsgiver ikke udbetaler godtgørelse for eller på anden måde dækker, kan du anvende dit rejsefradrag og få dækket udgifter for kost, logi og småfornødenheder.

Dækker din arbejdsgiver ikke dine rejseudgifter, kan du vælge at anvende standardsatsen, der følger satsen for skattefri rejsegodtgørelse, som du kan se i afsnittet om skattefri rejsegodtgørelse ovenover. Du kan også vælge at anvende skattefradraget for dine dokumenterede udgifter, som du kan se i tabellen her:

Rejsefradrag 2022

Rejsefradrag 2021

Rejsefradrag 2020

Op til 29.600 kr.Op til 29.300 kr.Op til 28.600 kr.

Vælger du at anvende skattefradraget ved dokumenterede udgifter frem for standardsatserne, skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere dine udgifter. Udgifter kan eksempelvis dokumenteres i form af kvitteringer, udgiftsbilag og lignende.

Rejsefradrag for småfornødenheder

Rejser du i forbindelse med dit arbejde, kan der være en række mindre udgifter, som du ikke kan tilskrive hverken kost eller logi. Det kan være, at du skal have en busbillet, en avis til togturen, en kop morgenkaffe, eller erstatte din glemte tandbørste. Sådanne udgifter kaldes småfornødenheder, og dem kan du faktisk også blive kompenseret for.

Du kan nemlig få skattefradrag for dine udgifter til småfornødenheder, hvis de ikke i forvejen er dækket af din arbejdsgiver. Fradraget dækker 25 % af standardsatsen for kost, hvilket svarer til 134,75 kr. per døgn i 2022 og 133 kr. per døgn i 2021.

Hvis din arbejdsgiver delvist dækker dine udgifter for småfornødenheder, og beløbet ikke overstiger 25 % af standardsatsen for kost, kan du også få dækket differencen gennem fradraget for småfornødenheder.

I modsætning til rejsefradraget, er der ikke et stort dokumentationskrav forbundet med fradrag for småfornødenheder. Idéen med fradrag for småfornødenheder er, at du kan blive kompenseret for de små udgifter, du ikke nødvendigvis får kvitteringer for i løbet af en rejse. Du behøver derfor ikke at gemme dine kvitteringer i forbindelse med udgifter til småfornødenheder.

Ligesom det er tilfældet med rejsefradraget, skal du dog opfylde nogle krav for at kunne få skattefradrag for småfornødenheder:

 1. Din rejse skal vare minimum ét døgn.
 2. Din rejse skal være så langt fra din bopæl, at du er nødsaget til at overnatte et andet sted.

Du bør desuden være opmærksom på, at du ikke kan få fradrag for småfornødenheder, hvis du i forvejen har fået skattefri rejsegodtgørelse.

Er du berettiget til at få fradrag for småfornødenheder, skal du i din årsopgørelse selv angive rejsefradrag i rubrik 53.

Skattefradrag for øvrige arbejdsudgifter

Foruden rejsefradrag kan du også gøre brug af dit fradrag for arbejdsudgifter i forbindelse med udgifter forbundet med dit arbejde, såsom udgifter til arbejdstøj, faglitteratur, kurser eller dit hjemme-arbejdskontor. Her skal du imidlertid være opmærksom på følgende betingelser for at kunne få fradrag for dine arbejdsudgifter:

 • Du skal kunne dokumentere dine udgifter.
 • Udgifterne skal være nødvendige for at understøtte din arbejdsmæssige indtægt.
 • Du skal være lønmodtager og dermed ikke modtage sociale ydelser såsom SU eller kontanthjælp.
 • Såfremt du driver selvstændig virksomhed ved siden af dit job som lønmodtager, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke i forvejen får fradrag for i din virksomhed.

I 2022 ligger bundgrænsen for fradrag for arbejdsudgifter på 6.600 kr., mens det i 2021 ligger på 6.500 kr. og for 2020 på 6.300 kr. Bundgrænse-beløbet skal trækkes fra dine udgifter, inden du kan få fradrag for dine udgifter, som overstiger årets angivne bundgrænse-beløb. Det betyder, du for 2022 kun er fradragsberettiget ved arbejdsudgifter, som overstiger 6.600 kr.

Har du mere end 24 km mellem din bopæl og din arbejdsplads, kan du desuden gøre brug af dit kørselsfradrag.

Del på: