Hvad er beskæftigelsesfradrag?

29. april 2021
beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag tilfalder dig, som er i beskæftigelse og betaler AM-bidragspligtig løn. Men hvad er forskellen på beskæftigelsesfradrag og jobfradrag? Kan du få forhøjet dit fradrag, og er du berettiget til fradraget, hvis du er på SU?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et skattefradrag, du kan anvende, hvis du er i beskæftigelse. Modtager du AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed, vil du automatisk få fradraget.

I modsætning til eksempelvis håndværkerfradrag og kørselsfradrag, er beskæftigelsesfradraget dermed ikke noget, du selv skal indberette til Skattestyrelsen.

Det er derfor en god idé at tjekke, at din årlige indkomst er angivet korrekt på din forskudsopgørelse, da fradraget beregnes på baggrund af dine indkomstoplysninger, som kan ændre sig i løbet af året, hvis du eksempelvis går op eller ned i løn.

Kan jeg få beskæftigelsesfradrag?

Har du en indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, er du berettiget til beskæftigelsesfradrag.

I tillæg til din almindelige lønindkomst er der desuden en række forskellige indkomstkilder, som berettiger til fradraget. Fælles for dem alle er, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag af dem. Du kan derfor også få fradrag for følgende indkomsttyper:

  • Udbetaling af løntilskud
  • Udbetaling af feriepenge eller ferietillæg
  • Udbetaling af bonus eller gratialer fra dit arbejde
  • Personalegoder såsom kost, logi, telefon og firmabil
  • Indtægt fra udlandet
  • Honorar for bestyrelsesarbejde

Beregning af beskæftigelsesfradrag

Når dit fradrag beregnes, bliver det gjort på baggrund af følgende oplysninger:

  1. Den årlige beregningsprocent for fradraget.
  2. Din årlige indkomst, herunder om din indkomst er stor nok til, at du kan få det maksimale fradragsbeløb.
  3. Om du eventuelt er berettiget til ekstra beskæftigelsesfradrag, som det er tilfældet, hvis du er enlig forsørger.

Fradraget udgør 10,65 % af din årlige indkomst i 2022. I nedenstående tabel kan du se satsen for fradraget, det maksimale fradragsbeløb du kan opnå i 2020, 2021 og 2022, samt din minimumsindkomst hvis du skal have fuldt fradrag.

Som følge af en politisk aftale blev det i 2022 vedtaget, at beskæftigelsesfradraget forhøjes for 2022 og 2023.

Beskæftigelsesfradrag 2023

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
202310,65 % af AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 45.600 kr.456.500 kr.

Beskæftigelsesfradrag 2022

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
202210,65 % af AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 43.500 kr.408.451 kr.

Beskæftigelsesfradrag 2021:

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
202110,60 % AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 40.600 kr.383.018 kr.

Beskæftigelsesfradrag 2020:

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
202010,50 % af AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 39.400 kr.375.238 kr.

Fradraget bliver beregnet ud fra din årlige indkomst, før AM-bidraget fratrækkes, og fradragets størrelse varierer derfor afhængig af størrelsen på din indtægt.

Der er dog en øvre grænse for fradraget, som er fastlåst, uanset hvor meget du tjener. Ligesom satsen for fradraget reguleres årligt, reguleres den den maksimale beløbsgrænse for fradraget også hvert år.

Kan jeg få beskæftigelsesfradrag på SU?

Du er kun berettiget til beskæftigelsesfradrag, hvis du modtager AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. Det betyder, at sociale ydelser, herunder SU, ikke berettiger til fradraget. Har du et betalt studiejob ved siden af dit studie, er du selvfølgelig berettiget til fradrag for den AM-bidragspligtige indtægt, du har ved siden af din SU.

Du er dog berettiget til personfradrag, når du er på SU – også selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn.

Er du på SU, kan du derfor med fordel sætte dig ind i, hvilke fradrag du er berettiget til. Udnytter du alle dine fradrag, kan der nemlig være penge at spare.

Som studerende kan du eksempelvis få kørselsfradrag, hvis du har min. 24 km mellem din bopæl og dit lønnede studiejob . Du kan også få rentefradrag, når du begynder at betale af på dit SU-lån.

Kan jeg få beskæftigelsesfradrag på pension?

Du er kun berettiget til fradraget, så længe du modtager AM-bidragspligtig løn. Modtager du pension, er du derfor som udgangspunkt ikke berettiget til fradraget, da pension er en social ydelse, som ikke er AM-bidragspligtig.

Du kan dog være berettiget til fradraget, hvis du modtager andre indtægtskilder samtidig med din pension såsom honorar for bestyrelsesarbejde.

Som pensionist er der desuden nogle andre fradrag, du kan drage fordel af, og hvis du udnytter alle dine fradrag, kan der være penge at spare. Du kan eksempelvis få fradrag for donationer til udvalgte velgørende formål.

Kan jeg få beskæftigelsesfradrag på dagpenge?

Ligesom det er tilfældet med SU, er du ikke berettiget til beskæftigelsesfradrag, hvis du er på dagpenge. Det skyldes, at du kun er berettiget til fradraget, hvis du modtager AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed.

Du er dog fortsat berettiget til personfradrag, hvis du modtager dagpenge i stedet for AM-bidragspligtig løn.

Beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger

Er du enlig forsørger og modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark, kan du få ekstra beskæftigelsesfradrag.

Udbetaling Danmark informerer Skattestyrelsen, hvis du bliver enlig forsørger. Du får derfor automatisk det ekstra fradrag som enlig forsørger og skal ikke indberette det selv.

Når Skattestyrelsen informeres om den ændrede situation, vil du modtage en ny forskudsopgørelse. Det er derfor en god idé at tjekke opgørelsen igennem og sikre, at alt er angivet korrekt.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ligger på 6,25 % af din årlige indkomst. I nedenstående tabeller kan du se det maksimale beløb for det ekstra fradrag for enlige forsørgere for 2023, 2022, 2021 og 2020:

ÅrEkstra fradrag højst
202324.400 kr.
202223.700 kr.
202123.400 kr.
202022.900 kr.

 

Kan jeg få ekstra beskæftigelsesfradrag?

Er du enlig forsørger, kan du få ekstra beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes og indberettes automatisk baseret på din indkomst.

Udover ekstra beskæftigelsesfradrag, er der en række ekstra fradrag, du også kan være berettiget til. Er din årlige indkomst på under 344.300 kr. i 2022 eller 340.800 kr. i 2021, kan du eksempelvis være berettiget til ekstra kørselsfradrag. Du kan også være berettiget til forhøjet kørselsfradrag, hvis du er bosat i udvalgte yderkommuner eller småøer.

Udnytter du alle dine fradrag, kan der være penge at spare – du kan derfor med fordel sætte dig ind i, hvilke skattefradrag du er berettiget til.

Hvad er forskellen på beskæftigelsesfradrag og jobfradrag?

Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag forveksles sommetider med hinanden. Det skyldes, at du er berettiget til begge fradrag, hvis du modtager AM-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed.

Som du kan se på nedenstående tabeller, er satsen på de to fradrag dog forskellige.

Beskæftigelsesfradrag 2020, 2021, 2022 og 2023:

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimum indkomst for fuldt fradrag
202310,65 % AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 45.600 kr.456.500 kr.
202210,65 % AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 43.500 kr.408.451 kr.
202110,60 % AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 40.600 kr.383.018 kr.
202010,50 % af AM-bidragspligtig indtægtFradrag højst 39.400 kr.375.238 kr.

 

Jobfradrag 2020, 2021 og 2022:

ÅrFradragssatsFradrag maksimumMinimumindkomst for fuldt fradrag
20224,5 % af indkomst over 202.700 kr.Fradrag højst 2.700 kr.262.700 kr.
20214,5 % af indkomst over 200.300 kr.Fradrag højst 2.600 kr.256.822 kr.
20204,5 % af indkomst over 195.800 kr.Fradrag højst 2.600 kr.253.578 kr.

 

Begge fradrag beregnes på baggrund af dine indkomstoplysninger og indberettes automatisk af Skattestyrelsen. Du behøver derfor ikke selv at indberette dem i din årsopgørelse.

Del på: