Beregn dit kørselsfradrag

Sidst opdateret: 8. februar 2023
Kørselsfradrag
Hvad er kørselsfradrag?
Kørselsfradrag er et skattefradrag, du kan gøre brug af, hvis distancen mellem din bopæl og dit arbejde overstiger 24 km.

Kørselsfradrag er et skattefradrag til personer, som har langt mellem bopæl og arbejde. Men hvordan beregnes kørselsfradraget egentlig, og er du berettiget til forhøjet fradrag?

I denne artikel guider vi dig gennem følgende:

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et skattefradrag, du kan få, hvis du har lang transport til dit arbejde. Fradraget kaldes også befordringsfradrag og fungerer som økonomisk kompensation for personer, som er nødt til at rejse langt mellem deres bopæl og arbejdsplads.

Distancen mellem din bopæl og dit arbejde skal samlet være minimum 24 km – altså 12 km hver vej – for at du er berettiget til befordringsfradrag.

Et kørsels- eller befordringsfradrag er et beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Dit fradrag kan trækkes fra din personlige indkomst, inden du betaler A-skat. Gør du brug af de fradrag, du er berettiget til, kan du ende med at spare penge – og du har dermed mulighed for at øge dit rådighedsbeløb.

Kørselsfradrag er ikke det samme som rejsefradrag som du kan anvende til arbejdsrelaterede rejseudgifter.

Kan jeg få kørselsfradrag?

Som udgangspunkt er du berettiget til kørselsfradrag, hvis du har mindst 24 km til og fra dit lønnede arbejde. Alle former for lønnet arbejde berettiger til fradrag for transport, som overstiger 24 km dagligt, hvilket også inkluderer lønnet praktik og løntilskudsjob. Du er også berettiget til fradraget, uanset hvilket transportmiddel du benytter – både bil, motorcykel, offentlig transport og cykel.

Du er faktisk også berettiget til fradraget, hvis du kører med delebil – også selvom du ikke selv betaler for samkørslen. Her skal I blot være opmærksomme på, at det kun er én af personerne i bilen, der kan få fradrag, hvis I krydser en betalingsbro.

Der er desuden nogle undtagelser, du skal være opmærksom på, inden du indberetter dit fradrag:

  • Du kan ikke få fradrag, hvis du får stillet en firmabil til rådighed, eller hvis din transport i forvejen er dækket af din arbejdsgiver – eksempelvis gennem et rejsekort.
  • Du kan ikke få fradrag for transport mellem din bolig og dit studie, da SU ikke anses som et lønnet arbejde.
  • Du kan ikke få fradrag for transport mellem din bolig og din ulønnede praktikplads, da dette ikke anses som et lønnet arbejde.

Hvordan indberetter jeg kørselsfradrag?

Du skal selv indberette dit kørselsfradrag i din årsopgørelse eller forskudsopgørelse – henholdsvis i rubrik 51 og rubrik 417. Du skal her være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for de dage, hvor du reelt kører til og fra arbejde – hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage og lignende berettiger ikke til fradrag.

Årsopgørelsen bliver tilgængelig i marts, og her er det muligt at rette oplysningerne for det daværende år indtil maj måned. Hvis du har kørt mere eller mindre i det daværende år, er det her muligt at rette dit fradrag.

Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig i november og her er det muligt at rette oplysninger for det indeværende år. Forskudsopgørelsen kan rettes løbende, hvis der opstår ændringer i din økonomi – eksempelvis hvis du skifter job og skal begynde at indberette kørselsfradrag.

Når du indberetter dit fradrag, skal du sikre dig, at det rette antal arbejdsdage er angivet. Mange oplever, at den automatiske beregning af antal transportdage er sat til 216 dage, hvilket ikke nødvendigvis er det rigtige antal årlige arbejdsdage. Her skal du angive det antal dage, du reelt har kørt til og fra din arbejdsplads.

Har du for året haft et større antal hjemmearbejdsdage, end du plejer, er det især vigtigt at justere det i din opgørelse, da du ellers kan risikere at ende med en stor regning.

Kørselsfradrag ved flere arbejdspladser eller flere daglige køreture

Arbejder du på flere forskellige arbejdspladser inden for det samme år, eller kører du mellem arbejdspladser dagligt, er du også berettiget til kørselsfradrag – såfremt kørselsafstanden overstiger 24 km dagligt.

Hvis du har flere arbejdspladser, kan det være en god idé at beregne kørselsfradrag for de enkelte arbejdspladser separat – herefter kan du lægge de endelige beløb sammen, for at finde det samlede fradragsberettigede beløb.

Hvis du kører til den samme arbejdsplads mere end én gang dagligt, kan du også få kørselsfradrag for turen, så længe turen er berettiget. Er der eksempelvis adskillige timer til du skal møde ind igen, giver det mening at køre hjem i mellemtiden.

Hvordan beregner man kørselsfradrag?

Når du beregner dit kørselsfradrag, skal du vide, hvor langt der er mellem din bopæl og din arbejdsplads, og hvor mange dage du rent faktisk kører frem og tilbage til dit arbejde.

Når du skal finde ud af, hvor langt der er mellem din bopæl og din arbejdsplads, skal du tage udgangspunkt i, hvor langt du rent faktisk kører på ruten. Du bestemmer derfor selv, hvilken rute, du vil køre til og fra dit arbejde – også selvom ruten ikke er den korteste tilgængelige rute. Hvis det giver mere logisk eller sikkerhedsmæssig mening at bruge en anden rute end den korteste, er du fri til at gøre det. Du behøver derfor ikke tage den korteste rute til dit arbejde, ligesom du ikke behøver at angive ruten i fugleflugt.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du indberetter en kørselsafstand, som er meget længere end afstanden mellem din registrerede bopælsadresse og din arbejdsplads, kan der være skærpede krav om dokumentation for kørslen.

I nogle tilfælde kan din rute desuden være længere, end hvad der automatisk beregnes i TastSelv-beregneren – her skal du angive den afstand, du reelt kører mellem din bopæl og din arbejdsplads – og ikke nødvendigvis den afstand, der automatisk beregnes. Hvis du benytter dig af offentlig transport, skal du fortsat angive den afstand, der er mellem bopæl og arbejde, hvis ruten blev kørt i bil.

Du skal derfor bruge tre forhold, når du beregner dit kørselsfradrag:

  1. Afstanden mellem din bopæl og din arbejdsplads.
  2. Antallet af dage du kører mellem din bopæl og din arbejdsplads om året.
  3. Satsen for det antal kilometer du kører mellem din bopæl og din arbejdsplads.

Herunder kan du se satsen for de forskellige kørselsfradrag for 2020, 2021, 2022 og 2023:

Kørselsfradrag 2023

Transport pr. dagFradrag pr. km pr. dag
0-24 km0 kr. pr. km
25-120 km2,19 kr. pr. km
Over 120 km1,10 kr. pr. km (2,19 kr. i yderkommuner)

Kørselsfradrag 2022

Transport pr. dagFradrag pr. km pr. dag
0-24 km0 kr. pr. km
25-120 km2,16 kr. pr. km
Over 120 km1,08 kr. pr. km (2,16 kr. i yderkommuner)

Kørselsfradrag 2021

Transport pr. dagFradrag pr. km pr. dag
0-24 km0 kr. pr. km
25-120 km1,90 kr. pr. km
Over 120 km0,95 kr. pr. km (1,90 kr. i yderkommuner)

Kørselsfradrag 2020

Transport pr. dagFradrag pr. km pr. dag
0-24 km0 kr. pr. km
25-120 km1,96 kr. pr. km
Over 120 km0,98 kr. pr. km (1,96 kr. i yderkommuner)

Når du beregner dit kørselsfradrag, skal du trække 24 km fra den afstand, du har til dit arbejde. Beløbet herefter er det antal kilometer, du er fradragsberettiget.

Dit fradragsberettigede beløb skal du gange med det antal dage om året, du kører til og fra arbejde. Her skal du være opmærksom på ikke at medregne hjemmearbejdsdage og kurser.

Har du eksempelvis 50 km til arbejde pr. arbejdsdag i 2021, vil regnestykket se sådan ud:

24 km – 50 km = 26 km x 2,19 kr. pr. km = 56,94 kr.

56,94 kr. er dit fradragsberettigede beløb, som du skal gange med det antal dage, du arbejder om året. Kører du eksempelvis på arbejde 200 dage i 2023, kan du få fradrag for din kørsel for de 200 dage og regnestykket vil se sådan ud:

56,94 x 200 = 11.388 kr. Dit samlede fradrag er derfor 11.388 kr.

Betalingsbroer berettiger til kørselsfradrag

Du er berettiget til kørselsfradrag, hvis du krydser en betalingsbro som Storebælt, Øresund eller Fjordforbindelse Frederikssund mellem din bopæl og din arbejdsplads. Størrelsen på dit fradrag afhænger af, hvilken bro du krydser, og hvilket transportmiddel du benytter.

Herunder kan du se satsen for de forskellige brofradrag for 2021, 2022 og 2023:

BroTransportmiddelFradrag sats
StorebæltBil eller motorcykel110 kr. pr. tur
StorebæltTog eller offentlig transport15 kr. pr. tur
ØresundBil eller motorcykel50 kr. pr. tur
ØresundTog eller offentlig transport8 kr. pr. tur
Fjordforbindelsen FrederikssundBil12 kr. pr. tur

Krydser du en bro mellem din bopæl og din arbejdsplads, skal du tillægge det relevante brofradrag til dit kørselsfradrag. Krydser du eksempelvis Storebælt i bil, hver gang du skal til og fra din arbejdsplads, skal du tillægge 110 kr. pr. tur, hvilket vil være 220 kr. pr. dag, du kører til og fra arbejde.

Med udgangspunkt i ovenstående kørselsfradragsberegning, hvor dit daglige kørselsfradrag var 56,94 kr., skal beløbet nu lægges sammen med de 220 kr., det koster at krydse Storebæltsbroen til og fra arbejde. Det nye, samlede daglige kørselsfradrag inklusiv brofradrag er derfor: 276,94 kr.

Hvor det samlede kørselsfradrag for 2023 før brofradrag var 11.388 kr., vil det nye kørselsfradrag sammenlagt med brofradrag for året (269,4 x 200) være 55.388 kr.

Kørselsfradrag som studerende

Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få kørselsfradrag, da SU ikke anses som et lønnet arbejde. På samme måde kan du ikke få kørselsfradrag til og fra en ulønnet praktikplads.

Du kan dog være berettiget til kørselsfradrag, hvis du har et lønnet arbejde eller et lønnet praktikophold ved siden af dit studie – såfremt du fortsat har minimum 24 km transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.

Er du studerende og har et lønnet arbejde ved siden af studiet, skal du indberette dit kørselsfradrag på samme måde, som hvis du indberettede fradrag for en fuldtidsstilling.

Er jeg berettiget til forhøjet kørselsfradrag?

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til forhøjet kørselsfradrag, hvis du har en lav indtægt, eller hvis du er bosat i et yderområde.

Er din indtægt lavere end 353.000 kr. I 2023, 344.300 kr. i 2022, eller 340.800 kr. i 2021 kan du få ekstra fradrag. Det ekstra fradrag beregnes automatisk ud fra din indtægt – du skal derfor blot indberette dit kørselsfradrag som normalt.

Er du bosat i en af de nedenstående yderkommuner eller på udvalgte småøer, kan du være berettiget til forhøjet fradrag, hvis du har mere end 120 km om dagen i transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.

Bor du i en yderkommune eller en af de udvalgte småøer, og har du mere end 120 km på arbejde hver dag, kan i 2023 få forhøjet dit fradrag med 2,19 kr. pr. km. pr. dag. Til sammenligning kunne du i 2022 få forhøjet din fradrag med 2,16 km pr. dag.

Udvalgte yderkommuner og småøer:

  • Udvalgte yderkommuner i Jylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland og Aabenraa.
  • Udvalgte yderkommuner på Fyn og Østdanmark: Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg og Ærø.
  • Udvalgte småøer: Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø.

Jeg har glemt at indberette kørselsfradrag

Har du glemt at indberette kørselsfradrag for et år, kan du gå tilbage og efter-indberette det op til fem år efter, du har været berettiget til det. Vil du lave rettelser såsom efter-indberetning af fradrag, kan du selv gøre det i din årsopgørelse for det pågældende år gennem TastSelv.

Ønsker du at lave rettelser i din årsopgørelse efter den ordinære frist, skal du anmode om at få lov til at rette, samt begrunde og dokumentere rettelsen. Der skal typisk være tale om særlige omstændigheder, før du får lov til at rette årsopgørelser, hvor fristen er overskredet.

Her kan du se en oversigt over, hvornår du senest kan rette en tidligere årsopgørelse:

ÅrsopgørelseRettes senest
20231. maj 2027
20221. maj 2026
20211. maj 2025
20201. maj 2024
20191. maj 2023
20182. maj 2022
20171. maj 2021

 

Opsummering: Kørselsfradrag

Distancen mellem din bopæl og dit arbejde skal samlet være minimum 24 km for at du er berettiget til befordringsfradrag. Derudover kan du være berettiget til forhøjet kørselsfradrag, hvis du har en lav indtægt, eller hvis du er bosat i et yderområde.

Du skal selv indberette dit kørselsfradrag. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du kun kan få fradrag for de dage, hvor du reelt kører til og fra arbejde. Hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage og lignende berettiger ikke til fradrag.

Hvad er kørselsfradrag?
Kørselsfradrag er et skattefradrag, du kan gøre brug af, hvis du har lang transport til dit arbejde. Fradraget fungerer derfor som økonomisk kompensation for personer, som har langt mellem bopæl og arbejdsplads.
Hvornår er man berettiget til kørselsfradrag?
Du er som udgangspunkt berettiget til kørselsfradrag, hvis du har minimum 24 km til og fra dit lønnede arbejde. Alle former for lønnet arbejde berettiger til fradrag for transport, som overstiger 24 km dagligt, herunder også lønnet praktik og løntilskudsjob.
Kan jeg få kørselsfradrag som studerende?
Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få kørselsfradrag, da SU ikke anses som et lønnet arbejde. På samme måde kan du ikke anvende fradraget til transport til og fra en ulønnet praktikplads.

Har du et lønnet arbejde eller et lønnet praktikophold ved siden af dit studie, er du berettiget til fradrag, hvis du har minimum 24 km transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.
Del på: