Guide til SU-lån

Sidst opdateret: 27. februar 2023
SU-lån
Hvad er et SU-lån?
Et SU-lån er et lån, du kan optage, når du er under uddannelse og modtager SU.

Et SU-lån kan anvendes til at supplere din indtægt, mens du er under uddannelse. SU-lånets lave rente gør desuden, at det ofte anses som et meget fordelagtigt lån. Men hvornår kan det betale sig at tage et SU-lån? Hvor meget kan du låne, og hvornår skal du betale dit studielån tilbage?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er et SU-lån?

Et SU-lån er et lån, du kan optage, når du modtager SU i forbindelse med din uddannelse. Et SU-lån kan være en måde at supplere din indtægt, mens du er under uddannelse.

Det kan også anvendes i en afgrænset periode til at finansiere større enkeltstående udgifter, såsom indskuddepositum eller forudbetalt leje, når du flytter i en lejebolig.

En af de store fordele ved et SU-lån er, at det er et billigt lån sammenlignet med almindelige banklån og forbrugslån, da renten på et studielån ikke er særlig høj.

SU-lånet følger en fast årlig sats, som du har mulighed for at supplere, hvis du er forsørger.

Satser for SU-lån 2023

Hvor stort et SU-lån, du kan tage, afhænger af, om du gør brug af et almindeligt SU-lån, et supplerende SU-lån som forsørger eller et slutlån.

I tabellen finder du de nyeste satser for studielån i 2023. Beløbene er angivet som de maksimale beløb, du kan låne, og det er derfor muligt at låne et mindre månedligt beløb end angivet.

LåntypeBeløb pr. måned
SU-lånOp til 3.371 kr.
Supplerende SU-lån som forsørgerOp til 1.686 kr.
Slutlån8.697 kr.

Som det fremgår af tabellen, har du som forsørger mulighed for at tage et supplerende studielån oven i det almindelige lån. Med udgangspunkt i satserne for 2023 kan du sammenlagt låne op til 5.057 kr. pr. måned, hvis du gør brug af det supplerende studielån.

Du kan også vælge at tage et slutlån i den sidste del af din uddannelse, hvilket kan være en fordel, hvis du har opbrugt dine SU klip. Et slutlån kan fungere som økonomisk støtte til at færdiggøre uddannelsen, når du ikke længere modtager SU.

For at tage et slutlån skal du dermed:

  1. Have opbrugt din SU
  2. Være indskrevet på en videregående uddannelse

Søger du et udlandsstudielån i 2023, er den maksimale sats for hele uddannelsen 114.559 kr.

Rente på SU-lån

Ligesom det er tilfældet med alle andre typer lån, skal du også betale renter i forbindelse med et SU-lån. Renten på studielånet løber fra den første udbetaling, og indtil hele lånet er betalt tilbage.

Størrelsen på lånets rente varierer afhængig af, om du er under uddannelse, færdiguddannet, eller misligholder din gæld.

Rentesats for SU-lån 2023

Rentesats
Under studie4 %
Efter endt studie3,10 %
Ved misligholdt gæld9,90 %

Mens du er under uddannelse, er renten på dit lån 4 %. Når du er færdiguddannet, forrentes din gæld med diskontoen samt et tillæg, som fastsættes årligt.

Diskontoen påvirker renten på SU-lån

Diskontoen er en signalrente, som fastsættes af Nationalbanken og har indflydelse på, hvor meget gæld forrentes - inklusive renten på SU-lån.

Diskontoen er for nuværende sat til 2,10 %, og med et tillæg på 1,0 %, betyder det, at gælden for et SU-lån på nuværende tidspunkt forrentes med 3,10 %.

Stiger diskontoen, vil SU-lånets rente dermed opleve en tilsvarende stigning.

Rentefradrag for SU-lån

Fra og med indkomståret 2020 er renter på offentlig gæld ikke længere fradragsberettiget. Du får dog stadig rentefradrag på dine renteudgifter i forbindelse med SU-lån, når du begynder at betale af på dit lån. Du behøver ikke begynde tilbagebetalingen af dit SU-lån, før du er færdig med din uddannelse.

Hvornår kan jeg tage et SU-lån?

Du kan søge om studielån, så snart du får besked på, at du er optaget på en SU-berettiget uddannelse, og der højest er en måned, til du begynder at modtage SU. Ønsker du at optage lån med tilbagevirkende kraft, kan du søge om studielån for de måneder, hvor du har modtaget SU i det indeværende år.

Du kan kun tage et SU-lån, så længe du modtager SU. Stopper du med at modtage SU i forbindelse med eksempelvis orlov, kan du derfor ikke modtage SU-lån.

Når du tager en videregående uddannelse, har du 70 SU-klip, som svarer til 70 måneders SU. Har du opbrugt dine SU klip, kan du vælge at tage et slutlån i den sidste del af din uddannelse – også selvom du ikke længere modtager SU.

Har du brug for at låne penge, men kan du hverken tage SU-lån eller slutlån, kan et forbrugslån som et lån til studerende eller et lån til unge være en mulighed for dig. Du skal dog være opmærksom på, at renten typisk er højere sammenlignet med SU- og slutlån.

Hvornår får jeg udbetalt mit SU-lån?

Har du søgt om et SU-lån, vil du modtage en låneplan, når du er blevet tildelt lånet. Du får først udbetalt dit lån, når du har godkendt din låneplan, hvilket typisk tager 14 dage, fra du har accepteret lånebetingelserne.

I den tilsendte låneplan kan du se:

  • Det månedlige beløb, du får udbetalt
  • Det samlede beløb, du har bedt om og det beløb, du er blevet tilkendt
  • Hvor meget SU-lån, du i forvejen har fået udbetalt i det indeværende år

Studielån udbetales som udgangspunkt den sidste bankdag i hver måned. Ønsker du at få udbetalt beløbet på et andet tidspunkt, skal du selv rette det i din låneplan. Du skal ligeledes selv rette det i din låneplan, hvis du ikke ønsker at modtage studielån i en periode, eksempelvis hvis du arbejder mere i udvalgte måneder.

Tilbagebetaling af SU-lån

SU-lånet løber hele din studietid, og du skal dermed ikke betale dit SU-lån tilbage, før du har afsluttet din uddannelse. Af den grund har dit lån ikke en negativ indflydelse på dit rådighedsbeløb, mens du er under uddannelse.

Selvom studielånet er et fordelagtigt lån, er det dog stadig et lån med renter, og du kan derfor nå at oparbejde en betydelig gæld, som skal betales, når du har afsluttet din uddannelse. Inden du optager et studielån, er det derfor en god idé at overveje, hvilken betydning lånet har for din økonomi både under og efter endt uddannelse.

Skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din studiegæld, kan du til enhver tid logge på MinSide på borger.dk, hvor du kan:

  • Se din SU-gæld
  • Udsætte betalingen af din SU-gæld
  • Afdrage på din SU-gæld med betalingskort

Hvornår skal jeg betale min SU-gæld tilbage?

Har du taget et SU-lån under din uddannelse, skal du begynde at betale din SU-gæld tilbage i januar ét år efter, du har afsluttet din uddannelse.

Du modtager automatisk en tilbagebetalingsplan fra Udbetaling Danmark, nogle måneder inden du skal begynde at betale din studiegæld tilbage. Afhængig af størrelsen på din gæld har du herefter typisk mellem 7-15 år til at færdiggøre tilbagebetalingen af din studiegæld.

Finder du hurtigt et arbejde efter endt studie, som gør det muligt for dig at begynde tilbagebetalingen af din gæld, er det muligt at starte tilbagebetalingen af din gæld tilbage før tid eller ved øjeblikkelig indfrielse af lån. På den måde er kreditor på et studielån meget fleksibel sammenlignet med andre kreditorer, hvor du som debitor sjældent kan bestemme, hvornår gælden skal betales og i hvor store afdrag.

Selvom renten er lav, er det dog altid bedst at betale gæld tilbage hurtigst muligt. Hvor meget du ender med at betale for dit studielån, afhænger dermed af din restgæld, og hvor lang tid du har til at betale din gæld.

Misligholdelse af min SU-gæld

Det er vigtigt, at du følger den tilbagebetalingsplan, du modtager af Udbetaling Danmark. Er du ikke i stand til at betale den ydelse, som er fastsat i tilbagebetalingsplanen, har du to muligheder:

  1. Du kan søge om at få nedsat din ydelse.
  2. Du kan udskyde din tilbagebetaling med op til 2 år ad gangen.

Misligholder du din SU-gæld, vil Udbetaling Danmark overdrage din gæld til Gældsstyrelsen.

Overdrages din gæld til Gældsstyrelsen, vil din rente jf. 2023-rentesatsen stige fra 3,10 % til 9,90 %, ligesom du vil blive pålagt rykkergebyrer og opsigelsesgebyrer.

I nogle tilfælde kan du få eftergivet gæld til det offentlige som restskat og studiegæld. Vil du søge om eftergivelse af gæld, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på Gældsstyrelsens hjemmeside.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Når du modtager SU i forbindelse med din uddannelse, er der en øvre grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes et årsfribeløb. Årsfribeløbet kan i visse tilfælde forhøjes, eksempelvis hvis du har børn under 18 år.

Satser for fribeløb 2023

FribeløbstypeSats for fribeløb 2022
Laveste månedsfribeløb – ungdomsuddannelser13.573 kr. pr. måned
Laveste månedsfribeløb – videregående uddannelser18.412 kr. pr. måned
Mellemste månedsfribeløb20.939 kr. pr. måned
Højeste månedsfribeløb40.302 kr. pr. måned
Nedsat månedsfribeløb (ved modtagelse af handicaptillæg)3.479 kr. pr. måned

Har du børn under 18 år, vil dit årsfribeløb stige med 29.402 kr. pr. barn jf. 2022-satsen.

Jeg har tjent for meget

Har du tjent for meget ved siden af din SU og dermed overskredet dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og eventuelle studielån tilbage. Det kan betale sig ikke at overskride dit fribeløb, da der vil blive tilskrevet renter på det beløb, du skal betale tilbage.

Du kan undgå at betale SU og SU-lån tilbage, hvis du i en periode tjener for meget, ved at fravælge SU i en eller flere måneder. Du kan også lave indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret pension svarende til det beløb, som overstiger fribeløbet, og på den måde få fradrag for pensionsindbetalingerne og undgå at skulle betale SU og SU-lån tilbage.

Derudover kan du med fordel gøre brug af et budget for studerende for nemmere at holde styr på din økonomi. Med et budget for studerende kan du få et overblik over, hvor meget du tjener, og om du risikerer at tjene for meget ved siden af din SU.

Kan SU-lån betale sig?

Selvom SU-lånet på mange måder er et fordelagtigt lån, da lånets rente er relativt lav, vil du ende med en gæld ved endt uddannelse. Det er derfor en god idé at overveje, hvor nødvendigt et studielån er for din økonomi under din uddannelse.

Ender du med en større gæld efter endt uddannelse, kan det nemlig påvirke dine økonomiske muligheder fremadrettet. Det kan eksempelvis være sværere at blive godkendt til et boliglån, hvis du har gæld i forvejen.

Som studerende kan du derfor med fordel anvende et budget til at holde styr på din økonomi og sørge for, at du ikke bruger flere penge, end dit rådighedsbeløb tillader.

Du kan også undersøge, hvordan du kan spare penge som studerende, blandt andet ved at søge om boligstøtte og gøre brug af tilbud om studierabat når du handler, tilmelder dig abonnementer eller tegner forsikringer.

Opsummering: Guide til SU-lån

Du kan optage et studielån, hvis du har brug for at supplere din indtægt, når du er under uddannelse og modtager SU.

En af de store fordele ved studielånet er, at det er et billigt lån sammenlignet med banklån og forbrugslån. Du behøver desuden ikke påbegynde tilbagebetaling af studiegæld, før du har afsluttet din uddannelse. Et studielån har derfor ikke en negativ indflydelse på dit rådighedsbeløb, mens du er under uddannelse.

Renten på studielånet fastsættes på baggrund af diskontoen, som er en signalrente, der fastsættes af Nationalbanken. I 2023 er diskontoen imidlertid steget til 2,10 %, hvilket har medvirket til, at renten på studiegæld efter endt studie er steget til 3,10 %.

Selvom renten stadig er lav sammenlignet med andre former for lån, er det altid bedst kun at optage gæld, hvis det er nødvendigt. Misligholder du din studiegæld, kan gælden overdrages til Gældsstyrelsen, hvilket i så fald medfører, at renten stiger til 9,90 %.

Hvor meget kan jeg få i SU-lån?
I 2023 kan du få et studielån på op til 3.371 kr. pr. måned. Er du forsørger kan du tage et supplerende studielån på op til 1.686 kr. pr. måned.
Er SU-lån skattefrit?
Du betaler ikke skat af dit SU-lån.
Hvor lang tid kan man tage SU-lån?
Du kan søge om et SU-lån til de måneder, hvor du modtager SU.
Kan jeg få skattefradrag for studielån?
Du kan få rentefradrag på dine renteudgifter i forbindelse med SU-lån, når du begynder at betale af på dit lån.
Hvornår skal jeg betale studielån tilbage?
Du behøver ikke at begynde tilbagebetalingen af dit SU-lån, før du er færdig med din uddannelse.
Del på: