Alt du skal vide om indskud til bolig

Sidst opdateret: 1. marts 2023
Indskud
Hvad er et indskud?
Et indskud er et beløb, du som lejer betaler til udlejer, når du flytter ind i en lejebolig. Beløbet skal dække udlejers eventuelle udgifter til istandsættelse, når du fraflytter lejemålet.

Når du flytter ind i en lejebolig, vil du ofte skulle betale en form for indskud, som fastsættes på baggrund af, om du flytter ind i en almen bolig eller en almindelig lejebolig.

Ved almene boliger kaldes beløbet et beboerindskud og beregnes på baggrund af bygningens pris og lejlighedens størrelse. Flytter du derimod i en almindelig lejebolig, vil beløbet typisk bestå af et depositum og forudbetalt leje.

Men hvordan beregnes boligens indskud, og hvad gør du, hvis du ikke kan betale boligens indflytningspris?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er indskud?

Et indskud er et beløb, du skal betale til din udlejer, når du flytter ind i en lejebolig. Flytter du ind i en almen bolig, kaldes indskuddet også beboerindskud, og beløbet opkræves typisk sammen med første måneds husleje.

Beløbet opkræves som en sikkerhed for de udgifter, der kan opstå, når du på et tidspunkt fraflytter din bolig igen. Det kan være udgifter til istandsættelse og udbedring af skader, som er sket, mens du har boet i lejemålet.

Størrelsen på det beløb, du skal betale, afhænger af den bolig, du flytter ind i.

Ved almindelige lejeboliger vil et såkaldt indskud typisk bestå af et depositum på maksimalt tre måneders husleje. Sommetider kan du oven i depositum blive opkrævet tre måneders forudbetalt leje, hvilket i så fald betyder, at beløbet kan løbe op i hele seks måneders husleje.

Ved beboerindskud vil beløbet derimod beregnes ud fra bygningens pris og fordeles ud fra hver enkelt bolig. Jo større en bolig du har, jo mere skal du derfor typisk betale ved indflytning.

Eksempel på beregning af indskud, depositum og forudbetalt leje

Beboerindskud udregnes på baggrund af 2 % af bygningens opføringspris opgjort pr. kvadratmeter.

Flytter du ind i en bygning, som har kostet 50 millioner kroner at opføre, vil 2 % udgøre 1 million kroner. Er der lejligheder i 5.000 kvadratmeter i bygningen, vil du skulle betale 200 kr. pr. kvadratmeter. Har du en lejlighed på 50 kvadratmeter, vil du dermed skulle betale 10.000 kr. i beboerindskud.

Skal du betale depositum, når du flytter ind i din lejlighed, består beløbet typisk af tre måneders husleje. Har du en månedlig husleje på 5.000 kr., kan du derfor maksimalt betale 15.000 kr. i depositum.

Forudbetalt leje kan ligeledes maksimalt udgøre tre måneders husleje. Skal du imidlertid betale forudbetalt leje oveni dit depositum, kan det samlede beløb ryge op på 30.000 kr.

Få økonomisk hjælp til indskud

Det kan være en dyr omgang at betale indskud, når du flytter ind i en lejebolig. Heldigvis har du en række muligheder for at få hjælp til at betale dit boligindskud.

Flytter du ind i en almen bolig, kan du først og fremmest søge om et lån til indskud hos den kommune, du flytter til. Her gælder nogle rammer for låneaftalen:

  • Lånet forrentes først efter fem år, hvorefter renten jf. nuværende sats vil ligge på 4,5 % af lånets restgæld.
  • Bor du i en lejlighed, skal du betale lånet af over en periode på 10 år.
  • Bor du i et værelse, skal du betale lånet af over en periode på fem år.

Det er imidlertid ikke alle, som kan få tilbudt et lån af kommunen. Du kan blandt andet kun blive tilbudt et lån, hvis du flytter ind i en almen bolig, som er opført og taget i brug efter 1964. Din husstands samlede indkomst må desuden maksimalt udgøre 246.000 kr. om året, hvis du skal flytte i en lejlighed, og 166.635 kr. om året, hvis du skal flytte i et enkeltværelse.

Sommetider kan du blive tilbudt et såkaldt frivilligt lån, hvor kommunen lemper på kriterierne til den bolig, du flytter ind i. Det er dog helt op til hver enkelt kommune at beslutte, om de vil tilbyde et frivilligt lån.

Lån som hjælp til indskud

Selvom du ikke har mulighed for at få et indskudslån gennem din kommune, kan du ansøge om et lån til indskud hos de fleste banker. Et indskudslån gennem en bank vil være i form af et almindeligt forbrugslån eller banklån, og der er derfor ikke nogle krav til den bolig, du flytter ind i.

Skal du tage et lån som hjælp til at betale indflytningsprisen i din bolig, bør du indhente og sammenligne lånetilbud fra flere låneudbydere. På den måde kan du være sikker på, at du finder det billigste lån.

Når du ansøger om et lån gennem Bankly, indhenter vi lånetilbud for dig hos en række banker.

I din ansøgning skal du først og fremmest angive, hvor stort et lånebeløb du søger, og hvor lang løbetid du ønsker på dit lån.

Derudover skal vores samarbejdende banker oplyses om din beskæftigelse, nuværende boligsituation, eksisterende gæld, indtægt og rådighedsbeløb. Oplysningerne danner grundlag for den kreditvurdering, der skal udarbejdes, inden du får tilsendt lånetilbud.

Det tager kun et par minutter at indtaste de nødvendige oplysninger, og du modtager ofte de første lånetilbud med det samme.

I takt med at du modtager lånetilbud fra bankerne, samler vi alle dine tilsendte tilbud i din personlige låneoversigt. Her kan du nemt danne dig et overblik over dine tilbud, og vælge det billigste lån til indskud.

Du kan starte din ansøgning ved at klikke herunder:

Hvad er forskellen på indskud og depositum?

Indskud og depositum er ikke det samme, selvom de begge er beløb, du betaler din udlejer, når du flytter ind i en lejebolig.

Den væsentligste forskel er, at beboerindskud opkræves ved almene lejeboliger, hvorimod depositum opkræves ved almindelige lejeboliger.

Formålet med begge beløb er dog, at fungere som en sikkerhed for udlejers udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.

indskud vs depositum

Forskel på indskud til lejlighed og forudbetalt leje

Ligesom depositum og indskud ikke er det samme, er forudbetalt leje forskellig fra både depositum og indskud.

Forudbetalt leje er husleje, som du betaler forud, når du flytter ind i din lejebolig. Ofte er der tale om tre måneders husleje, som dækker huslejen i din opsigelsesperiode. Såfremt du har betalt forudbetalt husleje, betyder det, at du ikke skal betale husleje i den sidste periode, inden du fraflytter lejeboligen.

Der er forskel på, om du skal betale beboerindskud eller depositum og forudbetalt leje afhængig af, hvilken lejlighed du flytter ind i.

Inden du underskriver din lejekontrakt, er det derfor en god idé at læse din lejekontrakt grundigt igennem, så du er forberedt på, hvor stort et beløb du skal betale ved indflytning. På den måde har du de bedste forudsætninger for at overholde dit budget, ligesom du ved, hvor stort et lånebeløb du eventuelt skal søge om.

Skal du flytte ind i en lejebolig, er det desuden værd at undersøge, om du kan få boligstøtte som tilskud til dine huslejeomkostninger.

Hvor lang er min opsigelsesperiode?

Opsigelsesperioden for en almindelig lejelejlighed er som udgangspunkt tre måneder, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Lejer du derimod et værelse, er opsigelsesperioden ofte kun én måned.

Får man indskud tilbage, når man fraflytter boligen?

Både depositum og beboerindskud betales med det formål at dække eventuel istandsættelse, når du fraflytter lejeboligen.

Er der skader eller slitage på boligen, kan beløbet derfor blive modregnet udgifterne til at udbedre dette. Er boligen derimod velholdt, bør du som udgangspunkt få hele beløbet tilbage, når du fraflytter boligen.

Når du flytter ind i en lejebolig, skal udlejer afholde et indflytningssyn. Her skal du i fællesskab med udlejer udfylde en indflytningsrapport, som skal gennemgå lejemålets stand og eventuelle fejl og mangler.

Indflytningsrapporten inkluderer typisk:

  • Tilstanden af boligens maling.
  • Tilstanden af gulve og lofte i boligen.
  • Tilstanden af boligens vinduer, døre, karme og lister.

Derudover bør du være opmærksom på standen af interiør og hårde hvidevarer i boligen, såsom slitage på skabe, ridser på kogepladen og revnede fuger eller klinker.

Udlejer kan vælge enten at udbedre fejl og mangler eller notere det i indflytningsrapporten. De skader, fejl og mangler, der er noteret i indflytningsrapporten, skal du ikke betale for, når du fraflytter lejemålet.

Der er ingen garanti for, at du vil få hele beløbet tilbage, når du fraflytter lejemålet. Der er dog en række ting, du selv kan gøre for at sikre, at du får dit indskud tilbage:

  • Tag en ekstern fagperson med, når I gennemgår lejligheden for fejl og mangler.
  • Tag billeder, når du flytter ind, så du kan sammenligne boligens stand ved fraflytning.
  • Finder du fejl og mangler efter indflytningsrapporten, skal du oplyse udlejer om det inden for 14 dage fra indflytning.

Opsummering: Hvad er indskud?

Et indskud er et beløb, du betaler til udlejer, når du flytter ind i en lejebolig. Beløbet skal dække eventuel istandsættelse, når du fraflytter lejemålet igen.

Hvad enten du skal betale indskud, depositum eller forudbetalt leje, kan det have stor indflydelse på boligens indflytningspris. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i din lejekontrakt, og hvor meget du skal betale, inden du flytter ind i din nye bolig.

Har du ikke mulighed for at betale indflytningsprisen gennem din opsparing, kan du overveje at tage et lån. Du kan søge om et indskudslån gennem din tilflytningskommune eller som et almindeligt banklån.

Hvad er et indskud?
Et indskud kaldes også et beboerindskud og er et beløb, du som lejer skal betale til udlejer, når du flytter ind i en lejebolig.
Er indskud det samme som depositum?
Indskud er ikke det samme som depositum, selvom de begge er beløb, du betaler ved indflytning i en lejebolig. De største forskelle er, hvordan beløbet beregnes, og at indskud gælder for boliger dækket af Almenlejeloven, mens depositum gælder for boliger dækket af Lejeloven.
Hvad koster indskud til lejlighed?
Skal du betale indskud i en almen lejebolig, fastsættes beløbet på baggrund af 2 % af bygningens pris, som er fordelt på baggrund af de enkelte boligers størrelser. Det betyder, at du typisk skal betale et større beløb, jo større din lejlighed er.
Kan man få sit indskud tilbage?
Der er ingen garanti for, at du får tilbagebetalt dit indskud, når du fraflytter din lejlighed. Det skyldes, at udlejer modregner eventuel istandsættelse af lejemålet, inden det resterende beløb tilbagebetales.
Del på: