Alt du skal vide om studiegæld 2023

Sidst opdateret: 8. februar 2023
studiegæld
Hvad er studiegæld?
Tager du et studielån under din uddannelse, vil du ende med en studiegæld, som du skal betale tilbage, når du har færdiggjort din uddannelse. Studielånet har en lav rente og er derfor et fordelagtigt lån, når du er studerende. Det er dog vigtigt, at du ikke misligholder din studiegæld, da den i så fald vil blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvor rentesatsen er betydeligt højere.

Knapt hver tredje studerende optager studielån under deres uddannelse. Ifølge Gældsstyrelsen, som står for inddrivelse af misligholdt studiegæld, er gælden blandt de studerende steget de seneste år til trods for, at færre studerende optager studielån.

Men hvornår skal du betale din studiegæld tilbage, og hvordan sikrer du, at du ikke misligholder din gæld?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er studiegæld?

Studiegæld er gæld, som opstår, når du optager studielån i forbindelse med din uddannelse. Har du taget et SU-lån under din uddannelse, som du ikke har tilbagebetalt, vil du derfor have opbygget en studiegæld.

Et SU-lån er på mange måder et fordelagtigt lån, hvilket først og fremmest skyldes lånets lave rente. Mens du er under uddannelse er lånets rente nemlig på 4 %, og efter endt uddannelse er renten helt nede på 1 %, indtil du har betalt din gæld tilbage.

Et studielån er samtidig et fleksibelt lån, da du selv bestemmer, hvad lånet skal bruges på.

Lån til studerende

Som studerende har du formentligt et begrænset rådighedsbeløb. Her kan et studielån være en måde at supplere din indtægt, mens du er under uddannelse. Du kan også søge om boligstøtte og på den måde øge dit rådighedsbeløb som studerende.

Der findes forskellige former for studielån, og du kan derfor opbygge gæld gennem:

  • Et almindeligt SU-lån
  • Et slutlån hvis du har opbrugt dine SU-klip
  • Et supplerende SU-lån hvis du er forsørger

Uanset hvilken form for studielån du tager, får du tilbudt de samme lave renter på dit lån.

Har du ikke mulighed for at tage hverken SU-lån, supplerende SU eller et slutlån, kan et almindeligt forbrugslån såsom et lån til studerende eller et lån til uddannelse være en mulighed for dig. Du skal dog være opmærksom på, at renten på forbrugslån typisk er højere sammenlignet med almindelige SU-lån.

Renter på studiegæld

Der tilskrives renter på dit studielån, allerede mens du er under uddannelse. Når du påbegynder tilbagebetalingen af dit studielån, skal du derfor betale renter fra første udbetaling og indtil du har indfriet hele din gæld.

Sammenlignet med andre lånetyper har studielånet dog relativt lave renter. Mens du er under uddannelse ligger renten på 4 %, og efter endt uddannelse følger rentesatsen diskontoen plus et tillæg som fastsættes årligt. I 2023 betyder det, at renten på studielån efter endt uddannelse er 3,10 %.

Studielån rentesats 2023
Under uddannelse4 %
Efter endt uddannelse3,10 %
Ved misligholdt gæld9,90 %

Rentefradrag på studiegæld

Selvom offentlig gæld ikke længere er fradragsberettiget fra indkomståret 2020, får du stadig rentefradrag for dine renteudgifter i forbindelse med studiegæld.

Du kan dog først benytte dig af dit rentefradrag, når du påbegynder tilbagebetalingen af din gæld.

Hvor kan jeg se min studiegæld?

Du kan til enhver tid se din studiegæld ved at logge ind på MinSide på borger.dk. Her kan du:

  • Få en oversigt over din gæld
  • Udsætte betalingen af din gæld
  • Afdrage på din gæld med dit betalingskort

Med en oversigt over din studiegæld, kan du danne dig et bedre overblik over din gæld. Det kan gøre det nemmere at tage højde for din restgæld i dit budget.

Hvor meget, du ender med at betale for dit studielån, afhænger netop af din restgæld, og hvor lang tid du bruger på at betale din gæld tilbage. Det er derfor altid bedst at betale din gæld tilbage så hurtigt som muligt.

Tilbagebetaling af studiegæld

Du skal først begynde tilbagebetaling af din gæld efter endt uddannelse, da studielånet løber hele din studietid. Af samme grund vil SU-lånet ikke have en negativ indflydelse på dit rådighedsbeløb som studerende.

Det er dog en god idé, at du forholder dig til din kommende gæld, inden du optager dit studielån. Du bør her overveje, hvor nødvendigt det er for din økonomi at optage et studielån. Har du gæld efter endt studie, kan det nemlig påvirke dine økonomiske muligheder længe efter, at du er færdiguddannet.

Ønsker du at optage et nyt lån, såsom et boliglån i forbindelse med huskøb, når du er færdiguddannet, kan det have en negativ indflydelse på dine lånemuligheder, hvis du har gæld i forvejen.

Skal du danne dig et overblik over din økonomi, kan du med fordel bruge et budget for studerende.

Hvornår skal jeg betale min studiegæld?

Du skal påbegynde tilbagebetalingen af din studiegæld senest i januar ét år efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Et par måneder inden du skal starte med at betale din gæld tilbage, vil du modtage en tilbagebetalingsplan fra Udbetaling Danmark.

Du vil herefter typisk have 7-15 år til at betale dit studielån tilbage. Den præcise tid til tilbagebetaling afhænger af størrelsen af din gæld.

Indfrielse af studiegæld

Et studielån har fleksible rammer for indfrielse af lån, idet du altid har mulighed for at starte tilbagebetalingen af din gæld før tid eller at indfri lånet øjeblikkeligt.

Du har derfor mulighed for at spare penge på dit lån, hvis du finder et arbejde hurtigt efter endt studie, som gør dig i stand til at indfri din gæld før tid.

Misligholdelse af studiegæld

Misligholder du din studiegæld, vil Udbetaling Danmark overdrage din gæld til Gældsstyrelsen, som står for inddrivelse af misligholdt gæld til det offentlige. I så fald vil din rentesats stige fra 3,10 % til 9,90 % jf. rentesatsen for 2023.

Ifølge Gældsstyrelsen er gælden blandt de studerende steget de seneste år til trods for, at færre studerende optager studielån. Det tyder på, at stadig flere misligholder deres gæld.

Du bør altid undgå at misligholde din gæld. Er du ikke i stand til at følge den tilbagebetalingsplan, du har fået af Udbetaling Danmark, har du følgende muligheder:

  1. Du kan søge om at få nedsat din månedlige ydelse
  2. Du kan udskyde tilbagebetalingen af din studiegæld med op til to år ad gangen

Er du ikke i stand til at tilbagebetale din gæld, kan du i nogle tilfælde få eftergivet gæld til det offentlige. I så fald skal du sende en ansøgning om eftergivelse af gæld gennem Gældsstyrelsens hjemmeside.

Eksempel på udvikling af misligholdt studiegæld

Renteforskellen hos henholdsvis Udbetaling Danmark og Gældsstyrelsen har stor betydning for udviklingen af din studiegæld.

Har du en gæld fra SU-lån på 100.000 kr. hos Udbetaling Danmark, vil din rentesats ligge på 1 %. Undlader du at afdrage på din studiegæld, vil den med en årlig rente på 1 % vokse til 105.101 kr. i løbet af fem år.

Bliver din studiegæld derimod overdraget til Gældsstyrelsen, vil din rentesats stige til 9,90 %.

Opsummeret: Alt du skal vide om studiegæld

Studiegæld opstår, når du tager et studielån for at supplere din økonomi, mens du er under uddannelse.

Studielånet er et billigt lån, da rentesatsen er lav, mens du studerer og efter, at du er færdiguddannet. Overholder du ikke din tilbagebetalingsaftale med Udbetaling Danmark, vil din gæld dog blive sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvor renten er betydeligt højere. Det er derfor vigtigt, at du ikke misligholder din gæld.

Hvor finder jeg min gæld?
Du kan til enhver tid se din gæld ved at logge ind på MinSide på borger.dk.
Kan jeg få slettet min studiegæld?
Formår du ikke at tilbagebetale din gæld, kan du i nogle tilfælde få eftergivet den. I så fald skal du sende en ansøgning om eftergivelse af gæld gennem Gældsstyrelsens hjemmeside.
Del på: