Hvad er en kreditor?

Sidst opdateret: 8. februar 2023
kreditor
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, organisation eller virksomhed, som har penge til gode hos en debitor. Begrebet anvendes ofte i forbindelse med lån.

Hvad er forskellen på en debitor og en kreditor? Hvad gør man, hvis man skylder penge til en kreditor, og hvilke rettigheder har en låneudbyder egentlig?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en kreditor?

Betegnelsen kreditor bruges typisk i regnskabsmæssige sammenhænge og dækker over en person, organisation eller virksomhed, som har penge til gode hos en debitor. Når kreditor har penge til gode hos debitor, er det typisk opnået gennem salg eller en serviceydelse, herunder gennem optagelse af lån.

Hvad er forskellen på debitor og kreditor?

De fleste kender betegnelsen kreditor i forbindelse med optagelsen af lån. Når du tager et lån, kaldes du som låntager debitor, mens långiver kaldes kreditor. Hvis du eksempelvis låner penge i din bank, er du debitor, mens din bank fungerer som låneudbyderen.

Som eksemplet viser, er långiveren den part, som har penge til gode, mens låntageren er den part, som skylder penge.

kreditor debitor

Forskellige typer kreditorer

En kreditor behøver dog ikke være en bank eller et finansinstitut – det kan være enhver person, organisation eller virksomhed, der har penge til gode hos en debitor såsom gennem optagelse af et lån.

En kreditor kan eksempelvis være:

 • Det offentlige:
  Det offentlige kan være din låneudbyder, hvis du eksempelvis skylder penge i SKAT, SU-lån, for meget udbetalt boligstøtte, ubetalt licens eller ubetalte sagsomkostninger.
 • Private virksomheder såsom bank- og finansinstitutter:
  Bank- og finansinstitutter er ofte låneudbydere i tilfælde, hvor debitor låner et større beløb såsom finansiering af huskøb eller første bilkøb. Der kan også være tale om lån til forbrug såsom forbrugslån eller kassekredit.
 • Inkassovirksomheder:
  Har du misligholdt din gæld, kan din sag blive sendt til inkasso. Overdrages opkrævningen af din gæld til inkasso, vil inkassovirksomheden kontakte debitor med henblik på at få gælden betalt.

Kreditor som privatperson

Selvom de fleste kender kreditor- og debitor betegnelsen i forbindelse med optagelse af lån gennem et finansinstitut, er betegnelsen også gældende for lån mellem private personer. Låner du penge af dine forældre eller en ven, kaldes du derfor debitor, mens personen, du låner af, kaldes kreditor.

Det kan i nogle tilfælde være fordelagtigt at indgå i en kreditor-debitor-relation i forbindelse med et privat lån, da långiver og låntager selv kan aftale rammerne for lånet i et gældsbrev. Her kan man ofte opnå en fordelagtig rente i forhold til lån optaget gennem et finansinstitut, og derfor anvendes denne form for låneaftale ofte i forbindelse med forældrekøb.

Skylder du penge til en kreditor?

Skylder du penge, er det vigtigt, at du fortsætter med at betale af på gælden. Hvis du stopper med at betale af på din gæld, kan din låneudbyder begynde at opkræve rykkergebyrer, hvilket kan gøre gælden endnu større.

Hvis din situation ændrer sig, og du ikke længere er i stand til at betale af på din gæld som aftalt, er det vigtigt, at du kontakter din låneudbyder. Gennem en åben dialog kan du sommetider indgå en ny aftale, så du er i stand til at betale af på din gæld samtidig med, at der er balance mellem dine indtægter og udgifter.

Vedligeholder du ikke afbetalingen på din gæld, kan du risikere at blive indskrevet i RKI som en dårlig betaler. Det kan resultere i, at din kreditværdighed bliver svækket, og at du som følge heraf får svært ved at blive godkendt til nye lån i fremtiden.

Det er derfor en god idé, at du sætter dig ind i, hvordan du bedst får styr på din gæld, så den ikke bliver uoverskuelig.

Når du optager gæld, bør du have disse tre råd in mente:

 1. Indgå kun realistiske afdragsaftaler, som du ved, at du kan overholde.
 2. Fortsæt med at betale af på din gæld.
 3. Indgå en dialog om eventuelt at få ændret afdragsordningen, hvis du har svært ved at betale af på din gæld.

Rettigheder som kreditor

Hvis du derimod er låneudbyder, har du en række rettigheder og muligheder, hvis din debitor ikke betaler af på sin gæld. Mangler du betaling fra en debitor, kan du pålægge debitor rykkergebyrer for den manglende betaling.

Ifølge Rentelovens §9 må det pålagte rykkergebyr til private debitorer ikke overstige 100 kr. pr. rykkerskrivelse, og låneudbyder må desuden maksimalt sende tre rykkergebyrer med minimum ti dage mellem hvert rykkergebyr. Du må dog sende så mange rykkere, du ønsker, så længe de ikke indeholder et gebyr.

Regler i forbindelse med rykkergebyr

Udsender du en rykker med rykkergebyr til din debitor, er der nogle regler, du skal overholde:

 • Du må maksimalt sende tre rykkerskrivelser med pålagt rykkergebyr.
 • Rykkergebyret må ikke overstige 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
 • Der skal gå minimum 10 dage mellem hvert rykkergebyr.

Du kan desuden bede fogedretten om hjælp til at inddrive beløbet, hvis din debitor misligholder sin gæld. Typisk vil man i samråd med fogedretten finde en løsning, som eksempelvis i form af en ny afdragsordning, som sikrer, at debitor har mulighed for at betale sin gæld af.

Kreditorskifte

Som låneudbyder kan du overdrage den sum penge, du har til gode til en anden. Hvis du har lånt penge ud, kan du derfor transportere lånet over til en anden, som dermed fungerer som ny låneudbyder.

Dette kan som udgangspunkt ske uden accept fra låntager – dog med undtagelse af, hvis overførslen til en ny låneudbyder vil være en væsentlig ulempe for låntager, eller hvis der specifikt står angivet i låneaftalen, at lånet ikke må overdrages.

Et kreditorskifte ses oftest i forbindelse med videregivelse af gældsbreve og mindre låneaftaler mellem familiemedlemmer.

Opsummering: Hvad er en kreditor?

En kreditor er en person, organisation eller virksomhed, som har penge til gode hos en debitor. Det kan eksempelvis være i forbindelse med lån.

Har du udlånt penge til en debitor, som misligholder sin gæld, har du en række muligheder. Du kan først og fremmest udsende rykkere, for at minde debitor om, at der er et udestående. Dernæst kan du bede fogedretten om hjælp til at inddrive beløbet, hvis din debitor fortsætter med at misligholde sin gæld.

Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller organisation, som har penge til gode ved en debitor.
Hvad er en debitor?
En debitor er den part i et låneforhold, som skylder penge.
Del på: