RKI: Sådan kommer du ud af registret

Sidst opdateret: 2. marts 2023
RKI
Hvad er RKI?
RKI er et register for dårlige betalere, som du kan havne i, hvis du misligholder din gæld. En registrering kan sætte store begrænsninger for din privatøkonomi, da du blandt andet ikke kan blive godkendt til et lån, så længe du er registreret som dårlig betaler.

Misligholder du din gæld, kan du risikere at blive registreret i RKI, som er Danmarks største register for dårlige betalere.

Ifølge Experian, som ejer RKI, registreres stadig færre danskere i registeret. Til gengæld er beløbet for hver registrering generelt højere, end det har været tidligere.

Er du registreret som dårlig betaler, kan det have store konsekvenser for din privatøkonomi. Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan du blandt andet risikere at blive afvist af forsikringsselskaber eller at skulle betale en højere præmie eller selvrisiko.

I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan du kommer ud af RKI, samt hvordan du undgår at blive registreret som dårlig betaler.

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er RKI?

RKI er et register for dårlige betalere, som er ejet af Experian. Forkortelsen RKI står for Ribers Kredit Information og er det største register for dårlige betalere i Danmark.

Du kan havne i et register for dårlige betalere, hvis du ikke betaler dine regninger og dermed misligholder din gæld. Det er dog sidste instans at ende i registeret og du registreres kun, hvis du hverken har betalt din gæld eller reageret på tilsendte påmindelser og rykkere.

Hvad betyder en RKI-registrering?

Er du registreret som dårlig betaler, kan du opleve at få afslag på at tegne telefonabonnementer, på at købe ting på afbetaling og benytte dig af en kassekredit, ligesom håndværkere sommetider ikke vil udføre arbejde for dig, hvis du er registreret som dårlig betaler.

Når du søger om et lån, foretager låneudbyder altid en kreditvurdering af dig og vil i den forbindelse tjekke, om du er registreret som dårlig betaler i et register som RKI eller Debitor Registret.

En registrering i RKI kan have store konsekvenser for din privatøkonomi, idet du ikke kan optage et lån, så længe du er registreret som dårlig betaler. Det er derfor ikke muligt at købe drømmeboligen med et boliglån eller erstatte din skrottede bil med et billån, så længe du er registreret som dårlig betaler.

Står jeg i RKI?

Du er med stor sandsynlighed klar over, om du er registreret i RKI, da du i så fald vil have misligholdt gæld. Der er desuden en række regler, kreditor skal overholde, inden du som debitor registreres, hvilket vil advare dig om, at du risikerer at ende i RKI:

  • Du skal modtage tre skriftlige rykkere
  • Der skal gå minimum 10 dage mellem hver skriftlig rykker
  • De to første rykkere må ikke varsle om RKI, hvorimod den tredje rykker skal advare om, at du vil blive registreret i RKI, såfremt du ikke betaler din gæld

RKI og Debitor Registret vil derudover altid informere dig, hvis du registreres som dårlig betaler i et af registrene.

Du kan dog hurtigt selv tjekke, om du er i registeret ved at logge ind på dininfo.dk med dit NemID.

Er du uenig i din registrering som dårlig betaler, skal du kontakte RKI og bede dem fjerne din registrering. Det kan eksempelvis være, hvis du ikke mener, at du skylder penge, eller at du skylder et andet beløb end angivet.

Kan du ikke finde en løsning på uoverensstemmelsen med kreditor, skal en domstol afgøre, hvem af jer, der har ret.

Hvor længe står man i RKI?

Er du blevet registreret i RKI, vil registreringen bestå i op til 5 år, medmindre du betaler din gæld og får fjernet din registrering.

Efter 5 år bliver din registrering automatisk slettet. Det betyder dog ikke, at gælden også slettes. Har du ikke selv betalt din gæld tilbage inden de 5 år, skylder du altså stadig penge til den kreditor, der registrerede dig i registret.

Når du har afviklet din gæld og er blevet slettet af RKI, er du imidlertid slettet fra hele registret – også historikken. Det har dermed ikke langsigtede konsekvenser for dig, at du tidligere har været registreret.

Hvor mange penge skylder du?

Om du registreres i RKI, afhænger blandt andet af, hvor stort et beløb du skylder din kreditor.

Du skal først og fremmest skylde mindst 200 kr., før du kan blive registreret i RKI.

Skylder du mindre end 1.000 kr., vil du blive registreret i RKIs lukkede register. Her er det kun dig og RKI, som kan se, at du er registreret.

Skylder du mere end 1.000 kr., bliver du registreret i det åbne register. Her kan banker, forsikringsselskaber og virksomheder, som arbejder med lån og kredit og er kunder hos RKI, kunne se, at du er registreret.

Ved gæld til det offentlige skal beløbet overstige 7.500 kr., før du kan blive registreret i RKI.

Hvordan kommer man ud af RKI?

Er du registreret i RKI, bør du tilstræbe at blive slettet så hurtigt som muligt. Der er to måder, hvorpå du kan komme ud af registret:

  1. Betale din gæld
  2. Automatisk sletning efter 5 år

Selvom din registrering i RKI slettes efter 5 år, forsvinder din gæld ikke. Du vil dermed stadig skylde din kreditor penge, selvom du ikke længere er registreret som dårlig betaler.

Den bedste måde at komme ud af registret er ved at betale din gæld. Når du først er havnet i registret, er du dog formodentligt i en situation, hvor du ikke er i stand til at indfri din gæld.

Din kreditor er først og fremmest interesseret i, at du betaler din gæld tilbage. Du bør derfor kontakte din kreditor, så I sammen kan finde en løsning. Det kan eksempelvis være i form af en ny betalingsaftale, som passer til dit budget.

Når du har betalt din gæld, er det din kreditors opgave at slette dig fra registret. Du skal derfor informere dem om, at din gæld er betalt, således at din registrering som dårlig betaler kan blive fjernet.

Har du misligholdt gæld ved flere kreditorer, kan du være registreret flere gange. Du bør derfor følge op på, om alle dine registreringer er blevet slettet i takt med, at du betaler din gæld. Det er desuden vigtigt, at du får en kvittering på, at din gæld er betalt, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser mellem dig og kreditor senere hen.

Få eftergivet din gæld

I nogle tilfælde kan du få eftergivet gæld til det offentlige, hvilket betyder, at du kan slippe for at betale hele eller dele af din gæld.

Eftergivelse af gæld dækker dog kun nogle typer af gæld, såsom:

Undgå at havne i RKI

Vil du gerne undgå at havne i RKI, er der heldigvis mange ting, du selv kan være opmærksom på. Først og fremmest skal du undgå at misligholde dine betalinger, hvilket du kan gøre ved at:

  • Få overblik med et budget: Du kan danne dig et overblik over din økonomi med et budget
  • Tilmelde automatisk betaling: Tilmelder du dine faste udgifter til betalingsservice, kommer du ikke til at overse en betaling
  • Samle dine lån: Med et samlelån kan du reducere dine renteudgifter og få et bedre overblik over din samlede gæld

Du bør som udgangspunkt undgå at optage lån eller foretage køb, hvis du ikke er sikker på, at din økonomi kan holde til det.

Der kan dog ske større, uforudsete ændringer i din privatøkonomi, som gør, at du får vanskeligt ved at overholde dine betalingsaftaler. Det kan være, at du mister dit arbejde eller får en større udgift, som medfører, at du må omlægge dit budget.

Oplever du problemer med at betale din gæld tilbage, er det imidlertid vigtigt, at du tager kontakt til din kreditor, så I sammen kan finde en løsning.

Opsummering: Sådan kommer du ud af RKI

Det kan have store privatøkonomiske konsekvenser for dig at være registreret som dårlig betaler, da du eksempelvis ikke kan tage et lån trods RKI. Der er heldigvis mange ting, du selv kan være opmærksom på for at undgå at ende i registret.

Er du alligevel havnet i RKI, er det vigtigt, at du afvikler din gæld og bliver slettet fra registret så hurtigt som muligt. Selvom din registrering automatisk slettes efter 5 år, bortfalder din gæld ikke. Du er derfor nødt til at lægge en plan for, hvordan du betaler din gæld tilbage.

Har du gæld, som du ikke er i stand til at betale, bør du altid kontakte din kreditor så hurtigt som muligt, så I sammen kan finde en løsning.

Hvad er RKI?
RKI er Danmarks største register for dårlige betalere.
Hvordan finder jeg ud af, om jeg er i RKI?
Du kan hurtigt selv tjekke, om du er i registeret i RKI ved at logge ind på dininfo.dk med dit NemID.
Hvornår bliver man slettet fra RKI?
En registrering i RKI slettes efter 5 år. Selvom du slettes fra RKI, forsvinder din gæld dog ikke. Du vil dermed stadig skylde penge, selvom du ikke længere er registreret som dårlig betaler.
Kan jeg låne penge, når jeg er i RKI?
Du kan ikke blive tilbudt et lån, så længe du er registreret som dårlig betaler i RKI.
Del på: