Børnepenge: Alt du skal vide om børnepenge i 2023

Sidst opdateret: 8. februar 2023
børnepenge
Hvad er børnepenge?
Børnepenge er en skattefri, offentlig ydelse, som alle forældre får udbetalt fire gange årligt, som en økonomisk hjælp til udgifter forbundet med at have børn.

I Danmark modtager du som forælder børnepenge, hvilket fungerer som økonomisk hjælp til nogle af de udgifter, der er forbundet med at have børn.

I 2022 blev reglerne om børnepenge ændret, således at begge forældre nu får udbetalt hver en halvdel af beløbet.

Men hvordan påvirker det dine børnepenge, hvis du tjener over grænsen for topskat? Hvor meget kan du få udbetalt, og hvad sker der, hvis du flytter fra barnets anden forælder?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er børnepenge?

Børnepenge kaldes også børneydelse og ungeydelse og er en offentlig ydelse, som alle forældre får udbetalt skattefrit hver tredje måned.

Beløbet er tænkt som en hjælp fra det offentlige til at dække nogle af de udgifter, der er forbundet med at have børn såsom mad, tøj, institutionsplads og konfirmation.

Hvem kan få børnepenge?

For at du kan modtage børnepenge, skal du leve op til en række betingelser. Du skal blandt andet være fuldt skattepligtig og bosat i Danmark.

Du skal desuden opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have forældremyndighed over dit barn
  • Dit barn må ikke have indgået i et ægteskab eller anbragt uden for hjemmet
  • Dit barn skal opholde sig i Danmark – med undtagelse af kortere uddannelsesforløb i udlandet, hvor du stadig kan modtage børnepenge

Større udbetaling af børne- og ungeydelse i 2023

I første kvartal af 2023 kan du få op til 660 kr. ekstra i børne- og ungeydelse pr. barn. Det blev vedtaget af Folketinget i 2022 som en del af en vinterhjælpepakke.

Den ekstra ydelse bliver udbetalt d. 20. januar 2023.

Børnepenge i 2023

Hvor stort et beløb, du får udbetalt, afhænger af dit barns alder, om du bor sammen med barnets anden forælder, og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden.

I nedenstående skema kan du se, hvor stort et beløb du kan få udbetalt i 2023.

Børnepenge 2023

Barnets alderHele beløbetHalvdelen af beløbet
0 – 2 år4.746 kr. pr. kvartal2.373 kr. pr. kvartal
3 – 6 år3.756 kr. pr. kvartal1.878 kr. pr. kvartal
7 – 14 år2.955 kr. pr. kvartal1.478 kr. pr. kvartal
15 – 17 år985 kr. pr. måned493 kr. pr. måned

Børnepenge 2022

Barnets alderHele beløbetHalvdelen af beløbet
0 – 2 år4.653 kr. pr. kvartal2.327 kr. pr. kvartal
3 – 6 år3.681 kr. pr. kvartal1.841 kr. pr. kvartal
7 – 14 år2.898 kr. pr. kvartal1.449 kr. pr. kvartal
15 – 17 år966 kr. pr. måned483 kr. pr. måned

Børnepenge 2021

Barnets alderSats for 2021
0 – 2 år4.629 kr. pr. kvartal
3 – 6 år3.666 kr. pr. kvartal
7 – 14 år2.883 kr. pr. kvartal
15 – 17 år961 kr. pr. måned

Nye regler for udbetaling af børnepenge 2022

I 2022 blev der indført en række nye regler for udbetaling af børnepenge. Fra 2022 vil begge forældre, som har fælles forældremyndighed over barnet, som udgangspunkt få udbetalt halvdelen af beløbet.

Om I er dækket af de nye regler afhænger dog af, om I bor sammen, og hvornår I eventuelt er flyttet hver for sig. Bor I sammen, får I nemlig automatisk udbetalt halvdelen af beløbet hver. Har den ene forældre derimod fuld forældremyndighed, vil denne forælder også modtage den fulde børneydelse.

Er I imidlertid flyttet hver for sig inden d. 19. oktober 2021, bliver børne- eller ungeydelsen kun udbetalt til den ene forælder. Er I derimod flyttet fra hinanden efter d. 19. oktober 2021, vil I hver få halvdelen af beløbet udbetalt.

Ændr udbetaling af børnepenge

Har I fælles forældremyndighed, men bor hver for sig, har I mulighed for at ændre udbetalingen af børnepenge, så den ene af jer modtager det fulde beløb.

Er I enige om, at udbetalingen skal ændres, kan I selv oplyse ændringen direkte på borger.dk.

Er I derimod ikke enige om, at udbetalingen skal ændres, skal du, som den part der ønsker at ændre udbetalingen, dokumentere, at barnet bor minimum 9 ud af 14 dage hos dig.

Dokumentation for samværsordning kan indhentes gennem Familieretshuset og skal dokumenteres gennem borger.dk.

Nedsat børnepenge ved topskat

Tjener du over grænsen for topskat, påvirker det, hvor meget du får udbetalt i børnepenge. Før de nye regler blev indført i 2022, blev dine beløbet nedsat, hvis din ægtefælle havde en indtægt højere end grænsen for topskat.

Med de nye regler i 2022 blev det dog indført, at beløbet kun sættes ned ud fra din egen indkomst. Tjener din ægtefælle over indkomstgrænsen for topskat, bliver din halvdel af beløbet dermed ikke påvirket.

Indkomstgrænsen for topskat ændres årligt. I 2023 skal du have et topskattegrundlag over 852.600 kr., for at din børne- og ungeydelse bliver nedsat. Her vil ydelsen reduceres med 2 % af beløbet, som overstiger topskattegrundlaget.

Hvornår får man børnepenge?

Er dit barn under 15 år, får du udbetalt børneydelse hvert kvartal.

Hvornår udbetalingen falder, afhænger af, hvilken måned dit barn er født i, som du kan se i følgende tabel:

Barnet er født i periodenBørneydelsen udbetales
1. januar – 31. marts20. april
1. april – 30 juni20. juli
1. juli – 30 september20. oktober
1. oktober – 31. december20. januar

Er dit barn fyldt 15 år, får du udbetalt børnepenge i form af ungeydelse d. 20. hver måned, indtil dit barn fylder 18 år.

Forskellen på børnepenge og børnebidrag

Børnepenge er en offentlig ydelse, som alle forældre til børn og unge får udbetalt af Udbetaling Danmark fire gange årligt.

Beløbet adskiller sig på den måde fra børnebidrag, som ikke er et offentligt bidrag, men et bidrag du modtager, hvis du bor sammen med dit barn og ikke barnets anden forælder.

Betalingen af børnebidrag er nemlig pålagt den forælder, som ikke primært bor sammen med barnet. Af samme årsag er det faktisk muligt at få skattefradrag for dit bidrag.

Bor barnet lige meget ved begge forældre, betales der typisk ikke børnebidrag.

Børnetilskud som enlig forsørger

Er du enlig forsørger til et eller flere børn, kan du modtage børnetilskud i tillæg til børnepenge. Børnetilskud er, ligesom børnepenge, et skattefrit økonomisk tilskud fra det offentlige.

For at modtage børnetilskud skal du overholde en række betingelser, hvilket blandt andet omfatter:

  • Du må ikke være gift eller bo sammen med en kæreste
  • Dit barn må ikke forsørges af det offentlige, være anbragt eller gift
  • Du skal have bopæl i Danmark, ligesom dit barn skal have bopæl hos dig

I nedenstående tabel kan du se, hvad du i 2023 kan få udbetalt i som henholdsvis almindeligt børnetilskud og ekstra børnetilskud:

Beløb pr. kvartal i 2023
Børnetilskud pr. barn1.558 kr. pr. kvartal
Ekstra børnetilskud uanset antal børn1.588 kr. pr. kvartal

Du kan få børnetilskud for hvert barn, du har, men du kan kun modtage ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har.

Modtager du børnetilskud som enlig, skal du erklære dig enlig én gang årligt. Du har på samme tid oplysningspligt, hvilket betyder, at du skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, som kan have betydning for det tilskud, du modtager.

Udbetaling af børnepenge som enlig forsørger

Er du enlig forsørger med den fulde forældremyndighed, vil du få udbetalt hele beløbet.

Bor du ikke sammen med dit barns anden forælder, men deler forældremyndigheden, vil I som udgangspunkt få udbetalt hver en halvdel af beløbet, hvis I er flyttet fra hinanden d. 19. oktober 2021 eller derefter.

Er I derimod flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil den ene forælder få udbetalt det fulde beløb.

Opsummering: Alt om børnepenge i 2023

Er du forælder, modtager du børnepenge som et økonomisk tilskud til nogle af de udgifter, der er forbundet med at have børn.

I 2022 blev der indført en række ændringer, som blandt andet betyder, at begge forældre nu får udbetalt hver en halvdel af beløbet.

Hvornår udbetales børnepenge?
Børnepenge udbetales i form af børneydelse hvert kvartal, hvis dit barn er under 15 år. Er din barn fyldt 15 år, får du udbetalt ungeydelse hver måned indtil barnet fylder 18 år.
Er børnepenge og børnebidrag det samme?
Børnepenge er en offentlig ydelse, alle forældre kan få udbetalt skattefrit hver tredje måned. Børnebidrag er ikke en offentlig ydelse, men i stedet et bidrag du modtager fra barnets anden forældre, såfremt I ikke bor sammen og barnet har primær bopæl ved dig.
Del på: