Komplet oversigt: Bedste børneopsparing i 2023

Sidst opdateret: 28. februar 2023
Børneopsparing
Hvad er en børneopsparing?
En børneopsparing er en særlig opsparingsform til børn, hvor forældre og bedsteforældre kan spare penge op, som kan anvendes, når barnet bliver ældre.

Med en børneopsparing kan du give dit barn, barnebarn eller sågar oldebarn en god økonomisk start på voksenlivet. En opsparing til børn er eksempelvis ofte en stor hjælp, når barnet skal flytte hjemmefra, tage kørekort eller ud at opleve verden i et sabbatår.

Men hvilken børneopsparing er egentlig den bedste? Og kan det bedst betale sig at indbetale til en opsparingskonto eller at investere pengene?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en børneopsparing?

En børneopsparing er en særlig opsparingskonto, hvor forældre og bedsteforældre løbende kan spare penge op til et barn. Når barnet bliver ældre, vil det få adgang til kontoen, som dermed kan fungere som en økonomisk hjælp, når barnet begynder voksenlivet.

Banken tilbyder ofte en fordelagtig rente på børneopsparingskonto, hvilket gør denne opsparingsform udbredt hos de fleste familier.

Faktisk viser en undersøgelse lavet af Finans Danmark i 2017, at omkring 80 pct. af den samlede danske befolkning havde en opsparing til deres børn.

Inden du opretter en opsparingskonto til dit barn i banken, er det dog en god idé at sammenligne bankernes forskellige tilbud. Ligesom det er tilfældet ved indlånsrente til en budgetkonto eller en almindelig opsparingskonto, er der nemlig forskel på bankernes rente på børneopsparingskonti.

Hvor finder jeg den bedste børneopsparing i 2023?

Mens de fleste banker har tilbudt negativ rente på deres indlånskonti de seneste år, er renten nu endelig begyndt at stige.

Skal du oprette en almindelig børneopsparingskonto i 2023, kan du med fordel sammenligne bankernes rentesats og se, hvor du kan få tilbudt den bedste børneopsparing.

I listen nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvilken rente du kan få tilbudt ved de banker i Danmark, som tilbyder en opsparingskonto til børn.

Børneopsparing hos Coop Bank

Hos Coop Bank kan du få tilbudt en børneopsparing med en rente på 1,30 pct.

Vil du oprette eller flytte en eksisterende børneopsparing til Coop Bank, kræver det dog, at du har NemKonto og lønindgang i banken.

Børneopsparing hos Lægernes Pension og Bank

Hos Lægernes Pension og Bank kan du få tilbudt en børneopsparingskonto med en rente på 1,30 pct.

For at oprette en opsparing til børn hos Lægernes Pension og Bank, skal du have din NemKonto i banken. Ønsker du at oprette dig som kunde hos Lægernes Pension og Bank, er det desuden et krav, at du er læge eller lægestuderende.

Er du læge, har din kæreste, ægtefælle og hjemmeboende børn dog også mulighed for at blive kunde i banken.

Børneopsparing hos Arbejdernes Landsbank

Hos Arbejdernes Landsbank kan du få tilbudt en opsparingskonto til børn med en rente på 1,25 pct.

Opsparingen kan oprettes af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller værge. Har du en anden relation til barnet, kan du også oprette en særskilt opsparing i form af en AL-BørnePlus konto.

Børneopsparing hos Klim Sparekasse

Hos Klim Sparekasse kan du få tilbudt en børneopsparingskonto med en rente på 1,25 pct.

Hos Klim Sparekasse har du, som barnets bedsteforælder, også mulighed for at oprette en opsparing til barnet. Det kan du gøre i form af en børnebørnskonto, som ligeledes har en rente på 1,25 pct.

Børneopsparing hos Middelfart Sparekasse

Hos Middelfart Sparekasse kan du også få tilbudt en opsparingskonto til børn med en rente på 1,25 pct.

Som barnets bedsteforælder har du også mulighed for at oprette en opsparing til barnet. Det kan du gøre i form af en børnebørnskonto, som tilbydes med en rente på 1,25 pct.

Børneopsparing hos Sparekassen Danmark

Hos Sparekassen Danmark kan du få tilbudt en børneopsparingskonto med en rente på 1,25 pct. ved beløb over 50.000 kr. Er opsparingen mindre end 50.000 kr., er den tilbudte rente 1,00 pct.

Sparekassen Danmark tilbyder desuden produktet BørneExtra, som er en ekstra opsparing, du kan benytte dig af i tillæg til den almindelige børneopsparing. Er du barnets bedsteforælder, kan du ligeledes benytte denne konto, som en opsparingskonto til dit barnebarn.

BørneExtra følger samme rentesats som den almindelige børneopsparing.

Børneopsparing hos Vestjysk Bank

Hos Vestjysk Bank kan du få tilbudt en børneopsparing med en rente på 1,25 pct.

Både forældre, bedsteforældre og plejeforældre kan indbetale til kontoen.

Regler for børneopsparing

Vil du oprette en opsparing til dit barn eller barnebarn, bør du være opmærksom på, at der er en række regler for børneopsparing.

Reglerne har indflydelse på:

  • Hvornår pengene senest skal være udbetalt.
  • Hvor mange penge du må sætte ind på kontoen.
  • Hvor længe pengene skal være bundet på kontoen.

Hvor meget må man sætte ind på børneopsparing?

Opretter du en almindelig børneopsparing i banken, må du maksimalt sætte 6.000 kr. ind på kontoen hvert år. Det svarer til 72.000 kr. i hele opsparingsperioden.

Selvom der er begrænsninger på den almindelige børneopsparing, er der intet som står i vejen for, at du sparer op gennem flere forskellige typer for opsparing til børn. Du kan eksempelvis både gøre brug af en børneopsparing, en almindelig opsparing, en aktiesparekonto og en aldersopsparing.

Hvor mange penge må man give sine børn?

Når du laver en opsparing til dit barn, er det en god idé at være opmærksom på grænsen for gaveafgift.

Der er nemlig en øvre grænse for, hvor stort et beløb du må give dit barn i gave eller lægge til side i en opsparing. Overstiger du dette beløb, bliver du pålagt en gaveafgift på 15 pct. for nærmeste familiemedlemmer.

I 2023 er grænsen for gaveafgift 71.500 kr.

Forskellige former for opsparing til børn

Når du skal i gang med en opsparing til dit barn, kan du med fordel bruge tid på at undersøge, hvor du får mest for pengene.

Der findes nemlig forskellige former for opsparing til børn, såsom:

  • Almindelig børneopsparing i banken
  • Almindelig opsparingskonto i banken
  • Aktiesparekonto som opsparing til børn
  • Aldersopsparing som opsparing til børn

børneopsparing

Almindelig børneopsparing i banken

Den mest udbredte form for børneopsparing er den helt almindelige børneopsparingskonto i banken.

Opsparingen kan oprettes, indtil barnet er 14 år, og kontoen er bundet i mindst 7 år. Opsparingen kan udbetales fra barnet er 14 til 21 år.

En af de helt store fordele ved at vælge den klassiske børneopsparing er især, at afkastet er skattefrit. Til gengæld er der en indbetalingsgrænse på 6.000 kr. årligt og 72.000 kr. i alt.

Almindelig opsparingskonto i banken

En anden måde at lave en opsparing til dit barn er gennem en almindelig opsparingskonto i banken.

Mens børneopsparingen har grænser for, hvor meget du må sætte ind på kontoen, og hvornår pengene må hæves, er den almindelige opsparingskonto mere fleksibel.

Du bør dog stadig være opmærksom på, at du kan blive pålagt en gaveafgift på 15 pct., hvis du i 2023 indsætter mere end 71.500 kr. på en opsparingskonto til dit barn.

En af de helt store fordele ved at vælge en børneopsparing sammenlignet med en almindelig opsparingskonto er, at du ofte kan få tilbudt en højere indlånsrente på børneopsparingen. Vælger du en almindelig opsparingskonto, slipper du til gengæld for indbetalingsgrænsen på 6.000 kr. årligt og 72.000 kr. samlet. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke overstiger årets beløbsgrænse for gaveafgift.

Derudover skal du være opmærksom på, at gevinst og udbytte fra en almindelig opsparing bliver beskattet som kapitalindkomst.

For mindreårige betyder det, at det vil blive modregnet i barnets personfradrag. Er barnets samlede skattepligtige indtægt, hvilket også inkluderer kapitalindkomst, under beløbet for personfradrag, vil det derfor være skattefrit.

Aktiesparekonto som opsparing til børn

En anden opsparingsmulighed er at investere i aktier og udbyttebetalende investeringsbeviser gennem en aktiesparekonto.

Den helt store fordel ved en aktiesparekonto er, at kontoen kun beskattes med en afkastskat på 17 pct.

Både forældre og bedsteforældre kan som udgangspunkt indbetale til barnets aktiesparekonto. Ligesom ved den almindelige opsparingskonto, skal du dog være opmærksom på, at du ikke overstiger årets beløbsgrænse for gaveafgift.

Aldersopsparing som opsparing til børn

En aldersopsparing er en privat pensionsopsparing, du kan oprette, for at opnå et større økonomisk råderum den dag, du går på pension.

Selvom aldersopsparingen er en pensionsopsparing, kan du faktisk oprette den til dit barn allerede fra barnet er 0 år. Med en aldersopsparing har du derfor mulighed for at lægge penge til side, som kan akkumulere sig over en længere periode og dermed komme dit barn til gode i fremtiden.

Nogle af de helt store fordele ved at oprette en aldersopsparing til dit barn er, at opsparingen har en lav beskatning på kun 15,3 pct. Derudover kan både forældre, bedsteforældre og barnet selv indbetale til opsparingen.

Du skal dog være opmærksom på, at der ved aldersopsparing er en årlig beløbsgrænse på 5.500 kr. jf. 2022. Derudover er pengene bundet og kan kun hæves før tid ved at betale 20 pct. i afgift.

Investering af børneopsparing

Med de seneste års lave eller negative indlånsrenter er stadig flere begyndt at investere deres opsparede penge fremfor at have dem stående på en opsparingskonto.

Selv med bankernes nuværende renter på børneopsparing, som hovedsageligt ligger mellem 0,5 pct. og 1,3 pct. i afkast, bør man ifølge Karsten Engmann Jensen, indehaver og stifter af Pengeministeriet, dog stadig overveje at investere sine midler:

Karsten Engmann Jensen
Indehaver og stifter, Pengeministeriet

Lader vi 10.000 kr. stå, indtil barnet bliver 20 år, vil pengene stige til mellem 11.049 kr. og 12.948 kr. med bankernes nuværende renter. Forestiller vi os, at en stor pose Pinocchiokugler i dag koster 10.000 kr., vil den på det tidspunkt koste 14.859 kr.

Pengene kan i stedet investeres fornuftigt i en blanding af aktier og obligationer. Det giver et forventet afkast på 3 pct om året. Her tager banken typisk 1,5 pct. i ÅOP for at gøre arbejdet. Dermed vil formuen kun vokse til 13.469 kr. i stedet for 18.061 kr., fordi banken tager hver anden krone, altså 4.593 kr.

Hvis pengene investeres i aktier med et forventet afkast på 6 pct., vil formuen forventeligt vokse til 32.071 kr. Altså tre gange mere end det oprindeligt investerede beløb. Igen er det dyrt at lade banken investere pengene. Den tager nemlig hele 7.954 kr. af gevinsten, hvis ÅOP er på 1,5 pct. Det svarer til, at banken tager 30 pct. af det samlede afkast - men det svarer faktisk også til, at banken tager hele 79,54 pct. af det beløb, som oprindeligt investeres.

Her taler vi om børneopsparing. Tænk, hvad det bliver til, når det er de voksnes pensioner og almindelige opsparing, det handler om. Det er vigtigt at forstå, hvor nemt det er at opsige sin investeringsaftale med banken, uanset om det er rate -, aldersopsparing eller frie midler, og herefter selv stå for sine investeringer.

Er der tale om mindre opsparing, er det dog bedst, at man selv står for investeringen, lyder anbefalingen.

Karsten Engmann Jensen fremhæver samtidig, at du især bør være opmærksom på, at der er skattemæssige forskelle, afhængig af, om det er forældre eller bedsteforældre, som står for opsparingen:

Karsten Engmann Jensen
Indehaver og stifter, Pengeministeriet

Da barnet jo ofte fra 13-års alderen begynder at have fritidsjob, og dermed tager frikortet i anvendelse, kan det være en fordel at starte opsparingen i frie midler, når blot de investeres til beskatning under kapitalindkomst. Hvis man også ønsker at benytte sig af den optimale skattefri forrentning på børneopsparingen, kan man igangsætte indbetalingen på denne, når barnet er 9 år. På denne måde opnår man den skattemæssige bedste forrentning, indtil barnet fylder 21 år. Det kan dog være, at der skal ændres investeringsstrategi, såfremt barnet opbruger hele sit frikort. Her skal man vurdere en eventuel omlægning til aktiebeskatning (27 pct. af de første kr. 55.300 og 42 pct. af resten).

Hvis metoden benyttes af bedsteforældre, er det ligeledes muligt at investere i værdipapirer, der hører ind under aktiebeskatningen. Også her beskattes værdistigning efter lagerprincippet, men kan i første omgang køre ind under barnets frikort. Til forskel beskattes løbende afkast hos forældrene, hvis de er gavegivere.

Overvejer du at investere opsparingen, bør du dog også overveje, hvornår du forventer, at pengene skal bruges.

Fordelen ved en børneopsparing er, at der er en længere periode, hvor pengene ikke benyttes, og at du derfor har mulighed for at opnå et større afkast, når du investerer beløbet.

Skal opsparingen imidlertid anvendes inden for en kort tidshorisont, vil du ikke opleve et langsigtet afkast ved investering.

Bedste børneopsparing 2023

Børneopsparing er en særlig opsparing, du kan oprette til dit barn eller barnebarn. Med skattefri afkast er børneopsparingen en fornuftig måde at spare penge op og give barnet en god økonomisk start på voksenlivet.

Med de seneste rentestigninger, er der dog forskel på den indlånsrente, du kan blive tilbudt fra bank til bank. Eftersom du får mest ud af din opsparing ved at vælge en bank med en høj indlånsrente, kan det betale sig at sammenligne bankernes rente, inden du vælger, hvor opsparingen skal placeres.

Overvejer du at investere dit barns opsparing, er der dog nogle ting, du bør overveje forinden, herunder hvornår du forventer, at pengene skal bruges.

Om investering er den rette løsning for dig, afhænger derfor til dels af din risikovillighed og af din tidshorisont for investering. Derudover bør du være opmærksom på skattemæssige forskelle, alt efter hvem som står for barnets opsparing.

Hvor mange penge må man sætte ind på en børneopsparing?
Du må samlet sætte 72.000 kr. ind på en børneopsparing og maksimalt 6.000 kr. om året.
Kan det betale sig at lave en børneopsparing?
Vil du opspare penge til dit barn, er der en række økonomiske fordele ved at vælge en børneopsparing, herunder eksempelvis en højere indlånsrente, samt at afkastet er skattefrit, uanset om der er tale om aktie- eller kapitalindkomst.
Kan bedsteforældre lave opsparing til børnebørn?
Både forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan lave en opsparing til et barn i familien.
Er børneopsparing fradragsberettiget?
Indbetalinger til en opsparing til børn er ikke fradragsberettiget. Til gengæld skal du ikke betale skat af hverken renter eller afkast af en børneopsparing.
Del på: