Hvilken aldersopsparing passer til din økonomi?

Sidst opdateret: 16. februar 2023
Aldersopsparing
Hvad er aldersopsparing?
En aldersopsparing er en privat pensionsopsparing, du kan oprette i banken eller gennem et pensionsselskab.

Med en aldersopsparing kan du selv lægge penge til side og opnå et større økonomisk råderum den dag, du går på pension. Aldersopsparingen anbefales generelt som et fornuftigt supplement til folkepension og øvrige pensionsopsparinger.

Men hvad er fordelen ved en aldersopsparing sammenlignet med andre pensionsopsparinger? Hvordan beskattes aldersopsparingen, og hvilken pensionsordning passer bedst til netop din økonomi?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en privat pensionsopsparing, du kan oprette, for at opnå et større økonomisk råderum den dag, du går på pension.

En aldersopsparing anbefales ofte som et supplement til din folkepension og andre offentlige ydelser. Den helt store fordel ved denne type opsparing er, at du kun skal betale 15,3 % i årlig afkastskat.

Opsoaringen kan oprettes gennem din arbejdsgiver ved et pensionsselskab eller som en privat pensionsopsparing i banken. Det kan derfor ofte betale sig at undersøge, hvor du kan få tilbudt den højeste indlånsrente og mest attraktive aftale.

Udbetaling af aldersopsparing

Du kan vælge at få hele din aldersopsparing udbetalt på én gang eller i mindre dele over en længere periode.

På den måde bestemmer du selv, om din opsparing skal bruges som supplement til dine løbende udgifter eller til at finansiere noget større.

Hvornår kan jeg gå på pension?

Fra d. 1. januar 2022 kan du få folkepension, når du fylder 67 år. Folkepensionsalderen ændrer sig imidlertid løbende, da den tilpasses danskernes gennemsnitlige levealder.

Du har ofte en række muligheder, hvis du ønsker at trække dig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen. Det kan eksempelvis være gennem tidlig pension, førtidspension eller en efterlønsordning.

Nye regler for aldersopsparing i 2023

I 2022 var det muligt at indbetale 5.500 kr. på din opsparing hvert år. Denne indbetalingsgrænse hæves dog i 2023 til 8.800 kr. årligt.

Ifølge reglerne for 2022 kan du tidligst fem år inden din pensionsalder begynde at indbetale et årligt beløb på 54.200 kr. til din opsparing.

Med de nye regler for aldersopsparingen kan du allerede syv år inden din pensionsalder indbetale et årligt beløb på 56.900 kr.

De nye regler gælder dog kun, hvis du ikke allerede har startet en udbetaling gennem en fradragsberettiget pensionsopsparing såsom ratepension eller livrente – i så fald må du fortsat kun indbetale grundbeløbet på 5.500 kr.

Undgå at indbetale for meget i aldersopsparing

Overskrider du den årlige grænse for indbetaling til din aldersopsparing, kan du blive pålagt en afgift af det beløb, du indbetaler for meget.

Er der mere end fem år, til du når folkepensionsalderen, vil du blive pålagt en afgift på 20 %, mens afgiften vil være på 40 %, hvis du har mindre end fem år til folkepensionsalderen.

Opdager du senest året efter, at du har indbetalt for meget til din opsparing, kan du slippe med at betale 4 pct. i strafafgift, såfremt du overfører det overskydende beløb til en fradragsberettiget pensionsordning. Det kan eksempelvis være en ratepension.

Du bør være opmærksom på, at beløbsgrænsen for indbetalinger gælder for både dig og din arbejdsgiver. Indbetaler både du og din arbejdsgiver begge til din opsparing, er det derfor jeres samlede indbetaling, som ikke må overstige beløbsgrænsen.

Anbefalingen fra Skattestyrelsen er at tjekke, at beløbet til din opsparing er angivet i din forskudsopgørelse i felt 347.

Skal jeg betale skat af min aldersopsparing?

Hvert år betaler du 15,3 % i skat af afkastet af din aldersopsparing. Beløbet opkræves automatisk af Skattestyrelsen, når din bank eller pensionsselskab indberetter årets afkast.

Har der ikke været et afkast, skal du derfor ikke betale skat af din opsparing. Din opsparing bliver heller ikke yderligere beskattet, hvis du får beløbet udbetalt, når du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Til gengæld får du heller ikke skattefradrag for dine indbetalinger til din aldersopsparing, hvilket især er vigtigt at være opmærksom på, hvis din indkomst ligger omkring topskattegrænsen.

Selvom aldersopsparingen er en pensionsopsparing, anvendes den også som en form for børneopsparing. Fordelen her er, at du har mulighed for at lægge penge til side, som kan akkumulere sig over en længere periode og dermed komme dit barn til gode i fremtiden.

aldersopsparing

Hvilken pensionsopsparing passer til min økonomi?

For at sikre dig selv økonomisk den dag du går på pension, er det en god idé, at du sætter dig ind i de forskellige former for pensionsopsparing.

Det anbefales nemlig typisk, at du fordeler din opsparing mellem følgende former for pensionsopsparing:

  • Livrente
  • Ratepension
  • Aldersopsparing

Ved at fordele din pension får du større fleksibilitet, når beløbet skal udbetales, hvilket skyldes, at de forskellige opsparinger udbetaler beløbet på forskellige måder.

AldersopsparingLivrenteRatepension
OprettelseKan oprettes indtil 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.Kan oprettes, indtil du fylder 75 år.Kan oprettes indtil 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
UdbetalingUdbetales enten i rater eller som engangsbeløb. Udbetales tidligst fem år inden din pensionsalder og senest 20 år efter.Kan tidligst udbetales fem år inden din pensionsalder. Udbetales lige så længe, du lever.Du bestemmer selv udbetalingsperioden, som dog skal være mindst 10 år og maksimalt 30 år.
FradragIndbetalinger kan ikke trækkes fra i skat.Indbetalinger kan trækkes fra i skat.Indbetalinger kan trækkes fra i skat.
BeskatningDu beskattes 15,3 % af opsparingens afkast.Beskattes som personlig indkomst – eksklusive AM-bidrag.Beskattes som personlig indkomst – eksklusive AM-bidrag.
ModregningModregnes ikke folkepension. Modregnes efterløn.Modregnes både folkepension og efterløn.Modregnes både folkepension og efterløn.

Pensionsopsparing med livrente

En pensionsopsparing med livrente er en livsvarig pension, som udbetaler et beløb om måneden resten af dit liv, uanset hvor længe du lever.

Pensionsopsparing med livrente er dog også en ufleksibel opsparingsform, idet du ikke har mulighed for at ændre hverken tidspunkt eller størrelse på udbetalingerne. Til gengæld er du sikret en minimumsudbetaling resten af livet.

Hvor meget, du betaler for en pensionsopsparing med livrente, afhænger af dine skatteforhold og øvrige opsparinger. Her bør du især være opmærksom på, at indbetalinger til livrente kan trækkes fra i skat. Betaler du topskat, kan livrenten derfor være en fordelagtig pensionsopsparing.

Pensionsopsparing med ratepension

Ratepension udbetaler et beløb om måneden over en periode på 10-30 år efter pensionstidspunktet, men stopper herefter udbetalingen – også selvom du fortsat lever.

Lever du længere end udbetalingsperioden, vil du derfor komme til at mangle penge, når den sidste udbetaling er faldet.

Ligesom livrente er ratepensionen en ufleksibel opsparingsform, da du ikke har mulighed for at ændre hverken udbetalingstidspunkt- eller størrelse. Ratepension kan dog fungere som et fint supplement til øvrige opsparingsformer i starten af din pensionisttilværelse.

Hvor meget du betaler for en ratepension, afhænger af dine skatteforhold og øvrige opsparinger. Indbetalinger til ratepension er fradragsberettigede. Betaler du topskat, kan ratepension derfor være en fordelagtig pensionsopsparing.

Pensionsopsparing med aldersopsparing

Har du en aldersopsparing, bestemmer du selv, om du vil have den udbetalt som ét samlet beløb eller i løbende rater.

I modsætning til henholdsvis livrente og ratepension, har udbetalingen af denne type opsparing ikke indflydelse på dit folkepensionstillæg eller andre sociale ydelser som boligstøtte. Du kan ligeledes undgå modregning i førtidspension med en aldersopsparing.

Ligesom det er tilfældet med alle andre pensionsopsparinger, bliver din aldersopsparing imidlertid også modregnet din efterløn.

Indbetalinger til din aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, ligesom det er tilfældet med livrente og ratepension. Betaler du topskat, vil du derfor muligvis prioritere skattefradrag højere end opsparingens andre fordele såsom fleksibilitet ved udbetaling. Denne type opsparing kan af den grund være mere fordelagtig for folk, som ikke betaler topskat.

Opsummering: Hvad er en aldersopsparing?

Med en aldersopsparing kan du opnå et større økonomisk råderum, den dag du går på pension.

Det anbefales typisk at fordele pensionsopsparingen mellem flere opsparinger. Hvilken pensionsopsparing som giver mening for netop din økonomi, afhænger blandt andet af dine skatteforhold og øvrige opsparinger.

Den helt store fordel ved en aldersopsparing er, at du kun skal betale 15,3 % i årlig afkastskat. I modsætning til henholdsvis livrente og ratepension har du dog ikke mulighed for at trække indbetalinger til denne type opsparing fra i skat.

Ratepension og livrente kan være fordelagtige pensionsløsninger, hvis du ønsker at trække dine indbetalinger fra i skat, hvilket især kan være en fordel, hvis du betaler topskat. Aldersopsparingen er især fordelagtig, hvis du ønsker en øget fleksibilitet og at slippe for modregning ved udbetaling.

Hvor meget må jeg indbetale på aldersopsparing i 2022?
I 2022 må du maksimalt indbetale 5.500 kr. på din aldersopsparing. I 2023 hæves beløbsgrænsen for indbetalinger imidlertid til 8.800 kr.
Er aldersopsparing skattefri?
Du betaler hvert år skat af 15,3 % af dit afkast på din aldersopsparing. Får du din opsparing udbetalt, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, er beløbet skattefrit.
Er der negativ rente på aldersopsparing?
De seneste år har mange banker haft negative renter på privatkunders bankindestående. Med Nationalbankens renteforhøjelser har flere banker i 2022 valgt at hæve indlånsrenten, omend en række banker fortsat tilbyder lave indlånsrenter.
Hvornår kan jeg få alderspensionen udbetalt?
Alderspensionen kan tidligst udbetales fem år inden din pensionsalder og senest 20 år efter.
Kan man arve en aldersopsparing?
Det er muligt at arve en aldersopsparing. Ved dødsfald bliver beløbet udbetalt til afdødes efterladte.
Del på: