Gratis budget excel

Denne budgetskabelon er et online budgetskema til din privatøkonomi. Du kan gemme budgettet online ved at få tilsendt et privat link per mail.

Hvad er et budget excel?

Et budget er en økonomisk oversigt over dine månedlige indtægter og udgifter. Du kan bruge dit budget som redskab til at få overblik over og styre din økonomi. Et budget er også et velegnet værktøj, hvis du skal omlægge din økonomi eller foretage ændringer i dine forbrugsvaner.

Der er dog mange poster at huske, når du lægger dit budget. Et budgetskema eller et budget i excel kan hjælpe dig med at huske alle nødvendige poster i dit budget, og du kan derfor blot indtaste dine oplysninger i dit budgetskema og få et overblik over din økonomi. Herefter kan du både få tilsendt dit budget på mail og downloade dit budget excel.

Hvorfor skal jeg bruge et budget excel?

Der er mange gode grunde til, at du bør lave et budget excel. Først og fremmest kan du med et budget få overblik over din økonomi og hvordan du bruger dine penge. Derudover kan et budget hjælpe dig med at omlægge dit forbrug, hvis der sker ændringer i din økonomiske situation, som for eksempel:

  • Du optager lån: Optager du lån, vil en del af din indtægt gå til at betale af på lånet. Her er det en god idé at lægge et budget, som tager højde for udgifter forbundet med dit lån.
  • Du skifter job eller starter studie: Skifter du job eller starter studie, kan det have en betydelig påvirkning på din økonomi. Her er det en god idé at lægge et budget som tager højde for en eventuel nedsat indtægt, hvis du eksempelvis begynder at modtage SU. Du kan med fordel lægge et budget for studerende.
  • Der sker ændringer i din boligsituation: Udgifter forbundet med boligen er ofte en af de store poster i dit budget. Sker der ændringer i din boligsituation, bør du derfor lægge et budget herefter. Du kan med fordel lægge et budget for enlig.

Det kan være svært at huske alle poster i sit budget, og det kan derfor være en god idé at anvende et budgetskema eller et budget excel.

Når du har udfyldt dit budgetskema, har du mulighed for at gemme dit budgetskema online ved at få tilsendt et privat link til din mail. Du kan også downloade dit budget excel, hvis du ønsker det.

Det er vigtigt, at du husker at opdatere dit budget, hvis der sker ændringer i din økonomiske situation.

Hvordan bruger jeg et budgetskema?

Når du skal lave dit budget, skal du danne dig et overblik over din økonomi. Du skal derfor tage højde for følgende:

  1. Indtægt
  2. Faste udgifter
  3. Variable udgifter

For at lægge dit budget skal du have adgang til oplysninger om dine indtægter og dine udgifter, hvilket du kan finde i din netbank, e-boks, bankudskrifter eller gennem dine lønsedler.

Nogle udgifter betales kvartalsvis, halvårligt eller årligt, ligesom nogle indtægtsformer kan være enkeltbeløb som feriepenge eller restskat. Når du skal kortlægge dine indtægter og udgifter, er det derfor en god idé at tage udgangspunkt i et helt år, så du er sikker på at få alle indtægter og udgifter med i dit budget.

Indtægter i dit budget excel

Når du skal udfylde dit budgetskema, skal du som det første angive dine indtægter. Din indtægt vil typisk bestå af din løn, dagpenge, kontanthjælp, SU eller pension. Derudover kan indtægtskilder som boligstøtte, børnebidrag, restskat og feriepenge også inkluderes.

Faste udgifter i dit budget excel

Når du har angivet dine indtægter, skal du finde dine faste udgifter. Faste udgifter er de udgifter, du skal betale regelmæssigt, enten hver måned, kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Dine faste udgifter består blandt andet af abonnementer, forsikringer, afbetaling af lån, opsparing samt husleje og boligudgifter som vand, el og varme.

Har du faste udgifter som ikke betales månedligt, bør du dele beløbet ud på årets tolv måneder, for at du nemmere kan holde styr på dit månedlige budget.

Variable udgifter i dit budget excel

Når du sammenholder dine indtægter og dine faste udgifter, finder du dit rådighedsbeløb. Det er det beløb, du har tid rådighed hver måned, når alle dine faste udgifter er betalt. Dit rådighedsbeløb er dermed det beløb, du skal bruge til at betale dine variable udgifter.

Variable udgifter består typisk af udgiftsposter som mad, tøj, gaver, samt fornøjelser såsom restaurantbesøg og rejser.

Rådighedsbeløb og fremtidige budget

Når du har fået overblik over dine indtægter og udgifter, bør du have fået indblik i, hvad du bruger penge på hver måned, og du vil være i stand til at sætte rammerne for dit fremtidige forbrug.

Skal du omlægge din økonomi, vil det typisk ikke være muligt at foretage de store ændringer i dine faste udgifter såsom husleje og afbetaling af gæld. Derfor kan du med fordel se på, hvad du kan spare på dine variable udgifter, som de penge du bruger på tøj, rejser og mad.

Variable udgifter varierer typisk i beløbsstørrelse, og derfor kan det være en udfordring at klarlægge, hvor stor denne post skal være i dit fremtidige budget excel. Her bør du tage udgangspunkt i dit hidtidige forbrug, samt gøre dig nogle tanker om, hvordan du gerne vil bruge dine penge fremadrettet.

Når du lægger dit nye budget, bør du medregne en post til opsparing i tilfælde af uforudsete udgifter. Tager du højde for uforudsete udgifter allerede når du laver dit budget, vil du være bedre forberedt på uforudsete udgifter, som hvis din mobil pludselig går i stykker, eller du skal have bilen på værksted.