Gratis husholdningsbudget

Dette husholdningsbudget er et online budgetskema til din privatøkonomi. Du kan gemme budgettet online ved at få tilsendt et privat link per mail.

Hvad er et husholdningsbudget?

Et husholdningsbudget er et budget for hele husholdningen. På den måde adskiller et husholdningsbudget sig fra et privatbudget, som typisk anvendes for en enkelt persons økonomi.

Et husholdningsbudget kan give jer overblik over hele husholdningens økonomi, da det danner en oversigt over jeres samlede indtægter og udgifter. På den måde er et budget et vigtigt redskab til at holde styr på jeres økonomi, og hvad I har til rådighed hver måned.

Når I lægger et husholdningsbudget, kan I med fordel gøre brug af et budgetskema for at sikre, at I ikke udelader vigtige punkter i budgettet.

Hvorfor skal vi bruge et husholdningsbudget?

Der kan være mange gode grunde til at bruge et husholdningsbudget. Oplever I, at I ikke kan få pengene til at gå op sidst på måneden, kan I med fordel kigge på jeres budget. Her kan I se, hvad I kan gøre for at skrue ned for husholdningens udgifter og dermed øge rådighedsbeløbet.

Størrelsen på jeres rådighedsbeløb kan have stor betydning, hvis I vil godkendes til et lån, da det er noget af det, låneudbyder lægger vægt på i en kreditvurdering.

Sker der ændringer i jeres økonomi, kan det også være en fordel at anvende et budget til at sørge for, at jeres forbrug stemmer overens med de økonomiske ændringer.

Ændringer i økonomien kan eksempelvis være:

 • Der sker ændringer i jeres jobsituation som påvirker, hvor mange penge I har til rådighed hver måned.
 • Der sker ændringer i jeres boligsituation, som påvirker jeres faste boligudgifter såsom huskøb eller huslejestigning.
 • I optager lån, som påvirker jeres rådighedsbeløb, da en større del af budgettet går til afbetaling af gæld.

Hvordan lægger vi et husholdningsbudget?

Når I skal lægge et husholdningsbudget, skal I huske at inkludere alle parter i husholdningen. Der kan være stor forskel på et husholdningsbudget for en familie på 4 sammenlignet med et budget for én eller to personer. Bor I flere sammen, eller har I hjemmeboende børn, skal de derfor også inkluderes i husholdningsbudgettet.

Ligesom ved et almindeligt budget for en enlig, skal I i et husholdningsbudget først og fremmest tage udgangspunkt i:

 1. Husholdningens indtægter
 2. Husholdningens udgifter

I kan med fordel anvende jeres netbank til at danne jer et overblik over, hvor mange penge der går ind på jeres konto, og hvordan jeres udgifter fordeler sig. For at lægge så præcist et budget som muligt, bør I se på jeres indtægter og udgifter et helt år tilbage i tiden. På den måde tager I højde for de udgifter, der bliver trukket kvartalsvis, halvårligt og årligt.

Husholdningens indtægter

Husholdningens indtægter dækker alle de regelmæssige indtægter, der almindeligvis indgår i husholdningens budget. Det er eksempelvis lønindtægt, dagpenge, børnebidrag og supplerende ydelser.

Har I hjemmeboende børn, som har en indtægtskilde, men som ikke bidrager til husholdningen, kan deres indtægt udelades af husholdningsbudgettet.

Husholdningens udgifter

Husholdningens udgifter er de penge, der bruges hver måned. Når I skal danne jer et overblik over husholdningens udgifter, kan det være en fordel at skelne mellem faste og variable udgifter.

Faste udgifter i jeres husholdningsbudget

Faste udgifter er de udgifter, I betaler på regelmæssig basis som husleje, afbetaling af gæld, forsikringer og abonnementer.

Når I skal finde husholdningens faste udgifter, kan I være opmærksomme på de udgifter, der bliver trukket kvartalsvis, halvårligt og årligt ved at tage udgangspunkt i et helt års udgifter.

Variable udgifter i jeres husholdningsbudget

I modsætning til de faste udgifter kan husholdningens variable udgifter variere fra måned til måned. Variable udgifter er eksempelvis udgifter til mad, tøj, ferier, gaver og fornøjelser som biografture, restaurantbesøg og lignende.

Når I skal finde husholdningens variable udgifter, bør I især være opmærksomme på, hvad de variable udgifter består af, hvis I hæver kontanter til forbrug.

Husholdningens rådighedsbeløb

Når I har fastlagt jeres indtægter og faste udgifter, har I jeres rådighedsbeløb, som er det beløb, I har til rådighed hver måned. Rådighedsbeløbet er desuden det beløb, I bruger til at betale for jeres variable udgifter.

Ønsker I at omlægge jeres økonomi, bør I være opmærksomme på samspillet mellem jeres rådighedsbeløb og jeres variable udgifter. Det er nemlig især her, I har mulighed for selv at lave ændringer, hvis I vil spare penge i husholdningsbudgettet.

Læg et nyt husholdningsbudget

Når I har kortlagt husholdningens indtægter, udgifter og rådighedsbeløb, bør I have fået et bedre overblik over, hvor mange penge husholdningen bruger hver måned. I kan herefter forme husholdningens fremtidige budget, så det passer med jeres økonomi og ønskede forbrug.

Det er nu, I skal træffe nogle valg, som danner rammerne for, hvilke udgifter I ønsker at beholde, og hvor i jeres husholdningsbudget I ønsker at spare. Mens nogle udgifter kan anses som leveomkostninger, kan andre udgifter nemlig i højere grad undværes. Når I omlægger jeres husholdningsbudget, bør I derfor tænke kritisk over, hvilke udgifter der er nødvendige i jeres budget.

Besparelser på variable udgifter

Det er ofte muligt at foretage betydelige besparelser gennem de variable udgifter i budgettet som udgifter til mad, tøj og fornøjelser.

Ønsker I at spare penge på jeres madbudget, kan I overveje at:

 • Skrue ned for restaurantbesøg og takeaway.
 • Undgå impulskøb ved at gøre brug af en indkøbsliste, når I handler ind.
 • Handle stort ind og til længere tid ad gangen ved at planlægge jeres måltider med en madplan.

Derudover er det en god idé at implementere nogle regler i forbindelse med udgifter til tøj og fornøjelser, såsom at undgå impulskøb ved at fastlægge et beløb inden i handler samt at sætte 24 timer af til at tænke over, om I har brug for den ting, I overvejer at købe.

Besparelser på faste udgifter

Sommetider er det også muligt at spare på de faste udgifter i husholdningsbudgettet eksempelvis ved at nedsætte jeres forbrug i forbindelse med abonnementer:

 • Kan I blive tilbudt en billigere forsikring gennem a-kasse eller fagforening?
 • Kan I spare penge på telefon- eller internetregningen ved at skifte udbyder?
 • Kan I afmelde eller sætte ubrugte fitness- eller streamingabonnementer på pause?

Går en del af jeres faste udgifter til at betale af på flere lån, kan I overveje at samle jeres lån i et samlelån og dermed nedsætte jeres gæld. Med et samlelån betaler I nemlig kun af på ét samlet lån hos én låneudbyder og til én samlet rente.

Nogle faste udgifter som udgifter til vand, el og varme opkræves enten som en fast del af huslejen eller aconto. Opkræves forbruget som en fast del af huslejen, er det en fast udgift.

Betales forbruget derimod aconto, betales det som en forskudsbetaling med henblik på senere afregning. Er det tilfældet, har I mulighed for selv at påvirke størrelsen på udgiften ved at være bevidst om jeres forbrug af henholdsvis vand, el og varme.

Overhold jeres nye husholdningsbudget

For at overholde jeres nye husholdningsbudget er det først og fremmest vigtigt, at det er et realistisk budget. Er det nye budget for stramt, er sandsynligheden for, at I kan overholde det ikke stor.

For at overholde jeres nye husholdningsbudget bør I derfor prioritere at:

 • Lave et realistisk madbudget
 • Sætte penge af til uforudsete udgifter
 • Gøre brug af en budgetkonto

Realistisk madbudget

En af de større poster i et husholdningsbudget er typisk udgiften til mad. Det er dog også en variabel udgift, som I dermed har mulighed for at ændre.

Det er dog vigtigt, at jeres madbudget er realistisk. I bør derfor altid tage udgangspunkt I jeres nuværende madbudget og vurdere, hvad der er realistisk for jer at ændre fremadrettet.

Uforudsete udgifter

Det er vigtigt at lave en post i jeres budget til opsparing. Med en opsparing er I nemlig bedre rustet til at håndtere uforudsete udgifter, uden at det vælter hele budgettet.

I bør desuden sørge for løbende at regulere jeres forbrug. Bruger I færre penge én måned, så læg dem til side, så I har dem som ekstra rådighedsbeløb i de måneder, hvor der kan opstå uforudsete udgifter.

Gør brug af en budgetkonto

Det er en god idé at gøre brug af en budgetkonto, hvor I indsætter jeres månedlige rådighedsbeløb.

Med en budgetkonto kan I holde styr på, hvor meget I har til rådighed hver måned. På den måde undgår I at bruge flere penge end det beløb, I har sat ind på jeres budgetkonto.