Gratis privatbudget

Denne budgetskabelon er et online budgetskema til din privatøkonomi. Du kan gemme budgettet online ved at få tilsendt et privat link per mail.

Hvad er et privatbudget?

Et privatbudget er en oversigt over dine månedlige indtægter og udgifter. Budgettet kan fungere som et redskab til at styre din privatøkonomi, idet det giver overblik og indsigt i, hvad du har til rådighed hver måned.

Et budget kan både være en fordel, hvis der sker ændringer i din økonomiske situation, og hvis du bare gerne vil have et bedre overblik på, hvordan du styrer din økonomi.

Har du svært ved at overskue de forskellige poster, når du laver dit budget, kan du med fordel anvende et budgetskema.

Hvorfor skal jeg lave et privatbudget?

Der er mange gode grunde til, at du bør lave et privatbudget. Det kan især være en fordel, hvis der sker ændringer i din situation, som gør, at du bliver nødt til at omlægge din økonomi.

  • Du skifter job: Skifter du job, kan din månedlige indtægt ændre sig, og det kan være nødvendigt at omlægge dit forbrug, så det passer med din nye økonomiske situation.
  • Du skifter bolig: Flytter du for dig selv, sammen med andre, eller skifter på anden vis bolig, kan det påvirke din økonomiske situation. Det er derfor en god idé at omlægge dit budget, så det passer med dine økonomiske ændringer.
  • Du optager lån: Optager du et lån, kan det være, at du må omlægge din økonomi for at betale af på din gæld. Her er et budget et velegnet værktøj til at få overblik over og tilpasse din økonomi.

Hvordan laver man et budget?

Når du skal lave dit privatbudget, skal du danne dig et overblik over din økonomi ved at kigge på hvor mange penge du har tid rådighed, samt hvad du bruger dine penge på. Du skal derfor danne dig et overblik over følgende:

  1. Indtægter
  2. Faste udgifter
  3. Variable udgifter

Du vil kunne finde dine præcise indtægter og udgifter gennem din netbank, e-boks, bankudskrifter samt gennem dine lønsedler.

Indtægter i dit privatbudget

Først og fremmest skal du danne dig et overblik over dine samlede indtægter. Dine indtægter kan blandt andet være din løn, SU, dagpenge, pension eller anden form for indtægt. Dine indtægter kan også være enkelte beløb som feriepenge eller restskat. Det er derfor en god idé at tage udgangspunkt i et helt års indtægter.

Faste udgifter i dit privatbudget

Dernæst skal du finde dine faste udgifter, som er de udgifter, du regelmæssigt betaler. Dine faste udgifter kan blandt andet være husleje og øvrige boligomkostninger, afbetaling af lån og forsikringer. Når du finder dine faste udgifter, skal du være opmærksom på, at nogle faste udgifter betales kvartalsvis, halvårligt eller årligt, og det er derfor en god idé at gå et år tilbage i dine udbetalinger.

Når du sammenholder dine faste indtægter med dine faste udgifter, finder du dit rådighedsbeløb. Det er dét beløb, du har tid rådighed hver måned, når alle faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet er dermed det beløb, du har mulighed for at anvende på dine variable udgifter.

Variable udgifter i dit privatbudget

Afslutningsvis skal du finde dine variable udgifter, som modsat de faste udgifter kan variere i beløbets størrelse. Variable udgifter dækker typisk over udgifter til mad, tøj og diverse fornøjelser som rejser og restaurantbesøg.

Privatbudget til ny økonomisk situation

Når du har fundet dit rådighedsbeløb ud fra dine indtægter og faste udgifter, samt fået overblik over, hvordan du bruger dit rådighedsbeløb på dine variable udgifter, kan du begynde at lægge dit nye budget.

I dit nye privatbudget skal du gøre dig nogle tanker om, hvordan du fremover vil bruge dit rådighedsbeløb og dermed skabe rammerne for dit fremtidige forbrug.

Når du laver dit nye privatbudget, er der en række spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv:

  • Kan jeg overholde mit nye budget?
  • Er mit nye budget for stramt eller ikke stramt nok?
  • Har jeg lavet en opsparings-post til uforudsete udgifter?

Når du laver dit nye privatbudget, er det en god idé at medregne en post til opsparing i tilfælde af uforudsete udgifter. Det kan være, at din vaskemaskine går i stykker, du skal have ny mobil eller bilen skal på værksted. I så fald er det en god idé at have plads til det i dit budget.

Privatbudget skabelon

Det kan være uoverskueligt at huske på alle poster i privatbudgettet, og derfor kan det være en fordel at anvende et privatbudget-skabelon. Med et skabelon til dit privatbudget, bør du ikke overse eller glemme hverken indtægts- eller udgiftsposter.

Når du har angivet dine indtægter samt faste og variable udgifter i privatbudget-skabelonen, har du mulighed for at gemme dit privatbudgetskema online ved at få tilsendt et privat link til din mail. Du kan også downloade dit budgetskema i excel, hvis du ønsker det.

Det er desuden vigtigt, at du husker at opdatere dit privatbudget, hvis der sker ændringer i din økonomiske situation.