Gratis månedsbudget

Denne budgetskabelon er et online budgetskema til din privatøkonomi. Du kan gemme budgettet online ved at få tilsendt et privat link per mail.

Hvad er et månedsbudget?

Et månedsbudget er en oversigt over dine indtægter og udgifter hver måned og kan fungere som et redskab til at holde styr på din økonomi.

Dit månedsbudget kan dermed hjælpe med at give dig et overblik over din økonomiske situation og holde styr på, hvor mange penge du bruger hver måned.

Virker det uoverskueligt at lave et budget, kan du med fordel gøre brug af et budgetskema.

Hvorfor skal jeg lave et månedsbudget?

Der er mange årsager til at anvende et månedsbudget. Først og fremmest er et månedsbudget et velegnet redskab til at holde styr på din økonomi på månedlig basis.

Mangler du eksempelvis ofte penge i slutningen af måneden, er det en god idé at lave et månedsbudget – på den måde kan du få et overblik over, hvor mange penge du har til rådighed hver måned.

Det er desuden en fordel at anvende et budget, hvis din økonomiske situation ændrer sig. Det kan eksempelvis være, at du skifter job, flytter eller optager lån.

Hvordan laver jeg et månedsbudget?

Når du skal lave til månedsbudget skal du først og fremmest danne dig et overblik over følgende:

  1. Indtægter
  2. Faste udgifter
  3. Variable udgifter

Indtægter i dit månedsbudget

Indtægter er som udgangspunkt de penge, du får ind på din konto hver måned. Dine indtægter dækker over løn, dagpenge, SU eller anden form for regelmæssig indkomst. Børnepenge og pensionsudbetalinger er også en regelmæssig indtægt og skal derfor også inkluderes i budgettet.

Indtægter kan dog også være enkeltbeløb såsom feriepenge eller restskat. Derfor er det en god idé at tage udgangspunkt i et helt års indtægter, når du lægger dit budget.

Du kan finde dine præcise indtægter i din netbank, e-boks eller gennem dine lønsedler.

Faste udgifter i dit månedsbudget

Dine faste udgifter er de udgifter, du betaler regelmæssigt, såsom:

  • Afbetaling af lån
  • Forsikringer og abonnementer
  • Husleje og boligudgifter som el, vand og varme

Ofte vil dine faste udgifter betales gennem betalingsservice, og du vil derfor kunne finde beløbene for dine faste udgifter i din netbank eller gennem dine bankudskrifter.

Eftersom nogle udgifter betales kvartalsvis, halvårligt eller årligt, er det en god idé at gå mindst ét år tilbage, så du er sikker på, at du tager højde for alle dine faste udgifter. På samme måde er det en god idé at lægge penge til side hver måned til de udgifter, der lander kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

Det er desuden en god idé at lave en fast post i dit budget, hvor du lægger penge til side i en opsparing til uforudsete udgifter. Med en nødopsparing til uforudsete udgifter falder dit månedsbudget ikke sammen, hvis din bil pludselig skal på værksted, eller din vaskemaskine går i stykker.

Variable udgifter i dit månedsbudget

Variable udgifter er de udgifter, du har, som ikke er faste. Det vil sige, at beløbets størrelse på de variable udgifter kan variere. Variable udgifter kan eksempelvis være udgifter til mad, tøj, fornøjelser, gaver og ferier.

Ønsker du at skære ned på dit forbrug eller prioritere at lægge penge til side i en opsparing, er de variable udgifter et område i dit budget, hvor det typisk er muligt at spare. Her kan du tænke over, om du eksempelvis kan bruge færre penge på mad, restaurantbesøg, abonnementer eller rejser.

Budgetskema for månedsbudget

Der er mange poster at holde styr på, når du skal lave dit budget, og det kan især være svært at huske alle sine faste- og variable udgifter. Du kan derfor med fordel anvende et budgetskema og sørge for, at du husker alle de nødvendige poster.

Med et budgetskema bør du ikke have overset nogle punkter i dit budget. Har du indført betydelige ændringer i dit budget, er det dog en god idé at overveje med dig selv, om dit budget er realistisk for dig at holde.

Når du har indtastet dine indtægter, faste udgifter og variable udgifter i dit budget, kan du både få tilsendt dit budget på mail og downloade dit budgetskema i excel.

Sådan overholder du dit månedsbudget

Det kan være udfordrende at overholde et budget, især hvis det er for stramt. Du bør derfor grundigt overveje, om du har lagt et budget, som er muligt for dig at leve efter.

  • Tjek din netbank regelmæssigt: Når du ikke står med penge i hænderne, kan du nemt miste føling for, hvor mange penge der er blevet brugt. Ved at tjekke din konto regelmæssigt, kan du holde øje med, hvor mange penge du løbende bruger.
  • Forbered dine indkøb: Forbereder du dine indkøb ved at gøre brug af en indkøbsliste, kan du undgå at impulskøbe, når du handler. Falder du alligevel over noget, du gerne vil købe, kan du aftale med dig selv at tænke over det i et døgn, inden du tager din endelige beslutning.
  • Vær opmærksom på dine forbrugsvaner: Ved at være opmærksom på dine forbrugsvaner, kan du nemmere skære unødige udgifter fra, såsom streaming- eller fitness-abonnementer, du ikke bruger. Ved at skære unødvendige udgifter fra, kan du øge dit rådighedsbeløb og dermed få mere luft i dit budget.