Alt du skal vide om inflation i 2023

Sidst opdateret: 28. februar 2023
Inflation
Hvad betyder inflation?
Inflation er et udtryk for, hvor meget priserne i samfundet stiger over tid. Markante prisstigninger kan føre til forringelser af valutaens værdi og et fald i købekraft. Med andre ord gør inflation pengene mindre værd. Dette betyder, at du i år ikke kan få det samme for dine 100 kr., som du kunne sidste år. Af den grund er det mest hensigtsmæssigt, at inflationen er forholdsvis lav og stabil, så der hverken sker væsentlige og længerevarende fald eller stigninger i prisen.

2022 har for mange lande budt på stigende priser og inflation. Ifølge Danmarks Statistik og forbrugerprisindekset er inflationen i Danmark steget 6,7 % i april 2022 i forhold til april 2021, hvilket er den største årsstigning i næsten 40 år.

Iøbet af det sidste år er prisen på forbrugsvarer i gennemsnit steget 10,3 %, og det er især varer som brændstof, el, gas og fødevarer, som er påvirket af prisstigninger.

Men hvad betyder inflation egentlig for dig som forbruger? Det kan du blive klogere på i denne artikel, hvor vi guider dig igennem følgende:

Hvad er inflation?

Inflation betyder, at priserne i samfundet stiger. I Danmark sigter vi efter en lav og stabil inflation, da det har en positiv effekt på samfundsøkonomien, eftersom befolkningen vil have flere penge til forbrug.

Ved markante og længerevarende prisstigninger kan der dog være tale om høj inflation, hvilket kan skyldes en skævvridning af udbud og efterspørgsel. Det kan føre til forringelser af valutaens værdi og købekraften i samfundet, hvilket betyder, at du ikke vil være i stand til at købe det samme for dine penge sammenlignet med tidligere.

For at der er tale om høj inflation, skal der være en generel og længerevarende stigning i priserne – og ikke blot en stigning på enkelte varer eller ydelser.

Værdien af dine penge er dermed ikke konstant, men ændrer sig i takt med forholdet mellem udbud og efterspørgsel.

Inflation og deflation

Mens inflation er et udtryk for, at priserne stiger, er deflation et udtryk for, at priserne falder.

Der er først tale om deflation, når priserne påvirkes generelt og over en længerevarende periode.

Inflation i Danmark

Inflationen i Danmark steg til 7,4 % i april 2022 fra 6,0 % i marts 2022.

I illustrationen nedenfor kan du se udviklingen af den gennemsnitlige årlige inflation i Danmark.

Lav inflation

Lav inflation har ofte en positiv indflydelse på valutakursen i et samfund, da befolkningen i den forbindelse vil have flere penge til forbrug.

I Danmark sikres dette af Nationalbanken gennem brug af fastkurspolitikken. Det er medvirkende til, at vi er et af de lande i EU med den laveste inflation, som siden 1990’erne har ligget omkring 2 % om året. Det betyder, at valutaens værdi falder med 2 % hvert år.

100 kr. i 2020 vil derfor kun være 98 kr. værd i 2021. Det er dog ikke noget, du vil lægge mærke til som forbruger, da lønnen typisk gennemgår en tilsvarende stigning.

Høj inflation

Høj inflation opstår, når priserne i samfundet oplever en generel og markant stigning. Prisstigninger hænger ofte sammen med, at efterspørgslen på varer eller ydelser overstiger udbuddet.

Når efterspørgslen overstiger udbuddet, kan det eksempelvis skyldes, at:

  • Købelysten stiger
  • Der opstår varemangel
  • Import- og råvarepriserne stiger

Konsekvenser ved høj inflation

Høj inflation fører til, at købekraften i et samfund udhules. Har du en opsparing, kan du derfor opleve, at dine penge bliver mindre værd.

Høj inflation kan samtidig udhule gælden og medvirke til, at du har nemmere ved at betale din gæld.

Sker der en generel og markant stigning af priserne, kan det føre til hyperinflation, som er kraftig og ofte stigende.

Hyperinflation kan føre til betydelige tab på pengebeholdninger, da valutaens værdi falder. Da hyperinflation typisk er svingende, kan det desuden hæmme økonomiske aktiviteter såsom investeringer, som kan virke mere usikre.

Hvad er fastkurspolitik?

Fastkurspolitik er en pengepolitisk strategi, som sikrer en lav og stabil prisudvikling - og dermed en ramme for lav inflation.

I Danmark føres fastkurspolitik med det formål at holde den danske krones kurs fast over for euroen.

Hvordan måles inflation?

Inflation måles hver måned af Danmarks Statistik som en procentvis ændring i forbrugerprisindekset.

Forbrugerprisindekset er et prisindeks, som anvendes til at vurdere den økonomiske udvikling med udgangspunkt i prisen for varer og tjenester, som indgår i forbruget hos private husholdninger i Danmark.

Varer og tjenester kan eksempelvis være:

  • Fødevarer som mel, brød, mælk og kød.
  • Personlig pleje som shampoo, tandpasta og toiletpapir.
  • Husholdningsudstyr som møbler, boligtekstiler, hårde hvidevarer og rengøringsartikler.

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, som indsamles hos virksomheder, institutioner og butikker over hele landet.

Ligesom ved forbrugerprisindekset kan du i nettoprisindekset følge prisudviklingen i samfundet ud fra varer og tjenester, som indgår i husholdningernes forbrug. I modsætning til forbrugerprisindekset er nettoprisindekset dog friholdt ændringer i afgifter, moms og tilskud.

Både forbrugerprisindeks og nettoprisindeks offentliggøres af Danmarks Statistik hver måned, og du kan derfor nemt følge prisudviklingen fra måned til måned.

Hvornår er det inflation?

I Danmark stræber vi ikke efter en inflation på 0 %, men snarere en lav inflation på omkring 2 % årligt.

Der opstår dermed først et problem, hvis der sker en stigning på mere end 2 % i prisudviklingen på varer generelt, da det er et tegn på høj inflation.

Er der derimod tale om, at enkelte varer stiger i pris, eksempelvis som følge af mangler i forsyningskæden eller ved sæsonbestemte fødevarer, vil det snarere betegnes som forbigående prisstigninger.

Prisudvikling i forbrugerprisindeks

Ifølge Danmarks Statistik og forbrugerprisindekset er prisen på forbrugsvarer i gennemsnit steget 10,3 % fra 2021 til 2022. Det er især varer som brændstof, el, gas og fødevarer, som oplever de største prisstigninger.

I januar 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,7 pct. i forhold til samme måned året før.

I illustrationen nedenfor kan du se udviklingen af forbrugerprisindekset i Danmark siden 1992.

Hvad betyder inflation for mig?

Inflation medfører, at prisen på forbrugsvarer og tjenester stiger, og af den grund vil det med stor sandsynlighed påvirke dit daglige forbrug.

Ved høj inflation vil du som forbruger opleve, at det bliver dyrere at leve, og du kan måske føle dig nødsaget til at spare penge i dit budget.

Hvad betyder inflation for min opsparing?

Har du en opsparing stående i banken, kan høj inflation medføre, at dine opsparede penge mister værdi. Det skyldes, at de fleste banker tilbyder enten 0 % i rente eller endda negativ rente, og en indestående opsparing vil derfor ikke vokse.

Falder pengenes værdi samtidig som følge af generelle prisstigninger, vil du opleve et fald i købekraft.

Af den grund kan det betale sig at sammenligne forskellige banker og eventuelt skifte bank for at opnå en højere rente på din opsparingskonto.

Hvad betyder inflation for mit lån?

Eftersom inflation betyder, at pengenes værdi forringes, kan en høj inflation medføre, at renterne på dit lån stiger.

Stiger renten kan særligt realkreditlån og boliglån med variabel rente blive dyrere. Af samme årsag kan du opleve at boligpriserne falder, da det bliver dyrere at finansiere køb af ejerbolig og huskøb som følge af rentestigning.

Er du derimod indehaver af et fastforrentet realkreditlån, kan du med fordel holde øje med ændringer i renten, da du kan spare penge ved at omlægge dit lån på det rigtige tidspunkt.

Opsummeret: De vigtigste pointer om inflation

Inflation er et udtryk for, hvor meget priserne på forbrugsvarer og tjenester stiger over tid. Markante prisstigninger kan føre til forringelser af valutaens værdi, hvilket med andre ord betyder, at dine penge bliver mindre værd.

Er inflationen høj, kan det derfor have en række konsekvenser for dig som forbruger, da det blandt andet kan føre til højere priser på forbrugsvarer og dermed et fald i købekraft. Det kan også medføre, at renten på dit lån stiger, ligesom værdien af din opsparing forringes.

Hvad betyder begrebet inflation?
Inflation er et udtryk for, hvor meget priserne i samfundet stiger over tid. Markante prisstigninger kan føre til forringelser af valutaens værdi og et fald i købekraft. Med andre ord gør inflation pengene mindre værd.
Hvad betyder inflation for boliglån?
Høj inflation kan medføre, at renterne på dit lån stiger. Hvis renterne stiger, kan især realkreditlån og boliglån med variabel rente blive dyrere. Er du derimod indehaver af et fastforrentet realkreditlån, kan du sommetider spare penge ved at omlægge dit lån på det rigtige tidspunkt.
Hvad gør inflation ved huspriser?
Du kan opleve at boligpriserne falder, hvis renten stiger, da det bliver dyrere at finansiere køb af ejerbolig og huskøb som følge af rentestigning.
Del på: