Skal jeg have penge tilbage i skat?

Sidst opdateret: 14. marts 2023
penge tilbage i skat
Penge tilbage i skat
Skal du have penge tilbage i skat, skyldes det, at du har betalt for meget i skat i løbet af året. Skal du have overskydende skat tilbage, bliver den udbetalt af Skattestyrelsen hvert år i april.

Skal du have penge tilbage i skat, skyldes det, at din forskudsopgørelse ikke har været udfyldt korrekt, og at du derfor har betalt for meget i skat i løbet af året.

Hvert år betaler mange danskere for meget i skat og skal derfor have penge tilbage. Faktisk blev der i 2021 betalt 19,9 milliarder kroner for meget i skat, og hele 3,7 millioner danskere skulle have skattepenge retur.

Men hvornår udbetales overskydende skat? Hvor længe kan du rette i din årsopgørelse, og hvordan kan du undgå at betale restskat?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Skal jeg have penge tilbage i skat?

Skal du have penge tilbage i skat, skyldes det, at din forskudsopgørelse ikke har været udfyldt korrekt, og at du derfor har betalt for meget i skat i løbet af året.

Du kan se, om du skal have penge tilbage i skat i din årsopgørelse, som bliver tilgængelig hvert år i midten af marts. Her kan du også se, om alle dine oplysninger er angivet korrekt, og om du skal betale restskat.

Er der fejl eller mangler i din årsopgørelse, har du mulighed for at lave rettelser frem til 1. maj. Har du glemt at angive et skattefradrag eller justere størrelsen af din indkomst, kan du selv lave rettelserne direkte i opgørelsens rubrikker.

Se, om du skal have penge tilbage i skat i 2022

Du kan se, om du skal have penge tilbage for skatteåret 2022, når årsopgørelsen åbner i midten af marts 2023.

penge tilbage i skat

Overskydende skat 2021

I 2021 blev der betalt 19,9 milliarder kroner for meget i skat. I alt havde 3,7 millioner danskere overskydende skat til gode, hvilket i gennemsnit svarer til, at hver person fik 5.435 kr. retur.

Hvornår får man penge tilbage i skat?

Skal du have penge tilbage i skat, bliver de automatisk sat ind på din NemKonto i løbet af maj måned. Du skal derfor som udgangspunkt ikke foretage dig noget, når du skal have skattepenge retur.

Er der fejl eller mangler i din årsopgørelse, kan du selv rette det indtil 31. maj. Indfører du selv rettelserne i din årsopgørelse, får du din opdaterede årsopgørelse med det samme, ligesom det går hurtigere, hvis du skal have udbetalt overskydende skat.

Jeg har ikke fået penge tilbage i skat

I nogle tilfælde kan der gå længere tid, inden du får dine skattepenge tilbage. Det kan der være en række årsager til, såsom:

 • Du har offentlig gæld: Har du gæld til det offentlige, som er sendt til inddrivelse ved Skattestyrelsen, kan Skattestyrelsen beslutte, at hele eller dele af din overskydende skat skal bruges til at modregne gælden.
 • Der er tale om et større beløb: Skal du have et større beløb tilbage i skat, kan det tage længere tid end normalt. Det skyldes, at Skattestyrelsen kan vælge at bruge ekstra tid på at undersøge, om beløbet er korrekt.
 • Du mangler at give oplysninger til skat: Der kan gå længere tid, inden du får dine skattepenge udbetalt, hvis du mangler at give oplysninger til Skattestyrelsen. Det kan eksempelvis være overskud ved forældrekøb samt gevinst eller tab ved salg af værdipapirer.

Når du skal have dine skattepenge retur, er det desuden nødvendigt, at du har en NemKonto. Skattestyrelsen har nemlig indført en bagatelgrænse på overskydende skattepenge, som betyder, at beløb under 200 kr. ikke udbetales, medmindre du har en NemKonto.

Udbetaling af overskydende skat i udlandet

Bor du i udlandet og skal have udbetalt overskydende skat, skal du have en NemKonto, som pengene kan udbetales til. I den forbindelse kan du enten:

 1. Få en dansk konto som NemKonto.
 2. Få en udenlandsk konto som NemKonto.

Ønsker du at registrere en udenlandsk konto som NemKonto i forbindelse med udbetaling af skattepenge, bør du være opmærksom på, at det kan tage op til 4 måneder, før kontoen er registreret, og pengene kan udbetales.

Undgå at betale restskat

For at undgå at betale for meget eller for lidt i skat, skal du være opmærksom på henholdsvis din forskudsopgørelse og din årsopgørelse.

Din forskudsopgørelse danner grundlaget for din årsopgørelse. Det er derfor en god idé, at have styr på begge skatteopgørelser, hvis du vil undgå at betale restskat. Du kan se forskellen mellem årsopgørelsen og forskudsopgørelsen herunder:

penge tilbage i skat

Ligesom du kan se i din årsopgørelse, hvis du skal have penge tilbage i skat, kan du også se, hvis du skal betale restskat.

Restskat skyldes typisk, at din forskudsopgørelse ikke stemmer overens med din økonomiske situation. Det kan eksempelvis være, hvis der er sket ændringer i din privatøkonomi, som ikke er angivet i din forskudsopgørelse, såsom:

 • Ændringer i din indkomst: Hvis du går op eller ned i løn, starter studie, bliver arbejdsløs eller går på pension.
 • Ændringer i din aktieindkomst: Hvis du køber eller sælger aktier og værdipapirer.
 • Selvstændig, freelance eller flere indtægter: Arbejder du freelance eller ved flere forskellige virksomheder, bør du være opmærksom på, om du anvender dine skattekort korrekt. Anvender du eksempelvis dit hovedkort ved flere udbetalere, vil dit personfradrag ligeledes blive anvendt flere steder. Du vil i så fald komme til at betale for lidt i skat.

For at være sikker på, at du ikke skal betale restskat, kan du med fordel opdatere din forskudsopgørelse løbende.

Du bør især være opmærksom på ændringer i din økonomi, som kan have indflydelse på dine skattefradrag, herunder:

 • Kørselsfradrag: Det kan være, at du kører mindre eller mere til din arbejdsplads, hvilket kan påvirke dit kørselsfradrag.
 • Rentefradrag: Køber eller sælger du en bolig, omlægger dit boliglån eller optager et lån, kan det påvirke dit rentefradrag.
 • Håndværkerfradrag: Gældende fra 1. april 2022 er det blevet besluttet at afskaffe håndværkerfradraget, hvilket betyder, at du kun kan få håndværkerfradrag for arbejde, som er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Rentetilskrivninger på restskat

Din restskat tilskrives en dag-til-dag rente fra d. 1. januar – og ikke først fra marts måned, når årsopgørelsen bliver offentliggjort. Du kan dog styre uden om dag-til-dag renten ved at opdatere din forskudsopgørelse eller lave en frivillig indbetaling inden årsskiftet.

Opsummering: Penge tilbage i skat

Skal du have penge tilbage i skat, skyldes det, at din forskudsopgørelse ikke har været udfyldt korrekt, og at du derfor har betalt for meget i skat i løbet af året.

Medmindre du har offentlig gæld, som kan blive modregnet dine overskydende skattepenge, vil du automatisk få beløbet udbetalt i midten af april.

Er din forskudsopgørelse ikke udfyldt korrekt, kan du dog også risikere at ende med en restskat. Vil du undgå skattesmæk, kan du derfor med fordel sørge for at tjekke din forskudsopgørelse, når den åbner for rettelser i november.

Hvornår får vi skattepenge tilbage?
Skal du have skattepenge tilbage, bliver de udbetalt omkring en måned efter, at du får din årsopgørelse.
Hvordan får jeg penge tilbage i skat?
Når du skal have penge tilbage i skat, bliver de automatisk ført ind på din NemKonto. Du behøver derfor som udgangspunkt ikke foretage dig noget.
Hvorfor er mine skattepenge ikke gået ind?
Der kan være flere årsager til, at dine skattepenge ikke er blevet udbetalt. Det kan eksempelvis skyldes, at du har gæld til det offentlige, at du mangler at give oplysninger til Skattestyrelsen omkring salg af værdipapirer, eller at der er tale om et større beløb, som Skattestyrelsen vil undersøge nærmere.
Hvor kan man se, om man skal have penge tilbage i skat?
Du kan se i din årsopgørelse, om du skal have penge tilbage i skat. Her kan du også se, om du skal betale restskat.
Hvornår kan jeg se min årsopgørelse?
Årsopgørelsen bliver tilgængelig hvert år i midten af marts.
Hvor længe kan jeg rette skattefradrag i min forskudsopgørelse?
Du kan indføre rettelser i dine skattefradrag i forskudsopgørelsen frem til 31. december.
Del på: