Spar penge med energiforbedringer af din bolig

Sidst opdateret: 12. oktober 2022
energiforbedringer
Hvad er energiforbedringer?
Energiforbedringer er forbedringer, du kan udføre for at optimere energiforbruget i din bolig. På den måde er det ofte muligt at opnå betydelige økonomiske besparelser, ligesom energiforbedring af bygninger er til gavn for klimaet.

Særligt i perioder med høje energipriser kan energiforbedringer betyde, at du som boligejer sparer mange penge ved at energioptimere din bolig.

Men hvilke energiforbedringer kan egentlig betale sig?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er energiforbedringer?

Energiforbedringer er forbedringer, du kan lave på din bolig, for at optimere boligens energiforbrug. Energiforbedringer udføres ofte med henblik på at opnå energibesparelser, som kan gavne både klima og boligejers økonomi.

Det er muligt at søge om offentlige tilskud til at udføre energiforbedringer på din bolig. Der er dog en række krav til, hvilke energiforbedringer der kvalificerer dig til økonomisk støtte.

Kvalificerer dine forbedringer dig ikke til energitilskud, kan du gøre brug af et lån til at finansiere dine energiforbedringer. I så fald bør du indhente og sammenligne flere lånetilbud for at være sikker på, at du finder det billigste energilån på markedet.

Installer en varmepumpe

Når du skal lave energiforbedringer på din bolig, er det nærliggende at undersøge, om du bør skifte varmekilde. Du kan eksempelvis skifte til et jordvarmeanlæg eller en anden varmepumpe, som omdanner jordens eller luftens energi til varme og varmt vand.

Varmepumpen kan dermed erstatte andre opvarmningsformer såsom olie, el og gas, og betragtes derfor som en miljøvenlig opvarmningsmetode.

Hvor meget du reelt sparer med en varmepumpe, afhænger blandt andet af, hvilken varmekilde du skifter fra. De fleste energiselskaber peger på, at du kan spare op til 50 % hvis du skifter fra gasfyr, op til 70 % hvis du skifter fra elvarme, og op til 75 % hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe.

Du kan med fordel gøre brug af et lån til varmepumpe, for at finansiere skiftet til den miljøvenlige opvarmningsmetode.

Monter solceller som energikilde

Solceller optager solenergi fra sollys og danner dermed elektricitet til din bolig. Solceller er derfor en mulighed for, at du kan opnå besparelser på din elregning.

Har du i forvejen installeret en varmepumpe, kan du være endnu bedre stillet, hvis du monterer solceller. Det skyldes, at varmepumpen kører på el og at du med solceller dermed kan være mere selvforsynende.

energiforbedringer

Hvor meget du helt konkret sparer med solceller, afhænger blandt andet af, hvor meget elektricitet du bruger og hvor mange solceller du har monteret. Med stigende elpriser kan en selvforsynende tilgang dog hurtigt vise sig at være fordelagtig.

Det kan være omkostningsrigt at montere et solcelleanlæg. Derfor kan det ofte være nødvendigt at finansiere monteringen med et lån.

Isolering af din bolig

Du kan opleve et stort energitab i din bolig som følge af dårlig isolering af vægge, tage og vinduer. Her kan det ofte betale sig at forbedre isoleringen af dit hus.

Er isoleringen i din bolig ikke tilstrækkelig, kan det ofte især betale sig at isolere ydervægge, tag, loft og gulve, da der her typisk er et større varmetab.

Udover at spare på dit energiforbrug, kan en bedre isolering af din bolig lede til et bedre indeklima, blandt andet ved at reducere:

 • Træk udefra
 • Fodkulde fra gulvet
 • Kuldenedfald fra utætte vinduer

Et bedre indeklima og reduceret varmetab har faktisk også indflydelse på, hvor meget din bolig er værd, hvis du en dag ønsker at sælge.

Hvor meget det koster at isolere din bolig, samt hvor store energibesparelser du kan opnå, afhænger typisk af husets størrelse, varmekilde og hvor meget du skal efterisolere.

Skal du alligevel renovere dit hus, bør du dog især overveje at tænke isolering ind i projektet. Det koster nemlig typisk ikke særlig meget mere at efterisolere din bolig, når først du er i gang med et renoveringsprojekt.

Energioptimer din bolig med nye vinduer

Vinduerne i din bolig er endnu et område, hvor du kan opleve et stort energitab. Udskifter du dine vinduer, vil du opleve, at nye vinduer holder bedre på varmen, hvilket blandt andet betyder, at du slipper for træk udefra.

Det kan især betale sig at skifte vinduer, hvis dine nuværende vinduer er fra før år 2000. Det skyldes, at der er sket en stor udvikling af energiruder i løbet af de seneste 20 år.

Ligesom det er tilfældet med isolering af dit hus, vil din energibesparelse dog afhænge af husets størrelse, varmekilde og hvor mange vinduer du skal udskifte. En ny energirude på 1m2 vil typisk koste mellem 400 kr. – 700 kr.

Energiberegning: Hvilke energiforbedringer kan betale sig?

Vil du gerne reducere din varme- eller elregning, kan det ofte betale sig at kigge mod energiforbedringer af din bolig.

Flere virksomheder tilbyder at lave en energiberegning af din bolig. Det kan være en oplagt mulighed for at få et indblik i, hvilke forbedringer der kan nedbringe dit energiforbrug.

Store energiregninger kan nemlig skyldes et stort varmetab, som eksempelvis kan spores tilbage til dårlig isolering af vægge, tage og vinduer. Er din varmeregning stor, kan du derfor især komme langt med at forbedre isoleringen af dit hus og eventuelt skifte varmekilde.

energiforbedringer

Der er selvfølgelig også nogle råd, du kan følge for at reducere dit daglige energiforbrug:

 • Afrim din fryser.
 • Læg låg på gryderne, når du laver mad.
 • Sluk for apparater, som du ikke aktivt bruger.
 • Skift til LED-pærer og sluk for lyset, når du ikke aktivt bruger det.
 • Vask tøj ved en lavere temperatur og undgå at bruge tørretumbler, hvis du kan tørre tøjet udendørs.

Tilskud til energiforbedringer

Det kan være dyrt at finansiere energiforbedringer på sin bolig. Det er dog på nuværende tidspunkt muligt at søge om tilskud til energiforbedringer. Det kan du blandt andet gøre gennem Energistyrelsens Bygningspulje, som netop er målrettet energibesparelser i helårsboliger.

Bygningspuljen blev vedtaget med Energiaftalen i 2018, hvor der blev afsat 2,5 milliarder kroner, som skal fordeles i puljer i perioden 2020-2026. Formålet med Bygningspuljen er at yde økonomisk støtte til energiforbedringer med henblik på at reducere energiforbruget og skifte varmeforsyning for at reducere fossile brændsler.

Bygningspuljen fordeles i perioden 2020-2026 således:

2020245 millioner kroner
2021675 millioner kroner
2022430 millioner kroner
2023340 millioner kroner
2024405 millioner kroner
2025230 millioner kroner
2026200 millioner kroner

Ønsker du at udføre energiforbedringer på din bolig, kan du søge om støtte fra Bygningspuljen i de perioder, hvor puljen er åben. Du skal dog leve op til en række krav for at kunne kvalificeres til tilskuddet.

Tilskud til solceller

Det er ikke længere muligt at få offentligt tilskud til etablering af solceller. Har du installeret dine solceller frem til 1. marts 2022, kan du dog gøre brug af håndværkerfradraget i forbindelse med arbejdstimer ved montering af solcellerne.

Hvem kan få tilskud til energiforbedringer?

Helårsboligejere såsom private husejere, ejerforeninger, almene boligforeninger, andelsboligforeninger, kollegier og udlejere kan ansøge om støtte til energirenoveringer. Er du privat boligejer, er tilskuddet desuden skattefritaget.

Sommerhuse og andre boliger, som ikke er registreret til helårsbeboelse, kan dermed ikke modtage tilskud til energiforbedringer gennem Bygningspuljen.

For at modtage økonomisk støtte til energiforbedringer, skal du eje den bolig, du søger om støtte til at udføre energiforbedringer på. Har du for nyligt foretaget et huskøb, kan du derfor først modtage støtte til energiforbedringer, når du står som boligens ejer i Tinglysningen.

Du har dog mulighed for at søge om tilskud til energiforbedringer, inden du er registreret som boligens ejer. Her er det et krav, at du har den endelige ubetingede købsaftale samt dokumentation for, at du har betalt for boligen.

Vil du have tilskud til energiforbedringer fra Bygningspuljen, er det et krav, at du:

 • Ikke modtager anden offentlig støtte såsom Landsbyggefonden eller i form af håndværkerfradrag gennem Boligjob-ordningen.
 • Ikke allerede har påbegyndt projektet. Du må derfor hverken have indgået aftaler eller indkøbt materialer, inden du får tilsagn om støtte fra Bygningspuljen.
 • Ikke selv udfører arbejdet. Det skal dermed være en virksomhed, som udfører energiforbedringerne. Ved montering af varmepumpe skal virksomheden desuden være godkendt efter VE-godkendelsesordningen.

Derudover er der en nedre grænse for, hvor små energiforbedringer du kan søge tilskud til. Du skal derfor søge energitilskud på mindst 5.000 kr.

Hvordan søger jeg energitilskud til energiforbedringer?

Energistyrelsens Bygningspulje er kun åben ganske kort tid hvert år, inden den lukkes, når årets beløb er opbrugt. Det er derfor en god idé at være godt forberedt, inden du skal søge om tilskud til energiforbedringer.

 1. Find ud af, om du er berettiget til tilskud fra Bygningspuljen: Afklar, om dine energiforbedringer berettiger til økonomisk tilskud.
 2. Forbered relevante dokumenter i din ansøgning: Du kan med fordel have relevant dokumentation klar såsom energimærke og den ubetingede købsaftale, hvis du endnu ikke er boligens registrerede ejer.
 3. Log ind og send ansøgning: Log ind med NemID eller MitID og send din ansøgning ved at følge ansøgningsprocessen gennem Energistyrelsens hjemmeside.
 4. Afvent tilsagn: Du skal vente med at påbegynde dit projekt, indtil du har fået tilsagn om, at du er blevet tilkendt støtte.

Lever du ikke op til kravene for energitilskud gennem Bygningspuljen, kan du overveje at finansiere energiforbedringerne med et lån til renovering.

Hvornår kan jeg søge om tilskud til energiforbedringer?

Bygningspuljen åbnede for ansøgninger om tilskud til energiforbedringer i 2022 d. 14. september 2022 og lukkede inden månedens udløb, hvor puljens midler var afsat.

Energistyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvornår Bygningspuljen åbner for ansøgninger om tilskud til energiforbedringer i 2023.

Opsummeret: Hvad er energiforbedringer?

Med energiforbedringer kan du optimere boligens energiforbrug, og på den måde opnå betydelige økonomiske besparelser. Ved at energioptimere din bolig kan du nemlig både spare penge og gavne klimaet ved at reducere dit energiforbrug.

Det er især ved energiforbedringer som skift af varmekilde og isolering af vægge, tage og vinduer, som kan have en betydelig effekt på dit energiforbrug.

Frem til 2026 kan du søge om offentlige tilskud til at udføre energiforbedringer på din bolig. Du kan søge om tilskud fra Bygningspuljen ved at skifte varmekilde til varmepumpe, renovere klimaskærmen på din bolig eller ved at optimere boligens drift.

Hvad er energiforbedringer?
Energiforbedringer er forbedringer, du kan lave på din bolig for at optimere boligens energiforbrug. Ofte kan du opnå betydelige økonomiske besparelser ved at energioptimere din bolig.
Hvad er energitilskud?
Du kan søge om tilskud til at udføre energiforbedringer på din bolig. Det kan du blandt andet gøre gennem Energistyrelsens Bygningspulje, som er målrettet energibesparelser i private helårsboliger.
Hvad kan jeg få energitilskud til?
Du kan modtage energitilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringer, som vedrører skift af varmekilde, renovering af klimaskærm, samt optimering af boligens drift.
Hvem kan søge om energitilskud?
Helårsboligejere såsom private husejere, ejerforeninger, almene boligforeninger, andelsboligforeninger, kollegier og udlejere kan ansøge om støtte til energirenoveringer gennem Bygningspuljen.
Del på: