Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Sidst opdateret: 1. marts 2023
jordvarmeanlæg
Hvad er et jordvarmeanlæg?
Et jordvarmeanlæg er en miljøvenlig opvarmningsform, som gør det muligt at opvarme din bolig med energi fra jorden og dermed spare penge på din varmeregning.

Ønsker du at optimere energiforbruget i din bolig, og måske endda spare penge på din energiregning, kan et skift til en miljøvenlig opvarmningsmetode være en løsning for dig.

Med en varmepumpe i form af et jordvarmeanlæg, kan du udnytte din jordvarme og ofte spare mere end halvdelen af dine varmeudgifter.

Men hvad kræver det at skifte til jordvarme, og kan en varmepumpe egentlig betale sig, når energipriserne stiger?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Optimer dit energiforbrug med et jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg kaldes også en jordvarmepumpe og er en opvarmningsform, som lader dig anvende energi fra jorden til at opvarme din bolig. Ved at bruge energien fra jorden fungerer jordvarmeanlægget som en hjælp til din varmeregning.

Med jordvarmen kan du erstatte andre opvarmningsformer såsom olie og gas, og derfor betragtes jordvarmen som en miljøvenlig opvarmningsmetode.

Skal du lave energiforbedringer på din bolig, kan du med fordel undersøge, om du bør skifte til en varmekilde, som omdanner jordens energi til varme og varmt vand. Der kan nemlig være mange penge at spare, hvis du kan udskifte din varmekilde og blive mere selvforsynende.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg koster typisk mellem 160.000 kr. – 200.000 kr. Prisen afhænger af en individuel vurdering af din bolig, som påvirkes af en række faktorer, såsom:

 • Dit forbrug: Dit forbrug har stor indflydelse på, hvor stor en ydeevne dit jordvarmeanlæg skal have og dermed, hvor meget det kommer til at koste. Dit forbrug påvirkes dels af størrelsen af din bolig og antal personer i husstanden.
 • Størrelsen på din bolig: Størrelsen på din bolig har stor indflydelse på dit forbrug. Det gennemsnitlige varmeforbrug til en bolig på 100 kvm er 10.000 kWh årligt.
 • Isoleringsevnen i din bolig: Har din bolig en dårlig isoleringsevne, vil du opleve et større varmetab. Varmetabet kan have stor indflydelse på, hvor meget varme jordvarmeanlægget skal kunne producere.

Også faktorer som jordvarmeanlæggets kvalitet og leverandørens pris for installations- og anlægsarbejde kan variere og dermed påvirke den endelige pris for at få monteret et jordvarmeanlæg.

Det er muligt at få tilskud til jordvarme gennem Energistyrelsens Bygningspulje, som er målrettet energibesparelser i helårsboliger.

Du kan også vælge at finansiere hele eller dele af dit jordvarmeanlæg med et lån til varmepumpe eller et energilån. I så fald bør du indhente og sammenligne flere lånetilbud for at være sikker på, at du finder det billigste lån på markedet.

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Jordvarme er en vedvarende energikilde, som lader dig anvende energi fra jorden til at opvarme din bolig.

Et jordvarmeanlæg kaldes også en jordvarmepumpe og er én af fem typer af varmepumper, du kan anvende som energikilde i din bolig. De fem typer varmepumper inkluderer:

 1. Jordvarmepumpe
 2. Luft til luft-varmepumpe
 3. Brugsvandsvarmepumpe
 4. Luft til vand-varmepumpe
 5. Boligventilationsvarmepumpe

Et jordvarmeanlæg består af et slangesystem, som graves ned i jordens øverste lag. Når jorden omkring systemet opvarmes af solens energi, overføres energien til jordvarmeanlægget, som omdanner energien til varme, du kan bruge i din bolig.

På den måde kan du udnytte jordvarmen og nedbringe din energiregning.

jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg som hjælp til varmeregning

Hvor store besparelser du kan opnå ved at skifte til et jordvarmeanlæg, afhænger af, hvilken varmekilde du skifter fra.

Varmer du din bolig op med enten olie eller gasfyr, vil du typisk kunne spare mere end halvdelen af dine varmeudgifter. Besparelsen er lidt mindre, hvis din nuværende varmekilde er fjernvarme.

Du skal dog være opmærksom på, at et jordvarmeanlæg kører på el, hvilket betyder, at du stadig vil have udgifter forbundet med brug af elektricitet, når du anvender jordvarme som varmekilde.

Du bør dog ikke være mere bekymret for energiprisstigningerne med en jordvarmepumpe. Har du en jordvarmepumpe, vil du nemlig opleve en mindre stigning i din varmeregning, sammenlignet andre energikilder såsom olie- eller gasfyr.

Skal jeg vælge jordvarme eller luft til vand-varmepumpe?

Forskellen mellem en jordvarmepumpe og en luft til vand-varmepumpe er primært i, hvordan de hver især samler energi. Jordvarmepumpen trækker energien ud jorden, mens luft til vand-varmepumpen trækker energien ud af luften udendørs.

Både jordvarme og luft til vand-varmepumpen har dog det tilfælles, at de begge er energiforbedringer, du kan udføre på din bolig for at optimere boligens energiforbrug.

Med energiforbedringer kan du, foruden selv at spare penge på dit energiforbrug, øge din boligs værdisætning. Energiforbedringer kan altså have betydning for, hvad din bolig er værd.

Fordele og ulemper ved jordvarmeanlæg

Der er mange fordele ved at skifte til jordvarme. Først og fremmest er det en miljøvenlig opvarmningsform, som kommer fra en vedvarende energikilde. Anlægget kræver en lav grad af vedligeholdelse og kan samtidig medføre, at boligens værdi stiger.

Jordvarme er desuden en billig energiform, da din varmeregning sænkes, ligesom varmeregningen ikke afhænger af energiprisernes øvrige udvikling.

En af de primære ulemper ved jordvarme er, at det er en dyr varmekilde at få etableret. Faktisk er en varmepumpe til jordvarme dyrere at anlægge sammenlignet med en luft til vand- eller luft til luft-varmepumpe. Det skyldes, at der er mere arbejde forbundet med at grave slangerne til jordvarmeanlægget ned i jorden.

Derudover er der nogle krav, du bør leve op til, inden du installerer jordvarme:

 • Du skal have et tilstrækkeligt stort haveareal – gerne tre gange boligens areal.
 • Din bolig skal have en god isoleringsevne, så du ikke oplever et stort varmetab.
 • Du må ikke have tilslutningspligt til fjernvarme, og du skal have en godkendelse fra kommunen, inden du påbegynder installation af jordvarmeanlægget.

Fordele og ulemper ved luft til vand-varmepumpen

En stor fordel ved luft til vand-varmepumpen er, at den er både nem og hurtig at installere. Af den grund er det også en billigere løsning at installere en luft til vand-varmepumpe sammenlignet med det udgravningsarbejde, der er forbundet med monteringen af et jordvarmeanlæg, som ofte både er dyrt og tidskrævende.

Luft til vand-varmepumpen er en anelse mindre effektiv sammenlignet med jordvarmepumpen, ligesom det er en forudsætning, at du har vandbårne radiatorer eller vandbåren gulvvarme i dit hjem for at anvende luft til vand-varmepumpen.

Derudover er varmepumpen ikke lydløs, og der skal derfor være minimum 5-10 meters afstand til skellet til din nabo for at undgå lydgener.

Opsummeret: Udnyt din jordvarme med et jordvarmeanlæg

Ved at bruge energien fra jorden fungerer jordvarme som en hjælp til din varmeregning. Du kan faktisk spare mere end halvdelen af dine varmeudgifter, hvis du skifter til jordvarme fra en varmekilde som olie eller gasfyr.

Vil du lave energiforbedringer på din bolig ved at skifte til jordvarme, bør du dog først og fremmest have en forståelse for energiforbruget i din bolig. Er der et betydeligt varmetab som følge af en begrænset isoleringsevne, bør det være et område, du udbedrer forud for, eller i forbindelse med, skift af varmekilde.

Kan jeg få tilskud til jordvarmeanlæg?
Du kan søge om tilskud til jordvarme gennem Energistyrelsen Bygningspulje. Det kræver dog, at du skifter fra enten oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, samt at du ikke har mulighed for at koble din bolig til fjernvarme. Derudover skal der være tale om en helårsbolig.
Hvor store besparelser kan jeg opnå ved at skifte til jordvarme?
Med jordvarme vil du typisk kunne spare mere end halvdelen af dine varmeudgifter, hvis du skifter fra olie eller gasfyr. Besparelsen er lidt mindre, hvis din nuværende varmekilde er fjernvarme.
Hvor længe holder et jordvarmeanlæg?
Et jordvarmeanlæg har en levetid på ca. 15-20 år, hvorefter det skal udskiftes. Slangerne til jordvarmeanlægget har imidlertid en levetid på mere end 50 år.
Del på: