Hvad er et lånebevis?

Sidst opdateret: 1. marts 2023
lånebevis
Hvad er et lånebevis?
Et lånebevis fungerer som et bevis for, at din bank har godkendt dig til et lån. Et lånebeviset kan også anvendes til at beskrive rammerne for en låneaftale mellem familiemedlemmer eller venner.

Et lånebevis er et dokument, der beskriver og giver tilsagn for et lån. Et lånebevis kan anvendes i forbindelse med private lån mellem venner og familiemedlemmer eller som et boligkøbsbevis. Men hvornår bør du anvende et lånebevis? Og hvad er forskellen på et lånebevis, et boligkøbsbevis og et gældsbrev?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er et lånebevis?

Et lånebevis er et dokument, der fungerer som et bevis for, at du kan købe bolig for en bestemt sum, som din bank har godkendt dig til. Lånebeviset kaldes sommetider et boligkøbsbevis.

Det kan dog også anvendes i forbindelse med andre former for lån som mellem familiemedlemmer eller venner, hvor det kan bruges til at beskrive rammerne for låneaftalen.

Lånebevis eller boligkøbsbevis?

Når lånebeviset ofte anvendes i forbindelse med boligkøb, skyldes det, at du som køber typisk har brug for et tilsagn på, at du er i stand til at låne beløbet til boligkøbet. Med lånebeviset kan du derfor se, hvor meget du kan købe for.

Et boligkøbsbevis adskiller sig dog fra et lånebevis, da det ikke beskriver et eksisterende lån mellem kreditor og debitor, men fungerer som et bevis for, hvor meget din låneudbyder er villig til at låne dig, når du skal købe bolig.

Boligkøbsbevis ved køb af bolig

Et lånebevis til boligkøb kaldes ofte et boligkøbsbevis, og det kan af flere årsager være en fordel at anskaffe, hvad enten du skal foretage huskøb, købe en ejerlejlighed, en andelsbolig eller et fritidshus.

Der kan være kort beslutningstid, når det handler om boligkøb, og det kan derfor være nødvendigt at slå til med kort varsel. Derfor er det en stor fordel, at du på forhånd ved, hvor stort et lånebeløb, du kan blive godkendt til.

Udover at fungere som en forhåndsgodkendelse til boliglån, kan det også være en stor hjælp, når du skal ud og finde din bolig. Med et lånebevis får du nemlig overblik over, hvor mange penge du kan låne, og dermed hvor meget din kommende bolig må koste. Det gør det nemmere at målrette dine søgekriterier og finde den bolig, du har mulighed for at købe ud fra din økonomi.

Når du køber en bolig, kan der ske betydelige ændringer i dine udgifter og skattefradrag. Som førstegangskøber er det derfor ofte svært at regne ud, hvor meget din privatøkonomi ændrer sig i forbindelse med boligkøb, og et boligkøbsbevis kan dermed hjælpe dig med at tage højde for de privatøkonomiske ændringer, du oplever ved boligkøb.

Et boligkøbsbevis er typisk gyldigt i 6 måneder. Har du ikke taget et lån inden da, er du nødt til at få lavet et nyt lånebevis.

Hvor meget kan jeg låne?

Hvor meget, du kan låne, afhænger af, hvordan din privatøkonomi ser ud. Når du beder om et lånebevis, beder du om en forhåndsgodkendelse til et lån.

Ligesom ved alle andre former for lån vil din låneudbyder derfor lave en kreditvurdering af din økonomi, som er med til at vurdere, om lånet giver mening i forhold til dit budget. På den måde undgår du nemlig at ende med en gæld, du ikke er i stand til at betale.

Det samme gør sig gældende i forbindelse med et lånebevis, som typisk udarbejdes på baggrund af:

  • Din seneste skatteopgørelse.
  • En opgørelse over dine faste udgifter.
  • Dine lønsedler for de seneste tre måneder.

Vurderingen af din økonomi er med til at bestemme, hvor stort et beløb du kan blive forhåndsgodkendt til.

Forhåndsgodkendelse til lån

Når du skal have en forhåndsgodkendelse til lån, udarbejdes boligkøbsbeviset med udgangspunkt i din indtægt, dine udgifter og dit rådighedsbeløb. Du bør derfor have forberedt et budget, som tydeligt viser, hvor mange penge du har til rådighed.

Skal du have udarbejdet et boligkøbsbevis sammen med din samlever eller ægtefælle, tages der selvfølgelig udgangspunkt i jeres fælles økonomi, og I kan derfor med fordel lægge et fælles husholdningsbudget.

Vil du forbedre din mulighed for at blive forhåndsgodkendt til et større lånebeløb, kan du i forvejen tage højde for følgende:

  • Din indtægt: Din indtægt er din forudsætning for at kunne betale dit lån og er afgørende for, hvor stort et beløb du kan blive forhåndsgodkendt til.
  • Dit rådighedsbeløb: Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har til overs hver måned, når alle dine faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet er derfor også det beløb, du har til rådighed til at betale af på et lån.
  • Din betalingshistorik: Din betalingshistorik fortæller din långiver noget om, hvordan du forvalter din gæld. Har du en historik som en dårlig betaler, kan det påvirke dine muligheder for en forhåndsgodkendelse og et lånebevis. Du bør også være opmærksom, hvis du har gæld i forvejen, da din gældsfaktor påvirker dine muligheder for at optage lån.

Det er vigtigt, at du er realistisk i forhold til din økonomi og tager udgangspunkt i et nyligt opdateret budget. På den måde undgår du at sidde for stramt i det, når du skal betale af på et boliglån.

Skal du tage et realkreditlån i forbindelse med boligkøb, skal du desuden huske, at du selv skal dække 20 % af købesummen i udbetaling. Dette kan enten ske ved en udbetaling på 20 % eller ved en udbetaling på 5 % hvor de resterende 15 % dækkes gennem et banklån.

Når du beder om et boligkøbsbevis, er det derfor en fordel, hvis du i forvejen har en formue, som kan dække 20 % af den forventede købesum.

Del af købesummen i udbetaling

Du skal selv lægge 20 % af købesummen i udbetaling. Koster boligen 2 millioner kr., skal du dermed lægge 400.000 kr. i udbetaling.

Hvad er et privat lånebevis?

Lånebeviset er brugbart i alle sammenhænge, hvor der lånes penge. Du kan altså også anvende et beviset i forbindelse med et privat lån mellem venner eller familiemedlemmer. På den måde minder det om et gældsbrev, som netop også beskriver en eksisterende låneaftale mellem kreditor og debitor og ofte anvendes i forbindelse med familielån.

Ved familielån er en aftale med klare rammer for lånets betingelser desuden en god måde at undgå uoverensstemmelser.

Et lånebevis, eller et gældsbrev, fungerer som juridisk dokumentation for lånets eksistens og vilkår og bør derfor beskrive:

  1. Navnene på lånets parter.
  2. Lånebeløb og eventuelle renter.
  3. Hvornår og hvordan lånet tilbagebetales.

Afgiftsfrie gaver med lånebevis

Er der tale om et familielån, eksempelvis i forbindelse med forældrekøb, kan et gældsbrev også fungere som dokumentation for, at der er tale om et lån og ikke en gave eller et arveforskud.

I 2023 kan forældre give afgiftsfrie gaver til deres børn på op til 71.500 kr. Overstiges beløbet, uden at der foreligger et lånebevis, vil det i så fald anses som en gave og vil blive pålagt en afgift.

Opsummering: Hvad er et lånebevis?

Et lånebevis kan anvendes som et boligkøbsbevis, der dokumenterer, at din bank har godkendt dig til et lånebeløb. I det tilfælde kaldes lånebeviset ofte et boligkøbsbevis.

Lånebeviset kan også anvendes til at beskrive rammerne for lån mellem familiemedlemmer eller venner. Her kan et lånebevis, eller et gældsbrev, anvendes som dokumentation for, at der er tale om et lån og ikke en gave eller et arveforskud, hvilket i så fald kunne blive tillagt en gaveafgift.

Hvad er et lånebevis?
Et lånebevis kan både fungere som et bevis for, at din bank har godkendt dig til et lån og som et gældsbrev, der beskriver rammerne for en låneaftale mellem familiemedlemmer eller venner.
Hvad er en forhåndsgodkendelse til lån?
Med en forhåndsgodkendelse til lån, har banken sagt god for, at du kan få lov til at låne et beløb. På den måde kan du slå til, når du finder drømmeboligen.
Hvad er et gældsbrev?
Et gældsbrev fungerer som juridisk dokumentation for lånets parter ved at dokumentere hvad der er blevet lånt, og hvilke betingelser lånet er givet under.
Del på: