Hvad er et pantebrev?

Sidst opdateret: 21. marts 2023
pantebrev
Hvad er et pantebrev?
Et pantebrev er et dokument, som dokumenterer et låneforhold, hvor der tages sikkerhed i fast ejendom eller et andet formuegode.

Et pantebrev er et dokument, der fungerer som juridisk dokumentation for, at du har stillet fast ejendom eller andre aktiver som sikkerhed for et lån. Pantebreve anvendes ofte i forbindelse med boligkøb, hvor du som låntager stiller sikkerhed i den faste ejendom.

Men hvilket slags pantebrev skal du bruge? Hvornår er et pantebrev gyldigt, og hvad er dine lånemuligheder, hvis du ikke er i stand til at stille et aktiv i sikkerhed?

I denne artikel guider vi dig gennem følgende:

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er et dokument, der fungerer som en bindende låneaftale mellem kreditor og debitor. På den måde kan et pantebrev sammenlignes med et gældsbrev, som ligeledes dokumenterer en skriftlig låneaftale mellem långiver og låntager.

Med et pantebrev har du som låntager mulighed for at stille din ejendom eller et andet formuegode som sikkerhed for lånet. Når der stilles sikkerhed i fast ejendom, bliver långiver panthaver af den faste ejendom.

Et pantebrev anvendes dermed i situationer, hvor der skal tinglyses gæld på et aktiv.

Forskellige typer pantebreve

Der findes forskellige typer af pantebreve, som hver især kan bruges til forskellige formål.

De fire typer pantebreve inkluderer:

  • Ejerpantebrev: Et ejerpantebrev benyttes typisk i forbindelse med køb af bolig. I denne type pantebrev er ejeren af boligen både kreditor og debitor i låneforholdet. Her har ejendomsejeren mulighed for at stille ejerpantebrevet til rådighed for banker og pengeinstitutter som sikkerhed for et lån. Dette kaldes underpant.
  • Skadesløsbrev: Et skadesløsbrev er et pantebrev, som anvendes til at dække en løbende gæld, der ikke er fastlagt. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et fleksibelt lån såsom en kassekredit. Et skadesløsbrev stiller sikkerhed for, at kreditor kan få sine penge tilbage. Selvom et skadesløsbrev anvendes til løbende gæld, skal der angives et maksimumbeløb, for at pantebrevet kan tinglyses.
  • Sælgerpantebrev: Et sælgerpantebrev kan anvendes, hvis sælger indvilliger i ikke at modtage hele købesummen med det samme, men i stedet at få beløbet udbetalt løbende. Sælgerpantebrevet anvendes typisk kun mellem nære relationer eller i tilfælde, hvor køber ikke har mulighed for at finansiere købet gennem realkreditinstitut eller med et banklån.
  • Realkreditpantebrev: Et realkreditpantebrev kan anvendes, hvis du skal købe en ejendom, hvor du skal optage et realkreditlån i forbindelse med finansiering. Et realkreditpantebrev indeholder derfor både bevis på pant i ejendommen samt en skylderklæring for realkreditlånet.

Realkreditpantebrev, sælgerpantebrev og ejerpantebrev anvendes i forbindelse med boligfinansiering og lån i fast ejendom. Et skadesløsbrev bruges som sikkerhed til andre typer af lån, og kan faktisk give sikkerhed i både fast ejendom og andre former for aktiver såsom kassekredit.

Tinglysning af pantebrev

Et pantebrev skal tinglyses, før det er gyldigt. Vælger du at undlade at tinglyse et pantebrev, er det derfor ikke juridisk bindende.

Når et pantebrev tinglyses, betyder det, at der foretages en offentlig registrering af rettigheder over pantebrevet. Skal du tinglyse et pantebrev, skal du betale en fast tinglysningsafgift på 1.825 kr. samt en stempelafgift bestående af 1,5 pct. af det pantsikrede beløb.

Indfrielse af pantebrev

Ligesom ved andre former for indfrielse af lån, kan et pantebrev indfries, når du færdiggør betalingen af dit lån. Indfrielse af et pantebrev kan ske ved at:

  1. Du indfrier pantebrevet før tid.
  2. Lånet udløber i takt med tilbagebetalingen.

Udløber lånet af sig selv, i takt med at du betaler det sidste af lånet af, kaldes det ordinær indfrielse. Vælger du derimod at indfri dit pantebrev inden lånets udløb, kan det imidlertid koste dig et beløb oveni din restgæld afhængig af, hvilken kurs du kan indfri lånet til, dit opsigelsesvarsel og hvilke aftaler du i øvrigt har lavet med din kreditor.

Indfrielse af pantebrev ved salg

Skal du indfri et pantebrev i forbindelse med salg, skal kreditorerne tilgodeses i en prioritetsrækkefølge. Det betyder, at kreditoren med første prioritet betales først, mens den næste kreditor betales med det tilbageværende beløb og så fremdeles.

Prioritetsrækkefølgen afhænger af tinglysningstidspunktet. Det er dermed ikke afgørende, hvornår pantebrevet blev stiftet, men snarere hvornår det blev tinglyst.

Typisk er kreditforeningen og banken de første kreditorer, som skal have deres pant indfriet.

Er det ikke muligt at indfri en kreditors pant ved et salg, kan kreditor kræve, at boligen skal sælges på tvangsauktion frem for gennem salg ved fri handel. Som reglerne er nu, kan kreditor også kræve tvangsauktion, selvom det betyder, at boligen sælges for et lavere beløb, end hvad den ville kunne sælges for ved en fri handel.

Køb hus med pantebrev

Skal du købe en ejerbolig, er det typisk nødvendigt at optage lån for at finansiere købet. De mest almindelige måder at finansiere køb af bolig er gennem realkreditlån, boliglån og pantebrevslån – og ofte en blanding af flere lån. Alle disse former for lån forudsætter, at lånets kreditor får pant i boligen.

Pantebreve benyttes ofte i forbindelse med boliglån, hvor der stilles sikkerhed i fast ejendom. Pantebreve kan dermed anvendes i forbindelse med både huskøb og køb af ejerlejlighed, hvor det er nødvendigt at finansiere købet med et lån.

Du kender måske allerede til pant i bilen, hvor långiver kan kræve bilen udleveret eller solgt, hvis låntager misligholder sin gæld. På mange måder minder pant i bilen om den sikkerhed, der følger et pantebrev. Med et pantebrev har panthaver nemlig mulighed for at begære, at ejendommen sælges på tvangsauktion, hvis du som låntager misligholder din gæld.

Fordelen ved et pantebrev er, at det er et lån med sikkerhed. Når du stiller et aktiv som sikkerhed for lånet, kan du ofte blive tilbudt en lavere rente, da kreditor har bedre forudsætninger for at få sine penge igen, hvis du misligholder gælden.

Lån uden pantebrev

Har du ikke mulighed for at stille sikkerhed for et lån gennem et pantebrev, kan du i stedet tage et lån uden sikkerhed, som er et ganske almindeligt banklån.

Tager du et lån uden sikkerhed, vil renten typisk være højere – derfor er det en god idé at sammenligne flere lånetilbud, så du er sikker på, at du vælger det billigste lån.

Når du ansøger om et lån gennem Bankly, indhenter vi lånetilbud fra flere end 10 samarbejdende banker. Det er en hurtig og helt uforpligtende proces.

Når du udfylder din ansøgning, skal du angive, hvor stort et lånebeløb du søger om, og hvor lang en løbetid du ønsker på dit lån.

Herefter skal vores samarbejdende banker have nogle oplysninger om din beskæftigelse, boligsituation, eksisterende gæld, indtægt og rådighedsbeløb. Disse oplysninger anvendes af bankerne til at lave en kreditvurdering, som danner grundlaget for de lånetilbud, du får tilsendt.

Du modtager ofte de første lånetilbud med det samme. Herefter kan nemt sammenligne og vælge det billigste lån i personlige låneoversigt.

Det er smart!

Du kan starte din ansøgning ved at klikke herunder:

Opsummeret: Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev dokumenterer et låneforhold, hvor kreditor tilbydes sikkerhed for lånet i fast ejendom eller et andet værdifuldt aktiv. Pantebreve benyttes ofte i forbindelse med køb af fast ejendom, hvor der netop stilles sikkerhed i den faste ejendom.

Fordelen ved et lån med sikkerhed er, at du ofte kan blive tilbudt en lavere rente end ved lån uden sikkerhed, da kreditor har bedre forudsætninger for at få sine penge igen, hvis du misligholder gælden.

Hvad er et pantebrev?
Et pantebrev er et dokument, som dokumenterer et låneforhold, hvor kreditor tilbydes sikkerhed for lånet i fast ejendom eller et andet formuegode.
Hvad kan man bruge et pantebrev til?
Pantebreve benyttes ofte i forbindelse med køb af fast ejendom, hvor der netop stilles sikkerhed i den faste ejendom. Når du tager et lån med sikkerhed, kan du ofte blive tilbudt en lavere rente, da kreditor har bedre forudsætninger for at få sine penge igen, hvis du misligholder gælden.
Hvad er forskellen på et pantebrev og et ejerpantebrev?
Den væsentligste forskel er, at et ejerpantebrev kan have flere forskellige kreditorer, mens et almindeligt pantebrev kun han have én kreditor.
Kan man sælge et hus med pant i?
Skal du sælge din bolig, er det vigtigt, at dine kreditorer får indfriet deres tilgodehavende. Har kreditorer pant i en ejendom, som ikke kan indfries ved salg, kan de kræve at boligen skal sælges på tvangsauktion frem for gennem salg ved fri handel.
Del på: