Hvad er forskellen på effektiv rente og debitorrenten?

Sidst opdateret: 28. februar 2023
effektiv rente
Hvad er effektiv rente?
Den effektive rente viser lånets samlede renteudgift under hele lånets løbetid. Du kan derfor anvende den effektive rente til at sammenligne forskellige lånetilbud ud fra lånets renteudgifter.

Når du skal sammenligne lånetilbud, kan du se på den effektive rente, som er en betegnelse for lånets renteudgifter gennem lånets løbetid.

Skal du tage et lån, skal du ifølge dansk lovgivning oplyses om en række kreditoplysninger, så du kan vælge et lån på et oplyst grundlag. Du skal blandt andet kende den effektive rente og lånets samlede omkostninger.

Men hvad omfatter en effektiv rente? Er det nok at kigge på den effektive rente, når du sammenligner lånetilbud, og hvad er forskellen på den effektive rente og debitorrenten?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er effektiv rente?

Effektiv rente kaldes også debitorrente og viser den samlede renteudgift under lånets løbetid.

Når du præsenteres for et lånetilbud, vil der ofte angives to rentesatser: Den effektive rente og den nominelle rente.

Den nominelle rente kaldes også den pålydende rente og viser renten for selve lånet. Den effektive rente tager derimod højde for lånets samlede renteomkostninger og viser dermed lånets totale renteomkostninger gennem hele lånets løbetid.

Når du tager et lån, kan det være svært at navigere i de mange betegnelser for renter og gebyrer. Du kan derfor bruge den effektive rente som en metode til at sammenligne forskellige lånetilbud ved at se på de samlede renteudgifter over lånets løbetid.

Hvad betyder den effektive rente for mig?

Hvor meget du ender med at betale for et lån, påvirkes dels af den nominelle rente, du bliver tilbudt af din låneudbyder, og dels af de øvrige renteomkostninger, der opstår under lånets løbetid.

Lånets effektive rente bestemmes derfor blandt andet ud fra:

 • En kreditvurdering af din økonomi
 • Renters rente som følge af rentetilskrivninger

Størrelsen af den effektive rente påvirkes af, hvor mange gange der bliver tilskrevet renter i løbet af året. Jo flere gange der tilskrives renter, jo højere vil den effektive rente være.

Hvad er renters rente?

Renters rente beskriver dét, at en beholdning af penge forrentes flere gange og dermed består af de renter, man enten betaler eller modtager af eksisterende renter.

Begrebet renters rente anvendes nemlig både i forbindelse med lån og opsparing. Det kan både beskrive, hvor meget du skylder i dit lån, og hvor mange penge der vil stå på din opsparing nu og i fremtiden.

Du bør især være opmærksom på antallet af rentetilskrivninger på dit lån, da det har indflydelse på lånets samlede rentesats og dermed, hvad du ender med at betale for dit lån.

Beregn effektiv rente

Ifølge dansk lovgivning skal du informeres om en række kreditoplysninger i kreditsammenhænge, såsom når du skal tage et lån. Det, du skal oplyses om, er blandt andet:

 • ÅOP
 • Debitorrenten (effektiv rente)
 • Lånets samlede omkostninger

Den effektive rente kaldes også debitorrenten. Du bør derfor kigge efter betegnelsen debitorrente, hvis du vil sammenligne lånetilbud ud fra den effektive rente, da det ofte er denne betegnelse, som anvendes.

Effektiv rente-formel

Selvom du kan finde den effektive rente eller debitorrenten blandt lånets oplysninger, kan du også selv beregne den effektive rente.

For at beregne den effektive rente skal du blandt andet have indsigt i lånets løbetid, lånebeløb, lånets nominelle rente og rentetilskrivninger.

Du kan beregne den effektive rente ved at bruge følgende formel:

Det er dog betydeligt nemmere at finde den effektive rente i excel, hvor du kun skal kende til lånets nominelle rente og antallet af årlige terminer. Du kan finde den effektive rente i excel ved at bruge følgende formel:

ÅOP og effektiv rente

Udover at sammenligne lån ud fra den effektive rente, kan du se på lånets ÅOP for at finde det billigste lånetilbud.

Hvor den effektive rente er et udtryk for renteudgiften over lånets løbetid, giver ÅOP et overblik over lånets samlede årlige omkostninger.

Når du tager et lån, vil en del af lånets samlede omkostninger, foruden renter, bestå af gebyrer og omkostninger, som ikke er indregnet i den effektive rente, såsom:

 • Dokumentgebyr
 • Oprettelsesgebyr
 • Tinglysningsafgift
 • Stiftelsesprovision
 • Administrationsgebyr

Det kan derfor være en fordel at sammenligne lån ved at kigge på ÅOP, hvor alle omkostninger er indregnet. Vil du sammenligne lånetilbud ud fra ÅOP, skal alle lån have både:

 1. Samme løbetid
 2. Samme lånebeløb

Det er ofte en fordel at sammenligne lån ud fra ÅOP, hvis lånet har en løbetid længere end ét år ud fra ÅOP. Det kan eksempelvis være, når du skal sammenligne boliglån eller billån.

Er lånets løbetid imidlertid kortere end et år, kan ÅOP dog se kunstigt høj ud, da lånets omkostninger beregnes på årsbasis.

Skal du vurdere prisen på et lån med en løbetid kortere end et år, kan det derfor være mere fordelagtigt at sammenligne ud fra den effektive rente. Det skyldes, at den effektive rente ikke udregnes på årlig basis, men i stedet tager højde for renterne over hele lånets løbetid.

Hvordan sammenligner jeg renter på lån?

Udfylder du en ansøgning gennem Bankly, indhenter vi lånetilbud hos flere banker og låneudbydere for dig, så du kan sammenligne de forskellige tilbud og finde det billigste lån til netop dig.

Når du har udfyldt din ansøgning, får du et samlet overblik over dine tilsendte lånetilbud. Du kan herefter nemt sammenligne tilbuddene og finde det billigste lån – eksempelvis ved at sammenligne den effektive rente eller ÅOP.

Udfyld låneansøgning

Når du udfylder din ansøgning, skal du først og fremmest angive, hvor stort et lånebeløb du søger om, og hvor lang en løbetid du ønsker på dit lån. Lånebeløbet kaldes også låneprovenu, og består udelukkende af det beløb, du skal have udbetalt.

Indhenter du lånetilbud gennem Bankly, skal du blandt andet oplyse vores samarbejdende banker om din beskæftigelse, boligsituation, eksisterende gæld, indtægt og rådighedsbeløb.

Oplysningerne anvendes af bankerne til at lave en kreditvurdering af din økonomi, inden du får tilsendt dine lånetilbud.

Det tager kun et par minutter at indtaste de nødvendige oplysninger, og du modtager ofte de første tilbud med det samme.

Får du brug for at ændre dit lånebeløb eller løbetid, kan du altid justere rammerne for dit lån, mens du udfylder resten af din ansøgning.

Sammenlign lånetilbud

Når du skal sammenligne dine tilsendte lånetilbud, kan du hurtigt danne dig et overblik over både ÅOP og lånets effektive rente gennem din låneoversigt. Du kan også se lånets etableringsomkostninger og det samlede beløb, som skal tilbagebetales.

På den måde kan du nemt vælge det billigste lån ud fra din låneoversigt.

Her kan ses et ægte eksempel på konkrete tilbud, en bruger har modtaget gennem Bankly. Bankerne er blot anonymiseret.

Ovenstående tilbudsoversigt viser lånetilbud på et lånebeløb omkring 70.000 kr. og en løbetid mellem 8-10 år.

Kunden i ovenstående eksempel valgte et tilbud med et lånebeløb på 70.195 kr. og en løbetid på 8 år. Lånets ÅOP er 8,99 %, mens den effektive rente ligger på 7,44 %.

Eftersom lånets løbetid er længere end ét år, er det især vigtigt, at være opmærksom på lånets ÅOP, som tager højde for lånets samlede årlige omkostninger.

Skal du i stedet vurdere prisen på et lån med en løbetid kortere end et år, kan lånets ÅOP dog se kunstigt høj ud, da lånets omkostninger beregnes på årsbasis. I det tilfælde kan det være mere fordelagtigt at sammenligne ud fra lånets effektive rente.

Effektiv rente og obligationer

Foruden at kunne anvendes i en sammenligning af forskellige lånetilbud, optræder den effektive rente i forbindelse med obligationer og rentebærende investeringer såsom realkreditlån.

Et realkreditlån finansieres af salg af obligationer. Renten på lånet fastsættes derfor ud fra den pris, investorerne skal have for deres investering i obligationerne.

Den effektive rente påvirkes af kursen

Den effektive rente er betegnelsen for lånets eller investeringens samlede vækst eller tab i værdi. Når den effektive rente beregnes, medregnes der derfor blandt andet potentielle kurstab.

Købes obligationerne til kurs 100, får køber den pålydende rente, hvorimod den effektive rente vil være højere, hvis obligationerne købes til en lavere kurs end kurs 100.

Inflation påvirker også den effektive rente ved investeringsprodukter, da renterne kan stige i takt med, at pengenes værdi forringes. Ved rentestigninger kan du ved især realkreditlån og boliglån med variabel rente opleve, at lånet bliver dyrere.

Opsummering: Hvad er effektiv rente?

Effektiv rente viser den samlede renteudgift under lånets løbetid og kan derfor anvendes som en metode til at sammenligne lånetilbud.

Den effektive rente er bedst egnet til at sammenligne lån med en løbetid på under et år. Skal du sammenligne lånetilbud på lån med en løbetid længere end et år, bør du i stedet se på lånets ÅOP, som tager højde for lånets samlede årlige omkostninger.

Hvad er effektiv rente?
Den effektive rente viser lånets samlede renteudgift under hele lånets løbetid.
Hvad er forskellen på effektiv rente og debitorrente?
Effektiv rente kaldes også debitorrente. Både betegnelsen effektiv rente og debitorrente bruges til at vise den samlede renteudgift under lånets løbetid.
Er effektiv rente og ÅOP det samme?
Den effektive rente er et udtryk for renteudgiften over lånets løbetid, mens ÅOP giver et overblik over lånets samlede årlige omkostninger.
Hvad kan jeg bruge den effektive rente til?
Den effektive rente viser renteudgiften over hele lånets løbetid. Den effektive rente er især velegnet, hvis du skal sammenligne prisen på lån, hvor løbetiden er kortere end et år. Er løbetiden længere end ét år, kan det være en fordel at sammenligne ud fra lånets ÅOP.
Del på: