Beregn vægtafgift på din bil i 2023

Sidst opdateret: 9. februar 2023
vægtafgift
Hvad er vægtafgift?
Vægtafgift er en løbende eller periodisk bilafgift. Du skal betale vægtafgift, hvis din bil er registreret første gang inden 1. juli 1997.

Vægtafgift er en løbende eller periodisk bilafgift, du skal betale, hvis din bil er registreret første gang inden 1. juli 1997. Men hvilken afgift skal du betale på din bil, og hvordan beregnes afgiften?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er vægtafgift?

Vægtafgift er en løbende eller periodisk bilafgift, du skal betale, hvis din bil er registreret første gang inden 1. juli 1997.

Ligesom de øvrige typer af bilafgifter er vægtafgiften en obligatorisk afgift, som har indflydelse på, hvad det koster at have bil. Beløbet for afgiften beregnes nemlig ud fra, hvor meget bilen vejer. Jo tungere din bil er, jo højere er beløbet på din afgift.

Bilens vægtafgift afhænger derfor af:

  1. Hvornår bilen første gang er indregistreret
  2. Hvor meget bilen vejer

Bilafgifter bliver ofte glemt, når man lægger bilbudget. Er du førstegangsbilkøber, bør du derfor sætte dig ind i de samlede udgifter forbundet med at have bil, inden du foretager dit første bilkøb.

Hvornår betales vægtafgift?

Vægtafgift på biler er en halvårlig afgift, som opkræves af SKAT gennem e-boks eller borger.dk hos den registrerede ejer af køretøjet.

Det er vigtigt, at du får betalt de løbende afgifter, der gælder for din bil, da du ellers kan risikere at få inddraget dine nummerplader.

Hvilken type bilafgift du skal betale, afhænger af, hvornår din bil er blevet indregistreret første gang.

Vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift

  • Er din bil indregistreret første gang inden 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift.
  • Er din bil indregistreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, skal du i stedet betale grøn ejerafgift. Beløbet for grøn ejerafgift afhænger af, hvor langt din bil kører pr. liter brændstof.
  • Er din bil indregistreret første gang efter 1. juli 2021, skal du i stedet betale CO2-ejerafgift, hvilket beregnes ud fra, hvor meget CO2 din bil udleder pr. kørt kilometer.

Beregn vægtafgift

Beløbet for vægtafgiften afhænger af bilens egenvægt, og det er derfor relativt simpelt at beregne afgiftsbeløbet.

Med tabellerne nedenfor kan du nemt undersøge og sammenligne, hvad biler i forskellige vægtklasser vil koste dig i afgift. Det er en god idé at undersøge eksempelvis forud for køb af brugt bil, så du kender bilens samlede udgifter.

Satserne for afgiften ændres årligt, og det varierer derfor fra år til år, hvor meget du skal betale i afgift for din bil.

De kommende år vil satserne for en række bilafgifter, herunder vægtafgiften, stige årligt fra 2022 til og med 2026 som del af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten:

  • I 2022 vil afgiften stige med 4 %
  • Fra 2023 – 2025 vil afgiften stige med 6,5 %
  • I 2026 vil afgiften stige med 10 %

I samme forbindelse øges satsen for udligningsafgiften med 20,7 % fra d. 15. februar 2021.

Vægtafgift i 2022 og 2023

I tabellerne nedenfor kan du finde satsen for din vægtafgift ud fra bilens egenvægt for henholdsvis 2021 og 2022. Satserne tager udgangspunkt i almindelige personbiler samt varebiler og små lastbiler.

I tabellerne finder du foruden afgiftssatsen også satserne for udligningstillæg. Du bliver nemlig pålagt en udligningsafgift i tillæg til vægtafgiften, hvis din bil kører på diesel frem for benzin.

Formålet med udligningsafgiften er at udligne den prisforskel, der er mellem benzin og dieselolie. Ligesom det er tilfældet med selve vægtafgiften, stiger udligningsafgiften sideløbende med bilens egenvægt.

Har du en dieselbil, bør du desuden være opmærksom på, at du bliver pålagt et årligt tillæg på 1.000 kr., hvis din bil ikke har et monteret partikelfilter.

Har du en motorcykel, ligger vægtafgiften for 2021 på 730 kr., uanset hvad motorcyklen vejer. I 2022 er afgiften på motorcykler hævet til 760 kr., uanset hvad motorcyklen vejer. Dertil kommer 660 kr. i eventuel udligningsafgift, hvis din motorcykel kører på diesel. Uligningsafgiften for dieseldrevne motorcykler er ikke steget fra 2021 til 2022.

Afgiftssats for almindelige personbiler i 2022 og 2023

Personbilens egenvægtBeløb for afgift 2022Udligningsafgift for dieselbiler 2022Beløb for afgift 2023Udligningsafgift for dieselbiler 2023
Op til 600 kg
pr. 6 måneder1.100 kr.970 kr.1.170 kr.970 kr.
601 – 800 kg
pr. 6 måneder1.330 kr.1.180 kr.1.420 kr.1.180 kr.
801 – 1.100 kg
pr. 6 måneder1.820 kr.1.570 kr.1.940 kr.1.570 kr.
1.101 – 1.300 kg
pr. 6 måneder2.420 kr.1.990 kr.2.570 kr.1.990 kr.
1.301 – 1.500 kg
pr. 6 måneder3.150 kr.3.350 kr.
pr. 3 måneder1.600 kr.1.280 kr.1.710 kr.1.280 kr.
1.501 – 2.000 kg
pr. 6 måneder4.330 kr.4.610 kr.
pr. 3 måneder2.180 kr.1.700 kr.2.320 kr.1.700 kr.
Over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg pr. 3 måneder130 kr.100 kr.140 kr.100 kr.

Afgiftsats for varebiler og små lastbiler i 2022 og 2023

Køretøjets egenvægtBeløb for afgift 2022Udligningsafgift for dieselbiler 2022Beløb for afgift 2023Udligningsafgift for dieselbiler 2023
Op til 500 kg1.100 kr.720 kr.1.170 kr.720 kr.
501 – 1.000 kg1.410 kr.1.040 kr.1.500 kr.1.040 kr.
1.001 – 2.000 kg2.320 kr.1.410 kr.2.470 kr.1.410 kr.
2.001 – 2.500 kg4.010 kr.1.760 kr.4.270 kr.1.760 kr.
2.501 – 3.000 kg4.800 kr.2.000 kr.5.120 kr.2.000 kr.
3.001 – 4.000 kg4.800 kr.2.270 kr.5.120 kr.2.270 kr.

Vægtafgift for trailere

Har du en trailer, eller tænker du på at købe en, skal du være opmærksom på, at du også skal betale vægtafgift for traileren, hvis den vejer mere end 500 kg. Du kan derfor slippe for at betale afgift for din trailer, hvis du har en almindelig havetrailer, da den typisk vejer mindre end 500 kg.

I modsætning til vægtafgift for personbiler, er afgiften for trailere en helårlig afgift, som derfor opkræves én gang om året.

Ejer du en trailer, er det dit ansvar at sikre, at den er registreret med den korrekte vægt i Motorregistret. Køber du en trailer, eksempelvis brugt gennem en privat forhandler, bør du derfor altid tjekke, at den rette vægt er angivet.

Vægtafgift for trailere i 2022 – 2023

Totalvægt trailerÅrlig afgift 2022Årlig afgift 2023
0 – 500 kg0 kr.0 kr.
501 – 1.000 kg160 kr.170 kr.
1.001 – 2.000 kg300 kr.320 kr.
2.001 – 2.500 kg380 kr.400 kr.
2.501 – 3.000 kg480 kr.510 kr.
3.001 – 3.500 kg580 kr.620 kr.

Vægtafgift for campingvogne

Er du en del af den stigende gruppe af danskere, som overvejer eller allerede har anskaffet sig en campingvogn til bilferie, skal du være opmærksom på, at du også skal betale vægtafgift for campingvognen.

Ligesom den almindelige vægtafgift for personbiler opkræves afgiften for campingvognen én gang hver sjette måned, og beløbet afhænger af campingvognens egenvægt.

Afgift campingvogn 2023

Hvor meget du skal betale i halvårlig vægtafgift for din campingvogn, afhænger af:

  1. Campingvognens vægt
  2. Hvornår campingvognen er registreret

Nedsat vægtafgift på veteranbiler

Er din bil mere end 35 år gammel, anses den som en veteranbil, og din afgift bliver derfor reduceret med 75 %.

Du behøver ikke foretage dig noget for at sikre, at bilens afgift sænkes. Når din bil fylder 35 år, bliver den nemlig automatisk kategoriseret som en veteranbil, og afgiften nedsættes.

På veteranbiler skal du desuden kun have udført syn af bil hvert ottende år fra 35-års synet frem for hvert andet år, som er gældende for almindelige biler.

I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler for veteranbiler. Eksempelvis må en veteranbil kun anvendes lejlighedsvis og altså ikke fungere som det primære køretøj.

Der er altså en del at tage højde for, hvis du overvejer at købe en veteranbil, herunder hvordan du finansierer købet med et lån til veteranbil.

Opsummering: Beregn vægtafgift på din bil i 2023

Er din bil registreret første gang inden 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift, som er en løbende bilafgift. Beløbet for afgiften beregnes ud fra, hvor meget bilen vejer. Jo tungere din bil er, jo højere er beløbet på din afgift.

Det er blevet besluttet, at satsen for afgiften skal stige årligt fra 2022 til og med 2026 som del af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Det betyder blandt andet, at afgiften vil stige 6,5 % fra 2023-2025.

Eftersom bilafgifter justeres årligt, er det en god idé at sætte dig ind i, hvor meget du skal betale hvert år. Det samme gør sig gældende, hvis du har et påhængskøretøj såsom en trailer.

Hvornår skal jeg betale vægtafgift?
Vægtafgift er en halvårlig afgift, som opkræves af SKAT gennem e-boks eller borger.dk hos den registrerede ejer af køretøjet.
Hvor meget betaler jeg i vægtafgift?
Hvor meget du skal betale i vægtafgift fastsættes på baggrund af vægten på din bil. Afgiftssatsen justeres desuden årligt, hvorfor du ikke kan forvente at betale det samme i afgift hvert år.
Del på: