Beregn din ejendomsværdiskat i 2023

Sidst opdateret: 8. februar 2023
ejendomsværdiskat
Hvad er ejendomsværdiskat?
Ejendomsværdiskat er en boligskat, du skal betale, når du bor i din egen ejerbolig. Ulig ejendomsskat, som beregnes ud fra værdisætningen af din grund, inkluderer beregningen af din ejendomsværdiskat også værdien af eventuelle bygninger på din grund.

Bor du i egen ejerbolig, er du sikkert allerede bekendt med ejendomsværdiskat og grundskat. I løbet af de kommende år indføres der imidlertid ændringer på området for boligskat, som kan få stor betydning for dig og din boligskat.

I 2021 begyndte Vurderingsstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger, som vil medføre regulerede boligskatter. Du kan derfor opleve, at du enten har betalt for lidt eller for meget i boligskat.

Fra 2024 indføres desuden nye regler for boligskat, som medfører lavere satser for både ejendomsværdiskat og ejendomsskat, idet der trækkes 20 % fra ejendommens vurdering, inden den beskattes.

Der er altså en række ændringer, du bør forholde dig til, hvis du ejer en ejerbolig eller påtænker at købe én i løbet af de kommende år.

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat er én af to boligskatter, du betaler, når du bor i din egen ejerbolig.

I modsætning til ejendomsværdiskat beregnes ejendomsskat ud fra værdien af din faste ejendom inklusive grund og bygninger. Med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering påvirkes, hvor meget du skal betale i boligskat af, hvad din bolig er værd.

Er din ejendom vurderet til mere end 3.040.000 kr., kan du ende med en stor årlig boligskat, hvilket er værd at overveje inden et huskøb, da det kan have betydelig indflydelse på dit budget.

Eksempel på betaling af ejendomsværdiskat

Ifølge satsen for ejendomsværdiskat betaler du 0,92 % i ejendomsværdiskat, hvis din ejendomsværdi er under 3.040.000 kr.

Er din ejendom vurderet til 3 millioner kroner, betyder det, at du betaler 27.600 kr. årligt, hvilket svarer til 2.300 kr. om måneden.

Er din ejendom derimod vurderet til 4 millioner kroner, vil du, udover de 0,92 % op til 3.040.000 kr., skulle betale 3 % af beløbet som overstiger 3.040.000. Det svarer sammenlagt til en ejendomsværdiskat på 59.200 kr. årligt eller 4.933 kr. hver måned.

Forskellen på ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Udover ejendomsværdiskat betaler du også ejendomsskat, hvis du bor i din egen ejerbolig.

Ejendomsskat kaldes også grundskyld og beregnes ud fra værdisætningen af din grund i ubebygget tilstand. Med andre ord beregnes din ejendomsskat ud fra grundens værdi.

Indefrosset grundskyld

Siden 2018 har du som boligejer muligvis oplevet, at en del af din ejendomsskat eller grundskyld blev indefrosset. Det betyder, at du i perioden 2018-2020 ikke har skulle betale løbende, hvis der er forekommet stigninger i din grundskyld.

Med ordningen for indefrosset grundskyld skal betalingen først falde, når du sælger din bolig. Ordningen fungerer dermed som et rente- og gebyrfrit lån hos din kommune, som gør det muligt at udskyde betalingen af stigninger i din ejendomsskat.

Siden anden halvdel af 2021 har du haft mulighed for at benytte dig af ordningen på frivillig basis, og du bestemmer dermed selv, om du løbende vil betale eventuelle stigninger i din grundskyld eller vente med at betale, til du sælger din bolig.

Hvordan betales ejendomsværdiskat?

Hvor ejendomsværdiskat betales til staten gennem din årsopgørelse, betales ejendomsskat til den kommune, din ejendom er placeret i.

Du skal betale boligskat uanset, om du ejer en ejendom i Danmark eller i udlandet. Ejer du en bolig i udlandet, kan du imidlertid få nedslag i forbindelse med din boligskat ved at angive ejendommen på din forskudsopgørelse under ‘Købt Udenlandsk Ejendom’.

Hvem skal betale ejendomsværdiskat?

Som udgangspunkt skal du betale boligskat, hvis du ejer en bolig. Der er dog forskelle på, hvilken type af bolig du skal betale boligskat for.

  • Ejendomsværdiskat af andelsbolig: Du skal ikke betale boligskat, hvis du bor i en andelsbolig. Selvom det er en skattemæssig fordel ikke at skulle betale boligskat, har nogle andelsboliger en højere månedlig boligafgift, som udligner det beløb, du sparer ved ikke at betale boligskat.
  • Ejendomsværdiskat af sommerhus: Ejer du et sommerhus, skal du betale ejendomsværdiskat.

Bygger du et hus, skal du ikke betale ejendomsværdiskat, før huset er færdigbygget, og du kan dermed trække boligskatten fra, hvad det koster at bygge et hus.

Nedslag i ejendomsværdiskat

I nogle tilfælde kan du få nedslag i din boligskat, såsom hvis du:

  • Har en bolig, som står tom på grund af en skade eller i forbindelse med salg
  • Har købt din bolig senest d. 1. juli 1998, hvor din ejendomsværdiskat i så fald reduceres med 0,18 %
  • Er folkepensionist med en indkomst lavere end 206.600 kr. for enlige og 317.800 kr. for ægtepar jf. 2022-sats

Du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat i en bolig, du udlejer, som hvis du eksempelvis har foretaget et forældrekøb og lejer din bolig ud til et familiemedlem. Du skal til gengæld betale skat af dine lejeindtægter.

Nedslag i ejendomsværdiskat ved udlejning

Udlejer du kun dele af din bolig, såsom et enkelt værelse, kan du få reduceret din boligskat tilsvarende den udlejede del af din bolig.

Ønsker du at reducere din boligskat ved at udleje af dele af din bolig, som du selv bor i, skal du gøre brug af det regnskabsmæssige fradrag, hvor du betaler skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter forbundet med udleje. Faktiske udgifter dækker eksempelvis over el, vand, varme og vedligeholdelsesudgifter.

Du kan få reduceret din boligskat ved at angive på din års- og forskudsopgørelse:

  1. Hvor længe du udlejer
  2. Hvor stor en del af boligen du udlejer

Udlejer du mindst 10 % af din bolig, kan du ligeledes fratrække en tilsvarende procentdel af din grundskyld ved at angive dette i din års- og forskudsopgørelse.

Det samme gør sig gældende, hvis du udlejer dit sommerhus, hvor du kan få nedslag i boligskat og grundskyld ved brug af det regnskabsmæssige fradrag.

Vælger du i stedet for det regnskabsmæssige fradrag at anvende dit bundfradrag i forbindelse med udleje af hele eller dele af din bolig eller sommerhus, kan du ikke få nedslag i din boligskat.

Bundfradrag ved sommerhusudlejning: 40-procent reglen

Udlejer du en fritidsbolig, kan du gøre brug af 40 procent-reglen, som er et bundfradrag, der giver mulighed for at trække 40 procent fra din lejeindtægt, inden du angiver indtægten på din selvangivelse.

Gør du brug af 40 procent-reglen, kan du ikke samtidig anvende andre skattefradrag, ligesom du ikke kan få nedslag i din boligskat.

Lavere boligskat fra 2024

I 2024 indføres der nye regler for boligskat, som medfører lavere satser for både ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det skyldes, at der ud fra et forsigtighedsprincip trækkes 20 % fra vurderingen, inden ejendommen beskattes.

Som følge af stigende vurderinger vil nogle boligejere opleve, at boligskatten ligeledes stiger på trods af indførelsen af lavere boligskat. For at undgå at boligejere ender med en større regning, vil boligejere, som ejer boligen før 31. december 2023, modtage en skatterabat tilsvarende en eventuel stigning i boligskat.

Opsummeret: Ejendomsværdiskat i 2023

Nye ejendomsvurderinger og ændringer i beregning af boligskat vil de kommende år påvirke, hvor meget du skal betale i boligskat

For at imødekomme ændringerne er en række tiltag blevet implementeret. Først og fremmest vil du som boligejer modtage en skatterabat, hvis du oplever stigninger i din boligskat. Skatterabatten skal udligne eventuelle stigninger, så din boligøkonomi sikres.

Derudover er det muligt at benytte ordningen til fastfrosset grundskyld og dermed selv bestemme, om du løbende vil betale eventuelle stigninger i din grundskyld, eller vente til du sælger din bolig.

Hvordan beregnes ejendomsværdiskat?
Ejendomsværdiskat beregnes på baggrund af værdien af din faste ejendom inklusive både grund og bygninger. Din boligskat påvirkes dermed af, hvor meget din bolig er værd.
Hvad er forskellen på ejendomsværdiskat og ejendomsskat?
Ejendomsværdiskat fastsættes ud fra værdien af din faste ejendom inklusive både grund og bygninger. Ejendomsskat beregnes derimod ud fra værdisætningen af din grund i ubebygget tilstand.
Hvordan betales ejendomsværdiskat?
Ejendomsværdiskat betales til staten gennem din årsopgørelse.
Hvordan betales ejendomsskat?
Ejendomsskat betales til den kommune, din ejendom er placeret i.
Del på: