Beregn din fartbøde

28. september 2021
fartbøde

Hvor hurtigt skal man køre, før man får en fartbøde? Hvad udløser et klip, og hvornår får man frakendt sit kørekort? I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er en fartbøde?

En fartbøde er en bøde, du skal betale, hvis du kører hurtigere end den tilladte hastighed. Størrelsen af bøden, du får, afhænger af, hvor meget du overskrider den tilladte hastighed – altså hvor hurtigt du kører.

Det er kun politiet, der kan udstede en fartbøde, enten ved at stoppe dig på vejen eller tilsende dig en bøde, hvis du er blevet blitzet af en fotovogn.

Hvornår får man en fartbøde?

Om du får en fartbøde, og hvor stor bøden i så fald bliver, afhænger af, hvor meget du overskrider den tilladte hastighed.

Overskrider du den tilladte hastighed betydeligt, kan du desuden risikere at få klip eller frakendelse af dit kørekort.

Bliver du blitzet af en fotovogn, får du din bøde tilsendt med posten, hvilket typisk tager 1-2 uger fra tidspunktet for forseelsen. Bøden bliver sendt til den registrerede bruger af køretøjet. Har en anden end bilens registrerede bruger kørt bilen, skal denne person vedkende sig bøden inden for 30 dage.

Hvornår får man klip i kørekortet?

Kører du meget hurtigere end den tilladte hastighed, er en bøde ikke altid tilstrækkeligt. I stedet får du et klip i dit kørekort, hvis du overskrider farthastigheden med mere end 30 %.

Det er ikke kun for høj hastighed, der kan resultere i et klip i kørekortet. Du kan eksempelvis få klip i kørekortet, hvis du:

 • Kører over for rødt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Overtræder reglerne for overhaling
 • Ikke overholder reglerne for vigepligt
 • Bruger håndholdt telefon under kørslen

Hver trafikovertrædelse kan udløse et klip i dit kørekort, og du kan derfor godt modtage flere klip på samme tid. Får du tre klip i kortet inden for en periode på tre år, får du frataget dit kørekort. I så fald skal du bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve, før du kan få dit kørekort igen.

De første tre år efter du har fået dit kørekort, vil kun to klip resultere i, at du skal generhverve kortet. Har du netop fået kørekort, og måske endda foretaget dit første bilkøb, bør du derfor være ekstra opmærksom på at overholde fartbegrænsningerne.

Hvornår mister man kørekortet?

Du kan miste dit kørekort ved hastighedsovertrædelser, hvis du kører betydeligt hurtigere end den fastsatte hastighedsbegrænsning.

Du kan risikere at få frataget dit kørekort, hvis du:

 • Kører 60 % hurtigere end den bestemte fartgrænse eller mere end 160 km/t i en personbil.
 • Overstiger fartgrænsen med mere end 40 % på en strækning med nedsat hastighed grundet vejarbejde.
 • Overstiger fartgrænsen med 40 % for større køretøjer som campingvogne, busser eller lastbiler.

Om du får frataget dit kørekort betinget eller ubetinget, afhænger af, hvor meget du overskrider fartgrænsen.

Betinget frakendelse af kørekort

En betinget frakendelse betyder, at du beholder din førerret og kørekort under en række betingelser.

Du beholder førerret og kørekort under betingelse af, at du:

 1. Består en teoretisk og praktisk køreprøve inden for seks måneder.
 2. Ikke overtræder færdselsloven inden for en prøveperiode på tre år.

Ved en betinget frakendelse som følge af kørsel mens du er påvirket af eksempelvis alkohol eller narko, skal du i tillæg til de øvrige betingelser gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik – et såkaldt ANT-kursus.

Ubetinget frakendelse af kørekort

En ubetinget frakendelse betyder, at du mister førerretten og dit kørekort, som du skal indlevere hos politiet. Modsat en betinget frakendelse, kan du ikke beholde dit kørekort under betingelse af, at du består en ny køreprøve.

Du kan blive frakendt dit kørekort i en periode fra seks måneder til 10 år. I særlige tilfælde kan du få frataget kørekortet for bestandigt.

Når perioden for din fratagelse er udløbet, skal du generhverve kørekortet ved at bestå en teoriprøve samt en køreprøve.

Bødetakster 2022

Som følge af et politisk lovforslag, er taksten for fartbøder blevet hævet med 20 pct. gældende fra 2022. Nedenunder finder du de opdaterede bødetakster ved overskridelse af fartgrænser på henholdsvis 50 km/t, 80 km/t, 110 km/t og 130 km/t.

Fartbøde takster ved fartgrænse på 50 km/t

Fartoverskridelse (km/t)Bødetakst (kr.)Klip eller frakendelse
51 – 59 km/t1200 kr.
60 – 64 km/t1800 kr.
65 km/t3000 kr.Klip i kørekortet
66 – 69 km/t3600 kr.Klip i kørekortet
70 – 79 km/t4800 kr.Klip i kørekortet
80 – 101 km/t4800 – 7800 kr.Betinget frakendelse
101 km/t +10.200 kr. +Betinget frakendelse

Fartbøde takster ved fartgrænse på 80 km/t

Fartoverskridelse (km/t)Bødetakst (kr.)Klip eller frakendelse
81 – 95 km/t1200 kr.
96 – 103 km/t1800 kr.
104 km/t3000 kr.Klip i kørekortet
105 – 111 km/t3600 kr.Klip i kørekortet
112 – 127 km/t4200 kr.Klip i kørekortet
128 km/t4800 kr.Klip i kørekortet
129 – 161 km/t4800 – 10.200 kr.Betinget frakendelse
161 km/t –10.200 kr. +Ubetinget frakendelse

Fartbøde takster ved fartgrænse på 110 km/t

Fartoverskridelse (km/t)Bødetakst (kr.)Klip eller frakendelse
111 – 131 km/t1200 kr.
132 – 139 km/t1800 kr.
140 – 142 km/t3000 kr.
143 km/t3600 kr.
144 – 149 km/t4200 kr.Klip i kørekortet
150 – 153 km/t4800 kr.Klip i kørekortet
154 – 159 km/t6000 kr.Klip i kørekortet
160 – 199 km/t6000 – 10.000 kr.Betinget frakendelse
200 km/t –11.400 kr. +Ubetinget frakendelse

Fartbøde takster ved fartgrænse på 130 km/t

Fartoverskridelse (km/t)Bødetakst (kr.)Klip eller frakendelse
131 – 139 km/t1200 kr.
140 – 149 km/t2400 kr.
150 – 155 km/t3000 kr.
156 – 159 km/t3600 kr.
160 – 199 km/t6000 – 8400 kr.Betinget frakendelse
200 km/t –9000 kr. +Ubetinget frakendelse

 

Tillæg til fartbøde

I tillæg til fartbøden kan du blive pålagt ekstra tillæg eller bidrag efter omstændighederne for din fartbøde:

 • Højhastighedstillæg: Udover bødetaksten kan du blive pålagt et højhastighedstillæg, hvis du har kørt hurtigere end 140 km/t. Det pålagte højhastighedstillæg er på min. 1000 kr. og vil stige med 500 kr. for hver 10 km/t hastigheden overstiger 140 km/t.
 • Skærpet bøde: Overskrider du hastighedsgrænsen med mere end 30 % på andre veje end motortrafikveje med en hastighedsbegrænsning på 100 km/t samt på motorveje, kan du desuden blive pålagt en særligt skærpet fartbøde. Den særligt skærpede bøde er på 1000 kr. og skal betales i tillæg til den normale bødesats.
 • Vejarbejde: Overskrider du hastighedsgrænsen på strækningen, hvor hastigheden er nedsat grundet vejarbejde, fordobles fartbøden efter ovenstående satser.

Får du klip i kørekortet, ubetinget eller betinget frakendelse af dit kørekort eller kørselsforbud, skal du i tillæg til fartbøden betale 500 kr. i bidrag til Offerfonden.

Hastighed med trailer og påhængskøretøj

Der er skærpede regler for, hvor hurtigt du må køre, hvis du kører med påhængskøretøj som trailer og campingvogn. I byzoner må du som andre biler køre 50 km/t, mens du på motorvej, motortrafikvej og landevej kun må køre 80 km/t.

På samme måde gælder der nogle andre regler for, hvad der sker, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningen, mens du kører med trailer eller campingvogn.

Kører du med påhængskøretøj, får du et klip i kørekortet, hvis du overskrider fartbegrænsningen med mere end 30 %, mens du får en betinget frakendelse, hvis du overskrider fartbegrænsningen med mere end 40 %.

Nedsættelse af bøde

Det er en dyr oplevelse at få en fartbøde, og det er typisk ikke en udgift, man medregner i budgettet for, hvad det koster at have bil.

Det er dog muligt at få nedsat din bøde med 50 %, hvis du har en indkomst under 173.940 kr. årligt, hvilket svarer til 14.495 kr. om måneden.

Bøden kan dog ikke blive lavere end 500 kr.

Har du svært ved at betale bøden, kan du også anmode om at få betalingen udsat eller få lavet en afdragsordning.

Ønsker du at få nedsat din bøde, få udsættelse eller lave en afdragsordning, skal du kontakte Politiets Administrative Center. Du skal i den forbindelse dokumentere, at din årlige indkomst er lavere end 173.940 kr.

Hvornår får man klip i kørekortet?
Kører du meget hurtigere end den tilladte hastighed, er en bøde ikke altid tilstrækkeligt. I stedet får du et klip i dit kørekort, hvis du overskrider farthastigheden med mere end 30 %.

Det er ikke kun for høj hastighed, der kan resultere i et klip i kørekortet. Du kan eksempelvis få klip i kørekortet, hvis du:

- Kører over for rødt
- Kører mod færdselsretningen
- Overtræder reglerne for overhaling
- Ikke overholder reglerne for vigepligt
- Bruger håndholdt telefon under kørslen
Del på: